"ระบบปฏิบัติการ"หมายถึงอะไร ???

<< < (2/4) > >>

มะขิ่น:
อ้างจาก: The Hunter-"รักในหลวง" ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 05:30:31 PM

"ระบบปฏิบัติการของปืน" เป็นอย่างไร หมายถึงอะไรบ้างและสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทำความคุ้นเคยมีอะไร ผมว่า สมช. ใหม่คงจะยังไม่เข้าใจกันมากนัก หรือเข้าใจแบบคลุมเครือไม่ชัดเจน และยังมีข้อสงสัยอีกมากมาย ผมว่าคงมีอีกมากอยากให้ผู้รู้มาช่วยให้ความกระจ่างของคำ-คำนี้ อาจมีประโยชน์ต่อ สมช. ใหม่ไม่มากก็น้อย และคงจะมีประโยชน์ต่อการเลือกซื้อ อวป. ที่จะมาเป็นเพื่อนข้างกายอีกด้วย และเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้  ::014::  ::014::  ::014::


อย่างแรกต้องทำความเข้าใจในเรื่องวงรอบการทำงานของปืนก่อน ................... ปืนไม่ว่าจะเป็นกระบอกใด(ในปัจจุบันหรือในอดีตที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) จะมีวงรอบการทำงานตั้งแต่การบรรจุกระสุน ยิง ไปจนถึงการเอาปลอกกระสุนออกหลังจากยิงไปแล้ว 1 นัด ...............คือการทำงานของปืนนับเป็น 1 วงรอบ .......................

วงรอบการทำงานของปืนมีวงรอบการทำงานแบบเต็มระบบดังนี้.- คือ

1.การนำกระสุนเข้าสู่รังเพลิง ............... ในปืนออโตคือลูกเลื่อนเตะท้ายกระสุนดันเดินหน้าวิ่งเข้ารังเพลิง ..............ในปืนลูกโม่และปืนลูกซองแบบหักลำคือเอามือยัดกระสุนเข้ารังเพลิง ...............ในปืนคาบศิลาคือการกระทุ้งชุดกระสุนดินดำยัดเข้าทางปากลำกล้องลงไปที่ท้ายลำกล้องซึ่งเป็นที่อยู่ของรังเพลิง ฯลฯ

2.การขัดกลอน ................. ในปืนออโตคือการที่ลูกเลื่อนหรือสไลด์ล็อคกับโครงปืนและลำกล้อง ...............ในปืนลูกโม่คือ ลูกโม่เลื่อนมาเข้าที่ช่องท้ายลำกล้องด้วยตีนผีและล็อคด้วยเดือยล็อคลูกโม่ ..............ในลูกซองหักลำคือการหักลำกล้องเข้าที่ .............ปืนคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้ครับ

3.การง้างนก ..............ในปืนออโตจังหวะนี้เกิดก่อนข้อ 1 อีก. ....................นอกนั้นเรียงตามนี้

4. การยิง ...............ผู้ยิงเหนี่ยวไก นกสับ/เข็ม ตีท้ายกระสุนลั่นออกไป

5. กระสุนวิ่งออกไปจนพ้นปากลำกล้อง

6. การปลดกลอน ..............ปืนออโต ลูกเลื่อน/สไลด์เดินถอยหลัง ลูกเลื่อนปลดตัวจากการล็อคกับโครงปืน/สไลด์ และลำกล้อง ................ปืนลูกโม่ เดือยล็อคลูกโม่จะปลดตัวลงเมื่อผู้ยิงคลายไกออก........................ปืนลูกซองหักลำ ทำการหักลำกระดกลำกล้องลง.............. ปืนคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้

7. การรั้งปลอกกระสุน ................... ปืนออโต ขอรั้งปลอกกระสุนจะลากกระสุนออกจากรังเพลิงตามการถอยของลูกเลื่อน/สไลด์ ................ปืนลูกโม่คือการเลื่อนช่องเก่าออกไป ช่องโม่นัดใหม่เข้ามา.................ปืนลูกซองหักลำ คือเอามือหยิบกระสุนออกจากรังเพลิง (ที่มีอิเจคเตอร์ก็คือ อิเจคเตอร์เริ่มดีดเอาปลอกกระสุนถอยหลังออก) ...............ปืนคาบศิลาไม่มีจะงหวะนี้

8. การคัดปลอกกระสุน ................ปืนออโต เมื่อขอรั้งลากปลอกกระสุนออกมาจนดีดทิ้งออกไป ................ปืนลูกโม่กับคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้ ..............ปืนลูกซองที่มีอิเจคเตอร์ๆจะดีดปลอกกระสุนทิ้งไป

เริ่มวงรอบในขั้นที่ 1 ใหม่.................

ทั้ง 8 วงรอบนี้ มีทั้งเรียงกัน และไม่เรียงกัน ตามที่กล่าวครับ แล้วแต่แบบของปืนคำจำกัดความของผมเองนะครับ  ;D

ระบบปฏิบัติการของปืน หมายถึงลักษณะการทำงานของปืนชนิดนั้นๆ ...............ในเรื่อง การบรรจุกระสุน การลั่นไก การเล็ง รวมทั้งนิรภัยต่างๆที่ปืนชนิดนั้นมีอยู่ ..................... ส่วนใหญ่ ความหมายของระบบปฏิบัติการที่กล่าวกันในลักษณะวิชาการ หมายถึงลักษณะของกลไกของปืนในขณะทำการยิงออกไป การบรรจุกระสุน การคัดปลอกกระสุน ฯลฯ ที่เป็นวงรอบตามที่กล่าวในข้างต้น ว่าเป็นกลไกอย่างไร มีชื่อตั้งว่าเป็นระบบอะไร

เหมือนๆกับเครื่องยนต์ดีเซลกับเบ็นซินครับ ................ระบบของดีเซลไม่ต้องใช้หัวเทียน แต่เบนซินต้องใช้หัวเทียน แต่ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยการหมุนของข้อเหวี่ยงเหมือนกัน ...............

สำหรับปืนแบบต่างๆที่ออกแบบมา ............หนีไม่พ้นวงรอบการทำงานอย่างที่กล่าวไปแล้ว เพียงแต่ ในแต่ละขั้นของวงรอบการทำงานนั้น ปืนกระบอกนั้นมีกลไกหรือต้องทำอย่างไร ปืนถึงจะยิงออกไปได้ ใช้งานได้ ................

คร่าวๆครับ

โอ_อุดร - รักในหลวง:
อ้างจาก: มะขิ่น-รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 09:45:18 PM

อ้างจาก: The Hunter-"รักในหลวง" ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 05:30:31 PM

"ระบบปฏิบัติการของปืน" เป็นอย่างไร หมายถึงอะไรบ้างและสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทำความคุ้นเคยมีอะไร ผมว่า สมช. ใหม่คงจะยังไม่เข้าใจกันมากนัก หรือเข้าใจแบบคลุมเครือไม่ชัดเจน และยังมีข้อสงสัยอีกมากมาย ผมว่าคงมีอีกมากอยากให้ผู้รู้มาช่วยให้ความกระจ่างของคำ-คำนี้ อาจมีประโยชน์ต่อ สมช. ใหม่ไม่มากก็น้อย และคงจะมีประโยชน์ต่อการเลือกซื้อ อวป. ที่จะมาเป็นเพื่อนข้างกายอีกด้วย และเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้  ::014::  ::014::  ::014::


อย่างแรกต้องทำความเข้าใจในเรื่องวงรอบการทำงานของปืนก่อน ................... ปืนไม่ว่าจะเป็นกระบอกใด(ในปัจจุบันหรือในอดีตที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) จะมีวงรอบการทำงานตั้งแต่การบรรจุกระสุน ยิง ไปจนถึงการเอาปลอกกระสุนออกหลังจากยิงไปแล้ว 1 นัด ...............คือการทำงานของปืนนับเป็น 1 วงรอบ .......................

วงรอบการทำงานของปืนมีวงรอบการทำงานแบบเต็มระบบดังนี้.- คือ

1.การนำกระสุนเข้าสู่รังเพลิง ............... ในปืนออโตคือลูกเลื่อนเตะท้ายกระสุนดันเดินหน้าวิ่งเข้ารังเพลิง ..............ในปืนลูกโม่และปืนลูกซองแบบหักลำคือเอามือยัดกระสุนเข้ารังเพลิง ...............ในปืนคาบศิลาคือการกระทุ้งชุดกระสุนดินดำยัดเข้าทางปากลำกล้องลงไปที่ท้ายลำกล้องซึ่งเป็นที่อยู่ของรังเพลิง ฯลฯ

2.การขัดกลอน ................. ในปืนออโตคือการที่ลูกเลื่อนหรือสไลด์ล็อคกับโครงปืนและลำกล้อง ...............ในปืนลูกโม่คือ ลูกโม่เลื่อนมาเข้าที่ช่องท้ายลำกล้องด้วยตีนผีและล็อคด้วยเดือยล็อคลูกโม่ ..............ในลูกซองหักลำคือการหักลำกล้องเข้าที่ .............ปืนคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้ครับ

3.การง้างนก ..............ในปืนออโตจังหวะนี้เกิดก่อนข้อ 1 อีก. ....................นอกนั้นเรียงตามนี้

4. การยิง ...............ผู้ยิงเหนี่ยวไก นกสับ/เข็ม ตีท้ายกระสุนลั่นออกไป

5. กระสุนวิ่งออกไปจนพ้นปากลำกล้อง

6. การปลดกลอน ..............ปืนออโต ลูกเลื่อน/สไลด์เดินถอยหลัง ลูกเลื่อนปลดตัวจากการล็อคกับโครงปืน/สไลด์ และลำกล้อง ................ปืนลูกโม่ เดือยล็อคลูกโม่จะปลดตัวลงเมื่อผู้ยิงคลายไกออก........................ปืนลูกซองหักลำ ทำการหักลำกระดกลำกล้องลง.............. ปืนคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้

7. การรั้งปลอกกระสุน ................... ปืนออโต ขอรั้งปลอกกระสุนจะลากกระสุนออกจากรังเพลิงตามการถอยของลูกเลื่อน/สไลด์ ................ปืนลูกโม่คือการเลื่อนช่องเก่าออกไป ช่องโม่นัดใหม่เข้ามา.................ปืนลูกซองหักลำ คือเอามือหยิบกระสุนออกจากรังเพลิง (ที่มีอิเจคเตอร์ก็คือ อิเจคเตอร์เริ่มดีดเอาปลอกกระสุนถอยหลังออก) ...............ปืนคาบศิลาไม่มีจะงหวะนี้

8. การคัดปลอกกระสุน ................ปืนออโต เมื่อขอรั้งลากปลอกกระสุนออกมาจนดีดทิ้งออกไป ................ปืนลูกโม่กับคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้ ..............ปืนลูกซองที่มีอิเจคเตอร์ๆจะดีดปลอกกระสุนทิ้งไป

เริ่มวงรอบในขั้นที่ 1 ใหม่.................

ทั้ง 8 วงรอบนี้ มีทั้งเรียงกัน และไม่เรียงกัน ตามที่กล่าวครับ แล้วแต่แบบของปืนคำจำกัดความของผมเองนะครับ  ;D

ระบบปฏิบัติการของปืน หมายถึงลักษณะการทำงานของปืนชนิดนั้นๆ ...............ในเรื่อง การบรรจุกระสุน การลั่นไก การเล็ง รวมทั้งนิรภัยต่างๆที่ปืนชนิดนั้นมีอยู่ ..................... ส่วนใหญ่ ความหมายของระบบปฏิบัติการที่กล่าวกันในลักษณะวิชาการ หมายถึงลักษณะของกลไกของปืนในขณะทำการยิงออกไป การบรรจุกระสุน การคัดปลอกกระสุน ฯลฯ ที่เป็นวงรอบตามที่กล่าวในข้างต้น ว่าเป็นกลไกอย่างไร มีชื่อตั้งว่าเป็นระบบอะไร

เหมือนๆกับเครื่องยนต์ดีเซลกับเบ็นซินครับ ................ระบบของดีเซลไม่ต้องใช้หัวเทียน แต่เบนซินต้องใช้หัวเทียน แต่ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยการหมุนของข้อเหวี่ยงเหมือนกัน ...............

สำหรับปืนแบบต่างๆที่ออกแบบมา ............หนีไม่พ้นวงรอบการทำงานอย่างที่กล่าวไปแล้ว เพียงแต่ ในแต่ละขั้นของวงรอบการทำงานนั้น ปืนกระบอกนั้นมีกลไกหรือต้องทำอย่างไร ปืนถึงจะยิงออกไปได้ ใช้งานได้ ................

คร่าวๆครับ


ขออ่านด้วยคนครับ  ;D มองเห็นภาพเลยครับ  ::002:: ::002::  ขอบคุณครับพี่  ::014:: ::014:: ::014::

oneholeshot - รักในหลวง:
อ้างจาก: มะขิ่น-รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 09:45:18 PM

อ้างจาก: The Hunter-"รักในหลวง" ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 05:30:31 PM

"ระบบปฏิบัติการของปืน" เป็นอย่างไร หมายถึงอะไรบ้างและสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทำความคุ้นเคยมีอะไร ผมว่า สมช. ใหม่คงจะยังไม่เข้าใจกันมากนัก หรือเข้าใจแบบคลุมเครือไม่ชัดเจน และยังมีข้อสงสัยอีกมากมาย ผมว่าคงมีอีกมากอยากให้ผู้รู้มาช่วยให้ความกระจ่างของคำ-คำนี้ อาจมีประโยชน์ต่อ สมช. ใหม่ไม่มากก็น้อย และคงจะมีประโยชน์ต่อการเลือกซื้อ อวป. ที่จะมาเป็นเพื่อนข้างกายอีกด้วย และเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้  ::014::  ::014::  ::014::


อย่างแรกต้องทำความเข้าใจในเรื่องวงรอบการทำงานของปืนก่อน ................... ปืนไม่ว่าจะเป็นกระบอกใด(ในปัจจุบันหรือในอดีตที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) จะมีวงรอบการทำงานตั้งแต่การบรรจุกระสุน ยิง ไปจนถึงการเอาปลอกกระสุนออกหลังจากยิงไปแล้ว 1 นัด ...............คือการทำงานของปืนนับเป็น 1 วงรอบ .......................

วงรอบการทำงานของปืนมีวงรอบการทำงานแบบเต็มระบบดังนี้.- คือ

1.การนำกระสุนเข้าสู่รังเพลิง ............... ในปืนออโตคือลูกเลื่อนเตะท้ายกระสุนดันเดินหน้าวิ่งเข้ารังเพลิง ..............ในปืนลูกโม่และปืนลูกซองแบบหักลำคือเอามือยัดกระสุนเข้ารังเพลิง ...............ในปืนคาบศิลาคือการกระทุ้งชุดกระสุนดินดำยัดเข้าทางปากลำกล้องลงไปที่ท้ายลำกล้องซึ่งเป็นที่อยู่ของรังเพลิง ฯลฯ

2.การขัดกลอน ................. ในปืนออโตคือการที่ลูกเลื่อนหรือสไลด์ล็อคกับโครงปืนและลำกล้อง ...............ในปืนลูกโม่คือ ลูกโม่เลื่อนมาเข้าที่ช่องท้ายลำกล้องด้วยตีนผีและล็อคด้วยเดือยล็อคลูกโม่ ..............ในลูกซองหักลำคือการหักลำกล้องเข้าที่ .............ปืนคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้ครับ

3.การง้างนก ..............ในปืนออโตจังหวะนี้เกิดก่อนข้อ 1 อีก. ....................นอกนั้นเรียงตามนี้

4. การยิง ...............ผู้ยิงเหนี่ยวไก นกสับ/เข็ม ตีท้ายกระสุนลั่นออกไป

5. กระสุนวิ่งออกไปจนพ้นปากลำกล้อง

6. การปลดกลอน ..............ปืนออโต ลูกเลื่อน/สไลด์เดินถอยหลัง ลูกเลื่อนปลดตัวจากการล็อคกับโครงปืน/สไลด์ และลำกล้อง ................ปืนลูกโม่ เดือยล็อคลูกโม่จะปลดตัวลงเมื่อผู้ยิงคลายไกออก........................ปืนลูกซองหักลำ ทำการหักลำกระดกลำกล้องลง.............. ปืนคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้

7. การรั้งปลอกกระสุน ................... ปืนออโต ขอรั้งปลอกกระสุนจะลากกระสุนออกจากรังเพลิงตามการถอยของลูกเลื่อน/สไลด์ ................ปืนลูกโม่คือการเลื่อนช่องเก่าออกไป ช่องโม่นัดใหม่เข้ามา.................ปืนลูกซองหักลำ คือเอามือหยิบกระสุนออกจากรังเพลิง (ที่มีอิเจคเตอร์ก็คือ อิเจคเตอร์เริ่มดีดเอาปลอกกระสุนถอยหลังออก) ...............ปืนคาบศิลาไม่มีจะงหวะนี้

8. การคัดปลอกกระสุน ................ปืนออโต เมื่อขอรั้งลากปลอกกระสุนออกมาจนดีดทิ้งออกไป ................ปืนลูกโม่กับคาบศิลาไม่มีจังหวะนี้ ..............ปืนลูกซองที่มีอิเจคเตอร์ๆจะดีดปลอกกระสุนทิ้งไป

เริ่มวงรอบในขั้นที่ 1 ใหม่.................

ทั้ง 8 วงรอบนี้ มีทั้งเรียงกัน และไม่เรียงกัน ตามที่กล่าวครับ แล้วแต่แบบของปืนคำจำกัดความของผมเองนะครับ  ;D

ระบบปฏิบัติการของปืน หมายถึงลักษณะการทำงานของปืนชนิดนั้นๆ ...............ในเรื่อง การบรรจุกระสุน การลั่นไก การเล็ง รวมทั้งนิรภัยต่างๆที่ปืนชนิดนั้นมีอยู่ ..................... ส่วนใหญ่ ความหมายของระบบปฏิบัติการที่กล่าวกันในลักษณะวิชาการ หมายถึงลักษณะของกลไกของปืนในขณะทำการยิงออกไป การบรรจุกระสุน การคัดปลอกกระสุน ฯลฯ ที่เป็นวงรอบตามที่กล่าวในข้างต้น ว่าเป็นกลไกอย่างไร มีชื่อตั้งว่าเป็นระบบอะไร

เหมือนๆกับเครื่องยนต์ดีเซลกับเบ็นซินครับ ................ระบบของดีเซลไม่ต้องใช้หัวเทียน แต่เบนซินต้องใช้หัวเทียน แต่ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยการหมุนของข้อเหวี่ยงเหมือนกัน ...............

สำหรับปืนแบบต่างๆที่ออกแบบมา ............หนีไม่พ้นวงรอบการทำงานอย่างที่กล่าวไปแล้ว เพียงแต่ ในแต่ละขั้นของวงรอบการทำงานนั้น ปืนกระบอกนั้นมีกลไกหรือต้องทำอย่างไร ปืนถึงจะยิงออกไปได้ ใช้งานได้ ................

คร่าวๆครับ


เข้ามาอ่านด้วยคน

ขอบคุณมากครับท่านผู้การมะขิ่น คำตอบชัดเจนแจ่มแจ้งครับ +1 ครับ  ::002::  ::014::

The Hunter-"รักในหลวง":
ครับที่มาของคำก็มาจากความไม่เข้าใจของผมเอง เพราะผมได้ปรึกษากับพี่ท่านหนึ่งที่เป็นนายตำรวจว่าผมมอง .45 ของเทารัส แต่พี่เค้าว่าถ้ามีกำลังทำไมถึงไม่เอาโคลล่ะ ระบบปฎิบัติการน่าเชื่อถือกว่า ผมก็งงล่ะสิครับก็ 1911 เหมือนกันนอกจากราคาและค่านิยมแล้วมันจะต่างกันยังไง ? ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคำตอบครับ เพราะผมยังใหม่มากกับเรื่องปืนอยากจะเก็บเกี่ยวความรู้ไว้ให้มากๆ ก่อนจะตัดสินใจที่จะเอาอะไรแล้วมันจบเราชอบเราถูกใจไม่ต้องมานั่งคิดมากทีหลัง

Thanapong รักในหลวง:
อ้างจาก: The Hunter-"รักในหลวง" ที่ พฤษภาคม 12, 2010, 04:22:44 AM

ครับที่มาของคำก็มาจากความไม่เข้าใจของผมเอง เพราะผมได้ปรึกษากับพี่ท่านหนึ่งที่เป็นนายตำรวจว่าผมมอง .45 ของเทารัส แต่พี่เค้าว่าถ้ามีกำลังทำไมถึงไม่เอาโคลล่ะ ระบบปฎิบัติการน่าเชื่อถือกว่า ผมก็งงล่ะสิครับก็ 1911 เหมือนกันนอกจากราคาและค่านิยมแล้วมันจะต่างกันยังไง ? ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคำตอบครับ เพราะผมยังใหม่มากกับเรื่องปืนอยากจะเก็บเกี่ยวความรู้ไว้ให้มากๆ ก่อนจะตัดสินใจที่จะเอาอะไรแล้วมันจบเราชอบเราถูกใจไม่ต้องมานั่งคิดมากทีหลัง


ในที่นี้คงหมายถึงการทำงานของปืน ว่ามีความแน่นอน ไม่ขัดลำ ฯลฯ

อย่างนี้มองที่ชื่อครับ ว่าของเดิมมีคุณภาพกว่าครับ ทำงานแน่นอนกว่า ซึ่งที่จริงแล้ว ความแน่นอนในการทำงานของปืนยังมีหลายปัจจัยครับ  เช่น ความใหม่ของกระสุน  ความสมบูรณ์ของซองกระสุน ความสะอาดของปืน และการหล่อลื่นในส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ครับ

พูดง่าย ๆ คือ ต่อให้เป็นปืนยี่ห้อดีแค่ไหน หากผู้ใช้ไม่ดูแลรักษา(ทำความสะอาด หยอดน้ำมัน) และใช้กระสุนเก่าประมาณ 10 ปี ขึ้นไป การทำงานของปืนกระบอกนั้นจะไม่แน่นอนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว