โรงงานผลิตอาวุธปืน ที่ จ.นครสวรรค์

<< < (5/5)

จุ้นจ้าน:
ผมมีข้อมูลรายละเอียดตามแค็ตตาล็อกนำเสนอโครงการฉบับล่าสุดของบริษัทฯมาให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา/ ถ้าจำไม่ผิดก่อนหน้านี้บริษัทฯได้เคยนำเสนอโครงการขายปืนกล็อกให้แก่กระทรวงยุติธรรม/เสนอโครงการขายปืนกล็อกให้แก่กระทรวงมหาดไทย(ไม่ได้ระบุการตั้งโรงงาน)/ เสนอโครงการขายปืนเบเร็ตต้าและอาร์มสกอร์ให้แก่ทหาร-ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง(มีการระบุการตั้งโรงงาน)/และฉบับล่าสุดนี้มีการนำเสนอโครงการขายปืนเบเร็ตต้า,อาร์มสกอร์,สไตเออร์,สปริงฟิลด์HS2000ให้แก่ทหาร-ตำรวจ(และระบุการตั้งโรงงานด้วย) ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน....
........................................................... ........................................................... ........................................................... .............................

บริษัท กมลรัตน์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
KAMOLRAT COMMERCIAL CO.,LTD.
โทร.02-5222230, 02-5222953, 01-6650555, แฟกซ์ : 02-9715552, มือถือ 09-7766882, 01-6650555

เรื่อง  โครงการจัดหาอาวุธปืนประจำกายข้าราชการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เรียน  ข้าราชการ ทหาร - ตำรวจ ทุกท่าน

                    ด้วย บริษัท กมลรัตน์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมให้ตั้งโรงงานผลิตอาวุธปืน ตามคำสั่งคณะปฏิรูปปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 เพื่อใช้ในราชการ ทหาร-ตำรวจ และเพื่อการเตรียมพร้อมด้านสรรพาวุธตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการอนุญาตตั้งโรงงานภายใต้ความควบคุมของกระทรวงกลาโหม ได้มีเงื่อนไขในการจำหน่ายอาวุธปืนให้กับส่วนราชการทหาร-ตำรวจ ต้องมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านอาวุธและพึ่งพาตนเองเมื่อเกิดภาวะไม่ปกติ

                    บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม ในการตั้งโรงงานผลิตอาวุธ และบริษัทฯโดยได้รับการประสานจากโรงงานผู้ผลิตอาวุธปืนชั้นนำของโลกในการดำเนินการร่วมทุนและเทคโนโลยีการผลิตอาวุธปืนในประเทศไทย ได้แก่ อาวุธปืนบาเร็ตต้า ประเทศอิตาลี, อาร์มสกอร์ ประเทศฟิลิปปินส์, สไตเออร์ ประเทศออสเตรีย, HS 2000 ประเทศโครเอเชีย ซึ่งบริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนชั้นนำของโลกยินดีที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่างๆตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านสายการผลิตอาวุธปืน ซึ่งอาวุธปืนที่ผลิตจาก บริษัท กมลรัตน์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับอาวุธปืนที่จัดจำหน่ายทั่วโลก ดังเช่นอาวุธปืนบาเร็ตต้าที่ประจำการของกองทัพประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะมีผลดีด้านการบำรุงรักษาและอะไหล่อาวุธปืนจะมีสำรองตลอดเวลา

                    บริษัทฯ ได้ทำแผนการผลิตอาวุธปืน ตามแบบ-รุ่น อาวุธปืนที่เสนอ โดยบริษัทฯได้แจ้งส่วนราชการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนราคาถูก ซึ่งข้าราชการที่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของทางราชการ ขอท่านได้โปรดกรอกเอกสารสั่งจองอาวุธปืนในโครงการ แล้วส่งเอกสารกลับยังบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯจะได้วางแผนการผลิตอาวุธปืนและการส่งมอบ ดดยกำหนดการทำสัญญาซื้อ-ขายต่อไป มีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้
                    ชำระแบบเงินสด   ชำระเงินในวันรับมอบอาวุธปืน หรือภายในวันที่บริษัทฯแจ้งให้ทราบ
                    ชำระแบบเงินผ่อน  ชำระเงินงวดแรกในวันรับมอบอาวุธปืน พร้อมทำสัญญากับสถาบันการเงินที่บริษัทจัดหา
                                                หรือ ตามวัน/เวลา ที่บริษัทแจ้งให้ทราบ เพื่อรับอาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน

                    บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้กับข้าราชการที่มีความประสงค์จะซื้ออาวุธปืน โดยขอให้ท่านโปรดกรอกเอกสารการสั่งจองอาวุธปืน แล้วส่งเอกสารกลับไปยังบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯจะได้วางแผนการผลิตอาวุธปืนเพื่อกำหนดการส่งมอบอาวุธปืนต่อไป ซึ่งบริษัทฯขอยืนยันว่าท่านจะได้รับอาวุธปืนที่มีคุณภาพเดียวกับโรงงานผู้ผลิตอย่างแน่นอน

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
                                                                                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                            ( นายอนุชิต  การภักดี )
                                                                                                 กรรมการผู้จัดการ  

หมายเหตุ   ราคาอาวุธปืนราคาพิเศษนี้เฉพาะในการยื่นความจำนงในชุดแรก เนื่องจากบริษัทฯได้ประสานกับโรงงานผู้ผลิตใน
                 การขอยืนราคาอาวุธปืนเฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการในชุดแรก จำนวน 10,000 กระบอก เท่านั้น
                 โดยการส่งมอบอาวุธปืนจะดำเนินการส่งมอบตามลำดับของผู้สั่งจอกอาวุธปืนจนครบจำนวน
                 โดยอาวุธปืนจุดแรกจะเริ่มทะยอยส่งมอบตัวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2548  เป็นต้นไป
........................................................... ........................................................... ........................................................... .............................

มีข้อที่น่าสังเกต.../...ตามวรรคสามมีข้อความหนึ่งที่ว่า "บริษัทฯได้จัดทำแผนการผลิตอาวุธปืน ตามแบบ-รุ่น อาวุธปืนที่เสนอ" ก็หมายความว่าบริษัทฯจะทำการผลิตอาวุธปืนเองทั้งหมดทุกยี่ห้อและทุกแบบทุกรุ่นที่นำเสนอในโครงการต่างๆไปแล้วมากมาย จะเป็นไปได้หรือไม่ที่โรงงานจะผลิตอาวุธปืนยี่ห้อเบเร็ตต้า, กล็อก, อาร์มสกอร์, สไตเออร์, และสปริงฟิลด์ (เท่าที่ทราบ)ได้ในคราวเดียวกัน แม้แต่ตั้งเป็นโรงงานประกอบอาวุธปืน 5 ยี่ห้อนี้ก็หนักหนาสาหัสพอแรงแล้ว แต่นี่บอกว่าเป็นโรงงานผลิตหลอกกันเล่นหรือเปล่า ถ้าหากตั้งเป็นไซโลหรือโกดังที่พักเก็บสินค้าอาวุธปืนที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า.../...สมาชิกมีความเห็นเช่นใดช่วยกันพิจารณาด้วยครับ.../...joonjan  

Point_Blank:
อ้างจาก: samasakh ที่ ตุลาคม 06, 2005, 08:44:34 PM

:OOเป็นของ บริษัท กมลรัตน์  คอมเมอร์เชียล จำกัด  ครับ  ตอนนี้กำลังเปิดให้สั่งจองมี 3 ยี่ห้อ 1. กล็อก  2. บาเร็ตต้า 3. อาร์มสกอร์  ราคา 30K up ปลาย ราคานี้เพียง 1 หมื่นกระแรกเท่านั้นนะครับ ตามโฆษณา :VOV:


ไม่ทราบคุณ samasakh ดูโฆษณาจากไหน....................ก๊าบ

samasakh hirun:
อ้างจาก: Point_Blank ที่ ตุลาคม 07, 2005, 10:41:02 PM

อ้างจาก: samasakh ที่ ตุลาคม 06, 2005, 08:44:34 PM

:OOเป็นของ บริษัท กมลรัตน์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ครับ ตอนนี้กำลังเปิดให้สั่งจองมี 3 ยี่ห้อ 1. กล็อก 2. บาเร็ตต้า 3. อาร์มสกอร์ ราคา 30K up ปลาย ราคานี้เพียง 1 หมื่นกระแรกเท่านั้นนะครับ ตามโฆษณา :VOV:


ไม่ทราบคุณ samasakh ดูโฆษณาจากไหน....................ก๊าบ

เอกสารของบริษัท ฯ  ที่ส่งมาตามสายงาน  นขต.กห.  ครับ ???

GX105™:
เพิ่งจอง Glock 21 ไปเหมือนกันครับ...ขอเสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารที่ได้รับว่า บ.กมลรัตน์ฯ ได้รับอนุญาตจาก กห. ให้ตั้งโรงงานผลิต Glock ทุกขนาด รายละเอียดตามใบอนุญาตตั้งโรงงานทำ ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธสำหรับข้าราชการทหาร และตำรวจ ที่ ๑/๒๕๔๗ ลงนามเมื่อ ๓๐ ส.ค.๔๗ โดย พล.อ.เชษฐา (รมต.กห.)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว