เชิญร่วมบูรณะหอพระไตรปิฏก วัดใหม่ทองเสน ที่สมเด็จโต ได้่ร่วมสร้างพระป่าเลไลยก์

(1/1)

DarkDiy - รักในหลวง:
วัดใหม่ทองเสน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปพระป่าเลไลยก์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) ร่วมกับพระธรรมอุดม ( ถึก ) สร้างขึ้น
ทางวัดมีมรดกอันล้ำค่า คือ หอพระไตรปิฏก ที่ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ จวบจนเวลานี้ล่วงไปเกือบ ๒๐๐ ปี หอพระไตรปิฏกมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
ด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงตั้งกองทุนขึ้นมา เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยทำการบูรณะหอพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นโบราณวัตถุอันทรงคุณค่ายิ่งทางศาสนาไว้ให้ลูกหลานของเราได้ชื่นชม สืบไป
ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตใฝ่ในบุญกุศลร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน บูรณะหอพระไตรปิฎกได้ที่ วัดใหม่ทองเสน สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำนักงานเจ้าอาวาส โทร. 0-2241-7914, 0-2241-1561
บัญชีกองทุนบูรณะหอไตรฯ วัดใหม่ทองเสน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาเตาปูน
เลขที่ 018-2-91904-3

ข้อมูล วัดใหม่ทองเสน สรุปมาจาก หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย
วัดใหม่ทองเสน อยู่ตรงสี่แยกเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ก่อนนั้นเนื้อที่ของวัดใหม่ทองเสนมีมากมายมหาศาล ประมาณได้ว่ามีอยู่จำนวนหลายพันไร่
นับจากคลองบางซื่อจรดคลองบางกระบือเลยทีเดียว
.....ตามประวัติมีระบุไว้ว่าศาลาท่าน้ำของวัดหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองบางซื่อ ต่อมาเมื่อมีการ
สร้างสะพานพิบูลสงคราม ศาลาท่าน้ำจึงถูกรื้อถอนออกไป
.....ด้วยวัดใหม่ทองเสนมีเนื้อที่ของวัดนับจำนวนหลายพันไร่
พระธรรมอุดม (ถึก) ผู้เป็นพระ คู่เทศน์กับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) ผู้ริเริ่มสร้างวัด จึงให้ชื่อว่า "วัดใหญ่ทองเสน" เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่โยมบิดามารดาซึ่งมีชื่อว่า "ทอง" และ "เสน"
.....ด้วยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และท่านเจ้าคุณธรรมอุดม (ถึก) มีความรัก ใคร่สนิทสนมกันมาก
และมักจะร่วมกันก่อสร้างพุทธศาสนาสถานร่วมกันเสมอ เมื่อเจ้าคุณธรรม อุดม (ถึก) ได้สร้างวัด
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จึงมาร่วมสร้างพระป่าเลไลยก์ ทางด้านทิศตะวันออกของโบสถ์
ซึ่งองค์พระทำขึ้นด้วยปูนขาวผสมทรายและน้ำอ้อย ลงรักปิดทอง มีความสูงถึง 9 เมตร
.....ครั้นเมื่อสิ้นบุญพระคุณเจ้าทั้ง 2 รูปแล้ว (ประมาณปี พ.ศ.2415) วัดใหญ่ทองเสนได้ตกเป็น วัดป่า
มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่ว ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

.....ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2430 พระอธิการปั้นฯ ได้เข้ามาหักร้างถางพง พร้อมกับชักชวนพระภิกษุสงฆ์เข้ามาอยู่จำพรรษา ได้ชื่อใหม่ว่า "วัดใหม่ทองเสน" มาจนถึงปัจจุบัน
.....บริเวณอันกว้างขวางใหญ่โตของวัดดังกล่าว ต่อมาได้เป็นที่ตั้งของกองพล ปตอ. และกรม ทหารม้ายานเกราะ ซึ่งหลักฐานในแผนการเงินกรมการศาสนา มีบันทึกว่า "หมายเหตุ เงินค่าแลกเปลี่ยนที่ดินของวัดกับกระทรวงกลาโหม ฝากเป็นทุนนอน 16,000 บาท เมื่อ 6/6/2472 บ/ช. 1/40 ดอกผลใช้ปฏิสังขรณ์พระอาราม" .....จากเนือ้ที่ของวัดจำนวนหลายพันไร่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นกรมทหาร บ้าง มีผู้ถือกรรมสิทธิรายอื่นๆ บ้าง จนถึงในปี พ.ศ.2513 มีหลักฐานว่าเนื้อที่ ของวัดใหม่ทองเสนเหลืออยู่ประมาณ 8 ไร่เศษ จนถึงปัจจุบันพบว่ามีเนื้อที่ตั้งวัดเหลืออยู่เพียง 6 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา...?

พื้นที่ใช้สอยจริงๆ ของวัดใน ปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียง 1 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวาเท่านั้น!!

.....พบหลักฐาน "หนังสือแสดงความยินยอม" ที่ออกโดยพระมหาทองคำ ปัญญาทีโป เจ้า อาวาสองค์ก่อนทำเมื่อเดือนตุลาคม 2530 ยินยอมให้กองทัพบก (กรมทหารม้าที่ 1 รักษา พระองค์)
ใช้ประโยชน์ที่ดินของวัดด้านหน้าติดถนนทหาร และด้านในเขตติดต่อกำแพงวัด รวมเนื้อที่ 5 ไร่ 16 ตารางวาเพื่อเป็นประโยชน์ในราชการทหารเป็นการชั่วคราว
.....ส่วนพื้นที่บริเวณปากทางเข้าวัดใหม่ทองเสนซึ่งเป็นร้านค้า 2 ร้าน เจ้าอาวาสของสงวนไว้มี กำหนด 3 ปี
เมื่อครบกำหนดแล้วยินยอมให้ ม.1 รอ. เช่าหรือใช้ประโยชน์ต่อไป

http://board.palungjit.com/f177/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-198919.html

http://www.oknation.net/blog/derreiser/2007/05/16/entry-4/comment

DarkDiy - รักในหลวง:
ลิงค์แผนที่ พิกัด การเดินทาง
http://www.zoomhit.com/map/result.jsp?spc=7TUG7TY1NTc1NA1wYWvme3B2Njv4NTcmeTBFNTI17jY2JmR49TUw7kZCeTB173zmZ5xBZTBF7jUBN3ED7AcD7AEyJmlw9TEyNk4F7jEu7j7uNACmbXlAZXNAaWPu9TEyNTvB7TcANAcA7TImemPQbTBBJnRpbWUP7TUG7TY1NTc1NyZw9Xv(&name=%B6%B9%B9%C7%D1%B4%E3%CB%C1%E8%B7%CD%A7%E1%CA%B9&target=N3CGO3gGN3Iw9X0hZkZ49TY2N3g1NyZG9TE17jUyNjYmd5ltZTBBOTC4O3CB7jzmc31B&lang=th&addr=8322&loc=7TvANAUANAc2NA1wYWvmaWvP7Tg27jv2JnRpbWUP7TvANAUANAc2NyZw9Xv(&maptype=1&notransit=500&nomustsee=520&nogreat=519&nogood=518&nointeresting=517&nohotel100=520&nohotel60=519&nohotel30=518&nohotel0=517

http://maps.google.co.th/maps?hl=th&source=hp&ie=UTF-8&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99+%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&fb=1&gl=th&hq=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99&hnear=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&cid=9196521933005647765&li=lmd

khwanphet_NAVY 39:
.........ขออนุโมทนาด้วยครับ...................................... ::014::

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ