ตำรวจกับปืนสั้นใหม่

(1/12) > >>

ART:
 :)ตามข่าว ไทนรัฐ online ครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเสนอ ครม.วันที่ 5 ส.ค. ซื้อปืนโคลท์-กล็อก เป็นอาวุธประจำกาย ตร.ใน 3 จว.ใต้ แทนอาวุธปืนเล็กยาว และปืนลูกโม่ .38 ที่ใช้กันแต่เดิม.. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 ส.ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดหาและยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดหาอาวุธปืน ขนาด 5.56 และ 9 มิลลิเมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดหาอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 2,238 กระบอก(กระบอกละ 110,000บาท) วงเงิน 246,180,000 บาท ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นจัดหาอาวุธปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ยี่ห้อ COLT รุ่น M 4 COMMANDO จำนวน 2,238 กระบอก (กระบอกละ 36,584 บาท) ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อเป็นอาวุธปืนประจำกายตำรวจที่ ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา ซึ่ง COLT รุ่น M 4 COMMANDO ราคาจะต่ำกว่าปืนเล็กยาวกระบอกละ 73,416 บาท แต่คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และในสหรัฐอเมริกา ส่วนวงเงินที่เหลือเห็นควรนำไปจัดหาอาวุธปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตร ยี่ห้อ COLT รุ่น M 4 CARBINE   

2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดหาอาวุธปืนพกลูกโม่ ขนาด .38 นิ้ว จำนวน 2,238 กระบอก วงเงิน 67,140,000 บาท ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นจัดหาอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อ GLOCK รุ่น 19 ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อเป็นอาวุธปืนประจำกายตำรวจที่ปฏิบัติ หน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลาเช่นเดียวกัน   

3. ขออนุมัติยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2520 กรณีห้ามระบุยี่ห้อสิ่งของที่ต้องการจะซื้อทุกชนิด เพื่อให้สามารถจัดซื้ออาวุธปืน โดยระบุยี่ห้อตามข้อ 1 และ 2 ได้โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ

doud ♥ รักในหลวง ♥ ทรงพระเจริญ ♥:
ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 2,238 กระบอก(กระบอกละ 110,000บาท) ไมมันแพงจัง  Colt M4 COMMANDO จำนวน 2,238 กระบอก (กระบอกละ 36,584 บาท) ต่างกันเกิอบ 3 เท่า รายการแรกมันปืนไรง่ะ

รพินทรนาถ -รักในหลวงและสยามประเทศ:
ภาพปืน Colt M4 Commando และปืน M4 Carbine พร้อมสเปคครับ

ปืน M4 Carbine
ปืน Colt M4 Commandowerasak:
ต้องถามพี่ๆที่อยู่อเมริกาครับว่าราคาปืน M4 ราคาเท่าไรกรณีขายให้เอกชน แล้วกรณีขายให้รัฐราคาเท่าไร
ส่วนปืนสั้นก็ต้องไปดูราคาที่หน้าโรงงานครับ

มะขิ่น:
เท่าที่ทราบเดิมจะซื้อ M16A2 ครับ ............ซึ่งแพงมาก

เป็นอนิสงค์ของการที่ ทบ.ไทยซื้อ Travo จากอิสราเอลครับ .........................

อเมริกาเลยหั่นราคา M4 ตอนแรกเหลือ 41k (ซื้อแบบ G to G) เพื่อสู้กับอิสราเอล........................ ทบ.ไทยทำเฉยๆ เลยลดให้อีกเหลือ 36k เศษๆ ตามที่เห็น................. ก็เลยมีการสั่งซื้อจากเหล่าทัพต่างๆของไทย รวมทั้งตำรวจด้วย

หน้าฉากเป็นตำรวจโลก........หลังฉากป็นพ่อค้าอาวุธ ......................

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป