สนามยิงปืนราชนาวี ... ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองเพื่อการกีฬา

(1/1)

Kimber:
เรียนสอบถามผู้การสุพินทร์ และเพื่อนๆ ครับว่า ... ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองเพื่อการกีฬาของสนามยิงปืนมีหรือไม่ครับ

เนื่องจากวันนี้ผมผ่านไปทำงานแถวนั้น และได้เข้าไปขอหนังสือรับรองเพื่อการกีฬาสำหรับปืนอัดลม แต่ถูกเก็บค่าธรรมเนียม เป็นจำนวน 500 บาท และไม่ได้ให้ใบเสร็จรับเงิน ... ซึ่งปกติผมไม่เคยขอที่สนามนี้ และสนามอื่นก็ไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ เลยอยากสอบถามว่าเป็นปกติหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ