ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต..สะดวกที่สุด

<< < (3/3)

poe kerpetkaew:
ผมเมล์ไปหาผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้ว คุณโยธิน จ๋วงพาณิชย์ ท่านผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งสรรพากรภาค 12 คุมภาคใต้ตอนล่าง 7 จว.ท่านเคยเสนอโครงการหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้พวกผมกู้มาซื้อปืนเพราะเล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยใน 3 จว.ชายแดนใต้  แต่โครงการไม่ผ่านการพิจารณาของกรม ฯ ยังไงก็ยังขอบคุณท่านอยู่  ท่านเป็นนักยิงปืนด้วยครับ เคยเข้าคอร์ส พีพีซี.

poe kerpetkaew:
กรมสรรพากรได้รณรงค์ให้ประชาชนชำระภาษีเงินได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ด้วยการประกาศคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใน 15 วัน สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินจำนวน หลังจากปีที่แล้วกรมสรรพากรสามารถคืนภาษีส่วนเกินให้แก่ประชาชนได้ภายใน 30 วัน โดยผู้เสียภาษีสามารถชำระผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2548 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การนำไอซีทีมาใช้พัฒนาบริการของรัฐ

ทัดมาลา ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป:
สอบถามคุณโพธิ์

ในกรณีการยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เนท ทางสรรพากรใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบอย่างไร
เนื่องจากไม่ต้องส่งหลักฐานประกอบ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณเงินได้
หรือเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดี แจ้งยอดเงินได้ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง

ในกรณีที่เป็นเงินได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายคงไม่เป็นปัญหามากนัก
แต่อย่างเงินบริจาค หรือ ค่าลดหย่อนต่างๆ จะพิสูจน์อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

poe kerpetkaew:
ในกรณีการยื่นเสียภาษีทางอินเตอร์เนท ทางสรรพากรใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบอย่างไร
เนื่องจากไม่ต้องส่งหลักฐานประกอบ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณเงินได้
หรือเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดี แจ้งยอดเงินได้ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
ในกรณีที่เป็นเงินได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายคงไม่เป็นปัญหามากนัก
แต่อย่างเงินบริจาค หรือ ค่าลดหย่อนต่างๆ จะพิสูจน์อย่างไรครับ
-รายละเอียดตอบว่าไม่รู้ สตาฟฟ์ที่ทำงานด้านนี้อยู่ในกรม ฯ เมื่อเจอรายที่ผิดปกติ เขาจะส่งเรื่องราวมาให้ท้องที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าที่ถูกแล้วเป็นอย่างไร ผู้เสียภาษีรายนี้มีสิทธิหักค่าลดหย่อนแค่ไหน หรือยอดเงินได้ที่ต้องยื่นควรจะเป็นเท่าไร เป็นต้น รายที่ผิดปกติเหล่านี้มีจำนวนไม่มากนัก
-ขั้นแรกกรมสรรพากรถือว่าผู้เสียภาษีเป็นผู้มีเกียรติ  จึงรับและเชื่อรายการที่ท่านยื่นไว้ก่อน
-ถ้าสกรีนพบรายที่ผิดปกติ ทางราชการมีอำนาจขอดูเอกสารกระดาษ เช่น ใบรับเงินบริจาค หลักฐานที่เป็นกระดาษเหล่านี้ผู้ยื่นทางอินเตอร์เน็ตต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 5 ปี
-การรั่วไหล คงมีบ้าง  เช่นถูกโกงภาษี กรม ฯ รู้ดี แต่พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ประโยชน์ของการยื่นทางอินเตอร์เนทมีมากมหาศาลคุ้มค่ากว่า                                                                                                                                                             

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว