ตัวอย่างจดหมายรับรอง

<< < (2/2)

visith:
 ??? คุณชาลี ทำงานในภาครัฐบาล  เอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจครับ... ???

ออด:
อ้างจาก: สุพินท์ ที่ มกราคม 22, 2005, 06:58:31 PM

อ้างจาก: poe kerpetkaew ที่ มกราคม 22, 2005, 05:51:25 PM

-บางอำเภอเขาก็มีโรเนียวไว้แจกประชาชนที่มายื่น ป.1
-บางอำเภอก็ไม่มีบอกให้เราไปเขียนเอง เราเขียนเสร็จหัวหน้าเซ็น..เรียบร้อย
-เพื่อนผมขอที่ อ.เมืองตรัง(นานหลายปีมาแล้ว) มีข้อความรับรองของผู้บังคับบัญชา 1 บรรทัด เท่านั้นเอง..ผ่านฉลุย

ที่รับรอง 1 บรรทัด  คงบอกว่า "มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 13"  ผมก็เคยรับรองให้ลูกน้องแบบกำปั้นทุบดินอย่างนี้เหมือนกัน  ;D 


ฮ่า ๆ ชัดเจน แจ่มแจ้ง บรรทัดเดียวจริง ๆ

จอยฮันเตอร์:
หากเป็นหน่วยงานเอกชน เพียงแต่ระบุว่า เข้าทำงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการทำงาน ปัจจุบันตำแหน่งอะไร เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ไม่ต้องระบุอะไรให้ยุ่งยาก ;D

51:
ผมเข้าใจในการยกร่าง ประกอบการเสนอ ผบ. ครับ  อิ อิ

เพราะ...ผมมิได้เป็นผู้ลงนาม...แฮ่ ๆ

หนังสือรับรอง...จากหน่วยงานฯ (ไม่ระบุว่าเป็นเอกชนหรือของรัฐ) นะครับ

ควรประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๆ ดังนี้.-

1. เลขที่หนังสือ/วันที่ออกหนังสือ

2. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ที่ออกหนังสือ 

3.  เรื่อง.....

4.  เรียน...(มักจะใช้ตำแหน่ง).... เช่น นายทะเบียนท้องที่อำเภอเมือง....

5.  คำรับรอง...เช่น...

          หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า นาย......เลขประจำตัว......ปฏิบัติงาน หรือ ราชการ ที่...(สังกัด)...
ในตำแหน่ง......โดยได้รับอัตราเงินเดือน ๆ ละ....บาท  และ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  หรือไม่ก็...เป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่ง พรบ.อาวุธปืน ฯ ...ดั่งที่ท่านสุพินท์ post ไว้แหละครับ     

           ขอแสดงความนับถือ.

4.  ผู้ลงนามพร้อมตำแหน่ง...ใช้คำเต็ม ไม่ย่อ /ประทับตราหน่วยงาน (ในกรณีเป็นเอกชน)

ส่วนกระดาษที่ใช้พิมพ์  ควรที่จะเป็นกระดาษที่มีหัวกระดาษของหน่วยงานนั้น ๆ นะครับ 
ไม่ควรอย่างยิ่ง...ถ้าท่านจะใช้กระดาษ A4 ธรรมดา

จากนิ้ว...ที่จิ้มแป้น...

ชาลี:
ขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว