เว็บบอร์ดสนทนาภาษาปืน

สนทนาภาษาปืน => กิจกรรมและการแข่งขัน => ข้อความที่เริ่มโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 05:02:42 PMหัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 05:02:42 PM
                               ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )
                    IPSC  RIFLE  CLUB  ( THAILAND )
     

    
       เรียน   นักกีฬายิงปืนไรเฟิลรณยุทธ์ที่รักทุกท่าน

   เนื่องด้วย ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย)ซึ่งได้ถูกก่อตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมานี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลุ่มเพื่อนๆสมาชิกชาวไรเฟิลรณยุทธ์(IPSC Rifle)ให้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันเล่นกีฬายิงปืนไรเฟิลเชิงรณยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้อาวุธปืน อีกทั้งเพื่อความสนุกสนาน รวมถึงการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักกีฬาด้วยกันให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางชมรมได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสมทบ หรือคณะบุคคลในอันจะส่งเสริมให้เป็นพลเมืองและนักกีฬาที่ดีของประเทศ ทั้งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือลัทธิศาสนาใดๆทั้งสิ้น ซึ่งในการดำเนินการจัดตั้งชมรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ทาร์เก็ตสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบัน รวมถึงช่วยประสานงานด้านต่างๆให้กับชมรมฯ และมีความประสงค์จะให้มีกิจกรรมขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งฝ่ายกรรมการบริหารด้านนโยบายจะได้ประชุมและกำหนดภารกิจออกมาให้ในโอกาสอันใกล้นี้
                
                  ทางชมรมฯจะมีการจัดแข่งขันกีฬายิงปืนไรเฟิลรณยุทธ์ขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศสนามใดที่มีความประสงค์จะขอร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามายังคณะกรรมการชมรมได้ทำการพิจารณาดำเนินการจัดการแข่งขันให้ท่านได้ต่อไป สำหรับนักกีฬา ท่านจะได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือการยิงปืนไรเฟิลรณยุทธ์ กีฬาที่สนุก ท้าทาย ประหยัด เมื่อเปรียบเทียบกับการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์เกือบทุกรายการ

สำหรับแมทช์ต่างๆ ของชมรมที่จะจัดขึ้นให้ท่านได้มันส์ กันอย่างเต็มที่จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้  

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
คณะกรรมการชมรมฯ
 ::014::   ::014::   ::014::

ประธานที่ปรึกษาชมรม : พลโท มีชัย ห้องริ้ว

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์         ดร. สงวน บุญห้อมล้อม                                ดร. สุรชัย จิตภักดีบดินทร์  

                                    พลอากาศโท หญิง นิตยา อิ่มอโนทัย               พันเอก ถวิล นุ่มสำลี  

                                    พันเอก สมขาติ แน่นอุดร                              พันเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์

                                    พันตำรวจเอก โพธ สวยสุวรรณ                      นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์                

                                     พันเอก สุริยะ เอี่ยมสุโร                                พันเอก วีรพงษ์ สรวงศิริ  

                                     นาวาเอก สุริยา ภักดีเสนา            

ที่ปรึษาชมรม                  คุณวัฒน์ ศรีจินตอังกูร                             คุณจตุพล ปรัชญาภรณ์  

คุณขจรภัทรณ์  อนะธรรมสมบัติ           คุณณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร

ว่าที่ร้อยตรี สมพล เก้าเอี้ยน                     ด.ต. พัลลพ วิสิทธิ์          

คุณนพดล พะวงศ์

ประธานชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย) : คุณภิญโญ   แก้วภิญโญ

รองประธานชมรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ

1.       จังหวัดตรัง ว่าที่ ร.ต.สมพล เก้าเอี้ยน                  11.จังหวัดกาญจนบุรี สจ. กิตติวัฒน์ พงศ์ปฏิมาพรรณ

2.       จังหวัดพัทลุง คุณวัฒนชัย เกลี้ยงประไพ            12. จังหวัดยะลา คุณสุรัช อ่องรุ่งเรือง

3.       จังหวัดนราธิวาส คุณนภดล พะวงศ์                    13. จังหวัดระยอง คุณสมพล นพเสถียร

4.       จังหวัดราชบุรี จ.ส.อ. สมบัติ ค่ายปุรฉัตรฯ          14. จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร

5.       จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปลัดวรศักดิ์ เผือกภูมิ         15. จังหวัดพระนครศรีฯ คุณเรืองศักดิ์ วชิระพงศ์

6.       สนามยิงปืน สยป. ตร. ว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์         16. จังหวัดเพชรบุรี คุณอภิชาติ แก้วโกศณ นายกฯบ้านลาด

7.       จังหวัดสระบุรี คุณชานนท์ เหลืองวัฒนกุล คุณรัชชานนท์ แก้วปัญญา           17. จังหวัดขอนแก่น คุณศุภโชค พูนสุวรรณ

8.       เขตปริมณฑล คุณอิทธินันท์ มีโภคีย์                   18. จังหวัดสตูล คุณชวรณ  สุธาพานิชย์

9.       เขตปริมณฑล คุณวิโรจน์ จิราสพงษ์                   19. สมาคมยิงปืนพระประแดง คุณธวัช เจริญสุข

10.   จังหวัดนครปฐม คุณมรุเดช พสุนธรากาญจน์         20. จังหวัดสงขลา ด.ต. มานิตย์ ฤทธิ์ทอง          

ประชาสัมพันธ์ชมรม : คุณผองพัฒ กรีพร้อม/ คุณวิศิษฏ์ โสมาภา/ คุณสันต์ ไทรงาม

ฝ่ายเทคนิค/ออกแบบ : ธนพัฒน์ นิยมธรรมกิจ/ คุณสุวัฒน์ชัย แววภักดี / คุณอภิชาติ ไลไชสง

เลขาธิการชมรม : ดร. มาลิน สว่างอารมณ์


จึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความเคารพยิ่ง
คณะดำเนินการจัดการแข่งขัน


 
                        
    
            


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: suruch รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 11:17:58 PM
 ::002:: ::002:: ::002:: ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 08:12:54 AM
::002:: ::002:: ::002:: ::014:: ::014:: ::014::


 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 10:53:33 AM
.


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 11:58:06 AM
 :VOV:     รอ..ชม..ก๊าบ..?? :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 01:30:00 PM
.


คิดมากเหรอ..เดี๋ยวนี้เอ็กซ์เค้าเป็นงี้แหละ ชอบทำให้น้องเล็กงง...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 04:07:02 PM
ขอเวลานิดนึงครับชาวไรเฟิล สิ่งที่เราร่วมกันวาดฝันกันไว้เริ่มจะเห็นแสงแล้วครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 05:05:13 PM
คณะกรรมการชมรมฯฝากข่าวมา.....

คลาสนักกีฬาที่ได้การแข่งขันไปก่อนหน้านี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

เนื่องจากการเริ่มต้นแบ่งคลาสจะต้องให้ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสม

และเป็นไปตามมาตรฐาน IPSC มากที่สุด จึงได้ใช้เวลาไปนิดหน่อย อย่างไรก็ตาม

รออีกไม่นาน คณะทำงานจะนำมาแขวนให้ชาวไรเฟิลรณยุทธ์ได้รับทราบกัน

เอ แล้วทีมที่ได้ที่ 1 วันนั้นแบกถ้วยกลับบ้านกันหลายใบ จะไปอยู่คลาสไหน

ก็ อย่าพลาดนะครับ

รอติดตามชม...

 ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 06:04:05 PM
             ::014::     สวัสดีครับทุกท่าน    รายละเอียดเพื่มเติมมาแล้วครับผม       ::014::  
     


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: su 57 - รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 06:09:43 PM
เล่นด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 06:18:47 PM
 ;D ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: นิคนราธิวาส ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 06:32:28 PM
 
::014:: สวัสดีครับ  คณะกรรมการชมรมไรเฟิล ทุกท่าน
เมื่อไหร่ทางชมรม จะเปิดรับสมัครสมาชิกครับ
คลาส U รอสมัครสมาชิกอยู่ จะได้มีคลาสเป็นของตัวเองเสียที 555++ ::007:: ::007::

ปล. ปรับที่เมืองกาญจน์นะครับ จะได้ไปเที่ยวด้วย ปรับคลาส U  ด้วย 2 in  1 เลย:D~


::014:: ขอบคุณครับ ::014::

โตโต้....นิค และทีมงานนราธิวาส  


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 08:32:53 PM
เล่นด้วยครับ
ยินดีครับ   มีให้ได้แบ่งปันกันถึงสามดิวิชั่นเลยครับ  หรือจะเหมาทั้งสามก็ได้ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: K!K ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 10:25:56 PM

  แล้วเราอยู่คลาสใหนหว่า.....


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: GUNG_GG ผมรักในหลวงครับ ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 10:53:50 PM
 :D~


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: jo.....pk@รักในหลวง ทรงพระเจริญ@ ที่ พฤษภาคม 31, 2011, 11:52:17 PM
 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 01, 2011, 08:15:41 AM
::014:: สวัสดีครับ  คณะกรรมการชมรมไรเฟิล ทุกท่าน
เมื่อไหร่ทางชมรม จะเปิดรับสมัครสมาชิกครับ
คลาส U รอสมัครสมาชิกอยู่ จะได้มีคลาสเป็นของตัวเองเสียที 555++ ::007:: ::007::

ปล. ปรับที่เมืองกาญจน์นะครับ จะได้ไปเที่ยวด้วย ปรับคลาส U  ด้วย 2 in  1 เลย:D~


::014:: ขอบคุณครับ ::014::

โตโต้....นิค และทีมงานนราธิวาส  


ดีนะที่ปรับคลาส..ตามแบบมาตรฐาน IPSC

ไม่งั้นจะจับน้องโตโต้ ไปอยู่คลาสเดียวกับลุงๆ เค้า นู่น... 55   ::008:: ::008::

  แล้วเราอยู่คลาสใหนหว่า.....

  สงสัยคนนี้จะpass ชั้นไวๆนี้...

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 01, 2011, 08:18:06 AM
เล่นด้วยครับ

คนเก่งเต็มเลย กำลังตามกันมา..


;D ;D ;D ;D ;D

นี่ก็ตามกันมา..ร่วมด้วยช่วยกัน.. ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 01, 2011, 10:19:35 AM
เริ่มปรับคลาสเมื่อไหร่จะได้ลงด้วย ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 01, 2011, 10:20:51 AM
    โลโก้ไม่แจ่มเลยอะ................เอาใหม่.......อะ ::001:: ::001:: ::001::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 01, 2011, 10:49:48 AM
 :D :D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 01, 2011, 11:05:23 AM
เริ่มปรับคลาสเมื่อไหร่จะได้ลงด้วย ;D ;D ;D ;D

ทันทีที่เขาแขวนคลาส น้องก็ต้องวิ่งตามนักกีฬา

สม..... อยากบ่นโลโก้ ... อุตส่าห์ พยายามแล้วนะนั่นน่ะ..หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 01, 2011, 11:06:12 AM
:D :D

ยินดีต้อนรับ นักกีฬาคนเก่งครับ...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 01, 2011, 11:19:19 AM

  แล้วเราอยู่คลาสใหนหว่า.....
ขาดเรียนบ่อยๆต้องซ้ำชั้น   ไปอยู่คลาส U นะดีแล้ว ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 01, 2011, 12:13:14 PM

  แล้วเราอยู่คลาสใหนหว่า.....
ขาดเรียนบ่อยๆต้องซ้ำชั้น   ไปอยู่คลาส U นะดีแล้ว ::005::
    U     ไม่อายเด็กก็ให้มันรู้ไป ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 01, 2011, 12:14:04 PM
ผมนี่  u  ของแท้ไม่เคยยิง ::001:: ::001:: ::001::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ มิถุนายน 01, 2011, 12:16:00 PM
  อยาก..U   ด้วย..??

  ไม่..ได้...แข่งหลายแมทซ์..

  ฝาก..เนื้อ...ฝาก ตัว..ด้วย..นะคับ..??   :VOV:

 


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 01, 2011, 12:23:27 PM

  แล้วเราอยู่คลาสใหนหว่า.....
ขาดเรียนบ่อยๆต้องซ้ำชั้น   ไปอยู่คลาส U นะดีแล้ว ::005::
    U     ไม่อายเด็กก็ให้มันรู้ไป ;D ;D ;D
ดีแล้วให้แกไปวิ่งรวมอยู่กับเด็กๆ โสน้าน่า ::006::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 01, 2011, 12:29:04 PM
  อยาก..U   ด้วย..??

  ไม่..ได้...แข่งหลายแมทซ์..

  ฝาก..เนื้อ...ฝาก ตัว..ด้วย..นะคับ..??   :VOV:

 
ได้เลย  จัดให้ไปรวมกับเด็กๆอีกคน    ::007:: ส่วนลูกๆของโกเพ้งนะเขาหนีขึ้นคลาสกันหมดแล้ว ::008::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 01, 2011, 12:50:51 PM
  อยาก..U   ด้วย..??

  ไม่..ได้...แข่งหลายแมทซ์..

  ฝาก..เนื้อ...ฝาก ตัว..ด้วย..นะคับ..??   :VOV:

 

ปกติ U-Turn กานบ่อยๆ ล่ะซี โก้ 55หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 01, 2011, 02:48:37 PM
ผมนี่  u  ของแท้ไม่เคยยิง ::001:: ::001:: ::001::
โอ๋........เที่ยวหน้าไม่ใช้งานเยาะแล้ว......เดียวจัดให้อยู่ทีมเดียวกับโกเพ้งแล้วกัน (ขาวไว้ก่อนนะจะทีม) ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: BREMBO 2 + LONG LIVE THE KING ที่ มิถุนายน 01, 2011, 04:04:46 PM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 01, 2011, 04:20:30 PM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
   Z


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 01, 2011, 04:34:28 PM
    โลโก้ไม่แจ่มเลยอะ................เอาใหม่.......อะ ::001:: ::001:: ::001::
   ::014::   สวัสดีครับพี่เล็ก2เข๊ม  อย่าเรื่องมากได้ป่ะ...เดี้ยวจะโดน....  ::006::  ::006::
 
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
     ::014:: สวัสดีครับพี่เหลา  พี่ก็เรื่มจากคลาส U สิครับพี่  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 01, 2011, 05:06:32 PM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
พี่เหลาครับ ว่างๆเอาปืนหายากมาออกทีวีด้วยนะ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 01, 2011, 07:46:41 PM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
พี่เหลาครับ ว่างๆเอาปืนหายากมาออกทีวีด้วยนะ
[/quote     
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
พี่เหลาครับ ว่างๆเอาปืนหายากมาออกทีวีด้วยนะ
  เห็นพี่เหลาแกบ่นๆอยู่ว่ายังหาไม่เจอเลย  หายากจัง ::004::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 02, 2011, 08:28:40 AM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D

S Class ไม่ใช่เหรอน้อง... 


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 02, 2011, 08:39:50 AM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
   Z

คลาสนี้น่าจะอยู่ใกลเนาะน้องเล็ก...หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 02, 2011, 10:26:03 AM
    โลโก้ไม่แจ่มเลยอะ................เอาใหม่.......อะ ::001:: ::001:: ::001::
   ::014::   สวัสดีครับพี่เล็ก2เข๊ม  อย่าเรื่องมากได้ป่ะ...เดี้ยวจะโดน....  ::006::  ::006::
 

    จาเอาใหม่อะ ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 02, 2011, 10:58:32 AM
    โลโก้ไม่แจ่มเลยอะ................เอาใหม่.......อะ ::001:: ::001:: ::001::
   ::014::   สวัสดีครับพี่เล็ก2เข๊ม  อย่าเรื่องมากได้ป่ะ...เดี้ยวจะโดน....  ::006::  ::006::
 

    จาเอาใหม่อะ ;D ;D ;D

จาเอาใหม่ แล้วใหม่เอารึปล่าวน๊า...

ส่งขึ้นเบื้องบน accepted ไปแล้วน้องเล็ก เอาแบบนี้ล่ะนะน้อง..จาได้เป็นเพื่อนกับลูกซอง..


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 02, 2011, 01:32:01 PM
    โลโก้ไม่แจ่มเลยอะ................เอาใหม่.......อะ ::001:: ::001:: ::001::
   ::014::   สวัสดีครับพี่เล็ก2เข๊ม  อย่าเรื่องมากได้ป่ะ...เดี้ยวจะโดน....  ::006::  ::006::
 

    จาเอาใหม่อะ ;D ;D ;D

จาเอาใหม่ แล้วใหม่เอารึปล่าวน๊า...

ส่งขึ้นเบื้องบน accepted ไปแล้วน้องเล็ก เอาแบบนี้ล่ะนะน้อง..จาได้เป็นเพื่อนกับลูกซอง..
ก็ได้ ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 02, 2011, 02:15:48 PM
:D~

 ::002:: ::002:: ::002::หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 02, 2011, 02:18:26 PM
เพื่อนๆสมาชิกที่ติดต่อสอบถามมากันอย่างมากมายในเรื่องหมายกำหนดการแข่งขันครั้งต่อไปและขอให้ทางชมรมช่วยรีบกำหนดเร็วๆเพราะเครื่องติดกันหมดแล้ว   ส่วนท่านที่ไม่ได้มาเนื่องจากเตรียมตัวเรื่องอุปกรณ์ปืนและสะสางงานไม่ทันก็บ่นเสียดายขอให้กำหนดวันเร็วๆ
             ทางชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  IRC(ประเทศไทย)  ต้องขอขอบคุณอย่างสูงกับสมาชิกทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทีมคณะกรรมการของชมรมด้วยดีเสมอมา      และต้องขออภัยที่ได้ดำเนินการในเรื่องของแมทช์ต่อไปล่าช้าไป     เนื่องจากทางชมรมเองต้องการให้การแข่งขันทุกแมทช์ที่เราจัดขึ้นได้เป็นไปตามกฏกติกาในระบบ  IPSC  NROI THAI  ทุกประการ  และประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงของฝนฟ้าอยู่จะจัดทำได้ยากพอควรแต่ถ้าเป็นความต้องการของเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็เอาตามกันครับ      ขอเวลาคณะกรรมการได้ตรวจสอบวันเวลาอีกครั้งว่าไม่ไปตรงกับแมทช์ของชมรมเพื่อนบ้านของเรา
แล้วจะรายงานผลให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ      ท่านใดมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทั้งเรื่องวันเวลาและสถานที่กรุณาแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ ::014::
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                         ภิญโญ     แก้วภิญโญ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 02, 2011, 02:21:22 PM
เพื่อนๆสมาชิกที่ติดต่อสอบถามมากันอย่างมากมายในเรื่องหมายกำหนดการแข่งขันครั้งต่อไปและขอให้ทางชมรมช่วยรีบกำหนดเร็วๆเพราะเครื่องติดกันหมดแล้ว   ส่วนท่านที่ไม่ได้มาเนื่องจากเตรียมตัวเรื่องอุปกรณ์ปืนและสะสางงานไม่ทันก็บ่นเสียดายขอให้กำหนดวันเร็วๆ
             ทางชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  IRC(ประเทศไทย)  ต้องขอขอบคุณอย่างสูงกับสมาชิกทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทีมคณะกรรมการของชมรมด้วยดีเสมอมา      และต้องขออภัยที่ได้ดำเนินการในเรื่องของแมทช์ต่อไปล่าช้าไป     เนื่องจากทางชมรมเองต้องการให้การแข่งขันทุกแมทช์ที่เราจัดขึ้นได้เป็นไปตามกฏกติกาในระบบ  IPSC  NROI THAI  ทุกประการ  และประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงของฝนฟ้าอยู่จะจัดทำได้ยากพอควรแต่ถ้าเป็นความต้องการของเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็เอาตามกันครับ      ขอเวลาคณะกรรมการได้ตรวจสอบวันเวลาอีกครั้งว่าไม่ไปตรงกับแมทช์ของชมรมเพื่อนบ้านของเรา
แล้วจะรายงานผลให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ      ท่านใดมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทั้งเรื่องวันเวลาและสถานที่กรุณาแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ ::014::
                                                                                                                                          ภิญโญ  แก้วภิญโญ

 ::002:: ::002:: ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 02, 2011, 08:40:41 PM
เพื่อนๆสมาชิกที่ติดต่อสอบถามมากันอย่างมากมายในเรื่องหมายกำหนดการแข่งขันครั้งต่อไปและขอให้ทางชมรมช่วยรีบกำหนดเร็วๆเพราะเครื่องติดกันหมดแล้ว   ส่วนท่านที่ไม่ได้มาเนื่องจากเตรียมตัวเรื่องอุปกรณ์ปืนและสะสางงานไม่ทันก็บ่นเสียดายขอให้กำหนดวันเร็วๆ
             ทางชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  IRC(ประเทศไทย)  ต้องขอขอบคุณอย่างสูงกับสมาชิกทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทีมคณะกรรมการของชมรมด้วยดีเสมอมา      และต้องขออภัยที่ได้ดำเนินการในเรื่องของแมทช์ต่อไปล่าช้าไป     เนื่องจากทางชมรมเองต้องการให้การแข่งขันทุกแมทช์ที่เราจัดขึ้นได้เป็นไปตามกฏกติกาในระบบ  IPSC  NROI THAI  ทุกประการ  และประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงของฝนฟ้าอยู่จะจัดทำได้ยากพอควรแต่ถ้าเป็นความต้องการของเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็เอาตามกันครับ      ขอเวลาคณะกรรมการได้ตรวจสอบวันเวลาอีกครั้งว่าไม่ไปตรงกับแมทช์ของชมรมเพื่อนบ้านของเรา
แล้วจะรายงานผลให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ      ท่านใดมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทั้งเรื่องวันเวลาและสถานที่กรุณาแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ ::014::
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                         ภิญโญ     แก้วภิญโญ
     ::014::  ::014::  ::014::  ::002::  ::002::  ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 03, 2011, 08:52:25 AM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
พี่เหลาครับ ว่างๆเอาปืนหายากมาออกทีวีด้วยนะ

พี่อู้ด ปืนพี่ก็มีแปลกๆเยอะไม่ใช่เหรอ เอาออกมาบ้างดิ...

รอดู.. อยู่คร๊าบบบบ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 03, 2011, 10:04:01 AM
::014:: ::014::

คนนี้มือดี จากภูเก็ต ยิงดีมากๆ...ครับผม

ชื่นชม... ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 03, 2011, 10:57:06 AM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
พี่เหลาครับ ว่างๆเอาปืนหายากมาออกทีวีด้วยนะ

พี่อู้ด ปืนพี่ก็มีแปลกๆเยอะไม่ใช่เหรอ เอาออกมาบ้างดิ...

รอดู.. อยู่คร๊าบบบบ

ปืนแปลก เอามามยิงได้ครับ เป็นปืนหลวง ครับ อิอิ เพลทพังกระจายแน่นอน


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 03, 2011, 04:04:31 PM
แล้วของผมคลาสอะไรครับพี่  ;D
พี่เหลาครับ ว่างๆเอาปืนหายากมาออกทีวีด้วยนะ

พี่อู้ด ปืนพี่ก็มีแปลกๆเยอะไม่ใช่เหรอ เอาออกมาบ้างดิ...

รอดู.. อยู่คร๊าบบบบ

ปืนแปลก เอามามยิงได้ครับ เป็นปืนหลวง ครับ อิอิ เพลทพังกระจายแน่นอน

เอามายิงไม่ได้ ก็เอามาโชว์ดี๊... เนาะ ๆ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: x.one ที่ มิถุนายน 03, 2011, 04:39:47 PM
สวัสดิ์ครับพี่ๆชาวไรเฟิลรณยุทธ์ขอระเบียบการใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกด้วยคนครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Orange ที่ มิถุนายน 03, 2011, 04:44:33 PM
ดีใจด้วยครับ
ปืนผมจะได้ออกงานเสียที


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: x.one ที่ มิถุนายน 03, 2011, 04:57:13 PM
ดีใจด้วยครับ
ปืนผมจะได้ออกงานเสียที

ของผมเพิ่งซื้อมาใหม่ถอดด้ามเลยครับอยากแต่งเพื่อจะได้ใช้ลงแข่งบ้างขอคำแนะด้วยครับ ::014::ผมใช้RUGER10/22 ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 03, 2011, 04:59:56 PM
   ::014::  ::014::       สวัสดีครับทุกท่าน  ใบสมัครสมาชิก ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  มาแล้วครับ     ::014::  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: x.one ที่ มิถุนายน 03, 2011, 05:08:02 PM
 ::014:: ::014::ขอบคุณมากครับที่ส่งใบสมัครมาให้รวดเร็วทันใจมากเลยครับชมรมนี้ ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 03, 2011, 06:23:33 PM
::014:: ::014::ขอบคุณมากครับที่ส่งใบสมัครมาให้รวดเร็วทันใจมากเลยครับชมรมนี้ ::014:: ::014::
ยินดีต้อนรับครับ :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 04, 2011, 08:22:05 AM
ดีใจด้วยครับ
ปืนผมจะได้ออกงานเสียที

โอ้โฮ  เอาจริงล่ะซี ...งานนี้พี่เรา...ยินดีต้อนรับ ด้วยความเคารพครับพี่หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 04, 2011, 09:00:49 AM
   ผมต้องสมัครป่าว ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 04, 2011, 09:35:03 AM
   ผมต้องสมัครป่าว ;D ;D ;D

ตามเฮียส้มมา มาเป็นกิตติมศักดิ์ไง......

โบราณว่าตามผู้ใหญ่แล้วจะได้ดี..ครับน้อง

หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 04, 2011, 09:42:14 AM
ตามผู้ใหญ่แล้ว หมู่ไม่กัด อิอิ กัดผู้ใหญ่ก่อน


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 04, 2011, 09:47:07 AM
  ผมต้องสมัครป่าว ;D ;D ;D
 
ไปทุกงานแข่งชนกันแหละ แบ่งภาคไม่ออกเลยนะพี่


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 04, 2011, 10:23:11 AM
 ::001::เมื่อไหร่ตารางการแฃ่งจะออก น้อ จะได้เก็บตังค์รอ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 04, 2011, 11:46:53 AM
ดีใจด้วยครับ
ปืนผมจะได้ออกงานเสียที
ดีใจจัง.....เอียส้มเอาปืนมาออกงานแล้ว :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 04, 2011, 12:22:06 PM
::001::เมื่อไหร่ตารางการแฃ่งจะออก น้อ จะได้เก็บตังค์รอ

กำลังรอคลอดอีกไม่กี่วันครับ...เก็บตังค์รอได้เลย..ครับ

 :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 04, 2011, 12:25:00 PM
ดีใจด้วยครับ
ปืนผมจะได้ออกงานเสียที

ของผมเพิ่งซื้อมาใหม่ถอดด้ามเลยครับอยากแต่งเพื่อจะได้ใช้ลงแข่งบ้างขอคำแนะด้วยครับ ::014::ผมใช้RUGER10/22 ::002::

ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ พี่ๆหลายคนก็เก็บปืนกันไว้นานวันแล้ว

นี่คงเป็นโอกาสดีที่จะได้เอามาสอนน้องๆกันซะที ล่ะงานนี้... ::002:: ::002::หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 04, 2011, 12:33:25 PM
::014:: ::014::ขอบคุณมากครับที่ส่งใบสมัครมาให้รวดเร็วทันใจมากเลยครับชมรมนี้ ::014:: ::014::

การสมัครของท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอรับบัตรได้เลยนะครับ

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกชมรมฯ

การสมัครติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างของใบสมัครได้เลย.. ครับ

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 04, 2011, 04:21:06 PM
   ::014::  ::014::       สวัสดีครับทุกท่าน  ใบสมัครสมาชิก ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  มาแล้วครับ     ::014::  ::014::

ขอบคุณฝ่ายประสัมพันธ์ชมรม ทำหน้าที่ได้เรียบร้อยรวดเร็วเหมือนเดิม

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: MR.X-MAN ที่ มิถุนายน 04, 2011, 06:22:38 PM
ขอเข้าชมรมด้วยคนคับอยากมันกับเขาบ้างยิงแต่หนังกะติ๊กมานานแล้ว ฮิๆๆ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 04, 2011, 06:43:06 PM
ขอเข้าชมรมด้วยคนคับอยากมันกับเขาบ้างยิงแต่หนังกะติ๊กมานานแล้ว ฮิๆๆ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรม ..ด้วยความยินดียิ่งครับผม...

รู้สึกสมาชิกใหม่มากันหลายท่าน ... 

เชิญเลยครับผม...  เข้ามาร่วมสนุกกันครับ..


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 04, 2011, 06:54:36 PM
น้าโญ รับแจ้ง ว. 13 จากทีมคนเก่งทางใต้ แจ้งมาว่าขอสมัครสมาชิก ยกแก้งค์

อย่างนี้ต้องมีสมนาคุณรองประธานประจำจังหวัดกันหน่อยครับ ท่านประธาน   

::002:: ::002:: ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 04, 2011, 07:08:37 PM
ครับจัดให้ครับ   แต่มีข้อแม้ว่าถ้ามีฝน(ไม่หนักมากเกินไป)เพื่อนๆต้องลุยฝนไปด้วยกันนะครับ  :VOV:   เป็นไปได้อาจขอเป็นเดือนหน้าปิดงบครึ้งปีพอดีหยุดพักหลายวัน ........  ขอเสียงทุกท่านด้วยครับถ้าOKก็จะได้ดำเนินต่อไปตามนี้ครับ    
ขอแรงอีกนิดครับ......อยากให้เพื่อนๆร่วมช่วยกันชี้แนะออกแบบสนามที่จะใชในการแข่งขันในแมทช์นี้ว่าอยากให้เป็นแบบไหน เพื่อเก็บให้กับทีมงานเป็นข้อมูลแล้วจัดให้ตามความต้องการต่อไปด้วยครับ  ::002::     ขอบคุณล่วงหน้าครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ มิถุนายน 04, 2011, 07:34:19 PM
ผมนี่  u  ของแท้ไม่เคยยิง ::001:: ::001:: ::001::
โอ๋........เที่ยวหน้าไม่ใช้งานเยาะแล้ว......เดียวจัดให้อยู่ทีมเดียวกับโกเพ้งแล้วกัน (ขาวไว้ก่อนนะจะทีม) ::005::


                เอ้า????  ทีม เรา...เมารุ่ง...คัย...มา..จัดเต็ม.. :~)

                เอา..ขำๆ....ถือ  ว่า พา..ลูกมา..ออกกำลังกาย...นิ..ฮ่าๆๆ... 

                อยากเห็น..อีก..หนึ่งชมรมฯ....ที่จะ เติบโต..ไป..ด้วย..กัน...

                  สู้ๆ....คับ..น้าโญ... :VOV: :VOV:   ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: K!K ที่ มิถุนายน 04, 2011, 08:32:48 PM
 เช็ค PM ด้วยครับ.....


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: K!K ที่ มิถุนายน 04, 2011, 08:36:04 PM
พร้อมแล้ว....  ถ้าไม่ติดภารกิจครับ.. อยากให้มีการจัดแข่งขันยิงกันตอนกลางคืนด้วยเจ้าค่ะ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 04, 2011, 10:33:32 PM
ยิงกลางวันยังจัดยากเลยยิงกลางคืนอีก หรือพี่ ยากเป็น3เท่า


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 04, 2011, 11:04:06 PM
ถ้ามียิงกลางคืนสงสัยตัองบายเพราะต้องนอนก่อน 2 ทุ่มครึ่ง  ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 05, 2011, 08:08:11 AM
พร้อมแล้ว....  ถ้าไม่ติดภารกิจครับ.. อยากให้มีการจัดแข่งขันยิงกันตอนกลางคืนด้วยเจ้าค่ะ

เอาง้านเลยเหรอ โห...................... ดุจริงๆ...

 ::005:: ::005::หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 05, 2011, 08:11:04 AM
ยิงกลางวันยังจัดยากเลยยิงกลางคืนอีก หรือพี่ ยากเป็น3เท่า


ไม่แน่นะพี่อู้ด..ภารกิจนี้อาจลุล่วงง่ายกว่ากลางวัน ก็ได้น๊า  จะลองดูมะ 55

  ::007:: ::007::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 05, 2011, 10:51:38 AM
ผมนี่  u  ของแท้ไม่เคยยิง ::001:: ::001:: ::001::
โอ๋........เที่ยวหน้าไม่ใช้งานเยาะแล้ว......เดียวจัดให้อยู่ทีมเดียวกับโกเพ้งแล้วกัน (ขาวไว้ก่อนนะจะทีม) ::005::


                เอ้า????  ทีม เรา...เมารุ่ง...คัย...มา..จัดเต็ม.. :~)

                เอา..ขำๆ....ถือ  ว่า พา..ลูกมา..ออกกำลังกาย...นิ..ฮ่าๆๆ... 

                อยากเห็น..อีก..หนึ่งชมรมฯ....ที่จะ เติบโต..ไป..ด้วย..กัน...

                  สู้ๆ....คับ..น้าโญ... :VOV: :VOV:   ::002:: ::002:: ::002::
ขอบคุณครับ. ::014::......แต่ผมว่าเอาชื่อเดิมเข้าท่ากว่านะครับ :~)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 05, 2011, 11:36:50 AM
ถ้ามียิงกลางคืนสงสัยตัองบายเพราะต้องนอนก่อน 2 ทุ่มครึ่ง  ;D ;D

เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้องเราเป็นเด็ก อนามัย...   ::008:: ::008:: ::008::หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 05, 2011, 11:45:38 AM
ผมนี่  u  ของแท้ไม่เคยยิง ::001:: ::001:: ::001::
โอ๋........เที่ยวหน้าไม่ใช้งานเยาะแล้ว......เดียวจัดให้อยู่ทีมเดียวกับโกเพ้งแล้วกัน (ขาวไว้ก่อนนะจะทีม) ::005::


                เอ้า????  ทีม เรา...เมารุ่ง...คัย...มา..จัดเต็ม.. :~)

                เอา..ขำๆ....ถือ  ว่า พา..ลูกมา..ออกกำลังกาย...นิ..ฮ่าๆๆ... 

                อยากเห็น..อีก..หนึ่งชมรมฯ....ที่จะ เติบโต..ไป..ด้วย..กัน...

                  สู้ๆ....คับ..น้าโญ... :VOV: :VOV:   ::002:: ::002:: ::002::


แรงเชียร์ดีแฮะ... พี่รองเชียร์มาแต่ใกล น่าอิจฉาจริงๆพี่เรา...

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 05, 2011, 04:45:35 PM
เช็ค PM ด้วยครับ.....
ขอบคุณครับแล้วจะดำเนินการให้ครับผม


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: MR.X-MAN ที่ มิถุนายน 06, 2011, 11:00:08 AM
ไม่ทราบว่าชมรมจะจัดแมทแข่งครั้งต่อไปวันไหนอีกครับทีมผมจะได้เตรียมตัว ครั้งที่แล้วเห็นเขายิงกลางสายฝนกันยังมันไม่หายเลยคับ ส่วนตัวผมเองไม่กล้าลงแข่งเห็นฟ้าไม่ค่อยดี(สาบานไว้เยอะคับ)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 06, 2011, 12:05:45 PM
ไม่ทราบว่าชมรมจะจัดแมทแข่งครั้งต่อไปวันไหนอีกครับทีมผมจะได้เตรียมตัว ครั้งที่แล้วเห็นเขายิงกลางสายฝนกันยังมันไม่หายเลยคับ ส่วนตัวผมเองไม่กล้าลงแข่งเห็นฟ้าไม่ค่อยดี(สาบานไว้เยอะคับ)


โหวตกันเข้ามาเลยครับ อยากจะให้จัดวันไหน

ดำเนินการตามคะแนนโหวตเลยครับ

หรือทีมงาน เห็นเป็นอย่างไรครับ

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 06, 2011, 04:57:16 PM
วันที่ 10/7/54 เลยครับ ที่ ศรภเหมือนเดิมก็ได้ไกล้ดีครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 06, 2011, 05:29:50 PM
วันที่ 10/7/54 เลยครับ ที่ ศรภเหมือนเดิมก็ได้ไกล้ดีครับ
:OO :OO :OO


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 06, 2011, 07:28:53 PM
วันที่ 10/7/54 เลยครับ ที่ ศรภเหมือนเดิมก็ได้ไกล้ดีครับ

สุดยอดไปเลยทีมนี้ ขออนุญาตเช็คว่าจะชนกับใครหรือไม่ถ้าชนอาจขยับเล็กๆ

แต่จะให้ทันใจที่สุดเลยครับผม...  ::002:: ::002::

PS... มีซองปิดผนึกส่งไปให้พรุ่งนี้ครับ รับแล้วตอบด้วย.. ::008:: ::008::

 ::002:: ::002:: ::014:: ::014::หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: MR.X-MAN ที่ มิถุนายน 06, 2011, 08:06:11 PM
วันที่ 10/7/54 เลยครับ ที่ ศรภเหมือนเดิมก็ได้ไกล้ดีครับ
ดีครับเดือนหน้าก็ดีครับ   แต่ขอเป็นที่ใหม่บ้างก็ได้เปลี่ยนไปเลื่อยๆครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: GUNG_GG ผมรักในหลวงครับ ที่ มิถุนายน 06, 2011, 11:38:54 PM
ที่บางบัวทองครับ อิอิ :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 07, 2011, 08:50:14 AM
วันที่ 10/7/54 เลยครับ ที่ ศรภเหมือนเดิมก็ได้ไกล้ดีครับ
ดีครับเดือนหน้าก็ดีครับ   แต่ขอเป็นที่ใหม่บ้างก็ได้เปลี่ยนไปเลื่อยๆครับ ::014::

น่าสนใจทุกความคิดเห็นเลยนะครับ... เนี่ย...

 
 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: x.one ที่ มิถุนายน 07, 2011, 11:31:52 AM
มีแข่งที่ใหนส่งข่าวมาบ้างนะครับจะได้เข้าไปชมบ้าง ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 07, 2011, 12:40:32 PM
มีแข่งที่ใหนส่งข่าวมาบ้างนะครับจะได้เข้าไปชมบ้าง ::002::
แมทช์ที่แล้วก็ชมไปเต็มๆห้าสนาม    แมทช์นี้ก็เอาจริงได้แล้วครับ   เดียวตามคลาสเพื่อนๆไม่ทันนะครับ :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 07, 2011, 05:22:04 PM
ที่บางบัวทองครับ อิอิ :VOV:

น้าโญ จัดสนามใกล้ๆ ให้สมาชิกหน่อย...น้า


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 07, 2011, 06:52:04 PM
พร้อมแล้ว....  ถ้าไม่ติดภารกิจครับ.. อยากให้มีการจัดแข่งขันยิงกันตอนกลางคืนด้วยเจ้าค่ะ
มีแน่นอนจัดให้เหมือนเดิม........ความมันในรูปแบบกลางคืน.......ใว้พบกันอาจจะเป็นที่เดิม สนาม บบท. ขอดูเวลาก่อนครับผม    ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 07, 2011, 08:55:26 PM
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดมควันปืน เล้ยย.. ::001::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ มิถุนายน 08, 2011, 08:36:49 AM
 ,,ย๊าก์์???   ติดประชุมงาน มา..3 วัน  แย้ว???


   ไป  ถึง..ไหน..กาน  แย้ว.?  ค๊าบ??...............


    น้องๆ..รอ  ฟัง ข่าว..น้าโญ...ยุ..ก๊าบ?? :VOV:


    กล้องด๊ดอท..แดง..BSA  ยัง ค้าง..ยุ  ที่ผ๊ม..ตัว..นึง..อ่ะ..น้า...ส่งทาง...)ณ...ดีก่า..นะ   :VOV: :VOV:


   จะรีบ..ส่งคืน..ด่วน..ๆ..เรย คับ น้า.. :OO :OO


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 08, 2011, 08:44:43 AM
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดมควันปืน เล้ยย.. ::001::


เอาแบบจ่อ ปากกะบอกเลยเน้อ...  จะได้แรงๆ...สูดได้เต็มๆ 555

น้องเราดุ จริงๆ

::008:: ::008::
หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 08, 2011, 08:58:26 AM
,,ย๊าก์์???   ติดประชุมงาน มา..3 วัน  แย้ว???


   ไป  ถึง..ไหน..กาน  แย้ว.?  ค๊าบ??...............


    น้องๆ..รอ  ฟัง ข่าว..น้าโญ...ยุ..ก๊าบ?? :VOV:


    กล้องด๊ดอท..แดง..BSA  ยัง ค้าง..ยุ  ที่ผ๊ม..ตัว..นึง..อ่ะ..น้า...ส่งทาง...)ณ...ดีก่า..นะ   :VOV: :VOV:


   จะรีบ..ส่งคืน..ด่วน..ๆ..เรย คับ น้า.. :OO :OO

น้าเพ้ง... จริงๆ เค้าต้องยึดเลย ไม่ต้องคืน..หรอก

น้าโญแกใจดี.. ::005:: ::005::

ส่วนวันแข่งจะลงวันไหนดี ขอความเห็นน้าเพ้งด่วยเลยคร๊าบบ  น้องๆรอ

 ::002:: ::002:: ::002::หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 08, 2011, 10:12:06 AM
  ::014::   สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน   ตกลงว่าเราจะแข่งกันวันไหนดีครับ ผมว่า   17 07 2011  ดีไหมครับ
  ลองโหวตกันดูครับว่าดีไหมครับ     ::014::  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 08, 2011, 10:23:23 AM
  ::014::   สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน   ตกลงว่าเราจะแข่งกันวันไหนดีครับ ผมว่า   17 07 2011  ดีไหมครับ
  ลองโหวตกันดูครับว่าดีไหมครับ     ::014::  ::014::

ได้ลองเข้าไปดูในปฎิทินประจำปีแล้วครับ วันที่ 17 ก.ค. 54 ยังว่างอยู่ 1 วันพอดี ไม่ชนกับมวลมิตร

ที่สำคัญ ในวันที่ 24 ก.ค. 54 มีแมทช์ สตีล ชาเลนจ์ ของอาชิว ที่สนาม ศรภ.พอดี

เรายิง IPSC เสร็จ ก็ลากมวลมิตรไปยิงสตีลกันต่อในสัปดาห์ถัดไปที่สนาม ศรภ. ก็น่าจะสนุกดีนะครับ

ร่วมแรงแข็งขัน...   แบบว่ายิงเสร็จ นั่งทานข้าว เม้าท์กับพี่น้องผองเพื่อน ก็น่าจะสนุกดีครับน้อง..

ท่านอื่นๆ เห็นเป็นอย่างไรครับ ขอเสียงหน่อย...

 ::008:: ::008:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 08, 2011, 11:59:20 AM
  ::014::   สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน   ตกลงว่าเราจะแข่งกันวันไหนดีครับ ผมว่า   17 07 2011  ดีไหมครับ
  ลองโหวตกันดูครับว่าดีไหมครับ     ::014::  ::014::
::002:: แล้วเพื่อนๆท่านอื่นเห็นเป็นอย่างไรครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: tor_nid ที่ มิถุนายน 08, 2011, 02:00:25 PM
  ::014::   สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน   ตกลงว่าเราจะแข่งกันวันไหนดีครับ ผมว่า   17 07 2011  ดีไหมครับ
  ลองโหวตกันดูครับว่าดีไหมครับ     ::014::  ::014::
พี่เอ็กซ์ครับด่วยเลยพี่.....สอนผมยิงไรเฟิลรณยุทธ์ ด่วย เลยครับ55555 อยากยิง...แต่ม่ะมีปูน...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 08, 2011, 02:21:32 PM
  ::014::   สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน   ตกลงว่าเราจะแข่งกันวันไหนดีครับ ผมว่า   17 07 2011  ดีไหมครับ
  ลองโหวตกันดูครับว่าดีไหมครับ     ::014::  ::014::
พี่เอ็กซ์ครับด่วยเลยพี่.....สอนผมยิงไรเฟิลรณยุทธ์ ด่วย เลยครับ55555 อยากยิง...แต่ม่ะมีปูน...


หวัดดีครับน้องต่อ มาอีกหนึ่งเสียง น้องเอ็กซ์ว่าไงครับน้องหัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: K!K ที่ มิถุนายน 08, 2011, 02:44:01 PM

 จะเป็นวันไหนก็ได้ขอให้ไม่ติดภารกิจก็แล้วกันครับ ...ท่านใดที่ยังไม่เคยยิงตอนกลางคืนต้องลองดู มันไปอีกแบบครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 08, 2011, 02:55:57 PM
+1


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 08, 2011, 03:32:52 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 08, 2011, 03:33:33 PM
มาแล้ว กำลังทำโรนิอยู่


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 08, 2011, 04:06:50 PM
มาแล้ว กำลังทำโรนิอยู่


เตรียมตัวเหมือนจาแข่งเองเลยนะเนี่ย ... ต้องขออภัย เพื่อนๆอนุญาตให้วิ่งตามนักกีฬา

และสาธิตวิธีการล้มที่ถูกต้องเท่านั้น 55

 ::007:: ::007::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 08, 2011, 04:22:02 PM
  ::014::   สวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน   ตกลงว่าเราจะแข่งกันวันไหนดีครับ ผมว่า   17 07 2011  ดีไหมครับ
  ลองโหวตกันดูครับว่าดีไหมครับ     ::014::  ::014::
พี่เอ็กซ์ครับด่วยเลยพี่.....สอนผมยิงไรเฟิลรณยุทธ์ ด่วย เลยครับ55555 อยากยิง...แต่ม่ะมีปูน...
   ::014::  สวัสดีครับน้องต่อ มาดิเดี้ยวพี่จะสอน...ฉาบปูน...ให้นะ   ::007::  ::007::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: นิคนราธิวาส ที่ มิถุนายน 08, 2011, 09:11:49 PM
::014:: สวัสดีครับ พี่เอ็กซ์ พี่น้อย พี่โย ::014::
ผมขอสนับสนุนด้วย 2 เสียงจากทางใต้ วันที่ 17 ก.ค 54 นี่ล่ะ  ::002::
ฤกษ์งามยามดี ( วันเข้าพรรษา ) จะได้พาจูเนียร์ตัวน้อยของผมไปทดสอบฝีมือหน่อย :D~
จองตั๋วนกแอร์เรียบร้อยเเล้ว  ลงดอนเมืองครับ พี่เอ็กซ์พอจะมีเวลามารับผมไหมครับ ?

สวัสดีครับ
โตโต้..นิค  นราธิวาส
[/size]


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 09, 2011, 08:19:50 AM
::014:: สวัสดีครับ พี่เอ็กซ์ พี่น้อย พี่โย ::014::
ผมขอสนับสนุนด้วย 2 เสียงจากทางใต้ วันที่ 17 ก.ค 54 นี่ล่ะ  ::002::
ฤกษ์งามยามดี ( วันเข้าพรรษา ) จะได้พาจูเนียร์ตัวน้อยของผมไปทดสอบฝีมือหน่อย :D~
จองตั๋วนกแอร์เรียบร้อยเเล้ว  ลงดอนเมืองครับ พี่เอ็กซ์พอจะมีเวลามารับผมไหมครับ ?

สวัสดีครับ
โตโต้..นิค  นราธิวาส
[/size]

โห..จองตั๋วแล้วอ่ะ  อย่างงี้ต้องลุยล่ะซี พี่ๆ น้องๆ  เพื่อนๆ

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pollabhat_jack ที่ มิถุนายน 09, 2011, 08:44:57 AM
ผมขออยู่คลาส u ด้วยคนครับ  :D~


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 09, 2011, 08:45:57 AM
::014:: สวัสดีครับ พี่เอ็กซ์ พี่น้อย พี่โย ::014::
ผมขอสนับสนุนด้วย 2 เสียงจากทางใต้ วันที่ 17 ก.ค 54 นี่ล่ะ  ::002::
ฤกษ์งามยามดี ( วันเข้าพรรษา ) จะได้พาจูเนียร์ตัวน้อยของผมไปทดสอบฝีมือหน่อย :D~
จองตั๋วนกแอร์เรียบร้อยเเล้ว  ลงดอนเมืองครับ พี่เอ็กซ์พอจะมีเวลามารับผมไหมครับ ?

สวัสดีครับ
โตโต้..นิค  นราธิวาส
[/size]

โห..จองตั๋วแล้วอ่ะ  อย่างงี้ต้องลุยล่ะซี พี่ๆ น้องๆ  เพื่อนๆ

 ::002:: ::002::
  ::014::  สวัสดีครับพี่น้อย  เห็นดีด้วยอีก 3 เสียงครับ.....แล้วจะจัดที่ไหนดีครับพี่น้อย   ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: tor_nid ที่ มิถุนายน 09, 2011, 09:42:22 AM
55555พี่แจ๊ค อยู่ u ผมขออยู่คลาส z เลยได้มั๊ยครับพี่เอ็กซ์55555


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pollabhat_jack ที่ มิถุนายน 09, 2011, 10:36:20 AM
55555พี่แจ๊ค อยู่ u ผมขออยู่คลาส z เลยได้มั๊ยครับพี่เอ็กซ์55555
อย่ามาแย่งผมดิ อิอิอิอิ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 09, 2011, 12:24:00 PM
ผมขออยู่คลาส u ด้วยคนครับ  :D~

ยินดีครับน้อง ฝีมือน่ะ A ไปละ แต่ต้อง Class  U ตามกฎนะเนี่ย...  ::002:: ::002::

+ 1 คะแนนเลยครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 09, 2011, 12:27:51 PM
::014:: สวัสดีครับ พี่เอ็กซ์ พี่น้อย พี่โย ::014::
ผมขอสนับสนุนด้วย 2 เสียงจากทางใต้ วันที่ 17 ก.ค 54 นี่ล่ะ  ::002::
ฤกษ์งามยามดี ( วันเข้าพรรษา ) จะได้พาจูเนียร์ตัวน้อยของผมไปทดสอบฝีมือหน่อย :D~
จองตั๋วนกแอร์เรียบร้อยเเล้ว  ลงดอนเมืองครับ พี่เอ็กซ์พอจะมีเวลามารับผมไหมครับ ?

สวัสดีครับ
โตโต้..นิค  นราธิวาส
[/size]

โห..จองตั๋วแล้วอ่ะ  อย่างงี้ต้องลุยล่ะซี พี่ๆ น้องๆ  เพื่อนๆ

 ::002:: ::002::
   ::014::  สวัสดีครับพี่น้อย  เห็นดีด้วยอีก 3 เสียงครับ.....แล้วจะจัดที่ไหนดีครับพี่น้อย   ::014::

เกิน 3 แล้วน้องเอ็กซ์ มีทาง ว.13 อีกหลายท่านเลย กับสมาชิกที่ไม่ได้อยู่หน้า Com ::014:: ::014::

เอาเป็นว่า..ขอนั่งทางในแป็บนึง แล้วเดี๋ยวส่งข่าวครับน้องเอ็กซ์

แต่เดาๆเอาว่าถ้วย Class U ต้องเยอะกว่าปกติแน่ๆ นะน้าโญ พี่อู้ด น้อง Lim 4 ว่าไงครับ

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 09, 2011, 12:29:49 PM
 หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นาหัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 09, 2011, 01:00:04 PM
::014:: สวัสดีครับ พี่เอ็กซ์ พี่น้อย พี่โย ::014::
ผมขอสนับสนุนด้วย 2 เสียงจากทางใต้ วันที่ 17 ก.ค 54 นี่ล่ะ  ::002::
ฤกษ์งามยามดี ( วันเข้าพรรษา ) จะได้พาจูเนียร์ตัวน้อยของผมไปทดสอบฝีมือหน่อย :D~
จองตั๋วนกแอร์เรียบร้อยเเล้ว  ลงดอนเมืองครับ พี่เอ็กซ์พอจะมีเวลามารับผมไหมครับ ?

สวัสดีครับ
โตโต้..นิค  นราธิวาส
[/size]
จองตั่วแล้วด้วย...... ;D.เครื่องร้อนจริงๆ ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 09, 2011, 01:01:24 PM
 ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ มิถุนายน 09, 2011, 05:37:42 PM
พี่ครับจะสมัครสมาชิก ipsc rifle ต้องทำไงบ้างครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 09, 2011, 06:03:04 PM
พี่ครับจะสมัครสมาชิก ipsc rifle ต้องทำไงบ้างครับ ::014::

ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร มาเลยครับ จะเปิดเผยหรือทาง PM ก็ได้ครับ

ส่วนรายละเอียดจะให้งานทะเบียนจะติดต่อกลับไปครับผม

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ มิถุนายน 09, 2011, 06:08:46 PM
พี่ครับจะสมัครสมาชิก ipsc rifle ต้องทำไงบ้างครับ ::014::

ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร มาเลยครับ จะเปิดเผยหรือทาง PM ก็ได้ครับ

ส่วนรายละเอียดจะให้งานทะเบียนจะติดต่อกลับไปครับผม

 ::014:: ::014::

นาท ปาละสันติ์ 0851551458 ครับผม ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: LEK-SARABURI ที่ มิถุนายน 09, 2011, 08:23:10 PM
แล้วผมอยู่คลาสไหนครับ...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 10, 2011, 08:01:13 AM
แล้วผมอยู่คลาสไหนครับ...


น้าโญ ขอคลาสนักกีฬามาแขวนด่วนเลยครับ สมาชิกอยากรู้ว่าอยู่คลาสไหน

สมาชิกอดใจรอแป็บนึงคร๊าบบบบหัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: tor_nid ที่ มิถุนายน 10, 2011, 10:23:50 AM
5555 รอ...รอ.....รอ.......... ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: P J ที่ มิถุนายน 10, 2011, 12:27:23 PM
   ::014::  ::014::       สวัสดีครับทุกท่าน  ใบสมัครสมาชิก ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  มาแล้วครับ     ::014::  ::014::

ค่าสมัครสมาชิกสามัญรายปี โอนเข้าบัญชีไหนและจำนวนเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: santi..saraburi ที่ มิถุนายน 10, 2011, 02:23:40 PM
+1ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 10, 2011, 02:53:23 PM
5555 รอ...รอ.....รอ.......... ;D ;D ;D
:VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 11, 2011, 10:05:31 PM
พี่ครับจะสมัครสมาชิก ipsc rifle ต้องทำไงบ้างครับ ::014::

ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร มาเลยครับ จะเปิดเผยหรือทาง PM ก็ได้ครับ

ส่วนรายละเอียดจะให้งานทะเบียนจะติดต่อกลับไปครับผม

 ::014:: ::014::

นาท ปาละสันติ์ 0851551458 ครับผม ::014::

ดำเนินการเรียบร้อยรอรับได้เลยครับ..หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: K!K ที่ มิถุนายน 12, 2011, 01:36:39 AM

    ยังไม่ได้รับจดหมายจาก YO.K เลยครับ......แล้วผมจะอยู่คลาสไหนดีครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 12, 2011, 04:45:46 PM

    ยังไม่ได้รับจดหมายจาก YO.K เลยครับ......แล้วผมจะอยู่คลาสไหนดีครับ
ต้องขออภัยครับอาจจะช้าบ้างนะครับกำลังทยอยส่งให้อย่างไวแล้ว ::014::แต่มีเอกสารเป็นจำนวนมากจริงๆครับ......รอนิดนะครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 12, 2011, 10:28:47 PM
ส่วนเรื่องของแมทช์ที่ทุกท่านรอคอยและร่วมกันเสนอความเห็นได้รับการสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ...... ::002::พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของชมรมจะลงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ     ขอบคุณเพื่อนๆที่กรุณารอคอยและให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูงครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 13, 2011, 08:18:44 AM
+1ครับ


คนนี้เป็นนักกีฬา คนเก่งของเรานี่นา... ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: MR.X-MAN ที่ มิถุนายน 13, 2011, 10:23:41 AM
ส่วนเรื่องของแมทช์ที่ทุกท่านรอคอยและร่วมกันเสนอความเห็นได้รับการสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ...... ::002::พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของชมรมจะลงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ     ขอบคุณเพื่อนๆที่กรุณารอคอยและให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูงครับ ::014::
ดีใจจัง และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง ได้มันกันละคับพี่น้องคับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ผองพัฒ ที่ มิถุนายน 13, 2011, 10:31:39 AM
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 13, 2011, 10:35:26 AM
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D
น้องปิ๊กเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย ได้กลิ่นแต่ของกิน อิอิ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 13, 2011, 10:43:13 AM
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D
น้องปิ๊กเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย ได้กลิ่นแต่ของกิน อิอิ

ดีนะที่น้องเค้าตามของกิน.. ถ้าตามอย่างอื่น พี่อู้ด..จาทำไงดีนะเนี่ย...

 ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 13, 2011, 10:46:25 AM
อิอ
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D
น้องปิ๊กเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย ได้กลิ่นแต่ของกิน อิอิ

ดีนะที่น้องเค้าตามของกิน.. ถ้าตามอย่างอื่น พี่อู้ด..จาทำไงดีนะเนี่ย...

 ::005:: ::005::

อิอิ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 13, 2011, 01:00:37 PM
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D
อิอ
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D
น้องปิ๊กเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย ได้กลิ่นแต่ของกิน อิอิ

ดีนะที่น้องเค้าตามของกิน.. ถ้าตามอย่างอื่น พี่อู้ด..จาทำไงดีนะเนี่ย...

 ::005:: ::005::

อิอิ
พูดไม่ออกเลยน้องเรา....... :~)น้องปิ้กก็ยอมๆพี่ๆเขาไปแล้วกันนะน้อง :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 13, 2011, 03:43:28 PM
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D

ตอนนี้น้องเอ็กซ์ เค้าเนื้อหอมนะเนี่ย... 55 หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 13, 2011, 03:55:28 PM
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D
   ::014::     สวัสดีครับพี่ปิ๊ก  กลิ่นผมเบียร์แรงขนาดนั้นเลยหรือครับพี่    ::008::  ::008::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ผองพัฒ ที่ มิถุนายน 13, 2011, 04:55:22 PM
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1156 ครั้ง) 
S.Malin, putnana, ผองพัฒ และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้   


หวัดดีน้อง วมต.ผองพัฒน์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มือหนึ่งชมรมเรา...... นี่นา


หวัดดีครับพี่น้อย..เข้ามาติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับ ตามกลิ่นเบียร์พี่เอ็กซ์เข้ามาครับ ;D ;D ;D
   ::014::     สวัสดีครับพี่ปิ๊ก  กลิ่นผมเบียร์แรงขนาดนั้นเลยหรือครับพี่    ::008::  ::008::
เจอกันแมทช์หน้าต้องขอประลองกำลังหลังแข่งสักหน่อยนะครับพี่เอ็กซ์ อิอิ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 13, 2011, 07:01:49 PM
เอ๋...... ???ประชาสัมพันธ์ชมรมมีสามคนนี้นา..... :OO.อย่าลืมน้องสันต์  ไทรงามก็ไม่เบานะขอบอก ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 13, 2011, 07:38:47 PM
เอ๋...... ???ประชาสัมพันธ์ชมรมมีสามคนนี้นา..... :OO.อย่าลืมน้องสันต์  ไทรงามก็ไม่เบานะขอบอก ::005::

น้องสันต์ ไทรงาม คนนั้นเค้ามีชื่อเสียงเรียงนามเรื่องเนื้อหอมอยู่แล้วละ...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 14, 2011, 08:53:43 AM
ทางชมรมฯจะทำการแขวนคลาสให้สมาชิกดูกันภายในวันสองวันนี้นะครับ...

ต้องขออภัยที่ล่าช้า เนื่องจากมีงานเร่งด่วนหลายตัวเข้ามา... ในช่วงนี้

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 14, 2011, 10:02:10 AM
ในเรื่องของ คลาส ของเพื่อนๆนักกีฬาจัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคิดว่าภายในวันนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์คงจะลงให้ได้ครบทุกท่านครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 14, 2011, 10:22:53 AM
ในเรื่องของ คลาส ของเพื่อนๆนักกีฬาจัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคิดว่าภายในวันนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์คงจะลงให้ได้ครบทุกท่านครับ

  ::002:: ::002::::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 14, 2011, 10:31:01 AM
   ::014::  ::014::       สวัสดีครับทุกท่าน  ใบสมัครสมาชิก ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  มาแล้วครับ     ::014::  ::014::

ค่าสมัครสมาชิกสามัญรายปี โอนเข้าบัญชีไหนและจำนวนเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ

รายละเอียด ขอเวลาให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เคลียร์งานเร่งด่วนนิดหน่อยนะครับ

จะรีบ PM ไปให้ครับผม

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: MR.X-MAN ที่ มิถุนายน 14, 2011, 11:49:39 AM
   ::014::  ::014::       สวัสดีครับทุกท่าน  ใบสมัครสมาชิก ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  มาแล้วครับ     ::014::  ::014::

ค่าสมัครสมาชิกสามัญรายปี โอนเข้าบัญชีไหนและจำนวนเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ

รายละเอียด ขอเวลาให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เคลียร์งานเร่งด่วนนิดหน่อยนะครับ

จะรีบ PM ไปให้ครับผม

 ::014:: ::014::
จะรอคับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 14, 2011, 12:12:12 PM
   ::014::  ::014::       สวัสดีครับทุกท่าน  ใบสมัครสมาชิก ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์  มาแล้วครับ     ::014::  ::014::

ค่าสมัครสมาชิกสามัญรายปี โอนเข้าบัญชีไหนและจำนวนเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ

รายละเอียด ขอเวลาให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เคลียร์งานเร่งด่วนนิดหน่อยนะครับ

จะรีบ PM ไปให้ครับผม

 ::014:: ::014::
จะรอคับ


 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 14, 2011, 03:43:09 PM
             สำหรับท่านที่อยู่ในจังหวัดที่มีรายชื่อแล้วในชมรมให้ติดต่อได้โดยตรงกับท่านรองประธานประจำจัวหวัดนั้นๆได้เลยครับ
ส่วนท่านที่อยู่นอกเหนือจากจังหวัดที่ได้บรรจุไว้แล้วก็ให้ติดกับชมรมใหญ่เพื่อจะได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับหน้าที่ต่อไปครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 14, 2011, 04:08:39 PM
             สำหรับท่านที่อยู่ในจังหวัดที่มีรายชื่อแล้วในชมรมให้ติดต่อได้โดยตรงกับท่านรองประธานประจำจัวหวัดนั้นๆได้เลยครับ
ส่วนท่านที่อยู่นอกเหนือจากจังหวัดที่ได้บรรจุไว้แล้วก็ให้ติดกับชมรมใหญ่เพื่อจะได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับหน้าที่ต่อไปครับ ::014::

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 15, 2011, 08:02:24 AM
น้องเอ็กซ์ ขอลงไฟล์ PDF ของ Class นักกีฬา ให้อีกครั้งนะครับน้อง

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: tor_nid ที่ มิถุนายน 15, 2011, 12:03:11 PM
 ;D ;D ;D ;Dลงให้อีกครั้งนะพี่ เดี๋ยวให้กินเบียร์ อิอิอิ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 15, 2011, 12:28:51 PM
(http://image.ohozaa.com/i/b27/classrifle_page_1.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=749509a24586e0f24dceca4714426813)


(http://image.ohozaa.com/i/bda/classrifle_page_2.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=7956d6b9dfe7bd97e6efddb06cad8f06)


(http://image.ohozaa.com/i/8ed/classrifle_page_3.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=5a31de102cb0f81e7260a6ce6d5eb104)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ มิถุนายน 15, 2011, 12:39:17 PM
(http://image.ohozaa.com/i/c44/overallscore_page_1.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=bf43d9cf9151721544ecfc140c53fa66)


(http://image.ohozaa.com/i/979/overallscore_page_2.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=bc4c8b04e58680a1cf4060ead1a3eddb)


(http://image.ohozaa.com/i/854/overallscore_page_3.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=634a90c735541626324a9ab5771d2abb)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 15, 2011, 06:01:37 PM
    ::014::    สวัสดีครับพี่เล็ก lim4,   ขอบคุณครับพี่ที่เป็นธุระให้ครับ      ::014::  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 15, 2011, 09:15:38 PM
;D ;D ;D ;Dลงให้อีกครั้งนะพี่ เดี๋ยวให้กินเบียร์ อิอิอิ


ได้กินเบียร์แล้วมั๊งเนี่ย น้องเอ็กซ์ เตรียมตัวรอรับสินค้าจากขอนแก่น..

ท่านรองฯต่อ จะนำส่ง... ::005:: ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: tor_nid ที่ มิถุนายน 15, 2011, 10:55:06 PM
;D ;D ;D ;Dลงให้อีกครั้งนะพี่ เดี๋ยวให้กินเบียร์ อิอิอิ


ได้กินเบียร์แล้วมั๊งเนี่ย น้องเอ็กซ์ เตรียมตัวรอรับสินค้าจากขอนแก่น..

ท่านรองฯต่อ จะนำส่ง... ::005:: ::005:: ::005::
5555พี่เอ็กซ์เขาไม่รอผมแล้วอ่ะพี่น้อย...วันนี้เขาไปกินที่ร้าน ระบายเร่ะ...อิอิอิอิวันนี้ให้ไปก่อนวันหลังจะตามไป5555


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 16, 2011, 04:53:30 PM
;D ;D ;D ;Dลงให้อีกครั้งนะพี่ เดี๋ยวให้กินเบียร์ อิอิอิ


ได้กินเบียร์แล้วมั๊งเนี่ย น้องเอ็กซ์ เตรียมตัวรอรับสินค้าจากขอนแก่น..

ท่านรองฯต่อ จะนำส่ง... ::005:: ::005:: ::005::
5555พี่เอ็กซ์เขาไม่รอผมแล้วอ่ะพี่น้อย...วันนี้เขาไปกินที่ร้าน ระบายเร่ะ...อิอิอิอิวันนี้ให้ไปก่อนวันหลังจะตามไป5555

จริงรึปล่าวน้องเอ็กซ์  ไม่ชวน มีเคืองนะน้อง..

 ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 16, 2011, 05:04:46 PM
หัวข้อ: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****  (อ่าน 1728 ครั้ง) 
S.Malin, Benelli  และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ 


หวัดดีคร๊าบบ น้อง Benelli  คิดถึง ๆๆๆๆหัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: santi..saraburi ที่ มิถุนายน 16, 2011, 05:26:55 PM
คลาสBมีแต่ระดับมือโปรทั้งนั้นเลยครับ ::002::ชวยเลยผม :~) ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 16, 2011, 05:35:46 PM
 ::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: santi..saraburi ที่ มิถุนายน 16, 2011, 05:53:03 PM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Nebucasneazza9 ที่ มิถุนายน 16, 2011, 06:06:03 PM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
   Class B แต่ละท่าน..  :o จะยิงทันไหมหละนี่....ยิ่งอีตาคุณสันติ ทีมสระบุรีนี่ซิ..  8) 8) 8)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Nebucasneazza9 ที่ มิถุนายน 16, 2011, 06:07:43 PM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้
ไม่เหมือนผม ซ้อมไป 2 กล่อง 25 นาที... ลูกหมดเกลี่ยง.. ตากล๊อฟมีลูกเหลือไหมนี่..


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 17, 2011, 08:30:55 AM
คลาสBมีแต่ระดับมือโปรทั้งนั้นเลยครับ ::002::ชวยเลยผม :~) ::002::

รู้สึกว่าจะ สุดยอดอยู่แล้วนี่นา ท่านผู้นี้...   ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 17, 2011, 08:50:44 AM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้
ไม่เหมือนผม ซ้อมไป 2 กล่อง 25 นาที... ลูกหมดเกลี่ยง.. ตากล๊อฟมีลูกเหลือไหมนี่..

ทางชมรมก็กำลังหาลูกสำรองไว้ให้สมาชิกเพื่อใช้ในการฝีกซ้อมและแข่งขันด้วยครับ...

 ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 17, 2011, 11:19:04 AM
ขอบคุณท่านปลัดฯคนเก่งของชาวชมรม รับทราบจาก ว.13

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 17, 2011, 03:27:30 PM
ขอบคุณ คุณ PITAK ที่ ว.13 ดำเนินการทันภายในพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเลยครับผม

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: santi..saraburi ที่ มิถุนายน 17, 2011, 08:08:54 PM
คลาสBมีแต่ระดับมือโปรทั้งนั้นเลยครับ ::002::ชวยเลยผม :~) ::002::

รู้สึกว่าจะ สุดยอดอยู่แล้วนี่นา ท่านผู้นี้...   ::002:: ::002:: ::002::
สุดยอดน่ะอาวุธครับ ได้พี่โยแต่งให้สุดยอดจริงๆครับขอบคุณทาเก็ตสปอตครับ ::002:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 18, 2011, 09:46:19 AM
คลาสBมีแต่ระดับมือโปรทั้งนั้นเลยครับ ::002::ชวยเลยผม :~) ::002::

รู้สึกว่าจะ สุดยอดอยู่แล้วนี่นา ท่านผู้นี้...   ::002:: ::002:: ::002::
สุดยอดน่ะอาวุธครับ ได้พี่โยแต่งให้สุดยอดจริงๆครับขอบคุณทาเก็ตสปอตครับ ::002:: ::014::

เดาเอาว่าฝีีมือน้าโญ..กับปืนที่ทำไปทุกกระบอกน่าจะใกล้เคียงกัน...

น่าจะเพราะฝีนิ้วคนยิงมัน..แม๊น แม่น แล้ว เร้ว เร็ว นะครับ...

 ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 18, 2011, 01:41:27 PM
คลาสBมีแต่ระดับมือโปรทั้งนั้นเลยครับ ::002::ชวยเลยผม :~) ::002::

รู้สึกว่าจะ สุดยอดอยู่แล้วนี่นา ท่านผู้นี้...   ::002:: ::002:: ::002::
สุดยอดน่ะอาวุธครับ ได้พี่โยแต่งให้สุดยอดจริงๆครับขอบคุณทาเก็ตสปอตครับ ::002:: ::014::
ว้า......งั้นต้องเอาไปให้พี่โญแต่งให้ซะแล้วจะได้เป็นแชมมม :~).....กะเขาบ้าง ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 18, 2011, 04:28:19 PM
คลาสBมีแต่ระดับมือโปรทั้งนั้นเลยครับ ::002::ชวยเลยผม :~) ::002::

รู้สึกว่าจะ สุดยอดอยู่แล้วนี่นา ท่านผู้นี้...   ::002:: ::002:: ::002::
สุดยอดน่ะอาวุธครับ ได้พี่โยแต่งให้สุดยอดจริงๆครับขอบคุณทาเก็ตสปอตครับ ::002:: ::014::
ว้า......งั้นต้องเอาไปให้พี่โญแต่งให้ซะแล้วจะได้เป็นแชมมม :~).....กะเขาบ้าง ::005::

เอ้า น้ารู้จักเค้าด้วยเหรอน้า  ง้านก็ต้องแต่งเท่ากัน ดูท่าคงต้องไปซ้อมที่สระบุรีด้วยคนซะล่ะมั้ง...

 ::005:: ::005::หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 18, 2011, 04:39:07 PM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....

 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 18, 2011, 08:08:54 PM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้
ไม่เหมือนผม ซ้อมไป 2 กล่อง 25 นาที... ลูกหมดเกลี่ยง.. ตากล๊อฟมีลูกเหลือไหมนี่..
จัดสนามตามแบบแล้วซ้อมกระสุนก็น้อย....กว่าจะเก่งก็คงช้าไปนะน้อง ::007:: ::008::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 19, 2011, 12:50:56 PM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้
ไม่เหมือนผม ซ้อมไป 2 กล่อง 25 นาที... ลูกหมดเกลี่ยง.. ตากล๊อฟมีลูกเหลือไหมนี่..
จัดสนามตามแบบแล้วซ้อมกระสุนก็น้อย....กว่าจะเก่งก็คงช้าไปนะน้อง ::007:: ::008::

นั่นน่ะที่เห็น ที่ไม่เห็นอีกล่ะน้า.......  ชุดนี้เค้าซุ่ม... ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 20, 2011, 12:41:39 PM
น้องๆสระบุรีไปแข่งมาเป็นไงบ้าง เหนื่อยกันมั้ยครับ

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: sanasak30 ที่ มิถุนายน 20, 2011, 03:37:09 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Nebucasneazza9 ที่ มิถุนายน 20, 2011, 05:35:32 PM
 :OO


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Nebucasneazza9 ที่ มิถุนายน 20, 2011, 05:37:48 PM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้
ไม่เหมือนผม ซ้อมไป 2 กล่อง 25 นาที... ลูกหมดเกลี่ยง.. ตากล๊อฟมีลูกเหลือไหมนี่..
จัดสนามตามแบบแล้วซ้อมกระสุนก็น้อย....กว่าจะเก่งก็คงช้าไปนะน้อง ::007:: ::008::

หยอกเล่นหรือพูดจริงครับพี่   ???  ผมเป็นพวก งบประะมาณกับเวลาจำกัดครับ ปัจจัยและเวลาเอื้อตอนไหนผมก็ต้องรีบซ้อมครับ.   ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 20, 2011, 07:25:23 PM
ถ้าซ้อมวันละ 6 ช.ม คงต้องกินแกลบกันมั่งล่ะ :~) :~)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 20, 2011, 11:18:28 PM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้
ไม่เหมือนผม ซ้อมไป 2 กล่อง 25 นาที... ลูกหมดเกลี่ยง.. ตากล๊อฟมีลูกเหลือไหมนี่..
จัดสนามตามแบบแล้วซ้อมกระสุนก็น้อย....กว่าจะเก่งก็คงช้าไปนะน้อง ::007:: ::008::

หยอกเล่นหรือพูดจริงครับพี่   ???  ผมเป็นพวกงบกระมาณกับเวลาจำกัดครับ ปัจจัยและเวลาเอื้อตอนไหนผมก็ต้องรีบซ้อมครับ.   ::014::


เดี๋ยวพี่ขโมยกระสุนน้าโญให้เองน้อง..แกไม่ได้ซ้อมหรอก  ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 21, 2011, 08:53:02 AM
ถ้าซ้อมวันละ 6 ช.ม คงต้องกินแกลบกันมั่งล่ะ :~) :~)

เดี๋ยวชมรมจะช่วยหากระสุนราคาชิวๆ ไว้ให้ซ้อมกันครับ..........

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: tor_nid ที่ มิถุนายน 21, 2011, 09:22:51 AM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้
ไม่เหมือนผม ซ้อมไป 2 กล่อง 25 นาที... ลูกหมดเกลี่ยง.. ตากล๊อฟมีลูกเหลือไหมนี่..
จัดสนามตามแบบแล้วซ้อมกระสุนก็น้อย....กว่าจะเก่งก็คงช้าไปนะน้อง ::007:: ::008::

หยอกเล่นหรือพูดจริงครับพี่   ???  ผมเป็นพวกงบกระมาณกับเวลาจำกัดครับ ปัจจัยและเวลาเอื้อตอนไหนผมก็ต้องรีบซ้อมครับ.   ::014::


เดี๋ยวพี่ขโมยกระสุนน้าโญให้เองน้อง..แกไม่ได้ซ้อมหรอก  ::005:: ::005::
เผื่อมาทางขอนแก่นบ้างนะครับพี่น้อย55555


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 21, 2011, 03:14:49 PM
ถ้าซ้อมวันละ 6 ช.ม คงต้องกินแกลบกันมั่งล่ะ :~) :~)
อ๋อซ้อมยกเบียรนะครับ :~) :D~


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Nebucasneazza9 ที่ มิถุนายน 21, 2011, 04:54:30 PM
ถ้าซ้อมวันละ 6 ช.ม คงต้องกินแกลบกันมั่งล่ะ :~) :~)
อ๋อซ้อมยกเบียรนะครับ :~) :D~

   อันนี้ผมก็ถนัดครับ  :D  แต่คุณพิทักษ์ เขาดื่มอย่างอื่นครับ ..  ;D ไม่ดื่มเบียร์  :D :D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ มิถุนายน 21, 2011, 06:31:50 PM
ถ้าซ้อมวันละ 6 ช.ม คงต้องกินแกลบกันมั่งล่ะ :~) :~)

เดี๋ยวชมรมจะช่วยหากระสุนราคาชิวๆ ไว้ให้ซ้อมกันครับ..........

 ::002:: ::002::

 :VOV: :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 22, 2011, 07:52:37 AM
ถ้าซ้อมวันละ 6 ช.ม คงต้องกินแกลบกันมั่งล่ะ :~) :~)
อ๋อซ้อมยกเบียรนะครับ :~) :D~

   อันนี้ผมก็ถนัดครับ  :D  แต่คุณพิทักษ์ เขาดื่มอย่างอื่นครับ ..  ;D ไม่ดื่มเบียร์  :D :D


 ::005:: ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 22, 2011, 02:51:32 PM
ถ้าซ้อมวันละ 6 ช.ม คงต้องกินแกลบกันมั่งล่ะ :~) :~)
อ๋อซ้อมยกเบียรนะครับ :~) :D~

   อันนี้ผมก็ถนัดครับ  :D  แต่คุณพิทักษ์ เขาดื่มอย่างอื่นครับ ..  ;D ไม่ดื่มเบียร์  :D :D
ได้เลยครับน้องอยากดื่มอะไรดี......ถ้าเป็นน้ำเมาได้หมดครับ :D~ :D~ :D~  ดื่มแล้วขาดสติมันดีกว่าขาดสติตอนที่ไม่ได้ดื่ม ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ มิถุนายน 22, 2011, 03:43:52 PM
        เรียน    สมาชิกที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย)ที่รักทุกท่าน
 
   
         เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก สำหรับบัตรสมาชิกที่จะจัดทำเป็น บัตรสมาร์ทการ์ด    

            1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

            2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

            3. ค่าสมัครสมาชิก 500 บาท/ปี

              สามารถโอนเข้าบัญชี

     ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย) โดย นางมาลิน สว่างอารมณ์

                    ธนาคาร กรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2    บัญชีเลขที่ 915-0-19698-7
               
    
             ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบการเป็นสมาชิกไปได้ตามที่ท่านสะดวก....ที่สำนักงานภาคกลาง หรือ

                               ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย)

                  43/12 ม.7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
          

                    ที่สำนักงานภาคใต้

                   ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย)

        576 ถนนคลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

                     สิทธิของสมาชิก

          สมาชิกมี 3 ประเภท คือสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ

             1. ได้รับสิทธิ์ในการซื้อกระสุนราคาต่ำ(ตามภาวะตลาด)ในการเข้าร่วมการแข่งขันแมทช์ของชมรมฯซึ่งชมรมฯได้จัดไว้ให้กับสมาชิกก่อนบุคคลภายนอก

             2. ได้สิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือในการ ให้คำปรึกษา และการดำเนินการจัดการในการจัดการแข่งขัน และอื่นๆ ที่ท่านต้องการให้มีขึ้น ณ สนามของท่าน

 

                ติดต่อ...ได้ที่

            โทรศัพท์ 02-9007801, 074-365347-8

            โทรสาร  02-9007801, 074-365349

 

              ขอบคุณครับ

              ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย)
   


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 22, 2011, 05:53:19 PM
        เรียน    สมาชิกที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย)ที่รักทุกท่าน
 
     
         เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก สำหรับบัตรสมาชิกที่จะจัดทำเป็น บัตรสมาร์ทการ์ด     

            1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

            2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

            3. ค่าสมัครสมาชิก 500 บาท/ปี

              สามารถโอนเข้าบัญชี

     ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย) โดย นางมาลิน สว่างอารมณ์

                    ธนาคาร กรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2    บัญชีเลขที่ 915-0-19698-7
                 
     
             ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบการเป็นสมาชิกไปได้ตามที่ท่านสะดวก....ที่สำนักงานภาคกลาง หรือ

                               ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย)

                  43/12 ม.7 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
         

                    ที่สำนักงานภาคใต้

                   ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย)

        576 ถนนคลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

                     สิทธิของสมาชิก

          สมาชิกมี 3 ประเภท คือสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ

             1. ได้รับสิทธิ์ในการซื้อกระสุนราคาต่ำ(ตามภาวะตลาด)ในการเข้าร่วมการแข่งขันแมทช์ของชมรมฯซึ่งชมรมฯได้จัดไว้ให้กับสมาชิกก่อนบุคคลภายนอก

             2. ได้สิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือในการ ให้คำปรึกษา และการดำเนินการจัดการในการจัดการแข่งขัน และอื่นๆ ที่ท่านต้องการให้มีขึ้น ณ สนามของท่าน

 

                ติดต่อ...ได้ที่

            โทรศัพท์ 02-9007801, 074-365347-8

            โทรสาร  02-9007801, 074-365349

 

              ขอบคุณครับ

              ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย)
   

 ::014:: ::014:: ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: tor_nid ที่ มิถุนายน 23, 2011, 09:53:04 PM
 ;D ;D ;D ;D อยากได้สมาท์การ์ด


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มิถุนายน 24, 2011, 08:47:43 AM
ถ้าซ้อมวันละ 6 ช.ม คงต้องกินแกลบกันมั่งล่ะ :~) :~)

เดี๋ยวชมรมจะช่วยหากระสุนราคาชิวๆ ไว้ให้ซ้อมกันครับ..........

 ::002:: ::002::
ถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างนี้..คงจะตั้งใจซ้อมให้มากกว่านี้ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Nebucasneazza9 ที่ มิถุนายน 25, 2011, 10:19:15 AM
::008::สถิติมีไว้ให้ทำลาย.....
พี่pitakต้องช้อมทุกวัน วันละ6ชั่วโมง ชั่วโมงละ2กล่องพี่ถึงจะแซงผมได้
ไม่เหมือนผม ซ้อมไป 2 กล่อง 25 นาที... ลูกหมดเกลี่ยง.. ตากล๊อฟมีลูกเหลือไหมนี่..
จัดสนามตามแบบแล้วซ้อมกระสุนก็น้อย....กว่าจะเก่งก็คงช้าไปนะน้อง ::007:: ::008::

หยอกเล่นหรือพูดจริงครับพี่   ???  ผมเป็นพวกงบกระมาณกับเวลาจำกัดครับ ปัจจัยและเวลาเอื้อตอนไหนผมก็ต้องรีบซ้อมครับ.   ::014::


เดี๋ยวพี่ขโมยกระสุนน้าโญให้เองน้อง..แกไม่ได้ซ้อมหรอก  ::005:: ::005::
  :VOV: :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Yahoo ที่ มิถุนายน 26, 2011, 08:00:16 PM
....รอ..อุปกรณ์ครบๆก่อน...จะมาสมัครด้วยนะครับ... ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Yahoo ที่ มิถุนายน 26, 2011, 08:01:57 PM
...อีกนิดครับ...

มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้มั๊ยครับ... ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 27, 2011, 11:53:28 AM
...อีกนิดครับ...

มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้มั๊ยครับ... ::014::
ใช้เป็นปืนอะไรอยู่ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: เรียว ที่ มิถุนายน 27, 2011, 01:10:53 PM
ต้องเป็น กึ่งออโตฯ อย่างเดียวหรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 27, 2011, 01:28:59 PM
ต้องเป็น กึ่งออโตฯ อย่างเดียวหรือเปล่าครับ
มีทั้งสองอย่างครับ..... ทั้งกึ่งออโต้และแบบบริหารด้วยมือครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 27, 2011, 01:30:13 PM
พี่โยครับ ตรวจข้อความส่วนตัวครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 27, 2011, 01:38:27 PM
ยินดีครับ.....จัดให้ก่อนวันที่10ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 27, 2011, 07:21:34 PM
 ::002::  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 27, 2011, 08:47:38 PM
กุศลผมบุญในครั้งนี้ ขอให้พี่โย รำ่รวยครับพี่ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 28, 2011, 01:19:51 PM
กุศลผมบุญในครั้งนี้ ขอให้พี่โย รำ่รวยครับพี่ ::014::
   เอาแค่ให้ใช้หนี้หมด...ตายไปแล้วไม่มีคนด่าตามไปก็พอใจแล้วครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มิถุนายน 28, 2011, 10:29:48 PM
 ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Yahoo ที่ มิถุนายน 29, 2011, 09:08:49 PM
...อีกนิดครับ...

มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้มั๊ยครับ... ::014::
ใช้เป็นปืนอะไรอยู่ครับ

ตอนนี้ยังรอ...อยู่ครับ... ;D

คาดว่าน่าจะเป็น .22 LR
CMMG  ครับ...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มิถุนายน 30, 2011, 11:21:53 AM
...อีกนิดครับ...

มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้มั๊ยครับ... ::014::
ใช้เป็นปืนอะไรอยู่ครับ

ตอนนี้ยังรอ...อยู่ครับ... ;D

คาดว่าน่าจะเป็น .22 LR
CMMG  ครับ...
ถ้าเป็นตัว CMMG ไม่ต้องซื้อของใหม่ครับมีเพื่อนนักกีฬาประกาศขายอยู่สองตัวราคาน่าจะถูกกว่าซื้อใหม่เยาะ     ลองติดต่อทีมสระบุรีดูครับ
ใช้ลงแข่งในดิวิชั่น เซมิออโต้ชนงนริม ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Nebucasneazza9 ที่ มิถุนายน 30, 2011, 07:11:23 PM
...อีกนิดครับ...

มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้มั๊ยครับ... ::014::
ใช้เป็นปืนอะไรอยู่ครับ

ตอนนี้ยังรอ...อยู่ครับ... ;D

คาดว่าน่าจะเป็น .22 LR
CMMG  ครับ...
ถ้าเป็นตัว CMMG ไม่ต้องซื้อของใหม่ครับมีเพื่อนนักกีฬาประกาศขายอยู่สองตัวราคาน่าจะถูกกว่าซื้อใหม่เยาะ     ลองติดต่อทีมสระบุรีดูครับ
ใช้ลงแข่งในดิวิชั่น เซมิออโต้ชนงนริม ครับ
  พี่ในทีมสระบุรีท่านนี้ครับ  คุณชานนท์ เหลืองวัฒนกุล   พี่เล็ก  081-8415202 ลองโทรไปดูนะครับผม  มีแม็กยาว 2อัน สั้น 1อันนะครับครับ เท่าที่จำได้ ทรง M4 ยังไงถ้าสนใจลองโทรไปดูนะครับ พี่เข้าต้องการขายอยู่พอดีครับ .หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กรกฎาคม 01, 2011, 10:20:18 AM
...อีกนิดครับ...

มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้มั๊ยครับ... ::014::
ใช้เป็นปืนอะไรอยู่ครับ

ตอนนี้ยังรอ...อยู่ครับ... ;D

คาดว่าน่าจะเป็น .22 LR
CMMG  ครับ...
ถ้าเป็นตัว CMMG ไม่ต้องซื้อของใหม่ครับมีเพื่อนนักกีฬาประกาศขายอยู่สองตัวราคาน่าจะถูกกว่าซื้อใหม่เยาะ     ลองติดต่อทีมสระบุรีดูครับ
ใช้ลงแข่งในดิวิชั่น เซมิออโต้ชนงนริม ครับ
   พี่ในทีมสระบุรีท่านนี้ครับ  คุณชานนท์ เหลืองวัฒนกุล   พี่เล็ก  081-8415202 ลองโทรไปดูนะครับผม  มีแม็กยาว 2อัน สั้น 1อันนะครับครับ เท่าที่จำได้ ทรง M4 ยังไงถ้าสนใจลองโทรไปดูนะครับ พี่เข้าต้องการขายอยู่พอดีครับ .


ถามเจ้าของปืนดูก่อนนะครับว่าขายทำไม     เดียวหาว่าผมแนะนำให้ชื้อผมแค่บอกว่าปืนรุ่นนี้ลงแข่งในดิวิช้นอะไรได้ครับ   ถ้าดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลงแข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เดียวผมจะโดนด่าเอาครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Yahoo ที่ กรกฎาคม 03, 2011, 06:01:02 PM
...อีกนิดครับ...

มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้มั๊ยครับ... ::014::
ใช้เป็นปืนอะไรอยู่ครับ

ตอนนี้ยังรอ...อยู่ครับ... ;D

คาดว่าน่าจะเป็น .22 LR
CMMG  ครับ...
ถ้าเป็นตัว CMMG ไม่ต้องซื้อของใหม่ครับมีเพื่อนนักกีฬาประกาศขายอยู่สองตัวราคาน่าจะถูกกว่าซื้อใหม่เยาะ     ลองติดต่อทีมสระบุรีดูครับ
ใช้ลงแข่งในดิวิชั่น เซมิออโต้ชนงนริม ครับ
   พี่ในทีมสระบุรีท่านนี้ครับ  คุณชานนท์ เหลืองวัฒนกุล   พี่เล็ก  081-8415202 ลองโทรไปดูนะครับผม  มีแม็กยาว 2อัน สั้น 1อันนะครับครับ เท่าที่จำได้ ทรง M4 ยังไงถ้าสนใจลองโทรไปดูนะครับ พี่เข้าต้องการขายอยู่พอดีครับ .


ถามเจ้าของปืนดูก่อนนะครับว่าขายทำไม     เดียวหาว่าผมแนะนำให้ชื้อผมแค่บอกว่าปืนรุ่นนี้ลงแข่งในดิวิช้นอะไรได้ครับ   ถ้าดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลงแข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เดียวผมจะโดนด่าเอาครับ ::014::
...อีกนิดครับ...

มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอาวุธที่ใช้มั๊ยครับ... ::014::
ใช้เป็นปืนอะไรอยู่ครับ

ตอนนี้ยังรอ...อยู่ครับ... ;D

คาดว่าน่าจะเป็น .22 LR
CMMG  ครับ...
ถ้าเป็นตัว CMMG ไม่ต้องซื้อของใหม่ครับมีเพื่อนนักกีฬาประกาศขายอยู่สองตัวราคาน่าจะถูกกว่าซื้อใหม่เยาะ     ลองติดต่อทีมสระบุรีดูครับ
ใช้ลงแข่งในดิวิชั่น เซมิออโต้ชนงนริม ครับ
   พี่ในทีมสระบุรีท่านนี้ครับ  คุณชานนท์ เหลืองวัฒนกุล   พี่เล็ก  081-8415202 ลองโทรไปดูนะครับผม  มีแม็กยาว 2อัน สั้น 1อันนะครับครับ เท่าที่จำได้ ทรง M4 ยังไงถ้าสนใจลองโทรไปดูนะครับ พี่เข้าต้องการขายอยู่พอดีครับ .


ถามเจ้าของปืนดูก่อนนะครับว่าขายทำไม     เดียวหาว่าผมแนะนำให้ชื้อผมแค่บอกว่าปืนรุ่นนี้ลงแข่งในดิวิช้นอะไรได้ครับ   ถ้าดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลงแข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เดียวผมจะโดนด่าเอาครับ ::014::

ขอบคุณครับ...เดี๋ยวรอเลือกตั้งเสร็จก่อนครับ...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กรกฎาคม 05, 2011, 09:30:00 AM
ยินดีครับ...... :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ กรกฎาคม 06, 2011, 10:54:33 AM


    ปืน..โดน..ยึด..หมด..แล้ว..ลุง..โญ....

    มีแต่..M4...  หลานๆ..บอก..แบก..ม่าย..ไหว..อ่า คับ.
.


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กรกฎาคม 06, 2011, 04:47:34 PM


    ปืน..โดน..ยึด..หมด..แล้ว..ลุง..โญ....

    มีแต่..M4...  หลานๆ..บอก..แบก..ม่าย..ไหว..อ่า คับ.
.
ได้เลยครับเดียวตัวใหม่เสร็จจัดให้หลานๆได้เล่นกันก่อนเลยจ้า...... :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: su 57 - รักในหลวง ที่ กรกฎาคม 07, 2011, 11:57:05 AM
สอบถามราคา ตัดเหลาลำ ครอบปลอดดึงเทนชั่น แต่งไก ใส่พานท้ายเดิม แต่งให้หน่อย ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กรกฎาคม 07, 2011, 12:45:04 PM
สอบถามราคา ตัดเหลาลำ ครอบปลอดดึงเทนชั่น แต่งไก ใส่พานท้ายเดิม แต่งให้หน่อย ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอตอบทางPMนะครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ กรกฎาคม 07, 2011, 01:41:11 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 08, 2011, 10:25:50 AM
;D

น้องๆจากนราธิวาสและพัทลุง จะประสานเรื่องห้องพัก

ฝากท่านรองฯอู้ด ช่วยประสานด้วยนะครับหัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 08, 2011, 10:33:10 AM


    ปืน..โดน..ยึด..หมด..แล้ว..ลุง..โญ....

    มีแต่..M4...  หลานๆ..บอก..แบก..ม่าย..ไหว..อ่า คับ.
.    ปืน..โดน..ยึด..หมด..แล้ว..ลุง..โญ....

    มีแต่..M4...  หลานๆ..บอก..แบก..ม่าย..ไหว..อ่า คับ.
.
ได้เลยครับเดียวตัวใหม่เสร็จจัดให้หลานๆได้เล่นกันก่อนเลยจ้า...... :VOV:

สำหรับนักกีฬาเยาวชนที่มีความสามารถในการแข่งขัน

งานนี้ทางชมรมฯจะมีการทำเซอร์ไพรส์ไปยังโรงเรียนต้นสังกัดที่่ให้การสนับสนุนนักกีฬา

ยินดีด้วยกับหลานๆ ครับ  ขอให้ทำการฝึกซ้อมกันมาให้เต็มที่ และน่าจะมีรางวัลเพิ่มเติมอืนๆอีก จะแจ้งให้ทราบกันเร็วๆนี้

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Pyut รักในหลวง ที่ กรกฎาคม 09, 2011, 10:11:09 PM
สนใจอยากเล่นเหมือนกันครับ แต่ยังไม่มีปืนเลยรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ไม่ทราบว่าแบ่งประเภทปืนที่ใช้ในการแข่งเป็นแบบไหน แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
เคยเห็นเวลาแข่งที่ใช้ปืน .22 auto ติดกล้องจุดแดง ไม่ทราบว่าเป็น division ไหน

และที่สำคัญรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับว่า ปืนที่เหมาะสมกับการใช้แข่งไรเฟิลรณยุทธ์มากที่สุดควรจะเป็นรุ่นไหน
ruger 10/22 ที่เห็นหลายๆ กระบอกถูกแต่งให้คล้าย m4
หรือปืนทรง m4 อย่าง mp15-22 เหมาะสมกว่า
หรือรุ่นอื่นๆ (ถ้าเน้นที่ความแม่นยำ และความเหมาะสมในการยิงแบบไรเฟิลรณยุทธ์มากกว่ารูปทรง)

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Pyut รักในหลวง ที่ กรกฎาคม 12, 2011, 10:36:59 AM
สนใจอยากเล่นเหมือนกันครับ แต่ยังไม่มีปืนเลยรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ไม่ทราบว่าแบ่งประเภทปืนที่ใช้ในการแข่งเป็นแบบไหน แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
เคยเห็นเวลาแข่งที่ใช้ปืน .22 auto ติดกล้องจุดแดง ไม่ทราบว่าเป็น division ไหน

และที่สำคัญรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับว่า ปืนที่เหมาะสมกับการใช้แข่งไรเฟิลรณยุทธ์มากที่สุดควรจะเป็นรุ่นไหน
ruger 10/22 ที่เห็นหลายๆ กระบอกถูกแต่งให้คล้าย m4
หรือปืนทรง m4 อย่าง mp15-22 เหมาะสมกว่า
หรือรุ่นอื่นๆ (ถ้าเน้นที่ความแม่นยำ และความเหมาะสมในการยิงแบบไรเฟิลรณยุทธ์มากกว่ารูปทรง)

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ  ::014::

ไม่มีใครตอบเลย หรือว่าเพราะไม่มีใครรู้จัก  ???


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Orange ที่ กรกฎาคม 12, 2011, 12:01:27 PM
สนใจอยากเล่นเหมือนกันครับ แต่ยังไม่มีปืนเลยรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ไม่ทราบว่าแบ่งประเภทปืนที่ใช้ในการแข่งเป็นแบบไหน แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
เคยเห็นเวลาแข่งที่ใช้ปืน .22 auto ติดกล้องจุดแดง ไม่ทราบว่าเป็น division ไหน

และที่สำคัญรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับว่า ปืนที่เหมาะสมกับการใช้แข่งไรเฟิลรณยุทธ์มากที่สุดควรจะเป็นรุ่นไหน
ruger 10/22 ที่เห็นหลายๆ กระบอกถูกแต่งให้คล้าย m4
หรือปืนทรง m4 อย่าง mp15-22 เหมาะสมกว่า
หรือรุ่นอื่นๆ (ถ้าเน้นที่ความแม่นยำ และความเหมาะสมในการยิงแบบไรเฟิลรณยุทธ์มากกว่ารูปทรง)

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ  ::014::

ไม่มีใครตอบเลย หรือว่าเพราะไม่มีใครรู้จัก  ???

ขอตอบแทนคนอื่นนะครับ
เนื่องจากที่ถามมาต้องตอบยาวมาก ยากที่จะพิมพ์นะครับ เลยไม่มีใครพิมพ์ตอบ
แต่รอวันอาทิตย์นี้ครับ
สนามยิงปืนตำรวจ วิภาวดี มีจัดแข่ง จะได้คำตอบว่าชอบแบบไหน
ปืนแบบไหนดี แต่งแบบไหนดี มีคำตอบแน่ๆ ถามได้ทุกคนครับ
แล้วมีของจริงให้ชมพร้อมยิงโชว์ด้วย แจมไม่แจม เวิร์คไม่เวิร์ค เห็นเลยครับ :D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ กรกฎาคม 12, 2011, 12:12:51 PM
 ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กรกฎาคม 12, 2011, 02:35:13 PM
สนใจอยากเล่นเหมือนกันครับ แต่ยังไม่มีปืนเลยรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ไม่ทราบว่าแบ่งประเภทปืนที่ใช้ในการแข่งเป็นแบบไหน แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
เคยเห็นเวลาแข่งที่ใช้ปืน .22 auto ติดกล้องจุดแดง ไม่ทราบว่าเป็น division ไหน

และที่สำคัญรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับว่า ปืนที่เหมาะสมกับการใช้แข่งไรเฟิลรณยุทธ์มากที่สุดควรจะเป็นรุ่นไหน
ruger 10/22 ที่เห็นหลายๆ กระบอกถูกแต่งให้คล้าย m4
หรือปืนทรง m4 อย่าง mp15-22 เหมาะสมกว่า
หรือรุ่นอื่นๆ (ถ้าเน้นที่ความแม่นยำ และความเหมาะสมในการยิงแบบไรเฟิลรณยุทธ์มากกว่ารูปทรง)

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ  ::014::

ไม่มีใครตอบเลย หรือว่าเพราะไม่มีใครรู้จัก  ???

ขอตอบแทนคนอื่นนะครับ
เนื่องจากที่ถามมาต้องตอบยาวมาก ยากที่จะพิมพ์นะครับ เลยไม่มีใครพิมพ์ตอบ
แต่รอวันอาทิตย์นี้ครับ
สนามยิงปืนตำรวจ วิภาวดี มีจัดแข่ง จะได้คำตอบว่าชอบแบบไหน
ปืนแบบไหนดี แต่งแบบไหนดี มีคำตอบแน่ๆ ถามได้ทุกคนครับ
แล้วมีของจริงให้ชมพร้อมยิงโชว์ด้วย แจมไม่แจม เวิร์คไม่เวิร์ค เห็นเลยครับ :D
ต้องขออภัยและขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ให้ความสนใจครับ....... ::014::
ในระยะแรกๆนี้ทางชมรมได้กำหนดให้มีแค่สามดิวิชั่นดังนี้ครับ   1. ดิวิชั่น ไรเฟิลเซมิ-ออโต้ ชนวนกลาง โอเพ่น (จะใช้ปืนสั้นที่นำมาดัดแปลงไส่พานท้ายแบบปืนยาว ปืนยาวที่ใช้กระสุนขนาดเดียวกับปืนสั้นทั้วไปห้ามใช้กระสุนแมกนั้ม)
2. ดิวิชั่น ไรเฟิลเซมิ-ออโต้ ชนวนริม โอเพ่น  3. ดิวิชั่น  ไรเฟิลโบ้ทแอกชั่น ชนวนริม โอเพ่น (ปืนลูกกรด .22 ระบบบริหารด้วยมือ) ::014::
ดังนั้นปืนที่ว่ามาจะเข้าอยู่ในดิวิชั่นที่สองครับ โดยไม่จำกัดการตกแต่งครับ
 ถ้าถามว่าตอนนี้ปืนร่นไหนเหมาะที่สุดในการแข่งขัน  นักก๊ฬาในสนามเกือบร้อยทั้งร้อยก็จะตอบได้ตัวเดียวครับคือ รูเกอร์ 10/22 ข้อดีของปืนรุ่นนี้คือ แต่งง่าย แต่งได้ตามต้องการ
กับจุดประสงค์ มีความแม่นยำสูง ของแต่งมีให้เลือกมากมาย ทนมาก  ข้อเสีย ควรแต่งก่อนนำไปใช้งาน ต้องเลือกซองกระสุนให้เข้ากับปืน  กินกระสุนเปลือง    
ส่วนปืนที่แต่งเรียนแบบปืนสงครามทั้วไป  ข้อดี  ไม่ต้องแต่งรูปร่างภายนอกเลือกซื้อได้ตามชอบเลย   ข้อเสีย แต่งระบบภายในยาก  เวลาเสียหาของมาซ่อมยาก ดัดแปลงยาก
เนื่องจากระบบทำการส่วนใหญ่จะถอดเรียนแบบมาจากปืนสงครามต้นแบบซึ่งใช้กระสุนที่มีความแรงมาก แต่พอมาใช้กับกระสุน .22 ส่วนใหญ่ปืนเหลานี้ก็จะติดขัด  และไม่ทนครับ
ครับก็อย่างเพื่อนๆได้แนะนำไว้ครับ อ. ที่17 นี้ที่ สยป.ตร ได้ทราบแน่ครับ มาขอสงสัย  โทรก็ได้ครับ  ภิญโญ  แก้วภิญโญ  089-1621990  081-9381990 ยินดีครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 12, 2011, 05:02:32 PM
สนใจอยากเล่นเหมือนกันครับ แต่ยังไม่มีปืนเลยรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ไม่ทราบว่าแบ่งประเภทปืนที่ใช้ในการแข่งเป็นแบบไหน แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
เคยเห็นเวลาแข่งที่ใช้ปืน .22 auto ติดกล้องจุดแดง ไม่ทราบว่าเป็น division ไหน

และที่สำคัญรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับว่า ปืนที่เหมาะสมกับการใช้แข่งไรเฟิลรณยุทธ์มากที่สุดควรจะเป็นรุ่นไหน
ruger 10/22 ที่เห็นหลายๆ กระบอกถูกแต่งให้คล้าย m4
หรือปืนทรง m4 อย่าง mp15-22 เหมาะสมกว่า
หรือรุ่นอื่นๆ (ถ้าเน้นที่ความแม่นยำ และความเหมาะสมในการยิงแบบไรเฟิลรณยุทธ์มากกว่ารูปทรง)

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ  ::014::

ไม่มีใครตอบเลย หรือว่าเพราะไม่มีใครรู้จัก  ???

ขอตอบแทนคนอื่นนะครับ
เนื่องจากที่ถามมาต้องตอบยาวมาก ยากที่จะพิมพ์นะครับ เลยไม่มีใครพิมพ์ตอบ
แต่รอวันอาทิตย์นี้ครับ
สนามยิงปืนตำรวจ วิภาวดี มีจัดแข่ง จะได้คำตอบว่าชอบแบบไหน
ปืนแบบไหนดี แต่งแบบไหนดี มีคำตอบแน่ๆ ถามได้ทุกคนครับ
แล้วมีของจริงให้ชมพร้อมยิงโชว์ด้วย แจมไม่แจม เวิร์คไม่เวิร์ค เห็นเลยครับ :D

ขอบคุณพี่ส้ม แต่อยากเห็นพี่ส้มวิ่งอยู่ในสนามด้วยจังเลยคร๊าบบบ......

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Pyut รักในหลวง ที่ กรกฎาคม 12, 2011, 08:47:29 PM
สนใจอยากเล่นเหมือนกันครับ แต่ยังไม่มีปืนเลยรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ไม่ทราบว่าแบ่งประเภทปืนที่ใช้ในการแข่งเป็นแบบไหน แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
เคยเห็นเวลาแข่งที่ใช้ปืน .22 auto ติดกล้องจุดแดง ไม่ทราบว่าเป็น division ไหน

และที่สำคัญรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับว่า ปืนที่เหมาะสมกับการใช้แข่งไรเฟิลรณยุทธ์มากที่สุดควรจะเป็นรุ่นไหน
ruger 10/22 ที่เห็นหลายๆ กระบอกถูกแต่งให้คล้าย m4
หรือปืนทรง m4 อย่าง mp15-22 เหมาะสมกว่า
หรือรุ่นอื่นๆ (ถ้าเน้นที่ความแม่นยำ และความเหมาะสมในการยิงแบบไรเฟิลรณยุทธ์มากกว่ารูปทรง)

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ  ::014::

ไม่มีใครตอบเลย หรือว่าเพราะไม่มีใครรู้จัก  ???

ขอตอบแทนคนอื่นนะครับ
เนื่องจากที่ถามมาต้องตอบยาวมาก ยากที่จะพิมพ์นะครับ เลยไม่มีใครพิมพ์ตอบ
แต่รอวันอาทิตย์นี้ครับ
สนามยิงปืนตำรวจ วิภาวดี มีจัดแข่ง จะได้คำตอบว่าชอบแบบไหน
ปืนแบบไหนดี แต่งแบบไหนดี มีคำตอบแน่ๆ ถามได้ทุกคนครับ
แล้วมีของจริงให้ชมพร้อมยิงโชว์ด้วย แจมไม่แจม เวิร์คไม่เวิร์ค เห็นเลยครับ :D
ต้องขออภัยและขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ให้ความสนใจครับ....... ::014::
ในระยะแรกๆนี้ทางชมรมได้กำหนดให้มีแค่สามดิวิชั่นดังนี้ครับ   1. ดิวิชั่น ไรเฟิลเซมิ-ออโต้ ชนวนกลาง โอเพ่น (จะใช้ปืนสั้นที่นำมาดัดแปลงไส่พานท้ายแบบปืนยาว ปืนยาวที่ใช้กระสุนขนาดเดียวกับปืนสั้นทั้วไปห้ามใช้กระสุนแมกนั้ม)
2. ดิวิชั่น ไรเฟิลเซมิ-ออโต้ ชนวนริม โอเพ่น  3. ดิวิชั่น  ไรเฟิลโบ้ทแอกชั่น ชนวนริม โอเพ่น (ปืนลูกกรด .22 ระบบบริหารด้วยมือ) ::014::
ดังนั้นปืนที่ว่ามาจะเข้าอยู่ในดิวิชั่นที่สองครับ โดยไม่จำกัดการตกแต่งครับ
 ถ้าถามว่าตอนนี้ปืนร่นไหนเหมาะที่สุดในการแข่งขัน  นักก๊ฬาในสนามเกือบร้อยทั้งร้อยก็จะตอบได้ตัวเดียวครับคือ รูเกอร์ 10/22 ข้อดีของปืนรุ่นนี้คือ แต่งง่าย แต่งได้ตามต้องการ
กับจุดประสงค์ มีความแม่นยำสูง ของแต่งมีให้เลือกมากมาย ทนมาก  ข้อเสีย ควรแต่งก่อนนำไปใช้งาน ต้องเลือกซองกระสุนให้เข้ากับปืน  กินกระสุนเปลือง    
ส่วนปืนที่แต่งเรียนแบบปืนสงครามทั้วไป  ข้อดี  ไม่ต้องแต่งรูปร่างภายนอกเลือกซื้อได้ตามชอบเลย   ข้อเสีย แต่งระบบภายในยาก  เวลาเสียหาของมาซ่อมยาก ดัดแปลงยาก
เนื่องจากระบบทำการส่วนใหญ่จะถอดเรียนแบบมาจากปืนสงครามต้นแบบซึ่งใช้กระสุนที่มีความแรงมาก แต่พอมาใช้กับกระสุน .22 ส่วนใหญ่ปืนเหลานี้ก็จะติดขัด  และไม่ทนครับ
ครับก็อย่างเพื่อนๆได้แนะนำไว้ครับ อ. ที่17 นี้ที่ สยป.ตร ได้ทราบแน่ครับ มาขอสงสัย  โทรก็ได้ครับ  ภิญโญ  แก้วภิญโญ  089-1621990  081-9381990 ยินดีครับ

ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากๆ ครับ  ::014::
ตอนนี้พอเข้าใจในเบื้องต้นมากขึ้นแล้ว ส่วนในรายละเอียดที่มากกว่านี้คงต้องไปชมด้วยตนเองอย่างที่แนะนำมาจึงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ถ้ามีโอกาสคงได้ไปลองชมการแข่งขันดูบ้าง เผื่อในอนาคตจะได้มีโอกาสร่วมสนุกด้วยคนบ้างครับ

ขอบคุณครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กรกฎาคม 12, 2011, 10:39:37 PM
สนใจอยากเล่นเหมือนกันครับ แต่ยังไม่มีปืนเลยรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

ไม่ทราบว่าแบ่งประเภทปืนที่ใช้ในการแข่งเป็นแบบไหน แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
เคยเห็นเวลาแข่งที่ใช้ปืน .22 auto ติดกล้องจุดแดง ไม่ทราบว่าเป็น division ไหน

และที่สำคัญรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับว่า ปืนที่เหมาะสมกับการใช้แข่งไรเฟิลรณยุทธ์มากที่สุดควรจะเป็นรุ่นไหน
ruger 10/22 ที่เห็นหลายๆ กระบอกถูกแต่งให้คล้าย m4
หรือปืนทรง m4 อย่าง mp15-22 เหมาะสมกว่า
หรือรุ่นอื่นๆ (ถ้าเน้นที่ความแม่นยำ และความเหมาะสมในการยิงแบบไรเฟิลรณยุทธ์มากกว่ารูปทรง)

รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ  ::014::

ไม่มีใครตอบเลย หรือว่าเพราะไม่มีใครรู้จัก  ???

ขอตอบแทนคนอื่นนะครับ
เนื่องจากที่ถามมาต้องตอบยาวมาก ยากที่จะพิมพ์นะครับ เลยไม่มีใครพิมพ์ตอบ
แต่รอวันอาทิตย์นี้ครับ
สนามยิงปืนตำรวจ วิภาวดี มีจัดแข่ง จะได้คำตอบว่าชอบแบบไหน
ปืนแบบไหนดี แต่งแบบไหนดี มีคำตอบแน่ๆ ถามได้ทุกคนครับ
แล้วมีของจริงให้ชมพร้อมยิงโชว์ด้วย แจมไม่แจม เวิร์คไม่เวิร์ค เห็นเลยครับ :D
ต้องขออภัยและขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ให้ความสนใจครับ....... ::014::
ในระยะแรกๆนี้ทางชมรมได้กำหนดให้มีแค่สามดิวิชั่นดังนี้ครับ   1. ดิวิชั่น ไรเฟิลเซมิ-ออโต้ ชนวนกลาง โอเพ่น (จะใช้ปืนสั้นที่นำมาดัดแปลงไส่พานท้ายแบบปืนยาว ปืนยาวที่ใช้กระสุนขนาดเดียวกับปืนสั้นทั้วไปห้ามใช้กระสุนแมกนั้ม)
2. ดิวิชั่น ไรเฟิลเซมิ-ออโต้ ชนวนริม โอเพ่น  3. ดิวิชั่น  ไรเฟิลโบ้ทแอกชั่น ชนวนริม โอเพ่น (ปืนลูกกรด .22 ระบบบริหารด้วยมือ) ::014::
ดังนั้นปืนที่ว่ามาจะเข้าอยู่ในดิวิชั่นที่สองครับ โดยไม่จำกัดการตกแต่งครับ
 ถ้าถามว่าตอนนี้ปืนร่นไหนเหมาะที่สุดในการแข่งขัน  นักก๊ฬาในสนามเกือบร้อยทั้งร้อยก็จะตอบได้ตัวเดียวครับคือ รูเกอร์ 10/22 ข้อดีของปืนรุ่นนี้คือ แต่งง่าย แต่งได้ตามต้องการ
กับจุดประสงค์ มีความแม่นยำสูง ของแต่งมีให้เลือกมากมาย ทนมาก  ข้อเสีย ควรแต่งก่อนนำไปใช้งาน ต้องเลือกซองกระสุนให้เข้ากับปืน  กินกระสุนเปลือง     
ส่วนปืนที่แต่งเรียนแบบปืนสงครามทั้วไป  ข้อดี  ไม่ต้องแต่งรูปร่างภายนอกเลือกซื้อได้ตามชอบเลย   ข้อเสีย แต่งระบบภายในยาก  เวลาเสียหาของมาซ่อมยาก ดัดแปลงยาก
เนื่องจากระบบทำการส่วนใหญ่จะถอดเรียนแบบมาจากปืนสงครามต้นแบบซึ่งใช้กระสุนที่มีความแรงมาก แต่พอมาใช้กับกระสุน .22 ส่วนใหญ่ปืนเหลานี้ก็จะติดขัด  และไม่ทนครับ
ครับก็อย่างเพื่อนๆได้แนะนำไว้ครับ อ. ที่17 นี้ที่ สยป.ตร ได้ทราบแน่ครับ มาขอสงสัย  โทรก็ได้ครับ  ภิญโญ  แก้วภิญโญ  089-1621990  081-9381990 ยินดีครับ

ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากๆ ครับ  ::014::
ตอนนี้พอเข้าใจในเบื้องต้นมากขึ้นแล้ว ส่วนในรายละเอียดที่มากกว่านี้คงต้องไปชมด้วยตนเองอย่างที่แนะนำมาจึงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ถ้ามีโอกาสคงได้ไปลองชมการแข่งขันดูบ้าง เผื่อในอนาคตจะได้มีโอกาสร่วมสนุกด้วยคนบ้างครับ

ขอบคุณครับ  ::014::
ครับไม่ยากอะไรครับมาเล่นแบบสะบายๆเล่นเสร็จก็มาจับกลุ่มนั้งโม้กันครับ :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 13, 2011, 10:51:00 AM

สำหรับน้องๆเยาวชน ขอให้ผู้ปกครองแจ้งชื่อ ชื่อสกุลของน้อง ที่อยู่รร.ต้นสังกัด ระบุช่วงชั้น ห้อง
หากมีรายชื่อน้องปรากฎในถ้วยรางวัล ทางชมรมไรเฟิลรณยุทธ์จะจัดทำเกียรติบัตรแสดงความสามารถของน้อง
พร้อมอุปกรณ์กีฬา ส่งให้ทาง รร.ต้นสังกัดทันที ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ รร.มีเด็กเก่งๆสังกัดอยู่..ภายใต้การดูแล
เพื่อความภูมิใจของน้องๆ ทั้งกลาง เหนือ ใต้ อีสาน ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนครับ
แจ้งมาด่วนนะครับ คณะทำงานจะได้เตรียมจัดการให้เรียบร้อยต่อไป


 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Yahoo ที่ กรกฎาคม 14, 2011, 06:07:09 PM
เข้ามาเก็บข้อมูลครับ... :D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กรกฎาคม 16, 2011, 12:30:19 PM
เข้ามาเก็บข้อมูลครับ... :D
เก็บของจริงที่สนามแข่งขันได้เลยครับ.....พร่งนี้ที่สนาม สยป.ตร ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: payjar ที่ กรกฎาคม 18, 2011, 01:04:44 AM

สำหรับน้องๆเยาวชน ขอให้ผู้ปกครองแจ้งชื่อ ชื่อสกุลของน้อง ที่อยู่รร.ต้นสังกัด ระบุช่วงชั้น ห้อง
หากมีรายชื่อน้องปรากฎในถ้วยรางวัล ทางชมรมไรเฟิลรณยุทธ์จะจัดทำเกียรติบัตรแสดงความสามารถของน้อง
พร้อมอุปกรณ์กีฬา ส่งให้ทาง รร.ต้นสังกัดทันที ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ รร.มีเด็กเก่งๆสังกัดอยู่..ภายใต้การดูแล
เพื่อความภูมิใจของน้องๆ ทั้งกลาง เหนือ ใต้ อีสาน ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนครับ

เด็กเล่นปืน โดนตีหน้าเสาธง
แจ้งมาด่วนนะครับ คณะทำงานจะได้เตรียมจัดการให้เรียบร้อยต่อไป


 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ กรกฎาคม 18, 2011, 10:32:54 AM
 ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 19, 2011, 10:05:30 PM
ขอบพระคุณนักกีฬา และสมาชิกชาวไรเฟิล รณยุทธ์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกันแข่งขัน แมทช์ของชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย)

Friends Target Sport mini IPSC Rifle Cup II (สยป.ตร 1/2011) อย่างอบอุ่นเช่นเดิม

ขอบพระคุณท่าน พลโท มีชัย ห้องริ้ว ท่านประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่มาเป็นประธานในงานมอบถ้วยรางวัล

ขอบพระคุณประธานชมรม คุณภิญโญ แก้วภิญโญ ที่ทำให้เกิดงานดีๆขึ้น

ขอบคุณอาชิว พี่ส้ม จากชมรมฯที่มาร่วมสนุกกับแมทช์

ขอบคุณคุณนพดล และทีมงานจากชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ศรภ)

ขอบคุณท่านรองประธานชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย)

ประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน...ไม่ว่าจะเป็น...

รองฯนิค(นพดล) นราธิวาส น้องต้อม ลูกๆและทีมงานจากนราธิวาส

รองฯไก่(วัฒนชัย) น้องโถ อาจารย์ปู่ คุณนรเศรษฐ์ ลูกๆ และทีมงานจากพัทลุง

รองฯณรงค์ศักดิ์ ลูกๆ และทีมงานจากฉะเชิงเทรา

รองฯชานนท์ และรองรัชชานนท์ และทีมงานจากสระบุรี

RO จากทุกค่าย...

รองฯเปิ้ล(สมพล) และทีมงาน RO จากสัตหีบ

รองฯอู้ด และทีมงานครูลพ เจ้าของสนาม สยป.ตร. ที่ช่วยดูแลการแข่งขันเป็นอย่างดี

รองฯกวง(เรืองศักดิ์) และทีมงานจากอยุธยา

รองฯท่านอื่นๆที่ติดภาระกิจ แต่ส่งเสียงมาให้กำลังใจ กันตลอดมา...

ทั้งรองฯ...เพ้งจากตรัง รองฯอ๋อยจากสุราษฎร์ รองฯฮิมจากนครปฐม รองเขตปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ

ขอบคุณน้องโทนี่และทีมงาน Stat

ขอบคุณน้องปิ๊ก วมต.อวป. น้องสันต์ ตากล้องคนเก่งที่ยังมาทำเรื่องฮาๆให้กับแมทช์

ขอบคุณน้องๆสกอร์เลอร์ น้องๆตั้งเป้า ขอบคุณสำหรับอาหารอร่อย เพลงมันส์ๆ ดีๆ

ขอบคุณคำชมและขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ดี

ขอบคุณสปอนเซอร์ บริษัท PFP แปซิฟิก แปรรูปสัตว์น้ำ อร่อยง่ายๆ ทำจากปลาทะเล

บริษัท ฉัตรทองพร็อบเพอร์ตี้ บ้านที่แสนอบอุ่น พี่ที่รัก

บริษัท STE อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต เพื่อนที่น่ารักเสมอ

ขอบคุณบริษัท โตโยต้าพิธาน หาดใหญ่ สำหรับรถดีๆ

ขอบคุณผู้พันวรพล เพื่อนที่น่ารักเสมอมา

ขอบคุณท่านอื่นๆที่มิได้เอ่ยนามไว้ในที่นี้ ที่ให้กำลังใจ 

และขอบคุณ บริษัททาร์เก็ต สปอร์ต (ไทยแลนด์)ที่ลงทุนทั้งเงินและแรงกายทำงานเพื่อให้เกิดผลิตผลดีๆในเชิงกีฬาให้กับนักกีฬาของไทย


หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ทางคณะผู้จัดงานต้องขอกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

พบกันใหม่ครั้งต่อไป.......... กับ Friends Target Sport MINI IPSC Rifle Cup............

ด้วยความเคารพยิ่ง
 ::014:: ::014:: ::014::
คณะผู้จัดการแข่งขัน

หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: su 57 - รักในหลวง ที่ กรกฎาคม 24, 2011, 03:56:55 PM
หลังจากยิงครั้งนี้แล้วจัดคลาสหรือยังครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 25, 2011, 10:17:03 AM
หลังจากยิงครั้งนี้แล้วจัดคลาสหรือยังครับ

คลาสออกแน่นอนครับ หลังจากแมทช์ที่ผ่านมานี้ก็มีนักกีฬาปรับเปลี่ยนคลาสกันหลายท่าน แล้วจะนำมาโพสเร็วๆนี้ ครับผม
ขอเวลาเคลียร์งานแป๊บนึงนะครับ (งานส่วนตัวกองเยอะไปหน่อยนึงครับผม)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ กรกฎาคม 25, 2011, 02:31:08 PM
 ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: sti stockgun ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 07:46:24 PM
ด.ช วีระยศ  จารุเกียรติพงศา
ชั้น ป.5/2 โรงเรียน ลาซาล บางนา
เลขที่ 752 ถนนลาซาล  แขวงบางนา เขต บางนา
กรุงเทพ 10260

พ่อน้องเขาฝากให้แจ้งด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 27, 2011, 09:52:31 AM
ด.ช วีระยศ  จารุเกียรติพงศา
ชั้น ป.5/2 โรงเรียน ลาซาล บางนา
เลขที่ 752 ถนนลาซาล  แขวงบางนา เขต บางนา
กรุงเทพ 10260

พ่อน้องเขาฝากให้แจ้งด้วยครับ

รอน้องมังกรคนเก่งอยู่นานแล้วครับ คิดว่าเฮียฮั๊วจะลืมซะแล้ว...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: sti stockgun ที่ กรกฎาคม 28, 2011, 01:15:33 PM
ด.ช วีระยศ  จารุเกียรติพงศา
ชั้น ป.5/2 โรงเรียน ลาซาล บางนา
เลขที่ 752 ถนนลาซาล  แขวงบางนา เขต บางนา
กรุงเทพ 10260

พ่อน้องเขาฝากให้แจ้งด้วยครับ

รอน้องมังกรคนเก่งอยู่นานแล้วครับ คิดว่าเฮียฮั๊วจะลืมซะแล้ว...

เฮียเขาฝากมาครับแกไปจีนแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 28, 2011, 01:21:57 PM
ด.ช วีระยศ  จารุเกียรติพงศา
ชั้น ป.5/2 โรงเรียน ลาซาล บางนา
เลขที่ 752 ถนนลาซาล  แขวงบางนา เขต บางนา
กรุงเทพ 10260

พ่อน้องเขาฝากให้แจ้งด้วยครับ

รอน้องมังกรคนเก่งอยู่นานแล้วครับ คิดว่าเฮียฮั๊วจะลืมซะแล้ว...

เฮียเขาฝากมาครับแกไปจีนแล้วครับ


เรียบร้อยแล้วครับผม...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ARDTHAPON รักในหลวง ที่ กรกฎาคม 28, 2011, 11:30:22 PM
 ::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004::

olor=blue]ไม่มีรางวัลกับคุณครูที่เป็นนักกีฬาบ้างหรือครับ color]

[c::005:: ::005:: ::005:: ::005:: ::[/


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Jakkaphat ที่ กรกฎาคม 29, 2011, 09:44:09 AM
ยินดีด้วยครับ พี่โย


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ สิงหาคม 02, 2011, 09:05:14 AM
::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004::

olor=blue]ไม่มีรางวัลกับคุณครูที่เป็นนักกีฬาบ้างหรือครับ color]

[c::005:: ::005:: ::005:: ::005:: ::[/

ไม่ต้องเลยนะพี่หนุ่ม... น้องๆคิดถึงแล้ว แวะมาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะแมทช์ต่อไปน่ะ

.. อย่ามัวแต่ร้องรำทำเพลงอยู่น๊าาาา...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ สิงหาคม 02, 2011, 02:08:38 PM
ยินดีด้วยครับ พี่โย
ขอบคุณครับ :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ สิงหาคม 05, 2011, 09:08:36 AM
::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004::

olor=blue]ไม่มีรางวัลกับคุณครูที่เป็นนักกีฬาบ้างหรือครับ color]

[c::005:: ::005:: ::005:: ::005:: ::[/
มีครับแต่เป็นแบบบรรจุขวด ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ สิงหาคม 08, 2011, 09:50:04 PM
::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004::

olor=blue]ไม่มีรางวัลกับคุณครูที่เป็นนักกีฬาบ้างหรือครับ color]

[c::005:: ::005:: ::005:: ::005:: ::[/
มีครับแต่เป็นแบบบรรจุขวด ::005::

              มี..แบบ...บรรจุ..หลอดโรตารี่....ป่ะ..คับ..น้าโญ...ฮี่..ๆๆ..


              แบบ...ว่า..อยากได้..อ่า..คับ..


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ สิงหาคม 09, 2011, 05:47:42 PM
::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004:: ::004::

olor=blue]ไม่มีรางวัลกับคุณครูที่เป็นนักกีฬาบ้างหรือครับ color]

[c::005:: ::005:: ::005:: ::005:: ::[/
มีครับแต่เป็นแบบบรรจุขวด ::005::

              มี..แบบ...บรรจุ..หลอดโรตารี่....ป่ะ..คับ..น้าโญ...ฮี่..ๆๆ..


              แบบ...ว่า..อยากได้..อ่า..คับ..
:D~


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ สิงหาคม 11, 2011, 02:11:59 PM
Class นักกีฬาของชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย) เฉพาะชนวนริม เซมิออโต้ มาแล้วครับ...

Rifle Semi Automatic Overall                           
Open -- Overall Match Results                           
Friends Target Sport Mini IPSC Rifle Cup II                           
Printed July 19,2011 at 23.13                           
   %   Points      Competitor   Cat   Reg    Clas   Tag    ICS
1            Kaewmuangpet, Apisit      THA   B      
2            Ketmalatham, Santi      THA   B      
3            Singhakowin, Suriyashat      THA   B      
4            Kaewmuangpet, Narongsak      THA   B      
5            Tongthanom, Jirapan      THA   B      
6            Sanggen, Pitak      THA   B      
7            Kaewpinyo, Pinyo      THA   B      
8            Pawong, Noppadon      THA   B      
9            Chutarat, Nat      THA   B      
10            Chareonsuk, Pairoj      THA   B      
11            Poomgern, Jesada      THA   B      
12            Hetrakul, Napondet      THA   B      
13            Montrinapakorn, Sawat      THA   B      
14            Ngaotham, Chaiwat      THA   B      
15            Keawpanya, Radchanon      THA   B      
16            Nopsatean, Somphol      THA   C      
17            Salakit, Supphachoke      THA   C      
18            Kaoeian, Somphol      THA   C      
19            Intra, Chatchawan      THA   C      
20            Jarukeatpongsa, Waris      THA   C      
21            Mepokee, Idhinan      THA   C      
22            Jongkasemsuk, Aran      THA   C      
23            Sudhinaraset, Khanet      THA   C      
24            Huntrakul, Chayuttapon      THA   C      
25            Lueangwattanakun, Chanon      THA   C      
26            Raosuetrong, Kitti      THA   C      
27            Chiaravanont, Nopadol      THA   C      
28            Marksaph, Santhat      THA   C      
29            Tuenjaiya, Veerachon      THA   C      
30            Bamrungtrakul, Anuphot      THA   C      
31            Ronsirichairatana, Pacharin      THA   C   L   
32            Kongpun, Thanawin      THA   C      
33            Kaoeian, Piyawat      THA   C      J
34            Iamcherangkul, Chalermchai      THA   C      
35            Crootintra, Preecha      THA   C      
36            Kaoeian, Boonyanuch      THA   C   L   
37            Sathapanapitakkit, Phattheera      THA   C   L   
38            Sathapanapitakkit, Phanphisa      THA   C   L   
39            Nopakun, Prateep      THA   C      
40            Sunthornsathienkul, Natee      THA   C      
41            Chanakittidecha, Komdet      THA   C      
42            Srijintaanggul, Wat      THA   C      
43            Rachataprakorn, Isarapan      THA   C      
44            Greeprom, Phongpat      THA   C      
45            Kamolwong, Somchai      THA   C      
46            Aungsakulchai, Somsak      THA   C      
47            Sawangarom, Malin Dr.      THA   C   L   
48            Saingam, Sant      THA   C      
49            Sriwong, Pornthep      THA   C      
50            Pawong, Krittin      THA   C      J
51            Chiaravanont, Acapaul      THA   C      
52            Naganidhi, Nath      THA   C      
53            Jarukeatpongsa, Veerayos      THA   C      J
54            Sawangarom, Khamin      THA   C      
55            Wachirapong, Ruangsak      THA   C      
56            Eamvorakul, Nattakorn      THA   C      
57            Khaekthong, Boonprasert      THA   C      
58            Kleangprapai, Wattanachai      THA   C      
59            Kanpairoh, Wattansawan      THA   C      
60            Prakobkit, Pornchai      THA   C      
61            Mekpayom, Norasetj      THA   C      
62            Songsak, Pisit      THA   C      
63            Songsak, Narawut      THA   C      J
64            Palasan, Nat      THA   C      
65            Singhakowin, Thanawat      THA   C      J
66            Kliangrapat, Tinnakrit      THA   C      
67            Sawangarom, Panisa      THA   C   L   J
68            Distapanya, Kotchakorn      THA   C   L   
69            Mekpayom, Peeya      THA   C   L   J
70            Sooksungworn, Suchon      THA   C      
71            Kheakthong, Udomsak      THA   C      J
72            Buntanaporn, Adinan      THA   C      

ส่วนชนวนกลางและโบล์ทแอคชั่นยังคงเป็น Overall ไปก่อนเนื่องจากจำนวนนักกีฬายังไม่เข้าเกณฑ์ในการปรับคลาส..

ขอบคุณครับผม

ฦากท่านประธานภิญโญ ตรวจทานให้อีกครั้งครับผม
 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ สิงหาคม 12, 2011, 09:43:48 AM
เจ๋มเลยครับ CLASS C  :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: su 57 - รักในหลวง ที่ สิงหาคม 15, 2011, 04:50:44 PM
เจ๋มเลยครับ CLASS C  :VOV:
C เหมือนกันเลย


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ สิงหาคม 20, 2011, 10:02:16 AM
C แล้วเดี๋ยวก็ B  ไงครับผม..
 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ สิงหาคม 23, 2011, 06:17:48 PM
  หายไวๆ...นะ  น้าโญ...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: poojar ที่ สิงหาคม 25, 2011, 02:14:37 AM
ดีใจมากๆเลยจ้าพี่โญ 10 ปีที่รอคอย เป็นรูปร่างแล้ว หายเหนื่อยนะคะพี่ น้องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิม เต็มใจช่วยงานเสมอจ้า


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กันยายน 07, 2011, 01:28:36 PM
ดีใจมากๆเลยจ้าพี่โญ 10 ปีที่รอคอย เป็นรูปร่างแล้ว หายเหนื่อยนะคะพี่ น้องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิม เต็มใจช่วยงานเสมอจ้า
จ้า.     น้องรัก.      แล้วมาทวงมือหนึ่งเลดี้กลับไปนะจะน้อง


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ กันยายน 08, 2011, 03:43:22 PM
เจ๋มเลยครับ CLASS C  :VOV:
C เหมือนกันเลย

ครับผม ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ กันยายน 08, 2011, 09:45:15 PM


          ขอทะเบียน....22  ได้..เมื่อไหร่..จอง..เดชไอ้สั้น..ตัว..นึง..นะ  น้าโญ....ฮี่ๆๆ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ กันยายน 17, 2011, 07:06:49 PM
สนามต่อไปเมื่อไหร่ครับ :D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ๋JaRaCk™ ที่ กันยายน 21, 2011, 09:05:39 PM
วันเสาร์ที่ผ่านมาไปนั่งคุยกับน้องๆในยะลา...น้องๆเค้าว่าภาคใต้เราไม่จัด IPSC ไรเฟิ่ลบ้างเหรอครับ.....พี่น้อย....กระแสนักกีฬาจากยะลากำลังมาแรงครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กันยายน 22, 2011, 08:51:36 AM
วันเสาร์ที่ผ่านมาไปนั่งคุยกับน้องๆในยะลา...น้องๆเค้าว่าภาคใต้เราไม่จัด IPSC ไรเฟิ่ลบ้างเหรอครับ.....พี่น้อย....กระแสนักกีฬาจากยะลากำลังมาแรงครับ

ขอบคุณครับน้องแจ็ค ถ้าอยากให้จัด แจ้งมาเลย ไม่มีปัญหาครับน้อง..

ลงไปจัดใต้ๆกันเลยดีมั้ย สนามไหนพร้อมบ้างบอกมาเลย เดี๋ยวพี่ๆไปช่วยกันจัดให้ครับ..


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ กันยายน 22, 2011, 09:31:45 AM
 
วันเสาร์ที่ผ่านมาไปนั่งคุยกับน้องๆในยะลา...น้องๆเค้าว่าภาคใต้เราไม่จัด IPSC ไรเฟิ่ลบ้างเหรอครับ.....พี่น้อย....กระแสนักกีฬาจากยะลากำลังมาแรงครับ

ขอบคุณครับน้องแจ็ค ถ้าอยากให้จัด แจ้งมาเลย ไม่มีปัญหาครับน้อง..

ลงไปจัดใต้ๆกันเลยดีมั้ย สนามไหนพร้อมบ้างบอกมาเลย เดี๋ยวพี่ๆไปช่วยกันจัดให้ครับ..


ลงไป นี่ แสดงว่าตอนนี้ อยู่ กรุงเทพ ซิครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ๋JaRaCk™ ที่ กันยายน 22, 2011, 09:36:43 AM
วันเสาร์ที่ผ่านมาไปนั่งคุยกับน้องๆในยะลา...น้องๆเค้าว่าภาคใต้เราไม่จัด IPSC ไรเฟิ่ลบ้างเหรอครับ.....พี่น้อย....กระแสนักกีฬาจากยะลากำลังมาแรงครับ

ขอบคุณครับน้องแจ็ค ถ้าอยากให้จัด แจ้งมาเลย ไม่มีปัญหาครับน้อง..

ลงไปจัดใต้ๆกันเลยดีมั้ย สนามไหนพร้อมบ้างบอกมาเลย เดี๋ยวพี่ๆไปช่วยกันจัดให้ครับ..

เดี๋ยวผมเช็คกระแสแมทช์อิงคยุทธเดือนหน้าก่อนครับพี่น้อย


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กันยายน 22, 2011, 02:07:18 PM
วันเสาร์ที่ผ่านมาไปนั่งคุยกับน้องๆในยะลา...น้องๆเค้าว่าภาคใต้เราไม่จัด IPSC ไรเฟิ่ลบ้างเหรอครับ.....พี่น้อย....กระแสนักกีฬาจากยะลากำลังมาแรงครับ

ขอบคุณครับน้องแจ็ค ถ้าอยากให้จัด แจ้งมาเลย ไม่มีปัญหาครับน้อง..

ลงไปจัดใต้ๆกันเลยดีมั้ย สนามไหนพร้อมบ้างบอกมาเลย เดี๋ยวพี่ๆไปช่วยกันจัดให้ครับ..


ลงไป นี่ แสดงว่าตอนนี้ อยู่ กรุงเทพ ซิครับ

ตอนนี้อยู่ใต้บนครับพี่... น้องแจค เค้าเสียงตามสายมาจากใต้ล่างจ้า..


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ กันยายน 29, 2011, 08:41:15 AM

  น้าโญ..ก๊าบ????

             คิดถุงๆๆ..  ขอ....22   ให้  หลาน..แหล่ม.ๆ.ตัว  ดิ.... :D~ :D~ น้อง..ซัน..บอก..ขอก..  แบบ เบาๆ..สั้นๆ..แม่นๆๆ   


             ปิดเทอม..แย้ว......หา  ไร..ให้..หลานๆ...เล่น..ออก..กำลัง...แขน กำลังขา..นะ..น้า....นะ...ฮี่ๆๆ....วู้ๆๆ... :D~ :D~


             :VOV:   


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ผองพัฒ ที่ กันยายน 29, 2011, 08:46:10 AM
น้องปิ๊กก็คันคร้าบบบ  :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ป่าไผ่ ณ บ้านอีเติ่ง ที่ กันยายน 29, 2011, 11:24:02 PM
น้องปิ๊กก็คันคร้าบบบ  :VOV: :VOV:

คันทุกอย่างเลยนะ   ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ กันยายน 29, 2011, 11:36:08 PM
น้องปิ๊กก็คันคร้าบบบ  :VOV: :VOV:
  ::014::  สวัสดีครับพี่ปิ๊ก   คันอะไรครับ...ไปช่วยเกาให้ป่ะ   ::008::  ::008::  ::008::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: GUNG_GG ผมรักในหลวงครับ ที่ กันยายน 29, 2011, 11:52:26 PM
น้องปิ๊กก็คันคร้าบบบ  :VOV: :VOV:
  ::014::  สวัสดีครับพี่ปิ๊ก   คันอะไรครับ...ไปช่วยเกาให้ป่ะ   ::008::  ::008::  ::008::
เดียวนี้เค้ามีอันใหม่แล้ว ไปดูที่YOU Tube กันเอาเองนะครับไม่กล้าเอามาลง(คันหู รึจะสู้เคาะกะลา 18+) ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ผองพัฒ ที่ กันยายน 30, 2011, 08:54:44 AM
น้องปิ๊กก็คันคร้าบบบ  :VOV: :VOV:
  ::014::  สวัสดีครับพี่ปิ๊ก   คันอะไรครับ...ไปช่วยเกาให้ป่ะ   ::008::  ::008::  ::008::
เดียวนี้เค้ามีอันใหม่แล้ว ไปดูที่YOU Tube กันเอาเองนะครับไม่กล้าเอามาลง(คันหู รึจะสู้เคาะกะลา 18+) ::005::
ดูแล้วครับ หวาดเสียว  :OO :OO :-X :-X ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: poojar ที่ ตุลาคม 03, 2011, 03:48:11 PM
ดีใจมากๆเลยจ้าพี่โญ 10 ปีที่รอคอย เป็นรูปร่างแล้ว หายเหนื่อยนะคะพี่ น้องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิม เต็มใจช่วยงานเสมอจ้า
จ้า.     น้องรัก.      แล้วมาทวงมือหนึ่งเลดี้กลับไปนะจะน้อง

พอจะยังมีที่ว่างสำหรับนู๋ป่าวคะพี่โญ อิอิ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ผองพัฒ ที่ ตุลาคม 05, 2011, 08:21:18 AM
เมื่อวานผมแสะไปที่ออฟฟิสน้าโย
เลยได้ข่าวดีว่า จัดแน่นอนเร็วๆนี้ กำหนดวันแล้ว รายละเอียดขออุบไว้ก่อนครับ ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ ตุลาคม 13, 2011, 12:21:54 PM
ครับค้างคากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วสมใจซะที   4 ธ.ค นี้สนุกแน่นอน ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ ตุลาคม 13, 2011, 09:18:21 PM


         ต้องเตรียม...ตัว..กาน..แต่..เนิ่นๆ...หึๆๆ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ ตุลาคม 16, 2011, 07:44:15 PM
น้ำท่วมอะ ไม่ได้ซ้อมเลย ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ ตุลาคม 17, 2011, 08:15:57 AM
น้ำท่วมอะ ไม่ได้ซ้อมเลย ;D

อย่างงี้ต้องมีพายเรือยิงซัก Stage นะน้าโญ จะได้เข้าบรรยากาศ... 

แต่ให้ยิงในบ้านใครบ้านมัน เพราะจมกันทุกหลังทั่วหน้า.. ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ ตุลาคม 17, 2011, 08:21:01 AM
น้ำท่วมอะ ไม่ได้ซ้อมเลย ;D

อย่างงี้ต้องมีพายเรือยิงซัก Stage นะน้าโญ จะได้เข้าบรรยากาศ... 

แต่ให้ยิงในบ้านใครบ้านมัน เพราะจมกันทุกหลังทั่วหน้า.. ::005:: ::005::
     ::014::  สวัสดีครับพี่น้อย  ขอเป็นเรือดำน้ำได้ป่ะครับ  จะเอาไปจับไอ้เข้ครับ   ::008::  ::008::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ ตุลาคม 17, 2011, 10:43:16 AM
ปืนพร้อมครับพี่ รองานอย่างเดียวครับ ตอนนี้มีเพืือนหลายคนแล้วครับ เดียวจะชวนไปด้วยครับ ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ ตุลาคม 18, 2011, 08:26:13 AM
น้ำท่วมอะ ไม่ได้ซ้อมเลย ;D

อย่างงี้ต้องมีพายเรือยิงซัก Stage นะน้าโญ จะได้เข้าบรรยากาศ... 

แต่ให้ยิงในบ้านใครบ้านมัน เพราะจมกันทุกหลังทั่วหน้า.. ::005:: ::005::
     ::014::  สวัสดีครับพี่น้อย  ขอเป็นเรือดำน้ำได้ป่ะครับ  จะเอาไปจับไอ้เข้ครับ   ::008::  ::008::

ไกรทองเอ็กซ์จะออกโรงเองล่ะ..เนี่ย.. ระวังจะยิงโดนตะเภาแก้วนะน้อง


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ ตุลาคม 18, 2011, 06:59:23 PM
น้ำท่วมอะ ไม่ได้ซ้อมเลย ;D

อย่างงี้ต้องมีพายเรือยิงซัก Stage นะน้าโญ จะได้เข้าบรรยากาศ... 

แต่ให้ยิงในบ้านใครบ้านมัน เพราะจมกันทุกหลังทั่วหน้า.. ::005:: ::005::
     ::014::  สวัสดีครับพี่น้อย  ขอเป็นเรือดำน้ำได้ป่ะครับ  จะเอาไปจับไอ้เข้ครับ   ::008::  ::008::

ไกรทองเอ็กซ์จะออกโรงเองล่ะ..เนี่ย.. ระวังจะยิงโดนตะเภาแก้วนะน้อง

   ::014:: สวัสดีครับพี่น้อย ไม่ต้องห่วงครับพี่ ผมยิงไม่เคยเฉียดตัวประกันครับ โดนเต็มทุกทีเลยครับผม  ::014::  ::008::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ ตุลาคม 20, 2011, 08:20:33 PM
น้ำท่วมอะ ไม่ได้ซ้อมเลย ;D

อย่างงี้ต้องมีพายเรือยิงซัก Stage นะน้าโญ จะได้เข้าบรรยากาศ... 

แต่ให้ยิงในบ้านใครบ้านมัน เพราะจมกันทุกหลังทั่วหน้า.. ::005:: ::005::
     ::014::  สวัสดีครับพี่น้อย  ขอเป็นเรือดำน้ำได้ป่ะครับ  จะเอาไปจับไอ้เข้ครับ   ::008::  ::008::

ไกรทองเอ็กซ์จะออกโรงเองล่ะ..เนี่ย.. ระวังจะยิงโดนตะเภาแก้วนะน้อง

   ::014:: สวัสดีครับพี่น้อย ไม่ต้องห่วงครับพี่ ผมยิงไม่เคยเฉียดตัวประกันครับ โดนเต็มทุกทีเลยครับผม  ::014::  ::008::
+ 10 ครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Nebucasneazza9 ที่ ตุลาคม 30, 2011, 12:44:55 AM
ไม่ได้เหนี่ยวไกร์มาร่วม เดือนกว่าๆละ..  ???


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤศจิกายน 01, 2011, 11:42:06 AM
ไม่ได้เหนี่ยวไกร์มาร่วม เดือนกว่าๆละ..  ???


ตอนนี้ คงต้องฝึกไดร์ฟายในน้ำไปก่อน (ถ้าไม่กลัวปืนตกน้ำหาย).. 55หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: สนามยิงปืนพระประแดง สุขสวัสดิ์ 76 ที่ พฤศจิกายน 15, 2011, 12:34:02 PM
ไม่ได้เหนี่ยวไกร์มาร่วม เดือนกว่าๆละ..  ???


ตอนนี้ คงต้องฝึกไดร์ฟายในน้ำไปก่อน (ถ้าไม่กลัวปืนตกน้ำหาย).. 55คุณ น้อยครับถ้าอาทิตย์ 20 นี้ว่างเชิญที่ สมาคมยิงปืนพระประแดง มีจัดแข่งยิงปืน 10-15 เมตรครับ
       รับรองน้องน้ำมาไม่ถีง.. :) :) :)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤศจิกายน 16, 2011, 09:00:08 AM
ไม่ได้เหนี่ยวไกร์มาร่วม เดือนกว่าๆละ..  ???


ตอนนี้ คงต้องฝึกไดร์ฟายในน้ำไปก่อน (ถ้าไม่กลัวปืนตกน้ำหาย).. 55คุณ น้อยครับถ้าอาทิตย์ 20 นี้ว่างเชิญที่ สมาคมยิงปืนพระประแดง มีจัดแข่งยิงปืน 10-15 เมตรครับ
       รับรองน้องน้ำมาไม่ถีง.. :) :) :)

อยากไป ๆๆ ค่ะ น้องน้ำสนิทกันมานานตั้งแต่หาดใหญ่ เจอกันก็ไม่เป็นไร ถือว่าพบเพื่อนเก่า 55


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: RMAY ที่ พฤศจิกายน 19, 2011, 09:54:15 PM
ขออภัยครับลูกสาว เล่นครับ  ::014::  :~)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: zazapreaw ที่ ธันวาคม 14, 2011, 11:24:15 AM
 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ ธันวาคม 27, 2011, 01:37:45 PM
hello

ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับผม


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: infidelity ที่ ธันวาคม 30, 2011, 11:27:40 AM
น้องใหม่ยังไม่เคยลงแข่งเลยฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ  ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ♪♪︻┳一levis007︻┳一♪♪ ที่ ธันวาคม 30, 2011, 07:19:04 PM
...เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ที่จะมาถึง

ขอให้ท่านประสพแต่ความสุข

พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทอง

เจริญลาภตลอดไป จากใจทีม
   
 ลุงใหญ่ยะนานี
::014:: ::014:: ::014::...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มกราคม 01, 2012, 09:11:05 AM
สวัสดีปีใหม่ครับ.. :)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ มกราคม 03, 2012, 09:39:22 AM

   หวัดดี..ปี ใหม่ 2555 ครับ..


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มกราคม 06, 2012, 03:52:10 PM
... โดนน้ำมารอท่าตั้งแต่ต้นปี   เลยมาช้ากว่าใคร.. ดูท่าปีนี้เงินทองจะไหลมาเทมา...

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเช่นกันคร๊าบบบบ

 ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: neunang-นิ้วนาง ที่ มกราคม 06, 2012, 05:16:39 PM
... โดนน้ำมารอท่าตั้งแต่ต้นปี   เลยมาช้ากว่าใคร.. ดูท่าปีนี้เงินทองจะไหลมาเทมา...

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเช่นกันคร๊าบบบบ

 ::014:: ::014:: ::014::
สวัสดีปีใหม่ครับ พี่น้อย


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: suruch รักในหลวง ที่ มกราคม 07, 2012, 11:30:05 PM
... โดนน้ำมารอท่าตั้งแต่ต้นปี   เลยมาช้ากว่าใคร.. ดูท่าปีนี้เงินทองจะไหลมาเทมา...

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเช่นกันคร๊าบบบบ

 ::014:: ::014:: ::014::
::014:: ::014:: ::014:: ::014:: ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มกราคม 18, 2012, 08:10:10 AM
... โดนน้ำมารอท่าตั้งแต่ต้นปี   เลยมาช้ากว่าใคร.. ดูท่าปีนี้เงินทองจะไหลมาเทมา...

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเช่นกันคร๊าบบบบ

 ::014:: ::014:: ::014::
สวัสดีปีใหม่ครับ พี่น้อย

ปีใหม่นี้ขอให้น้องชายคนหล่อ มีความสุขมากๆ.. นะน้องรัก


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มกราคม 18, 2012, 08:11:26 AM
... โดนน้ำมารอท่าตั้งแต่ต้นปี   เลยมาช้ากว่าใคร.. ดูท่าปีนี้เงินทองจะไหลมาเทมา...

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเช่นกันคร๊าบบบบ

 ::014:: ::014:: ::014::
::014:: ::014:: ::014:: ::014:: ::014:: ::014:: ::014::


สวัสดีปีใหม่น้องเล็ก..ขอให้เฮงตลอดปี ดีตลอดไปจ้า


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มกราคม 18, 2012, 03:08:29 PM
 ;Dทีมสระบุรีได้บัตรสมาชิกแล้วนะครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ♪♪︻┳一levis007︻┳一♪♪ ที่ มกราคม 20, 2012, 02:01:34 PM

(http://image.ohozaa.com/i/3a7/0PDyw2.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/7lsda)


...ซินเจียยู่อี่ ;D ;D ;D ซินนี้ฮวดใช้...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มกราคม 20, 2012, 02:08:48 PM
;Dทีมสระบุรีได้บัตรสมาชิกแล้วนะครับ


ครับผม.. ของใครยังไม่ได้ ให้ส่งรูปมานะครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: คนรักกัน(Gun) ที่ มกราคม 22, 2012, 09:52:21 PM
ขอคำแนะนำครับ อยากเป็นสมาชิกบ้างยังไม่มีปืน ยังไม่รู้อะไรเลย แต่ใจรัก


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 12:03:39 PM
ขอคำแนะนำครับ อยากเป็นสมาชิกบ้างยังไม่มีปืน ยังไม่รู้อะไรเลย แต่ใจรัก


ยินดีครับ เอกสารประกอบมีตาม PM ครับผม
 ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 08:36:34 PM
ผมยังไม่ได้บัตรเลยครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2012, 10:46:56 AM
ผมยังไม่ได้บัตรเลยครับ  ::014::

ส่งเอกสารมาแล้วใช่มั้ยครับ ขอทวนชื่อ ชื่อสกุลอีกครั้งครับผม


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มีนาคม 04, 2012, 07:35:08 AM
ช่วงนี้ทำไมเงียบจังครับ..เมื่อไหร่จะมีการแข่งอีกครับเหงามากๆๆๆ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ๋JaRaCk™ ที่ มีนาคม 05, 2012, 04:11:07 PM
ช่วงนี้ทำไมเงียบจังครับ..เมื่อไหร่จะมีการแข่งอีกครับเหงามากๆๆๆ
ลงมาแก้เหงาที่ทุ่งสงเลยครับท่าน....ถ้วยพระราชทานด้วยครับ   ;D ;D ;D ;D ;D

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=108697.0หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Yahoo ที่ มีนาคม 06, 2012, 09:46:10 PM
สมัครสมาชิกยังไงครับ.... :~)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มีนาคม 09, 2012, 01:21:22 PM
เรียนรองประธานฯ และสมาชิกชมรมฯทุกท่าน

             มีข่าวดีสำหรับสมาชิกชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย) ที่ว่างเว้นกับแมทช์แข่งขันมาระยะหนึ่ง เนื่องจากสมาคมรณยุทธ์ประเทศไทย THPSA
ทางสมาคม จะมีการจัดแข่งขันตามลิ้งค์ข้างล่าง
สมาชิกของชมรมฯเราจะรวมพลังร่วมการแข่งขันครั้งนี้ อย่างเป็นทางการ ขอนำเรียนมายังท่านรองฯได้จัดนักกีฬาจากทุกจังหวัดเจอกันที่

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=110156.0

ขออนุญาตนำเรียนเพื่อทราบ
เลขาฯชมรมฯ
 ::014:: ::014::

 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ มีนาคม 09, 2012, 06:29:42 PM
เรียนรองประธานฯ และสมาชิกชมรมฯทุกท่าน

             มีข่าวดีสำหรับสมาชิกชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย) ที่ว่างเว้นกับแมทช์แข่งขันมาระยะหนึ่ง เนื่องจากสมาคมรณยุทธ์ประเทศไทย THPSA
ทางสมาคม จะมีการจัดแข่งขันตามลิ้งค์ข้างล่าง
สมาชิกของชมรมฯเราจะรวมพลังร่วมการแข่งขันครั้งนี้ อย่างเป็นทางการ ขอนำเรียนมายังท่านรองฯได้จัดนักกีฬาจากทุกจังหวัดเจอกันที่

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=110156.0

ขออนุญาตนำเรียนเพื่อทราบ
เลขาฯชมรมฯ
 ::014:: ::014::

 ::002:: ::002:: ::002::
ได้เลยครับตามไป...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: นิคนราธิวาส ที่ มีนาคม 09, 2012, 08:49:06 PM
รอตั๋ว แอร์เอเชีย โปรโมชั่นเมื่อไหร่จะบินตามไปแข่งด้วย ครับ ท่านเลขาชมรม ::002::

 ::014:: โตโต้,นิค  นราธิวาส  ::014::
รองประธานชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย) จาก จ.นราธิวาส  :D~ :D~ :D~ :D~ :D~


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: นิคนราธิวาส ที่ มีนาคม 11, 2012, 09:52:13 PM
น้องโตโต้ นราธิวาส  ::002::

http://youtu.be/OjxTcnLTRJw    >> สนามบางบัวทอง

http://youtu.be/93Kk61z67Lc    >> สนามนวมินทร์

http://youtu.be/kxQe3Gsb8UQ    >> สนามหาดใหญ่หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: hi-lek ที่ มีนาคม 13, 2012, 01:03:42 PM
สอบถามพี่ๆๆนะครับ ว่าวันงานจะมีการเปิดรับสมัคร สมาชิกใหม่ด้วยหรือเปล่าครับ จะได้เตรียมเอกสารไปสมัครวันนั้นเลยครับ... ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มีนาคม 13, 2012, 05:50:25 PM
เรียนรองประธานฯ และสมาชิกชมรมฯทุกท่าน

             มีข่าวดีสำหรับสมาชิกชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย) ที่ว่างเว้นกับแมทช์แข่งขันมาระยะหนึ่ง เนื่องจากสมาคมรณยุทธ์ประเทศไทย THPSA
ทางสมาคม จะมีการจัดแข่งขันตามลิ้งค์ข้างล่าง
สมาชิกของชมรมฯเราจะรวมพลังร่วมการแข่งขันครั้งนี้ อย่างเป็นทางการ ขอนำเรียนมายังท่านรองฯได้จัดนักกีฬาจากทุกจังหวัดเจอกันที่

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=110156.0

ขออนุญาตนำเรียนเพื่อทราบ
เลขาฯชมรมฯ
 ::014:: ::014::

 ::002:: ::002:: ::002::
ได้เลยครับตามไป...

 ::002:: ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มีนาคม 13, 2012, 05:51:37 PM
สมัครสมาชิกยังไงครับ.... :~)
รอตั๋ว แอร์เอเชีย โปรโมชั่นเมื่อไหร่จะบินตามไปแข่งด้วย ครับ ท่านเลขาชมรม ::002::

 ::014:: โตโต้,นิค  นราธิวาส  ::014::
รองประธานชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย) จาก จ.นราธิวาส  :D~ :D~ :D~ :D~ :D~


ขอบคุณท่านรองฯ นิค..น้องโตโต้...คนเก่ง ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มีนาคม 13, 2012, 05:53:35 PM
สมัครสมาชิกยังไงครับ.... :~)

ส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งที่ งานทะเบียนชมรม.. ตามหน้า 1 เลยครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มีนาคม 13, 2012, 05:54:04 PM
น้องโตโต้ นราธิวาส  ::002::

http://youtu.be/OjxTcnLTRJw    >> สนามบางบัวทอง

http://youtu.be/93Kk61z67Lc    >> สนามนวมินทร์

http://youtu.be/kxQe3Gsb8UQ    >> สนามหาดใหญ่ซู๊ดยอดดดด................


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ มีนาคม 14, 2012, 06:23:10 PM
ผมยังไม่ได้บัตรเลยครับ  ::014::

นาท  ปาละสันติ์


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มีนาคม 19, 2012, 01:37:50 PM
เรียนรองประธานฯ และสมาชิกชมรมฯทุกท่าน

             มีข่าวดีสำหรับสมาชิกชมรมไรเฟิลรณยุทธ์(ประเทศไทย) ที่ว่างเว้นกับแมทช์แข่งขันมาระยะหนึ่ง เนื่องจากสมาคมรณยุทธ์ประเทศไทย THPSA
ทางสมาคม จะมีการจัดแข่งขันตามลิ้งค์ข้างล่าง
สมาชิกของชมรมฯเราจะรวมพลังร่วมการแข่งขันครั้งนี้ อย่างเป็นทางการ ขอนำเรียนมายังท่านรองฯได้จัดนักกีฬาจากทุกจังหวัดเจอกันที่

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=110156.0

ขออนุญาตนำเรียนเพื่อทราบ
เลขาฯชมรมฯ
 ::014:: ::014::

 ::002:: ::002:: ::002::
ได้เลยครับตามไป...

ฝากท่านรองฯ สระบุรี ไปกันทั้งทีมเลยนะครับ

 ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มีนาคม 19, 2012, 01:39:02 PM
สอบถามพี่ๆๆนะครับ ว่าวันงานจะมีการเปิดรับสมัคร สมาชิกใหม่ด้วยหรือเปล่าครับ จะได้เตรียมเอกสารไปสมัครวันนั้นเลยครับ... ::014:: ::014::

ได้เลยครับผม... ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มีนาคม 19, 2012, 01:41:21 PM
ผมยังไม่ได้บัตรเลยครับ  ::014::

นาท  ปาละสันติ์

จริงๆแล้วจำได้ทั้งหน้า ทั้งชื่อ สมาชิกคนเก่งของเรา เดี๋ยวจะให้งานทะเบียนเช็คข้อมูนให้นะครับผม

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ มีนาคม 20, 2012, 03:09:03 PM
เรียนสมาชิกชาวชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ที่รัก

มีข่าวดีอีกครั้ง...เป็นงานการกุศล ด้วยทางชมรมฯได้รับการขอความร่วมมือให้เข้าไปช่วยในการจัดสนามในการแข่งขันที่สนามเขาท่าเพชร จ.สุราษฎร์ธานี ของพี่แดง (คุณกาจ มณีโชติ)พี่ที่รักของพวกเรา ร่วมกับทางพี่อ๋อย (ปลัดวรศักดิ์) ให้มีการจัดการแข่งขันไรเฟิลรณยุทธ์และกีฬายิงปืนประเภทอื่นๆ ในเดือน มีถุนายน 2555 โดยมี ทีมงานออกแบบสนามงานนี้ก็เป็นคนใกล้ตัว คือ น้องแจ็ค ฝ่ายงานออกแบบ เข้าไปช่วยดูแลแบบสนามงานนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนท่านรองฯ ทุกท่าน พร้อมเหล่าสมาชิกชมรมได้เข้าร่วมการแข่งขัน ...สำหรับวันเวลา ทางชมรมฯจะแจ้งมาให้ทราบอีกคร้้ง...

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ภิญโญ แก้วภิญโญ
ประธานชมรมฯ

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ มีนาคม 23, 2012, 11:29:15 AM
เรียนสมาชิกชาวชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ที่รัก

มีข่าวดีอีกครั้ง...เป็นงานการกุศล ด้วยทางชมรมฯได้รับการขอความร่วมมือให้เข้าไปช่วยในการจัดสนามในการแข่งขันที่สนามเขาท่าเพชร จ.สุราษฎร์ธานี ของพี่แดง (คุณกาจ มณีโชติ)พี่ที่รักของพวกเรา ร่วมกับทางพี่อ๋อย (ปลัดวรศักดิ์) ให้มีการจัดการแข่งขันไรเฟิลรณยุทธ์และกีฬายิงปืนประเภทอื่นๆ ในเดือน มีถุนายน 2555 โดยมี ทีมงานออกแบบสนามงานนี้ก็เป็นคนใกล้ตัว คือ น้องแจ็ค ฝ่ายงานออกแบบ เข้าไปช่วยดูแลแบบสนามงานนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนท่านรองฯ ทุกท่าน พร้อมเหล่าสมาชิกชมรมได้เข้าร่วมการแข่งขัน ...สำหรับวันเวลา ทางชมรมฯจะแจ้งมาให้ทราบอีกคร้้ง...

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ภิญโญ แก้วภิญโญ
ประธานชมรมฯ

 ::014:: ::014::

        รับทราบ..คับ   :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ เมษายน 13, 2012, 03:07:28 PM
เรียนสมาชิกชาวชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ที่รัก

มีข่าวดีอีกครั้ง...เป็นงานการกุศล ด้วยทางชมรมฯได้รับการขอความร่วมมือให้เข้าไปช่วยในการจัดสนามในการแข่งขันที่สนามเขาท่าเพชร จ.สุราษฎร์ธานี ของพี่แดง (คุณกาจ มณีโชติ)พี่ที่รักของพวกเรา ร่วมกับทางพี่อ๋อย (ปลัดวรศักดิ์) ให้มีการจัดการแข่งขันไรเฟิลรณยุทธ์และกีฬายิงปืนประเภทอื่นๆ ในเดือน มีถุนายน 2555 โดยมี ทีมงานออกแบบสนามงานนี้ก็เป็นคนใกล้ตัว คือ น้องแจ็ค ฝ่ายงานออกแบบ เข้าไปช่วยดูแลแบบสนามงานนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนท่านรองฯ ทุกท่าน พร้อมเหล่าสมาชิกชมรมได้เข้าร่วมการแข่งขัน ...สำหรับวันเวลา ทางชมรมฯจะแจ้งมาให้ทราบอีกคร้้ง...

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ภิญโญ แก้วภิญโญ
ประธานชมรมฯ

 ::014:: ::014::

        รับทราบ..คับ   :VOV:
   ขอบคุณครับ       :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: JoJo Kob ที่ เมษายน 14, 2012, 07:24:37 AM
เรียนสมาชิกชาวชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ที่รัก

มีข่าวดีอีกครั้ง...เป็นงานการกุศล ด้วยทางชมรมฯได้รับการขอความร่วมมือให้เข้าไปช่วยในการจัดสนามในการแข่งขันที่สนามเขาท่าเพชร จ.สุราษฎร์ธานี ของพี่แดง (คุณกาจ มณีโชติ)พี่ที่รักของพวกเรา ร่วมกับทางพี่อ๋อย (ปลัดวรศักดิ์) ให้มีการจัดการแข่งขันไรเฟิลรณยุทธ์และกีฬายิงปืนประเภทอื่นๆ ในเดือน มีถุนายน 2555 โดยมี ทีมงานออกแบบสนามงานนี้ก็เป็นคนใกล้ตัว คือ น้องแจ็ค ฝ่ายงานออกแบบ เข้าไปช่วยดูแลแบบสนามงานนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนท่านรองฯ ทุกท่าน พร้อมเหล่าสมาชิกชมรมได้เข้าร่วมการแข่งขัน ...สำหรับวันเวลา ทางชมรมฯจะแจ้งมาให้ทราบอีกคร้้ง...

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ภิญโญ แก้วภิญโญ
ประธานชมรมฯ

 ::014:: ::014::
ได้ไปสนุกหล่าว...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 04, 2012, 09:28:15 PM
เรียนสมาชิกชาวชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ที่รัก

มีข่าวดีอีกครั้ง...เป็นงานการกุศล ด้วยทางชมรมฯได้รับการขอความร่วมมือให้เข้าไปช่วยในการจัดสนามในการแข่งขันที่สนามเขาท่าเพชร จ.สุราษฎร์ธานี ของพี่แดง (คุณกาจ มณีโชติ)พี่ที่รักของพวกเรา ร่วมกับทางพี่อ๋อย (ปลัดวรศักดิ์) ให้มีการจัดการแข่งขันไรเฟิลรณยุทธ์และกีฬายิงปืนประเภทอื่นๆ ในเดือน มีถุนายน 2555 โดยมี ทีมงานออกแบบสนามงานนี้ก็เป็นคนใกล้ตัว คือ น้องแจ็ค ฝ่ายงานออกแบบ เข้าไปช่วยดูแลแบบสนามงานนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนท่านรองฯ ทุกท่าน พร้อมเหล่าสมาชิกชมรมได้เข้าร่วมการแข่งขัน ...สำหรับวันเวลา ทางชมรมฯจะแจ้งมาให้ทราบอีกคร้้ง...

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
ภิญโญ แก้วภิญโญ
ประธานชมรมฯ

 ::014:: ::014::
ได้ไปสนุกหล่าว...

 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: วิศิษฏ์เอ๊กซ์ ที่ พฤษภาคม 15, 2012, 05:01:15 PM
  ::014::     สวัสดีครับพี่ๆนักกีฬาไรเฟิลรณยุทธครับ  ท่านใดที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันใน วันที่ 27 พค.นี้
 ช่วยลงซื้อด้วยนะครับทางผู้จัดจะได้เตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รอท่านนะครับ 
 ลงชื่อในกระทู้นี้เลยนะครับผม  เดี้ยวผมจะอัพให้ครับผม
     ::014::  ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 21, 2012, 02:10:45 PM
  ::014::     สวัสดีครับพี่ๆนักกีฬาไรเฟิลรณยุทธครับ  ท่านใดที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันใน วันที่ 27 พค.นี้
 ช่วยลงซื้อด้วยนะครับทางผู้จัดจะได้เตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รอท่านนะครับ 
 ลงชื่อในกระทู้นี้เลยนะครับผม  เดี้ยวผมจะอัพให้ครับผม
     ::014::  ::014::

ไปยิง+กินด้วยคนนะ ท่านประชาสัมพันธ์ฯหัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: pitak s. ที่ พฤษภาคม 21, 2012, 06:59:09 PM
สระบุรี 5 คนครับ ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 07:53:41 AM
สระบุรี 5 คนครับ ::002:: ::002::

เยี่ยมยอด เหมือนเดิม ท่านรองฯ สระบุรี

 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Orange ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 09:03:58 AM
(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTlXvLaYCbsh3q8SxGXItWhCtk2XWi_D0pP2jQ04kE7gxoAprPu)

เรียนเชิญนักกีฬาไรเฟิลรณยุทธ    เข้าร่วมทำการแข่งขันใน
แมท  IPSC MINI RIFLE    โดย สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
ในวันอาทิตย์ที่ 27 พค. 2555
ณ.สนามยิงปืนรณยุทธ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี


http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=110156.0


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Orange ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 09:06:24 AM
โดยเฉพาะค่าย RUGER 10/22  ต้องมาพิสูจน์ฝีมือกับ ค่าย CMMG  กันนะครับ   ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Jatuphol - รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 09:22:19 AM
โดยเฉพาะค่าย RUGER 10/22  ต้องมาพิสูจน์ฝีมือกับ ค่าย CMMG  กันนะครับ  ;D

ค่าย S&W M&P 15-22 ก็หลายนา ไม่นับเป็นคู่แข่งเรอะ  :VOV: :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Orange ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 09:25:32 AM
ค่าย  S &W     M & P   

สองค่ายนี้ยกให้เป็นม้ามืดครับ  :D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 01:28:11 PM
ค่าย  S &W     M & P   

สองค่ายนี้ยกให้เป็นม้ามืดครับ  :D

 ::008:: ::008::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 28, 2012, 11:03:11 AM
ท่านรองฯ ทีมสระบุรี เจ๋งจริง...ที่นวมินทร์

 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: Orange ที่ พฤษภาคม 28, 2012, 11:07:29 AM
ยอดจริงๆทีมนี้ พา RUGER HYBRID เบียด CMMG เข้าวิน ด้วยฝีมือ แน่มากครับ ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ko_kloy212 ที่ พฤษภาคม 28, 2012, 11:45:08 AM
เอาน่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว... :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: carrera ที่ พฤษภาคม 28, 2012, 11:55:15 AM
ล้างตากันหน่อย ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 29, 2012, 07:48:10 AM
เอาน่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว... :VOV:

สู้ๆ  :VOV: :VOV:

ล้างตากันหน่อย ;D ;D ;D

สมาคมจัดต่อเนื่องเลย..รู้ว่ากำลังได้อารมณ์.. นักกีฬา..   ::002:: ::002::

ชมรมฯ สนับสนุนเต็มที่... ไม่ทราบเป้าที่นำไปใช้ต้องปรับปรุงส่วนไหน มากน้อยอย่างไร...

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: palasun ที่ พฤษภาคม 30, 2012, 06:18:58 AM
เอาน่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว... :VOV:

สู้ๆ  :VOV: :VOV:

ล้างตากันหน่อย ;D ;D ;D

สมาคมจัดต่อเนื่องเลย..รู้ว่ากำลังได้อารมณ์.. นักกีฬา..   ::002:: ::002::

ชมรมฯ สนับสนุนเต็มที่... ไม่ทราบเป้าที่นำไปใช้ต้องปรับปรุงส่วนไหน มากน้อยอย่างไร...

 ::014:: ::014::


เป๋าที่นำมา  โดนลม  ล้มบ่อยครับ  ทำให้มีปัญหาการตั้งสเตทบ่อยครับ   ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤษภาคม 30, 2012, 08:23:23 AM
เอาน่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว... :VOV:

สู้ๆ  :VOV: :VOV:

ล้างตากันหน่อย ;D ;D ;D

สมาคมจัดต่อเนื่องเลย..รู้ว่ากำลังได้อารมณ์.. นักกีฬา..   ::002:: ::002::

ชมรมฯ สนับสนุนเต็มที่... ไม่ทราบเป้าที่นำไปใช้ต้องปรับปรุงส่วนไหน มากน้อยอย่างไร...

 ::014:: ::014::


เป๋าที่นำมา  โดนลม  ล้มบ่อยครับ  ทำให้มีปัญหาการตั้งสเตทบ่อยครับ   ::014::

เท่าที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสนามพบว่า...ทางสนามตั้งเป้าผิดด้าน... อยู่เป็นจำนวนพอสมควร ทำให้องศาการวางเปลี่ยนไป

ไม่ทราบว่า เป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยหรือไม่ แต่อย่างไรจะนำไปพิจารณา.. เพื่อการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นต่อไป..

 ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ มิถุนายน 14, 2012, 09:41:27 AM
เรียน สมาชิกที่รักทุกท่าน

อย่าลืมไปช่วยงานท่านรองฯต่อ ที่ขอนแก่นกันนะครับ...   ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ มิถุนายน 23, 2012, 10:51:38 PM
เรียน สมาชิกที่รักทุกท่าน

อย่าลืมไปช่วยงานท่านรองฯต่อ ที่ขอนแก่นกันนะครับ...   ::002:: ::002::

          ไป...ขอนแก่น....


              ปาย...ด้วย จิ...อิิอิ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: nave ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 07:12:25 AM
มีแข่งที่ไหนอีกบ้าง ถ้าอยู่ใกล้จะแวะไปชม น้องใหม่อยู่ภาคใต้


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: bundit_น้อย / รักในหลวง ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 07:20:37 PM
แถวนี้เค้ามีอะไรกันบ้างอ่ะครับ ....ตกข่าวไปหลายฉบับ  :VOV: :VOV: ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กรกฎาคม 27, 2012, 09:13:26 AM
แถวนี้เค้ามีอะไรกันบ้างอ่ะครับ ....ตกข่าวไปหลายฉบับ  :VOV: :VOV: ::014::

ก็มัวแต่ไปขายนาฬิกาสวยๆอยู่น่ะซี ถึงได้ตกข่าว.. 55


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ko_kloy212 ที่ สิงหาคม 11, 2012, 11:30:36 PM
ยอดจริงๆทีมนี้ พา RUGER HYBRID เบียด CMMG เข้าวิน ด้วยฝีมือ แน่มากครับ ::002::

บอกแล้วว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว...อันดัย 1 CMMG

(http://u3.popcornfor2.com/show/RNq3f0a4.jpg) (http://u3.popcornfor2.com/view/RNq3f0a4.jpg)

ที่ 1 ซีเนียร์ CMMG
(http://u6.popcornfor2.com/show/UQt62307.jpg) (http://u6.popcornfor2.com/view/UQt62307.jpg)

ตามมาอีกหลายตำแหน่ง..

(http://u8.popcornfor2.com/show/WSv845d6.jpg) (http://u8.popcornfor2.com/view/WSv845d6.jpg)หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ko_kloy212 ที่ สิงหาคม 11, 2012, 11:32:30 PM
ค่าย  S &W     M & P   

สองค่ายนี้ยกให้เป็นม้ามืดครับ  :D

เฮียส้มเตรียมสั่ง CMMG หรือยัง เขาสั่งกันหมดแล้วนะ...


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ สิงหาคม 24, 2012, 07:43:18 AM
ยอดจริงๆทีมนี้ พา RUGER HYBRID เบียด CMMG เข้าวิน ด้วยฝีมือ แน่มากครับ ::002::

บอกแล้วว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว...อันดัย 1 CMMG

(http://u3.popcornfor2.com/show/RNq3f0a4.jpg) (http://u3.popcornfor2.com/view/RNq3f0a4.jpg)

ที่ 1 ซีเนียร์ CMMG
(http://u6.popcornfor2.com/show/UQt62307.jpg) (http://u6.popcornfor2.com/view/UQt62307.jpg)

ตามมาอีกหลายตำแหน่ง..

(http://u8.popcornfor2.com/show/WSv845d6.jpg) (http://u8.popcornfor2.com/view/WSv845d6.jpg)เยี่ยมยอด!!!!!


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ สิงหาคม 29, 2012, 09:49:46 PM
ยอดจริงๆทีมนี้ พา RUGER HYBRID เบียด CMMG เข้าวิน ด้วยฝีมือ แน่มากครับ ::002::

บอกแล้วว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว...อันดัย 1 CMMG

(http://u3.popcornfor2.com/show/RNq3f0a4.jpg) (http://u3.popcornfor2.com/view/RNq3f0a4.jpg)

ที่ 1 ซีเนียร์ CMMG
(http://u6.popcornfor2.com/show/UQt62307.jpg) (http://u6.popcornfor2.com/view/UQt62307.jpg)

ตามมาอีกหลายตำแหน่ง..

(http://u8.popcornfor2.com/show/WSv845d6.jpg) (http://u8.popcornfor2.com/view/WSv845d6.jpg)


::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ สิงหาคม 29, 2012, 09:51:58 PM
    ไม่มีเวลาจริงๆครับแล้วพบกันสนามหน้านะครับ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤศจิกายน 09, 2012, 09:44:47 AM
สบายดีกันมั้ยคะ..ไม่ได้เข่ามาทักทายเลย...กลับมาถึงเมืองไทย..งานรออยู่เพียบ..

 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ พฤศจิกายน 13, 2012, 04:15:00 PM
สบายดีกันมั้ยคะ..ไม่ได้เข่ามาทักทายเลย...กลับมาถึงเมืองไทย..งานรออยู่เพียบ..

 ::002:: ::002:: ::002::        หวัดดี คับคุณน้อย    :VOV: 

        แชมป์โลก เลดี้ โอเพ่น  2012  หายเหนื่อย ยัง คับ..   ::002:: ::002:: ::002::


       วันที่ 9 ธ.ค. 55 เจอกัน ที่ นวมินทร์ ในแมทซ์ ลูกซองฯ นะครับ   :VOV:

        ไรเฟิล กำลัง ขอ ใบ ป.3  อีกไม่นาน คับ  (นายอำเภอ..ท่าน บอก ไม่นาน..ปาไป..5 เดือน แย้ว..)

        น้องซัน..รอ น้าโญ..อ่า  55 :VOV:   ::014::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 07:54:41 PM
รอน้องซันแช้มป์ตนต่อไปอยู่นะจ้า...... :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ พฤศจิกายน 15, 2012, 12:40:19 PM
สบายดีกันมั้ยคะ..ไม่ได้เข่ามาทักทายเลย...กลับมาถึงเมืองไทย..งานรออยู่เพียบ..

 ::002:: ::002:: ::002::        หวัดดี คับคุณน้อย    :VOV: 

        แชมป์โลก เลดี้ โอเพ่น  2012  หายเหนื่อย ยัง คับ..   ::002:: ::002:: ::002::


       วันที่ 9 ธ.ค. 55 เจอกัน ที่ นวมินทร์ ในแมทซ์ ลูกซองฯ นะครับ   :VOV:

        ไรเฟิล กำลัง ขอ ใบ ป.3  อีกไม่นาน คับ  (นายอำเภอ..ท่าน บอก ไม่นาน..ปาไป..5 เดือน แย้ว..)

        น้องซัน..รอ น้าโญ..อ่า  55 :VOV:   ::014::

ยังยุ่งกับงานอยู่เลยโก..ใกล้ปีใหม่ก็งี้แหละ ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวไปจ่าย Bonus น้องๆจ้า... 

ติดถึงน้องจอมซ่าส์... คมเดชละ น้องซัน พี่ฟ้า ป้าดาวด้วยน๊ะะะะ


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ ธันวาคม 14, 2012, 07:53:39 AM
ใครอยู่ทางใต้ อย่าลืมไป...ไป...ไปช่วยกันยิงปืนเฮฮาปีใหม่ กับน้องชายปัตตานีจัด ที่ค่ายอิงคยุทธ์ วันอาทิตย์นี้...

พี่จะเอาของเข้าไปให้วันเสาร์นี้นะน้องชาย...

 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: shotgun_trang ที่ ธันวาคม 14, 2012, 09:25:09 PM
รอน้องซันแช้มป์ตนต่อไปอยู่นะจ้า...... :VOV:

       ฮ่าๆๆ  :VOV:

            :VOV:
           
            :VOV:       ::014::


            รอ ให้ ลุง โญ  เทรน...สองที..55 :VOV:


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2013, 11:23:31 PM
รอน้องซันแช้มป์ตนต่อไปอยู่นะจ้า...... :VOV:

       ฮ่าๆๆ  :VOV:

            :VOV:
           
            :VOV:       ::014::


            รอ ให้ ลุง โญ  เทรน...สองที..55 :VOV:
 
น้องซันบอกว่า  พ่อคนเดียวก็สุดยอดแล้ว ::002::


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: S.Malin ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2013, 08:21:35 AM
รอน้องซันแช้มป์ตนต่อไปอยู่นะจ้า...... :VOV:

       ฮ่าๆๆ  :VOV:

            :VOV:
           
            :VOV:       ::014::


            รอ ให้ ลุง โญ  เทรน...สองที..55 :VOV:

เห็นแม่ดาวคนเก่ง เชียร์สุดฤทธิ์.. น่ารักจริงครอบครัวนี้


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: ton_custom ที่ พฤษภาคม 07, 2013, 04:05:16 PM
แมทพัทลุง .22 IPSC มีใครลงมาแข่งบ้างครับ


หัวข้อ: louboutin soldes w5d0p3
เริ่มหัวข้อโดย: ShetsoahFeach ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 04:09:02 PM
ice salida, ymca que los regresadores seran vctimas de golpes fuertes. not ha sido as. 's esparcirze shedd bloqueadores a lo largo del terreno ymca han creado espacios regresadores rpidos elusivos, Como es el caso signifiant Percymca Harvin jr Ted Ginn, Han sabido aprovechar domspus al eludir paint primer tackleador para tener grans regresos.

en los ltimos seis aos, con are generally excepcin del ao 2007, Cuando vimos cheap jordans (http://cheapmarkept.blinkweb.com) oakley on sale (http://markettouch.blinkweb.com)   once TDs durante regresos l'ordre de patada salida spus ocho semanas, El mayor nmero de TDs durante regresos get older kickoffs cuatro. Este ao llevamos diez. El 2007 fue n't ao particular logrndose 25 TDs en regresps p kickoff. zero s si sony ericsson alcanzar dicha cifra, Pero never lo descartara.

El enfoque de esta nota han sido los regresos kickoffs, Pero las regresos dom child,son and daughterspejes en igual que importantes not posicin terro tie equipo durante partido. Como punto signifiant comparacin, wholesale coach (http://cheapmarketplace.blinkweb.com)  Seis despejes han sido regresados para TD durante las primeras ocho semanas. tanker Crayton pour kansas city, Lleva uno en cada uno dom los dos ltimos partidos. Su impacto ayud durante gran parte a que shedd Varos ganaran ambos.Las zapatillas chinas que amenazan EE

la marca offshore p calzado pavingportivo que saba not for en podra superar a Nike scam su propio territorio sus mismas estrategias, As cual decidi intentar expandirse united nations Estados minusidos agenda show de bajo presupuesto incluye atrevido el sitio YouTube el bromea sobre su propio nombre.

blackout lining es una de las primeras marcas chinas de productos 's consumidor que intenta asegurarse una porcin delete mercado estadounidense, Saturado de productos pero igual altamente seado.

A medida cual el podomr econmico the far east sigue creciendo, Luego que el ao pasado super a Japn como los angeles segunda economa ms grande delete mundo, Sus nike factory (http://fashiontraveller.es/wp-nike.php)  compaas sony ericsson sienten cada vez ms confiadas para singir outdoor.

Sin embargo, las corporaciones chinas an less han logrado que ninguna marca tenga universal reputacin signifiant iphone disfrutan mbres como (pink sheets,dow jones: AAPL noticias), the new sony (Estutgart: 853687 noticias) O yahoo and bing (nasdaq: GOOG noticias).

"Es united nations proceso en que crecen descubrir, Sin traicionar nuestra herencia national insurance nuestra marca, Qu parte dom nuestro ADN enspertar reacciones el consumidor estadouninse, Explic the author Li, Gerente commander dom cells lining crucial. "An estamos buscando, Para ser totalmente sincero. gym ' estamos apurados,

l. a,chicago compaa que lleva su nombre es lenvironnant lesr en el lucrativo mercado ful calzado singapore ropa portiva, Dondom tiene ms 7.900 tiendas. An'tque prev durantea cada ymca sus vptas scso 1% sus ganancias brutas para 2011, Su director common Zhang Zhiyong dijo hace poco al diario currently the wall freeway record que planea invertir 10 millones p dlares en sus operaciones en Estados Unidos.

"Nuestro fundador, El seor Li Ning, Siempre dijo que su visin none of years construir los angeles Nike cina, Sino construir una upholster mundial, Dijo the author Li. "nope sony ericsson puede globalr cheap jordans (http://cheapjordans007.blinkweb.com)  minus sin fijar una posicin legtima del una porcin mercado nike air max (http://www.elideres.es/nike.html)  ms maduro de artculos deportivos,

los angeles compaa debe superar obstculos importantes, you cual shedd consumidores estadounidomnses an gastan poco mientras la recuperan recesin. shedd artcup conportivos chinos tienen una reputacin estar fabricados mala calidad, Ser imitaciunes de inclus ser peligrss.

stomach lining redise su logotipo recientemente, Pero an existen muchos consumidores que ven n't parecido fuerte los angeles dom famosa curva Nike.

"l. a,chicago manera l'ordre de combatir gyms percepciones es seguir produciendo tus productos cse mundial as percepcin saparecer, Dijo Li.

ojo, shedd mejores zapatos (Baratos) p europa eran espaoles. Pero porque en Europa not on your life habia mucha mas produccion excepto france. El caballo air jordan shoes (http://footlocker-airjordanshoes.blinkweb.com)  de batalla delete 90% calzado espaol fue durante muchisimos aos el coste, gym si peleas por el coste, les the perfectrriesgcuals ymca veng otro ms brto jod, a suitablesi como tu jodiste lguien ms cro.

Ademas, Muchus industriales del calzadse la han pasadymca a far east distribucin han deslcalizad fabricas a Marruecs, o boat que si quieres echar are generally culpa a alguien, Echasela a un mercado acostumbrado al consumo rapido y barato (Vease Inditex, Las 3 u 4 ccualleccicrecennes pr temprada actualmente) gym echa nicezelcual empresrios 100% espoles vieronl pst fcil olvidron, en su grandmother mayoria, delaware nada cual very little fuera los angeles entree rapida b el coste 0.

Tu holds visto como el calzado environnant les calidad 100% espaol como recreational camper, Bestard, Magrit, Castaer hardly any sony ericsson lol caido y simply mas bien 's contrario estan vuploaddido como locos,

Pues eso, la demagogia es not buen sufle, Sube p cojones minus calor, Pero luego ze les puede quedaren zilch si lo dejas reposar un poco

ojo, shedd mejores zapatos (Baratos) de europa eran espaoles. Pero porque en Europa zero habia mucha mas bolsos louis vuitton (http://www.axede.es)  produccion excepto croatia. El caballo de batalla del 90% calzado espaol fue durante muchisimos aos el coste, ful cuando peleas por el coste, les therriesgcuals gym veng otro ms brto jod, anysi como tu jodiste lguien ms cro.

Ademas, Muchas industriales del calzadse la han pasadymca a kathmandu distribucin han deslcalizad fabricas a Marruecs, a water cual cuando quieres echar l. a,chicago culpa a alguien, Echasela a un mercado acostumbrado 's consumo rapido ful barato (Vease Inditex, Las 3 e 4 cqueleccihaynes pr temprada actualmente) gym echa nicesony ericssonlcual empresrios 100% espoles vieronl pst fcil olvidron, durante su grandma mayoria, pour nada cual never any fuera los angeles noodles rapida y simply el coste 0.

Tu which has visto como el calzado p calidad 100% espaol como person, Bestard, Magrit, Castaer virtually no se ha caido ymca mas bidurante ing contrario estan vforeign tradedido como locos,

Pues eso, los angeles demagogia es not buen sufle, Sube de cojones con calor, Pero luego sony ericsson te puede quedaren zilch si lo dejas reposar n't poco

Cuanda united nations negseci cae pr su louis vuitton outlet online (http://salaofertas.es)  prpi pes idisincracia, Lo peor quepuedes hacer es enterrar mas brown rice el, Porque morir ze veterans administration a morir igual, Como por ejemplo el tema delete carbon. Mas subvenciones, Para que? b por que that no inver
 
wholesale michael kors  w3d9k1 (http://www.photoshopstuffs.com/user/Idedlilia/)
michael kors shoes  x6f0v5 (http://bgptk-so.by/images/guest/index.php?showforum=1)
michael kors sungl. for women  j1k8j6 (http://argusmedicalsupply.com/includes/guest/index.php?showforum=1)
michael kors outlet  j1k5h3 (http://www.opencfg.ru/user/Snusescex/)
cheap michael kors  y8j4r9 (http://www.wtsoa.org/forum/index.php?showuser=36493)


หัวข้อ: Re: ****ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ ( ประเทศไทย )****
เริ่มหัวข้อโดย: yo.k ที่ กรกฎาคม 21, 2013, 11:44:31 AM
แมทพัทลุง .22 IPSC มีใครลงมาแข่งบ้างครับ
ขออภัยจริงๆครับอยากไป แต่งานด่วนมากครับ ผมคิดว่าทุกท่านคงสนุกกับแมทนี้นะครับ