เว็บบอร์ดสนทนาภาษาปืน

สนทนาภาษาปืน => IDPA THAILAND => ข้อความที่เริ่มโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 27, 2008, 05:19:56 PMหัวข้อ: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 27, 2008, 05:19:56 PM
(http://img74.imageshack.us/img74/3436/coco827x1170ac2.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 28, 2008, 08:11:44 AM
(http://img212.imageshack.us/img212/227/s5300086bt8.jpg) (http://imageshack.us)
 

(http://img470.imageshack.us/img470/8490/s5300088gz1.jpg) (http://imageshack.us)
หัวข้อ: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 28, 2008, 09:25:56 AM
เริ่มแบบธรรมดากันก่อนเพื่อดูทักษะของแต่ละคน

(http://img212.imageshack.us/img212/4189/s5300095eo7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img77.imageshack.us/img77/5349/s5300096xv9.jpg) (http://imageshack.us)หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 28, 2008, 12:13:35 PM
(http://img212.imageshack.us/img212/7939/s5300089lz1.jpg) (http://imageshack.us)


(http://img470.imageshack.us/img470/2640/s5300090ja0.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 28, 2008, 12:14:41 PM
(http://img77.imageshack.us/img77/1344/s5300097kv4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img470.imageshack.us/img470/836/s5300099ki7.jpg) (http://imageshack.us)หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 28, 2008, 12:15:37 PM
(http://img470.imageshack.us/img470/4705/s5300100zu6.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img470.imageshack.us/img470/1671/s5300101lp1.jpg) (http://imageshack.us)หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 28, 2008, 12:17:39 PM
(http://img470.imageshack.us/img470/1671/s5300101lp1.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img212.imageshack.us/img212/4439/s5300102ir2.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img470.imageshack.us/img470/1014/s5300103pf1.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:26:39 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:27:20 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:28:11 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:28:58 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:29:49 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:30:50 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:31:25 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:32:26 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 29, 2008, 09:33:18 AM
(http://img74.imageshack.us/img74/3436/coco827x1170ac2.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 08:55:32 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 08:57:08 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 08:58:54 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 09:05:03 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 09:06:33 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 09:07:14 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 09:08:30 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 09:09:14 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 09:10:28 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 09:11:21 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ มิถุนายน 30, 2008, 09:12:13 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 01, 2008, 09:51:59 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 02, 2008, 08:35:45 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 02, 2008, 08:36:35 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 02, 2008, 08:37:17 AM
 ::002::
(http://img74.imageshack.us/img74/3436/coco827x1170ac2.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 02, 2008, 08:38:20 AM
 :VOV:


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 02, 2008, 08:40:40 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 02, 2008, 08:42:25 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 03, 2008, 09:27:10 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 03, 2008, 09:30:23 AM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 03, 2008, 12:39:34 PM
   ในวันที่ 4 ของการอบรมจะเป็นการจัดสนามยิง เหมือนแข่งจริง จะสนาม สั้น กลางและยาว เพื่อเป็นการทดสอบผู้เข้าอบรมและแก้ไขว่าแต่ละคนนั้นควรแก้ไขอะไรตรงไหน หรือควรจะซ้อมตรงไหนให้มากขึ้น  ขอย้ำนะครับทุกคนที่เข้าอบรมไม่ได้ครั้งเดียวแล้วเลิกกัน สงสัยหรืออยากทบทวนหรืออยากหาเทคนิคใหม่ๆมาได้ตลอดครับเพราะผมอยู่ที่ สนามบางบัวทอง


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: เรฟูจี ที่ กรกฎาคม 03, 2008, 10:26:24 PM
น่าสนใจ


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 04, 2008, 03:53:50 PM
 ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 06, 2008, 09:42:18 AM
 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 08, 2008, 09:48:42 PM
วันนี้รายการ Sport Excite ทางช่อง 9 ได้มีการถ่ายทำการ การยิงลูกซอง IPSC ที่สนามยิงปืนบางบัวทอง ผมมีภาพบางส่วนมาให้ชมครับ
    (http://img225.imageshack.us/img225/8056/img3565md5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img225.imageshack.us/img225/8056/img3565md5.eaf6199657.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=225&i=img3565md5.jpg)
 
ตามธรรมเนียมครับต้องโม้ก่อน.....บลา..บลา...บลา
(http://img80.imageshack.us/img80/9895/img3603912x684684x513lt1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img80.imageshack.us/img80/9895/img3603912x684684x513lt1.c4fc9bf24c.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=80&i=img3603912x684684x513lt1.jpg)
(http://img411.imageshack.us/img411/9922/img3594mb6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img411.imageshack.us/img411/9922/img3594mb6.4c1fb2e23e.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=411&i=img3594mb6.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 08, 2008, 11:10:03 PM
(http://img80.imageshack.us/img80/5207/img3563wl9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img80.imageshack.us/img80/5207/img3563wl9.9e0d0d42ea.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=80&i=img3563wl9.jpg)
   
ยิงอุ่นเครื่องซักหน่อย
(http://img228.imageshack.us/img228/690/img3567fy1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img228.imageshack.us/img228/690/img3567fy1.41c98d732d.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=228&i=img3567fy1.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 08, 2008, 11:10:46 PM
(http://img231.imageshack.us/img231/1690/img3568fd5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img231.imageshack.us/img231/1690/img3568fd5.b9b6c1fc0c.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=231&i=img3568fd5.jpg)หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 08, 2008, 11:13:27 PM
เฮียตังก็มา ;D ;D
(http://img225.imageshack.us/img225/3078/img3577jm8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img225.imageshack.us/img225/3078/img3577jm8.a061d9ee11.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=225&i=img3577jm8.jpg)

(http://img225.imageshack.us/img225/5360/img3578kb2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img225.imageshack.us/img225/5360/img3578kb2.652ea2d53b.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=225&i=img3578kb2.jpg)
สังเกตุปลอกนะครับ ลอยสูงมากกกกก
(http://img228.imageshack.us/img228/1210/img3579xl8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img228.imageshack.us/img228/1210/img3579xl8.f76745a2aa.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=228&i=img3579xl8.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 08, 2008, 11:14:05 PM
อันนี้เริ่มถ่ายจริงแล้วครับ
(http://img80.imageshack.us/img80/3540/img3580pu9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img80.imageshack.us/img80/3540/img3580pu9.c1b903d106.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=80&i=img3580pu9.jpg)
 
load and make ready
(http://img411.imageshack.us/img411/3430/img3581vc8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img411.imageshack.us/img411/3430/img3581vc8.55de6e4a2a.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=411&i=img3581vc8.jpg)

(http://img67.imageshack.us/img67/2426/img3582ma5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img67.imageshack.us/img67/2426/img3582ma5.27f206bee9.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=67&i=img3582ma5.jpg)

(http://img228.imageshack.us/img228/4544/img3583tf3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img228.imageshack.us/img228/4544/img3583tf3.4a12dff63e.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=228&i=img3583tf3.jpg)

(http://img80.imageshack.us/img80/5266/img3584sx2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img80.imageshack.us/img80/5266/img3584sx2.2b1debaadf.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=80&i=img3584sx2.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 08:48:09 PM
(http://img74.imageshack.us/img74/3436/coco827x1170ac2.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 08:50:44 PM
ต่อเลยครับ
(http://img112.imageshack.us/img112/517/img3588na0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img112.imageshack.us/img112/517/img3588na0.a4a0dcf10a.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=112&i=img3588na0.jpg)

(http://img241.imageshack.us/img241/3871/img3589va6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img241.imageshack.us/img241/3871/img3589va6.a8741223f2.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=241&i=img3589va6.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 08:52:03 PM
(http://img233.imageshack.us/img233/5156/img3576912x684684x513km9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img233.imageshack.us/img233/5156/img3576912x684684x513km9.2e7712845c.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=233&i=img3576912x684684x513km9.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 08:52:57 PM
อีกเทคครับสำหรับเฮียตัง

(http://img144.imageshack.us/img144/666/img3595iq9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img144.imageshack.us/img144/666/img3595iq9.376cd3d2cc.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=144&i=img3595iq9.jpg)

(http://img229.imageshack.us/img229/5402/img3596mg6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img229.imageshack.us/img229/5402/img3596mg6.ac889672db.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=229&i=img3596mg6.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 08:56:06 PM

   แหมไซก้านี่น่าใช้จริงๆเลย...ดูปลอกซิลอยซะสูงเชียว
(http://img135.imageshack.us/img135/2959/img3598ga6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img135.imageshack.us/img135/2959/img3598ga6.43128cec62.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=135&i=img3598ga6.jpg)

(http://img67.imageshack.us/img67/821/img3599wu1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img67.imageshack.us/img67/821/img3599wu1.e424faf2c3.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=67&i=img3599wu1.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:21:52 PM
โม้อีกซักรอบ  บลา...บลา...บลา ;D
(http://img148.imageshack.us/img148/3475/img3586kj4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img148.imageshack.us/img148/3475/img3586kj4.ce1495b752.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=148&i=img3586kj4.jpg)

หัวหน้าแก๊งค์มาเองเลยครับ
(http://img112.imageshack.us/img112/6375/img3585gk4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img112.imageshack.us/img112/6375/img3585gk4.10fe707862.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=112&i=img3585gk4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:22:36 PM
เทคต่อไปเป็นการเดินยิง   เริ่มจากคุณโก้ก่อนครับ    R  U  READY
(http://img243.imageshack.us/img243/6324/img3682ja1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img243.imageshack.us/img243/6324/img3682ja1.bee8074316.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=243&i=img3682ja1.jpg)

(http://img232.imageshack.us/img232/8459/img3683im7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img232.imageshack.us/img232/8459/img3683im7.c0da2c760d.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=232&i=img3683im7.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:23:17 PM
STAND BY PEPPPPPPP! ;D ;D
(http://img112.imageshack.us/img112/7145/img3684he9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img112.imageshack.us/img112/7145/img3684he9.3d0137e29b.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=112&i=img3684he9.jpg)


(http://img112.imageshack.us/img112/4568/img3685be3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img112.imageshack.us/img112/4568/img3685be3.dfb7fb37fd.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=112&i=img3685be3.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:23:56 PM
(http://img294.imageshack.us/img294/6710/img3686tb0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img294.imageshack.us/img294/6710/img3686tb0.e64e85cd53.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=294&i=img3686tb0.jpg)

(http://img337.imageshack.us/img337/2609/img3687vu2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img337.imageshack.us/img337/2609/img3687vu2.79a72ef33c.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=337&i=img3687vu2.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:25:17 PM
(http://img229.imageshack.us/img229/9616/img3688dm5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img229.imageshack.us/img229/9616/img3688dm5.00e6b82657.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=229&i=img3688dm5.jpg)


(http://img140.imageshack.us/img140/4141/img3689tk4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img140.imageshack.us/img140/4141/img3689tk4.979961240c.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=140&i=img3689tk4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:25:58 PM
ต่อไปคุณ แจ๊ค
(http://img294.imageshack.us/img294/5309/img3691rv7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img294.imageshack.us/img294/5309/img3691rv7.709237fb36.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=294&i=img3691rv7.jpg)

(http://img231.imageshack.us/img231/729/img3692ln4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img231.imageshack.us/img231/729/img3692ln4.f4251643f2.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=231&i=img3692ln4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:26:34 PM
(http://img140.imageshack.us/img140/4279/img3693ar1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img140.imageshack.us/img140/4279/img3693ar1.4063cca139.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=140&i=img3693ar1.jpg)

(http://img294.imageshack.us/img294/5043/img3708ko8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img294.imageshack.us/img294/5043/img3708ko8.177f157a67.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=294&i=img3708ko8.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:27:38 PM
ยิงกันไฟแล็ป ;D ;D :o :o
(http://img231.imageshack.us/img231/5032/img3697uv6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img231.imageshack.us/img231/5032/img3697uv6.9d3027863a.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=231&i=img3697uv6.jpg)

(http://img148.imageshack.us/img148/7153/img3710up9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img148.imageshack.us/img148/7153/img3710up9.bf998894f3.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=148&i=img3710up9.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:28:17 PM
ต่อไป เฮียตัง 5..4..3..2..1 ACTION ;D ;D ;D
(http://img231.imageshack.us/img231/5893/img3658fw2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img231.imageshack.us/img231/5893/img3658fw2.6251123218.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=231&i=img3658fw2.jpg)

(http://img148.imageshack.us/img148/1305/img3661xn5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img148.imageshack.us/img148/1305/img3661xn5.0f5db2870b.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=148&i=img3661xn5.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:30:56 PM
(http://img80.imageshack.us/img80/8674/img3662ac5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img80.imageshack.us/img80/8674/img3662ac5.82021e603d.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=80&i=img3662ac5.jpg)

(http://img148.imageshack.us/img148/2999/img3663tw4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img148.imageshack.us/img148/2999/img3663tw4.996512edd9.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=148&i=img3663tw4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:31:36 PM
(http://img81.imageshack.us/img81/6807/img3664ua4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img81.imageshack.us/img81/6807/img3664ua4.c74bbec182.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=81&i=img3664ua4.jpg)

(http://img81.imageshack.us/img81/6048/img3665yc8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img81.imageshack.us/img81/6048/img3665yc8.468ccd8bac.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=81&i=img3665yc8.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:32:09 PM
(http://img148.imageshack.us/img148/3228/img3666np5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img148.imageshack.us/img148/3228/img3666np5.49f94ae03e.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=148&i=img3666np5.jpg)

(http://img81.imageshack.us/img81/7696/img3667dx9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img81.imageshack.us/img81/7696/img3667dx9.34a0347925.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=81&i=img3667dx9.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:33:25 PM
   NEXT SHOOTER   ACTION
(http://img80.imageshack.us/img80/6883/img3724ei5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img80.imageshack.us/img80/6883/img3724ei5.aee60d8b26.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=80&i=img3724ei5.jpg)

(http://img81.imageshack.us/img81/4979/img3712ni3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img81.imageshack.us/img81/4979/img3712ni3.d470bae3f7.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=81&i=img3712ni3.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:34:08 PM
(http://img90.imageshack.us/img90/7011/img3716sj9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img90.imageshack.us/img90/7011/img3716sj9.10a655bb62.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=90&i=img3716sj9.jpg)

(http://img81.imageshack.us/img81/7618/img3717wl4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img81.imageshack.us/img81/7618/img3717wl4.a93dbf509c.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=81&i=img3717wl4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:34:54 PM
(http://img143.imageshack.us/img143/5840/img3718za2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img143.imageshack.us/img143/5840/img3718za2.25496f648f.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=img3718za2.jpg)

(http://img90.imageshack.us/img90/5690/img3719pp1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img90.imageshack.us/img90/5690/img3719pp1.66c27a1478.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=90&i=img3719pp1.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:36:03 PM
(http://img81.imageshack.us/img81/4302/img3728db1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img81.imageshack.us/img81/4302/img3728db1.bd197c5c8a.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=81&i=img3728db1.jpg)

(http://img81.imageshack.us/img81/4738/img3729rl2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img81.imageshack.us/img81/4738/img3729rl2.26bbe5fbc5.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=81&i=img3729rl2.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:36:36 PM
NEXT SHOOTER อ้าวเรานี่หว่า.....ไอ้นี่เขาเรียกว่า SAFETY นะครับเวลาลงแข่งต้องมีด้วยนะครับ
(http://img90.imageshack.us/img90/7539/img3731bz0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img90.imageshack.us/img90/7539/img3731bz0.4b0a9d845d.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=90&i=img3731bz0.jpg)

(http://img143.imageshack.us/img143/5417/img3732ec5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img143.imageshack.us/img143/5417/img3732ec5.c8ac778b7f.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=img3732ec5.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:37:10 PM
(http://img177.imageshack.us/img177/7388/img3733sy2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img177.imageshack.us/img177/7388/img3733sy2.d133325ea4.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=177&i=img3733sy2.jpg)

(http://img143.imageshack.us/img143/6299/img3736nc9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img143.imageshack.us/img143/6299/img3736nc9.71ff323322.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=img3736nc9.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:37:47 PM
(http://img81.imageshack.us/img81/7796/img3737cb7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img81.imageshack.us/img81/7796/img3737cb7.1631202999.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=81&i=img3737cb7.jpg)

(http://img90.imageshack.us/img90/6526/img3738cb0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img90.imageshack.us/img90/6526/img3738cb0.24cbf4dac2.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=90&i=img3738cb0.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:38:22 PM
(http://img177.imageshack.us/img177/7278/img3739pu7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img177.imageshack.us/img177/7278/img3739pu7.6b8c638e9e.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=177&i=img3739pu7.jpg)

(http://img143.imageshack.us/img143/1232/img3741ac3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img143.imageshack.us/img143/1232/img3741ac3.7afe18f5bf.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=img3741ac3.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:39:03 PM
   RO รับเชิญมาดเข้มมากกกก ;D ;D
(http://img140.imageshack.us/img140/4481/img3614912x684684x513ib8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img140.imageshack.us/img140/4481/img3614912x684684x513ib8.54c74efe34.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=140&i=img3614912x684684x513ib8.jpg)

อ้าวให้ไว...ให้ไว ;D ;D
(http://img152.imageshack.us/img152/7222/img3619912x684684x513fg3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img152.imageshack.us/img152/7222/img3619912x684684x513fg3.76ccbb5a40.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=152&i=img3619912x684684x513fg3.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:40:00 PM
ผู้หญิงหนึ่งเดียวครับ
(http://img247.imageshack.us/img247/3369/img3600684x912450x600pm9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img247.imageshack.us/img247/3369/img3600684x912450x600pm9.f42be31e9b.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=247&i=img3600684x912450x600pm9.jpg)

(http://img148.imageshack.us/img148/5153/img3608912x684684x513bh4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img148.imageshack.us/img148/5153/img3608912x684684x513bh4.f62365b2a3.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=148&i=img3608912x684684x513bh4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:40:39 PM
(http://img299.imageshack.us/img299/7980/img3609912x684684x513yj8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img299.imageshack.us/img299/7980/img3609912x684684x513yj8.49b6847b25.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=299&i=img3609912x684684x513yj8.jpg)

(http://img149.imageshack.us/img149/4236/img3610912x684684x513hr8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img149.imageshack.us/img149/4236/img3610912x684684x513hr8.38628070e5.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=149&i=img3610912x684684x513hr8.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:41:11 PM
อีกเทคแล้วกัน
(http://img229.imageshack.us/img229/686/img3615912x684684x513ai3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img229.imageshack.us/img229/686/img3615912x684684x513ai3.1519bcbf13.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=229&i=img3615912x684684x513ai3.jpg)

(http://img247.imageshack.us/img247/5304/img3616912x684684x513og7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img247.imageshack.us/img247/5304/img3616912x684684x513og7.a9ec15a755.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=247&i=img3616912x684684x513og7.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 09, 2008, 11:41:51 PM
(http://img149.imageshack.us/img149/3658/img3617912x684684x513ol5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img149.imageshack.us/img149/3658/img3617912x684684x513ol5.6e648e7e0e.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=149&i=img3617912x684684x513ol5.jpg)

(http://img247.imageshack.us/img247/4237/img3618912x684684x513xw6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img247.imageshack.us/img247/4237/img3618912x684684x513xw6.5b951e7fd8.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=247&i=img3618912x684684x513xw6.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: carrera ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 01:05:11 PM
พี่เร มี IPSC ห้องใหม่แล้ว ไปลองใช้เร็ว ;D ;D ;D

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?board=30.0


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 09:55:06 PM
คิวต่อไปของผมครับ   ACCCCTIONNNN
(http://img154.imageshack.us/img154/5071/img3623912x684684x513dx6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img154.imageshack.us/img154/5071/img3623912x684684x513dx6.4aba97a2a4.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=154&i=img3623912x684684x513dx6.jpg)

(http://img294.imageshack.us/img294/7641/img3624912x684684x513hi4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img294.imageshack.us/img294/7641/img3624912x684684x513hi4.018d51f07c.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=294&i=img3624912x684684x513hi4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 09:55:57 PM
   เหนี่ยวเป็นร่วง
(http://img225.imageshack.us/img225/3244/img3625912x684684x513kx9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img225.imageshack.us/img225/3244/img3625912x684684x513kx9.4d90440870.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=225&i=img3625912x684684x513kx9.jpg)

(http://img139.imageshack.us/img139/9429/img3626912x684684x513tf4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img139.imageshack.us/img139/9429/img3626912x684684x513tf4.ff1bece4e4.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=139&i=img3626912x684684x513tf4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 09:57:06 PM
ต่อไปเป็นการอธิบาย วิธีการโหลดกระสุนแบบต่างๆ  ของคุณแจ๊คเป็นการโหลดจากเข็มขัด  อ้อลูกที่ใช้โหลดนั้นเป็นลูกซ้อมนะครับ
(http://img228.imageshack.us/img228/5550/img3640912x684684x513ko7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img228.imageshack.us/img228/5550/img3640912x684684x513ko7.c9c8785084.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=228&i=img3640912x684684x513ko7.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 09:57:47 PM
ต่อไปคุณโก้เป็การโหลดจากที่แขน
(http://img56.imageshack.us/img56/802/img3641912x684684x513dm5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img56.imageshack.us/img56/802/img3641912x684684x513dm5.3210cadf15.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=56&i=img3641912x684684x513dm5.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 09:58:21 PM
อันนี้ก็โหลดจากเอวแต่เป็นอีกแบบครับ
(http://img56.imageshack.us/img56/6931/img3642912x684684x513hp7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img56.imageshack.us/img56/6931/img3642912x684684x513hp7.183c85b4d2.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=56&i=img3642912x684684x513hp7.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 09:59:01 PM
นี่เป็นอีกวิธีครับ ;D
(http://img166.imageshack.us/img166/563/img3643912x684684x513yg0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img166.imageshack.us/img166/563/img3643912x684684x513yg0.21912aad19.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=166&i=img3643912x684684x513yg0.jpg)

(http://img229.imageshack.us/img229/8959/img3644912x684684x513qv3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img229.imageshack.us/img229/8959/img3644912x684684x513qv3.4f20fba2b1.jpg)[/URL (http://g.imageshack.us/g.php?h=229&i=img3644912x684684x513qv3.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 09:59:43 PM
(http://img257.imageshack.us/img257/9998/img3648912x684684x513dz7.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img257.imageshack.us/img257/9998/img3648912x684684x513dz7.e470850049.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=257&i=img3648912x684684x513dz7.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 10:00:38 PM
(http://img155.imageshack.us/img155/8141/img3656912x684684x513yw5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img155.imageshack.us/img155/8141/img3656912x684684x513yw5.28afcc7fe9.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=155&i=img3656912x684684x513yw5.jpg)

(http://img228.imageshack.us/img228/893/img3657912x684684x513ap4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img228.imageshack.us/img228/893/img3657912x684684x513ap4.280a51d438.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=228&i=img3657912x684684x513ap4.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 10:01:31 PM
อันนี้เป็การยิง แบบจัด stage เลยครับ เริ่มจากคุณโก้ก่อน
(http://img401.imageshack.us/img401/646/img3761oi8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img401.imageshack.us/img401/646/img3761oi8.c7a6affd94.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=401&i=img3761oi8.jpg)

(http://img401.imageshack.us/img401/6386/img3763hh1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img401.imageshack.us/img401/6386/img3763hh1.5058300ae1.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=401&i=img3763hh1.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 10:02:25 PM
ยิงขวาจบแล้วยิงซ้าย
(http://img228.imageshack.us/img228/892/img3764sz4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img228.imageshack.us/img228/892/img3764sz4.43c5f90ed7.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=228&i=img3764sz4.jpg)

(http://img401.imageshack.us/img401/1466/img3765gz8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img401.imageshack.us/img401/1466/img3765gz8.e3a8ab31be.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=401&i=img3765gz8.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 10:03:03 PM
เสร็จแล้ววิ่งไปยิงอีกช่อง
(http://img228.imageshack.us/img228/8313/img3766ub2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img228.imageshack.us/img228/8313/img3766ub2.9fb63ad0f3.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=228&i=img3766ub2.jpg)

ย้ายไปอีกหนึ่ง
(http://img90.imageshack.us/img90/5083/img3768qk1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img90.imageshack.us/img90/5083/img3768qk1.d861409c8f.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=90&i=img3768qk1.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 10:03:38 PM
(http://img401.imageshack.us/img401/8295/img3769wk8.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img401.imageshack.us/img401/8295/img3769wk8.6158e9b210.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=401&i=img3769wk8.jpg)

วิ่งไปเปิดประตู
(http://img233.imageshack.us/img233/3338/img3770pt5.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img233.imageshack.us/img233/3338/img3770pt5.336f68f571.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=233&i=img3770pt5.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 10, 2008, 10:04:17 PM
ยิง...ยิง...ยิง
(http://img401.imageshack.us/img401/2016/img3771zw4.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img401.imageshack.us/img401/2016/img3771zw4.875c5a4eb3.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=401&i=img3771zw4.jpg)

(http://img233.imageshack.us/img233/9139/img3773py3.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img233.imageshack.us/img233/9139/img3773py3.916aa26ec9.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=233&i=img3773py3.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: g 26 โต้ง...**รักในหลวง** ที่ กรกฎาคม 11, 2008, 10:57:03 PM
 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 08:39:42 PM
หายไป 1 วันกลับมาลงต่อครับ
(http://img136.imageshack.us/img136/9175/img3744vh4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img136.imageshack.us/img136/4585/img3745jn3.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 08:42:39 PM
(http://img136.imageshack.us/img136/9686/img3746tr5.jpg) (http://imageshack.us)

เอ้าโหลดเร็ว
(http://img139.imageshack.us/img139/4564/img3747pc2.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 08:44:39 PM
(http://img154.imageshack.us/img154/1128/img3759vo4.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 08:48:10 PM
เฮียตังโชว์
(http://img136.imageshack.us/img136/9757/img3786es2.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img139.imageshack.us/img139/5332/img3787nr1.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 08:52:30 PM
ยิง...ยิง
(http://img136.imageshack.us/img136/7245/img3788gu4.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img136.imageshack.us/img136/1961/img3789kj5.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 08:56:50 PM
(http://img291.imageshack.us/img291/4113/img3790nh6.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img229.imageshack.us/img229/4159/img3791uj1.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 08:58:43 PM
(http://img229.imageshack.us/img229/8304/img3792ee7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img291.imageshack.us/img291/9439/img3793ac7.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 09:02:12 PM
(http://img210.imageshack.us/img210/4080/img3795we1.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img291.imageshack.us/img291/5402/img3796ii9.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 12, 2008, 09:07:12 PM
ช่วงเย็นเฮียตังได้มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องลูกกระสุนลูกซองว่ามีกี่แบบ ผ่ากันสดๆ ให้เห็นเนื้อในเลยครับ
(http://img229.imageshack.us/img229/8059/img3802tb4.jpg) (http://imageshack.us)

อันนี้อธิบายเกี่ยวกับโช๊คแบบต่างๆ
(http://img229.imageshack.us/img229/5933/img3805af2.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 05:45:00 PM                                                                                                                  ;D


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:07:14 PM
  รูปการอบรม ลูกซอง ip  รุ่นที่ 2
      ครูฝึกพร้อม
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216558051_0.30441400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216558051_0.30441400.jpg)

อุปกรณ์พร้อม
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216558053_0.97191200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216558053_0.97191200.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:08:42 PM
   อาวุธพร้อม
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216558056_0.28010700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216558056_0.28010700.jpg)

ผู้เข้าอบรมพร้อม
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216558061_0.86980100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216558061_0.86980100.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:13:27 PM
   อธิบายอุปกรณ์ช่วยโหลดแต่ละชนิด
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216560285_0.30233800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216560285_0.30233800.jpg)

  ท่าเตรียมพร้อม
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216559699_0.97736700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216559699_0.97736700.jpg)

ประทับปืน
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216559702_0.55310400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216559702_0.55310400.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:26:45 PM
  เมื่อพร้อมก็เริ่มยิง
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216560520_0.09397500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216560520_0.09397500.jpg)

หน้ากระดานเรียงหนึ่ง
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216560522_0.64976500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216560522_0.64976500.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216560525_0.35950300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216560525_0.35950300.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:37:28 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561158_0.28631800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561158_0.28631800.jpg)

ไซก้าก็มาครับ
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561160_0.37303700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561160_0.37303700.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561162_0.53124000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561162_0.53124000.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:41:08 PM
  เริ่มยิงคนละ 3 นัดก่อนครับ
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561355_0.42615200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561355_0.42615200.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561357_0.58336700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561357_0.58336700.jpg)

ต้องเข้าร่องไหล่นะครับ
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561360_0.65752000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561360_0.65752000.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:46:24 PM
แน่นปึ๊ก
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561655_0.42635500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561655_0.42635500.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561657_0.96582700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561657_0.96582700.jpg) 
 
    ต้องจับแบบนี้ครับ
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561660_0.67192900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561660_0.67192900.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:50:17 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561960_0.11490300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561960_0.11490300.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561963_0.14467000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561963_0.14467000.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216561966_0.87511400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216561966_0.87511400.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:52:27 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562085_0.82249400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562085_0.82249400.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562087_0.91312300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562087_0.91312300.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562090_0.41283700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562090_0.41283700.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:56:30 PM
  R  U  READY
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562296_0.59536300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562296_0.59536300.jpg)

    PEPPPPPP!
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562300_0.28666000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562300_0.28666000.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:58:06 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562440_0.78784800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562440_0.78784800.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562443_0.44258800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562443_0.44258800.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 08:59:39 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562533_0.90815800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562533_0.90815800.jpg)


(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562535_0.89564200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562535_0.89564200.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 09:01:46 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562655_0.78131500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562655_0.78131500.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562658_0.50440200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562658_0.50440200.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 09:06:23 PM
   ช่วงสาย คุณโก้ มาสอนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216563051_0.34593300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216563051_0.34593300.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562853_0.92989200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562853_0.92989200.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216562856_0.26294900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216562856_0.26294900.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 09:10:49 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216563194_0.58392900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216563194_0.58392900.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216563196_0.69091300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216563196_0.69091300.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216563199_0.18213400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216563199_0.18213400.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 20, 2008, 09:13:46 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216563389_0.99563200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216563389_0.99563200.jpg)

(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216563393_0.45042300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216563393_0.45042300.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 09:35:02 PM
  NEXT   SHOOTER
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651043_0.25622200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651043_0.25622200.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651045_0.05676600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651045_0.05676600.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 09:37:16 PM
  คุณโก้  สอนวิธีโหลดจากแขน
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651159_0.51303800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651159_0.51303800.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651163_0.36863200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651163_0.36863200.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 09:39:45 PM
   (http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651315_0.15968700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651315_0.15968700.jpg)

จับแบบนี้นะครับ
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651316_0.97048100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651316_0.97048100.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651320_0.84523200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651320_0.84523200.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 09:48:28 PM

หยิบขึ้มาแล้วยัดเข้าไป
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651817_0.60826000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651817_0.60826000.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651820_0.40814700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651820_0.40814700.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 09:51:08 PM
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651963_0.16903300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651963_0.16903300.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651965_0.94596100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651965_0.94596100.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 09:54:45 PM
วิ่งจากจุดเริ่ม
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652191_0.17757400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652191_0.17757400.jpg)

หยุดแล้วยิง
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652194_0.35843300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652194_0.35843300.jpg)

แล้ววิ่งมาอีกที่หนึ่ง
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652196_0.19990300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652196_0.19990300.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 09:56:52 PM
ลองวิ่งดูก่อน
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652364_0.67041500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652364_0.67041500.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652367_0.89937700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652367_0.89937700.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 09:58:39 PM
ยิงจริงเลยครับ
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652459_0.77105300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652459_0.77105300.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652463_0.41731600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652463_0.41731600.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652466_0.68314500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652466_0.68314500.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 10:01:13 PM
  NEXT  SHOOTTER
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652622_0.05952000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652622_0.05952000.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652625_0.12494000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652625_0.12494000.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652628_0.96658200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652628_0.96658200.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 10:02:27 PM
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652714_0.13204800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652714_0.13204800.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652716_0.12487500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652716_0.12487500.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 10:04:49 PM
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652812_0.46790600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652812_0.46790600.jpg)

วิ่ง..วิ่ง..วิ่ง..วิ่งไปปปปปป

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652814_0.45120000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652814_0.45120000.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 10:06:03 PM
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652910_0.63302300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652910_0.63302300.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652915_0.17293200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652915_0.17293200.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 10:07:53 PM
  NEXT SHOOTTER
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216653016_0.11596700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216653016_0.11596700.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216653021_0.09223800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216653021_0.09223800.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 21, 2008, 10:10:44 PM
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216653213_0.28285900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216653213_0.28285900.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216653215_0.69268000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216653215_0.69268000.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 09:59:07 PM
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216737568_0.69504300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216737568_0.69504300.jpg)

เคลื่อนตัวปุ๊บนิ้วออกนอกโก่งไกทันทีครับ
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216737571_0.50641900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216737571_0.50641900.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216739178_0.63066500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216739178_0.63066500.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:02:51 PM
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216738994_0.69792700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216738994_0.69792700.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216738997_0.24888900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216738997_0.24888900.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: carrera ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:05:48 PM
ยิงเพลททำไมไม่ใส่แว่นตา ;D ;D ;D

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216652812_0.46790600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652812_0.46790600.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:08:20 PM
ยิงเพลททำไมไม่ใส่แว่นตา ;D ;D ;D

 (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216652812_0.46790600.jpg[/quote)
อุ้ย....เพิ่สังเกตุเหมือนกันครับ  ลืมครับ ::008:: ::008:: ::008::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:10:29 PM
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216739562_0.39479000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216739562_0.39479000.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216739564_0.92260500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216739564_0.92260500.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216739841_0.40056700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216739841_0.40056700.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:16:39 PM
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216739927_0.36526500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216739927_0.36526500.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216739931_0.37448500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216739931_0.37448500.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216739934_0.23571600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216739934_0.23571600.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216739937_0.68759500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216739937_0.68759500.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:23:18 PM
RO  มาดเข้ม....เข้มากกกกกกกก
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740253_0.50324100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740253_0.50324100.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:25:43 PM
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740480_0.41438300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740480_0.41438300.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740482_0.26091100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740482_0.26091100.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740484_0.32861800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740484_0.32861800.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:27:26 PM
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740588_0.63706000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740588_0.63706000.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740591_0.37377100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740591_0.37377100.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740594_0.75325000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740594_0.75325000.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 10:29:24 PM
(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740714_0.19792200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740714_0.19792200.jpg)

(http://images.temppic.com/22-07-2008/images_vertis/1216740717_0.05315500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?22-07-2008:1216740717_0.05315500.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ กรกฎาคม 23, 2008, 06:26:49 AM
   หลังจากที่ได้สาธิตการยิงลูกซอง ipsc ผ่านรายการ sport excite ทางช่อง 9 นั้น ทำให้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก  ว่าจะมีการเปิดอบรมอีกหรือไม่ ผมและทางทีมงาน จึงตกลงกันว่าจะเปิดอบรม ลูกซอง ipsc รุ่นที่ 3 ในวันที่ 16-17 และ 23-24 ส.ค 51  ค่าสมัครท่านละ 5000 บาทรับจำนวน 12 ท่านเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถโอนเงินเข้า
                   ชื่อบัญชี  นาย จเร คงฤทธิ์
                ธนาคาร  กสิกรไทย  สาขา วังบูรพา เลขที่ 044-2-61264-1
                      หรือติดต่อโทร 081-7063466 , 081-9851315   


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 09:04:55 PM
ครั้งที่ 2ของการอบรมครับ
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217167591_0.40391600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217167591_0.40391600.jpg)

  ต้องอยู่ตรงนี้นะครับ
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217167594_0.31670100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217167594_0.31670100.jpg)

ไซก้ามาครับ

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217167597_0.02460700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217167597_0.02460700.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 09:09:44 PM
ยิงกันเลยครับ....
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217167910_0.78556200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217167910_0.78556200.jpg)

ดูแลใกล้ชิดครับ
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217167912_0.93620700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217167912_0.93620700.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217167915_0.36107000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217167915_0.36107000.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 09:16:41 PM
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168306_0.22107200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168306_0.22107200.jpg)

มือซ้ายหนึ่งเดียว
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168309_0.28649800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168309_0.28649800.jpg)

ยิงโชว์เลยครับ
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168312_0.19566100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168312_0.19566100.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 09:21:59 PM
 RO ครับ ;D ;D ;D
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168511_0.06459800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168511_0.06459800.jpg)

ทายซิใครเอ่ย ;D ;D ;D
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168514_0.56052900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168514_0.56052900.jpg)

หมอดูบอกว่าฉันจะได้ลาภก้อนโตอะ....เอ๊ะ..หรือขี้กากหว่า ;D ;D
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168517_0.87605700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168517_0.87605700.jpg)หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 09:29:52 PM
   อยากได้จังเลย ;D ;D ;D
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168881_0.83581300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168881_0.83581300.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168883_0.87069500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168883_0.87069500.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217168886_0.56204100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217168886_0.56204100.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 09:33:29 PM
   ทำเป็นเข้ม ;D ;D ;D
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217169272_0.73770900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217169272_0.73770900.jpg)

 :o :o
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217169274_0.60057600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217169274_0.60057600.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217169276_0.83381300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217169276_0.83381300.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 09:42:26 PM
อัพโหลดรูปไม่ได้.... ??? ??? :'( :'( :'(


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 10:41:02 PM
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217173351_0.45683100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217173351_0.45683100.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217173355_0.08884500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217173355_0.08884500.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217173358_0.83829500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217173358_0.83829500.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 10:48:30 PM
จัด stage ยิงครับ เริ่มสตาร์เปิดประตู
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217173700_0.47459600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217173700_0.47459600.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217173704_0.55328800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217173704_0.55328800.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217173709_0.09438600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217173709_0.09438600.jpg)

ถอยหลังมายิงขวา
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217173714_0.13608400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217173714_0.13608400.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217173718_0.61425400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217173718_0.61425400.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 10:56:23 PM
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217174299_0.84236000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217174299_0.84236000.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217174302_0.76475600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217174302_0.76475600.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217174306_0.36478400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217174306_0.36478400.jpg)

กลับมายิงซ้าย
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217174310_0.51463900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217174310_0.51463900.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 27, 2008, 11:00:45 PM
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217174529_0.40159800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217174529_0.40159800.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217174533_0.30821600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217174533_0.30821600.jpg)

(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217174538_0.25515400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217174538_0.25515400.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 28, 2008, 09:43:19 PM
 ;D
(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217256869_0.04675000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217256869_0.04675000.jpg)

(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217256873_0.33086400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217256873_0.33086400.jpg)

(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217256880_0.09412900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217256880_0.09412900.jpg)หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 28, 2008, 09:59:41 PM
(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257300_0.28988100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257300_0.28988100.jpg)

(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257302_0.20738500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257302_0.20738500.jpg)

(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257304_0.25725800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257304_0.25725800.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 28, 2008, 10:01:58 PM
(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257447_0.09692400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257447_0.09692400.jpg)

(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257449_0.20268100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257449_0.20268100.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 28, 2008, 10:04:37 PM
(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257591_0.00218600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257591_0.00218600.jpg)

(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257593_0.86838700.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257593_0.86838700.jpg)

(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257597_0.21000600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257597_0.21000600.jpg)

(http://images.temppic.com/28-07-2008/images_vertis/1217257599_0.97487500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?28-07-2008:1217257599_0.97487500.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 29, 2008, 09:17:49 PM
(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217339548_0.30836800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217339548_0.30836800.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217339550_0.73140900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217339550_0.73140900.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217339552_0.81450600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217339552_0.81450600.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 29, 2008, 09:18:49 PM
(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217341181_0.77793800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217341181_0.77793800.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217341184_0.07090800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217341184_0.07090800.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217341186_0.27989000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217341186_0.27989000.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217341190_0.27976000.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217341190_0.27976000.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 29, 2008, 09:34:52 PM
(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342217_0.45967300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342217_0.45967300.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342219_0.63034800.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342219_0.63034800.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342221_0.78167100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342221_0.78167100.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342223_0.77165900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342223_0.77165900.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 29, 2008, 09:36:41 PM
(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342339_0.40472600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342339_0.40472600.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342341_0.31944400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342341_0.31944400.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342343_0.66757500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342343_0.66757500.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 29, 2008, 09:45:57 PM
(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342524_0.88454400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342524_0.88454400.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342528_0.62595500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342528_0.62595500.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342532_0.47725400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342532_0.47725400.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217342534_0.51742900.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217342534_0.51742900.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กรกฎาคม 29, 2008, 09:49:31 PM
(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217343046_0.12438600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217343046_0.12438600.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217343050_0.13200500.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217343050_0.13200500.jpg)

(http://images.temppic.com/29-07-2008/images_vertis/1217343052_0.71443200.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?29-07-2008:1217343052_0.71443200.jpg)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ สิงหาคม 01, 2008, 10:39:31 PM
 ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ สิงหาคม 01, 2008, 10:44:36 PM
บทที่ 1 ;D ;D


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ สิงหาคม 02, 2008, 04:58:03 PM
 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: เก้ากระบี่เดียวดาย(integra) ที่ สิงหาคม 12, 2008, 07:00:11 AM
เปิดอบรมอีกครั้งเมื่อไรครับ และต้องเตรียมอุปกรณ์(นอกจากปืน)อะไรบ้างครับ หรือว่าทางคอร์สมีให้เช่ายืมหรือเปล่า


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ สิงหาคม 12, 2008, 08:55:43 AM
 ::014::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: เก้ากระบี่เดียวดาย(integra) ที่ สิงหาคม 12, 2008, 11:19:03 PM
เศร้าครับ ::004:: เดือนนี้ไม่ว่างเลย ส่วนใหญ่ผมมีงาน เสาร์-อาทิตย์ ครับ คงต้องขอเป็นรอบต่อไปแล้วครับ ยังไงจะแวะเข้ามาเช็ควันเวลาที่จะเปิดใหม่บ่อยๆนะครับ :VOV:


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: wuoon ที่ กันยายน 14, 2008, 10:22:13 PM
อย่ากได้รูปภาพและวีธีประกอบป์นAnschutz1515ใครรู้??????กรุณาช่วยตอบด่วนนะครับ


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: ภูปทุม-รักในหลวง ที่ ตุลาคม 10, 2008, 11:35:56 AM
ปลายเดือนต.ค มีเปิดหรือเปล่าครับ ลุงเร
ปล.ไม่มีปืนครับ ::014::


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 15, 2008, 10:17:51 PM
(http://img513.imageshack.us/img513/7853/anigif1zi1.gif) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: nithi ที่ ธันวาคม 20, 2008, 10:51:57 PM
ว่างๆโทรมาคุยกันบ้างนะครับครูเร ไม่มีเวลาไป (สมศักดิ์)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: N1SPECII ที่ มกราคม 26, 2009, 09:22:19 PM
ไม่ทราบว่ายังมีอยู๋อีกมั้ยครับแล้วกระสุนมีเตรียมรึเปล่าครับ
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: การเปิดอบรมการใช้อาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: SK 42 ที่ มกราคม 30, 2009, 04:32:11 PM
สวัดดีครับพี่ๆชาวเว็บ  รบกวนพี่ๆที่อยู่เชียงใหม่พอจะมีใครทราบไม่ว่าจะมีการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน ที่สนามกีฬา 700 ปี อีกเมื่อไหร่ครับ  ผมจะได้มีปืนเพื่อการกีฬากะเข้าสักที่  ;D    (ขอบคุณครับ)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: nattynanny ที่ มีนาคม 25, 2009, 03:12:10 PM
หุ หุ


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: ครูเก่งค่ะ ที่ มิถุนายน 29, 2009, 08:53:19 PM
ครูเรค่ะ............อยากเรียนแบบปืนยาวบ้างเรียนปืนสั้นโดนมาร์คที่นิ้วอยู่เรื่อย


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: JOKER48111 **รักเมืองไทย_รักในหลวง** ที่ กรกฎาคม 11, 2009, 09:44:23 PM
สุดยอดครับ


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: DUMRONGSAK ที่ กันยายน 07, 2009, 04:22:05 PM
(http://img74.imageshack.us/img74/3436/coco827x1170ac2.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: coco ray เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc
เริ่มหัวข้อโดย: แม้ว ที่ ตุลาคม 05, 2009, 03:49:48 PM
พึ่งรู้ความจริง ของจริงอยู่นี้  :VOV:


หัวข้อ: Re: **** UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc หน้า 12 ****
เริ่มหัวข้อโดย: Uncle Ray ที่ ตุลาคม 08, 2009, 10:45:34 PM
(http://img101.imageshack.us/img101/3923/31737324.jpg) (http://img101.imageshack.us/i/31737324.jpg/)


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 09, 2009, 10:15:05 PM
 ::014::


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 10, 2009, 07:43:36 AM

เริ่มแบบธรรมดากันก่อนเพื่อดูทักษะของแต่ละคน

(http://img212.imageshack.us/img212/4189/s5300095eo7.jpg) (http://imageshack.us)

(http://img77.imageshack.us/img77/5349/s5300096xv9.jpg) (http://imageshack.us)
หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 11, 2009, 10:08:57 PM
 :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 13, 2009, 07:49:22 AM
(http://img90.imageshack.us/img90/7539/img3731bz0.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img90.imageshack.us/img90/7539/img3731bz0.4b0a9d845d.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=90&i=img3731bz0.jpg)


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 14, 2009, 10:05:13 PM
(http://img177.imageshack.us/img177/7388/img3733sy2.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img177.imageshack.us/img177/7388/img3733sy2.d133325ea4.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=177&i=img3733sy2.jpg)

(http://img143.imageshack.us/img143/6299/img3736nc9.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img143.imageshack.us/img143/6299/img3736nc9.71ff323322.jpg) (http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=img3736nc9.jpg)


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 15, 2009, 06:09:42 PM
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216558051_0.30441400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216558051_0.30441400.jpg)


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 20, 2009, 11:57:04 PM
ประทับปืน
(http://images.temppic.com/20-07-2008/images_vertis/1216559702_0.55310400.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?20-07-2008:1216559702_0.55310400.jpg)


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 23, 2009, 04:02:56 PM
(http://images.temppic.com/27-07-2008/images_vertis/1217167591_0.40391600.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?27-07-2008:1217167591_0.40391600.jpg)


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ ตุลาคม 26, 2009, 09:31:16 AM
(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651963_0.16903300.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651963_0.16903300.jpg)

(http://images.temppic.com/21-07-2008/images_vertis/1216651965_0.94596100.jpg) (http://www.temppic.com/img.php?21-07-2008:1216651965_0.94596100.jpg)


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: Ordnance..รักในหลวง ที่ พฤศจิกายน 04, 2009, 04:08:59 PM
อุปกรณ์ตัวนี้ที่ติดอยู่หน้าโกร่งไกคืออะไรและใช้อย่างไรครับ
(http://img44.imageshack.us/img44/3046/20091104160617.jpg) (http://img44.imageshack.us/i/20091104160617.jpg/)หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: DAW PR ที่ พฤศจิกายน 16, 2009, 09:23:22 AM
 ;D


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: poth ที่ มกราคม 20, 2010, 03:01:54 PM
ผมรอที่ปัตตานีแล้วกันนะครับครู


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: preecha2858 ที่ เมษายน 11, 2010, 03:27:00 PM
สุดยอดการนำเสนออีแล้วครับท่าน


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: changsunha ที่ เมษายน 28, 2010, 08:13:42 PM
น่าไป แต่เสียดายข้าพระเจ้ามาช้าไปอ่ะ ::004:: ::004:: ::004::


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: Auan_ลูกกระจาย ที่ สิงหาคม 16, 2010, 09:28:10 PM
ไม่ทราบว่า ช่วงนี้มีวันไหนว่างมั่งครับครู ::014::


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: jinda5999 ที่ ธันวาคม 05, 2010, 10:43:45 PM
อาจารย์ครับอายุ 60 แล้ว.....อยากเรียนมั่ง...
อาจารย์ยังจะสอนให้คนแก่อยู่หรือเปล่าครับ
มีส่วนลดค่าเรียนสำหรับคนแก่หรือเปล่าครับ....ปลดเกษียณแล้วกะตังน้อย....

ขอบคุณครับ.....ลุงจู๋.....
ปล.คิดถึงอาจารย์เร.....จัง


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: Peerapat - รักในหลวง ที่ มกราคม 07, 2011, 08:44:51 PM
อาจารย์ครับอายุ 60 แล้ว.....อยากเรียนมั่ง...
อาจารย์ยังจะสอนให้คนแก่อยู่หรือเปล่าครับ
มีส่วนลดค่าเรียนสำหรับคนแก่หรือเปล่าครับ....ปลดเกษียณแล้วกะตังน้อย....

ขอบคุณครับ.....ลุงจู๋.....
ปล.คิดถึงอาจารย์เร.....จัง
อาจารย์ปู่ สวัสดีครับ  ::014::

ปลายเดือน ม.ค. นี้ศิษย์แข่งยิงปืนหลายคนไม่ลงมาเที่ยว(เบตง)บ้างหรือครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: bundit_น้อย / รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2011, 10:59:20 AM
กรรมบัง... ถ่ายแล้วไม่ได้ออก...หนังสือเจ๊ง ไปซะก่อน  ::005:: ::005::


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: lim4, ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 10:38:27 AM
(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/182416_1770458255799_1069521553_3168221_5414157_n.jpg)
(http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/168324_1770458735811_1069521553_3168224_7472556_n.jpg)
(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/180688_1770458975817_1069521553_3168225_2921123_n.jpg)หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ มีนาคม 20, 2011, 11:25:48 PM
 ;D

โบราณ มาก เลยเปลี่ยนไหม่ได้แล้ว


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: Gunner89 ที่ กรกฎาคม 23, 2011, 08:12:44 PM
แล้วหลักสูรยิงปืนสั้นแบบรณยุทธ จะมีสอนตอนไหนครับ ท่านอาจารย์เรย์   ::014::


หัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: oncb77 ที่ พฤศจิกายน 01, 2011, 03:38:25 PM
รุ่นต่อไปจะมีอบรมอีกเมื่อไหร่ครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับหัวข้อ: Re: UNCLE RAY เปิดอบรมหลักสูตรลุกซอง ipsc 14-15 พ.ย 52*****หน้า 12
เริ่มหัวข้อโดย: naitonmai ที่ กันยายน 23, 2012, 11:00:09 PM
เมื่อไรเปิดอบรมอีกครับ