เว็บบอร์ดสนทนาภาษาปืน

สนทนาภาษาปืน => กิจกรรมและการแข่งขัน => ข้อความที่เริ่มโดย: agree ที่ พฤษภาคม 13, 2018, 06:58:30 PMหัวข้อ: เชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนฯ วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61
เริ่มหัวข้อโดย: agree ที่ พฤษภาคม 13, 2018, 06:58:30 PM
ชมรมกีฬายิงปืนรณยุทธค่ายตากสิน

เปิดการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนาคม 2561  เวลา 8.30 – 16.30 น.  รวมจำนวน  1 วัน
รายละเอียด
   เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน  เพื่อใช้ในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน คุณสมบัติ
-   มีสัญชาติไทย
-   ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอาญาใดๆ

สิ่งที่จะได้จากการอบรม
1.   เรียนรู้การใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง เข้าใจ และปลอดภัย
2.   เรียนรู้ระบบกลไกและการถอดประกอบ เพื่อทำความสะอาดปืน ในแบบรีวอลเวอร์(ลูกโม่)
       และแบบเซมิ ออโตเมติก
3.   เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย.  
4.   เพื่อมีทักษะในการกีฬายิงปืน
5.   ใบประกาศวุฒิบัตร ว่าได้ผ่านการอบรมหลักสูตร การยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์ ของ ชมรมกีฬายิงปืน
           รณยุทธค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
   1. สำเนาทะเบียนบ้าน                      
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ        
   4. ใบรับรองแพทย์
                  
สถานที่ทำการอบรม
    สนามยิงปืนรณยุทธ ของชมรม ภายใน   ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ดำเนินการอบรมโดย
     เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์การใช้อาวุธปืนในสถานการณ์จริงและ นักกีฬา IPSC ของชมรมฯ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
      ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท รวมอาหารกลางวัน  ขนม,  ของว่าง และน้ำดื่ม , เป้ากระดาษ  (ไม่รวมค่ากระสุนที่ใช้ในการอบรม)  
ชำระค่าลงทะเบียนได้ตั่งแต่วันนี้    
                                         กรุณาโอนค่าสมัครมาที่
                                         A/C Name: กิจกรรมยิงปืนค่ายตากสิน
                                         A/C No: 499-2-08686-1
                                         Bank: ธนาคารกสิกรไทย
                                         Branch: สาขาประตูเชียงใหม่
วิธีการโอนกรุณาใส่จุดทศนิยม ตามลำดับการสมัครหน้าชื่อท่านนะครับ เช่น
ลำดับท่ี 1.ธีระวัฒน์ วงศ์นาค
ให้โอน 2,500.01 เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและยืนยัน
ขอบคุณครับ

อุปกรณ์ที่จะต้องใช้  
ปืนสั้น , แม็กกาซีน , ที่ครอบหู , แว่นตา , ลูกกระสุนซ้อม ประมาณ 100 นัด
 ( ที่ชมรมมีลูกกระสุนให้บริการ )      

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณธีรวัฒน์ วงศ์นาค       081-602-0123
คุณวิริยะ   (แจ๊ค)           081-4734848
คุณธีรศักดิ์ 081-8837947