เว็บบอร์ดสนทนาภาษาปืน

สนทนาภาษาปืน => สนทนาภาษาปืน => ข้อความที่เริ่มโดย: นายกระจง ที่ พฤษภาคม 25, 2006, 09:51:00 PMหัวข้อ: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ พฤษภาคม 25, 2006, 09:51:00 PM
ด้วยความเคารพครับ

หลายครั้งที่ผมเข้ามาอ่านกระทู้มักจะเจอคำว่ากฎความปลอดภัย อยากจะถามว่ามันคืออะไร และมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นความรู้กับทุกคนที่ใช้อาวุธปืน

ขอบคุณครับ


ขออนุญาตยกเครดิตให้กับ พี่มะขิ่น กับ พี่ Law Enforcement ที่ช่วยให้ความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: มะขิ่น ที่ พฤษภาคม 25, 2006, 09:52:27 PM
กฎแห่งความปลอดภัย

General Cautions ข้อระวังทั่วไป

1. Use gun as the last resource of self-defense.
ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

2. Gun owner must train properly and practice regularly.
เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

3. Keep gun out of reach of untrained person.
เก็บปืนให้พ้นจากบุคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

4. Gun and ammunition must be maintained properly.
เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี

5. Bullet can and will ricochet on hard surface include water with low angle of impact yet maintain fatality and bullet falling back from the sky is fatal.
หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำและหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

6. Pay attention to the back- stop that over penetrated or missed bullet will not cause any harm.
คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมายและ/หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตราย

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง

8. Do not threat to shoot anybody
อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

9.  Do not handle gun when drinking alcohol or still under influence of alcohol.
อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

10. Gun has no brain of its own, please use yours
ผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน มิใช่อุปกรณ์รับผิดชอบการกระทำของมนุษย์

Handling การถือและบริหารกลไกปืน

1. Consider any gun loaded and check before handle.
ตรวจสอบปืนทุกกระบอกเสมือนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่

2. Check only gun you know its function.
ตรวจสอบเฉพาะปืนแบบที่ท่านรู้กลไกการทำงานเท่านั้น

3. Always keep finger off the trigger guard until the gun points at the target and ready to fire.
อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง

4. Do not point gun at anybody direction’s even if it is unloaded.
อย่าชี้ปืนไปที่บุคคลใดที่ท่านไม่ต้องการยิง ถึงแม้วจะเป็นปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนก็ตาม

5. Receive and pass only unloaded gun in safe mode.
ส่งและรับปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้เท่านั้น

6. Do not imitate any gun handling in the film.
อย่าเลียนแบบการถือและบริหารกลไกปืนในภาพยนต์

7. Do not display gun in public in normal situation.
อย่าแสดงปืนในที่สาธารณะในสถานการณ์ปรกติ

8. Do not grip gun when it is falling or moving.
อย่าตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้น

9. Use gun as it is, ie. do not slap or hit anything with gun.
ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

10. Mishandling leads to malfunction and mechanical accident.
การถือและบริหารกลไกปืนที่ผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

Storage and transporting การเก็บและพกพา

1. Do not publicize gun ownership in order to avoid burglary.
อย่าแสดงตนว่าท่านมีปืนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสถูกโจรกรรม

2. Keep gun in easy accessible locked store.
เก็บปืนในตู้ล๊อกกุญแจแต่ต้องใกล้ตัวและสามารถเปิดได้สะดวก

3. If gun is not store in bedroom the store must be extra secured.


ตู้เก็บปืนที่อยู่นอกห้องนอนต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ

4. Storage must be dry and avoid direct sunlight.
เก็บปืนในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

5. Line the storage floor with plastic sheet or waxed paper.
ปูพื้นตู้เก็บปืนด้วยพลาสติกหรือกระดาษมัน

6. In order to avoid humidity at gun surface, do not keep gun in holster or wrap gun in storage
อย่าใส่ปืนในซองเป็นเวลานานหรือใช้ผ้าห่อปืนเพื่อป้องกันความชื้นที่ผิวปืน

7. Keep defensive gun loaded in store with extra ammunition but for storage that is not in easy reaching area it is advisable to unload gun and keep ammunition separately, or for best precaution, dissemble the gun.
บรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวและเตรียมกระสุนสำรอง แต่อย่าบรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เก็บห่างตัวและเก็บกระสุนแยกต่างหาก ถ้าเป็นไปได้ควรแยกชิ้นส่วนให้ปืนกระบอกนั้นใช้ยิงไม่ได้

8. It is advisable to keep gun and registration document separately and must keep copies of registration somewhere else.
ควรเก็บปืนและทะเบียนปืนแยกจากกัน และต้องถ่ายสำเนาสำรองไว้

9. Store gun accessory away from visitor.
เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนให้พ้นจากสายตาแขกผู้มาเยือนบ้าน

10. Carry gun according to the law and avoid presenting gun to public when leaving house and packing into the car.
      พกพาปืนตามที่กฎหมายกำหนดและระวังอย่าให้เพื่อนบ้านเห็นปืนเวลานำออกไปใส่รถ

Maintenance การดูแลรักษา

1. Clean gunmetal surface as soon as possible after contact with hand or non-holster material.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะทุกครั้งเมื่อหลังใช้มือจับ หรือสัมผัสกับวัสดุที่ไม่ใช่ซองปืน

2. Field strip and clean gun on the same day every time after firing.
ถอดประกอบปืนขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดในวันที่ทำการยิงทุกครั้ง

3. Clean carry gun surface at least once a week.
ทำความสะอาดผิวปืนกระบอกที่พกพาทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

4. Clean carry gun in field strip at least every two months even when you have no shooting.
ถอดประกอบปืนที่พกพาทุกวันขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกสองเดือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงก็ตาม

5. Clean stored gun surface at least every two months.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะที่เก็บในตู้อย่างน้อยทุกสองเดือน

6. Clean stored gun in field strip at least every six months.
ถอดประกอบปืนที่เก็บในตู้ขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกหกเดือน

7. Clean holster and gun bag along with gun.
ทำความสะอาดซองปืน และถุงใส่ปืนทุกครั้งที่ทำความสะอาดปืน

Ammunition เครื่องกระสุนปืน

1. Use the gun’s specific ammunition only.
ใช้กระสุนที่ตรงกับขนาดของปืนเท่านั้น

2. Store ammunition in cool and dry environment.
เก็บกระสุนที่ในที่เย็นและแห้ง

3. Handle ammunition with care, ammunition can be defected from rough handling.
หยิบจับกระสุนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกระสุนสามารถเสื่อมสภาพได้จากการกระทบกระเทือน

4. If possible, avoid keeping ammunition in excessive heat such as outdoor car park.
ถ้าเป็นไปได้ อย่าทิ้งกระสุนปืนไว้ในที่ร้อนเช่นรถที่จอดตากแดด

5. It id advisable to practice with defensive ammunition.
ควรฝึกซ้อมด้วยกระสุนแบบเดียวกับที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัว

6. Change ammunition in carry gun every year.
เปลี่ยนกระสุนในปืนที่พกพาประจำทุกปี

7. Defensive ammunition should not be stored for more than 15 years.
กระสุนที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวไม่ควรเก่าเกิน 15 ปี

8. Avoid ammunition from contact with oil as it can be misfire
อย่าให้กระสุนถูกน้ำมันเพื่อป้องกันกระสุนด้าน9. Hollow Point bullet is recommended, especially for high velocity ammunition such as             9 mm. Para., to reduce the chance of over penetration.
ควรใช้กระสุนหัวรู โดยเฉพาะในกระสุนแบบที่มีความเร็วสูง เช่น 9 มม. พาราเบลลั่ม เพื่อลดโอกาสกระสุนทะลุเป้าหมายไปก่ออันตราย

10. +P ammunition is recommended if you can control it effectively.
ควรใช้กระสุนความเร็วสูงพิเศษถ้าท่านสามารถยิงได้ดี

Range shooting การยิงปืนในสนามยิงปืน

1. Follow range rules.
ปฏิบัติตามกฎของสนามยิงปืน

2. Carry gun in safe mode.
ถือปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้

3. Do not tease other shooters.
อย่าล้อเลียนนักยิงปืนท่านอื่น

4. Use ears and eyes protection devices.
ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและใส่แว่นตายิงปืน

ขออนุญาตยกเครดิตให้คุณ LE ครับหัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: day<รักในหลวง> ที่ พฤษภาคม 25, 2006, 10:22:13 PM
ขอบคุณครับ ขออนุญาตเซฟ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ พฤษภาคม 25, 2006, 10:26:07 PM
ด้วยความเคารพ

ขอบพระคุณพี่มะขิ่นเป็นอย่างสูงและขออนุญาตเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้ที่ไม่มีโอกาสได้อ่านตรงนี้ เช่นในหมู่บ้านผมก็จะมีหน่วย อพป. ซึ่งก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องนี้เท่าใดนัก คงจะทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการใช้อาวุธปืนให้มีความปลอดภัย

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: อดิศักดิ์--รักในหลวง-- ที่ พฤษภาคม 25, 2006, 10:38:00 PM
ขอบคุณเช่นกันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: นายตัว อ. ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 12:33:52 AM
ขอบคุณพี่มากครับ ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: PANG ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 05:47:09 AM
ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: Paeng ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 07:32:57 AM
ขอบคุณครับ
ขออนุญาต เซฟครับ...


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: bigbang ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 08:02:17 AM
ขอบคุณครับ จะพยายามจำให้หมดและรำลึกทุกครั้งที่จับหรือเก็บปืน


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: glocklover ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 08:06:29 AM
ขอบคุณครับ   ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: * : L๐OKPlaNoi *:.รักแม่ ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 08:42:57 AM
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: STeelShoTS ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 08:47:39 AM
ขออนุญาต คัดลอกครับ..ยอดเยี่ยม.


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: wee2k ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 09:23:44 AM
 :D แล้วจะนำไปปฏิบัติครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: คีนูแป๊ะ-รักในหลวงครับ ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 09:49:35 AM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: โมโม่153 ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 09:53:32 AM
ดีค่ะ...เคยอ่านแล้ว แต่ก็อยากอ่านอีก ทบทวนความจำเพราะบางข้อก็ลืม ๆ ไปแล้ว  :P ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 11:12:54 AM


ขออนุญาตยกเครดิตให้คุณ LE ครับ


อ้างถึง


ด้วยความเคารพครับ

ขอขอบคุณท่าน  LE  ที่แปลกฎความปลอดภัยเพื่อเป็นความรู้กับทุกท่านที่ใช้อาวุธปืน

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: ช็อปเปอร์ ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 11:40:48 AM
ขอบคุณครับ กำลังแสวงอยู่พอดี


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: T-Rex ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 11:55:41 AM
ขอบคุณครับพี่มะขิ่น จะนำไปปฏิบัติครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: tao bangkhaen ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 12:10:02 PM
เอาแบบสไตล์ไทยๆ ก็มีครับ สรุปรวมความทั้งหมดคือ ความไม่ประมาทครับ เพราะในสนามมักมีความประมาทเกิดขึ้นบ่อยๆครับ ทำอะไรในสนามที่ไม่ประมาท ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: ussr ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 12:35:56 PM
ขอขอบพระคุณ คุณ LE และ พี่มะขิ่น มากครับ

สะดุดข้อนี้มากที่สุดครับ

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 03:01:55 PM
ด้วยความเคารพ

ขอบพระคุณ วมต.ที่ช่วยปักหมุดกระทู้ให้ครับ

ขอบคุณครับ

Safety start with you. ความปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ.


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: PU45™ ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 03:05:59 PM
ต้องจำให้ขึ้นใจและนำไปปฎิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างเสี่ยงที่สุดก็ควรเป็นแค่ "เกือบไปแล้ว" ก็เกินพอ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: aot ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 03:11:07 PM
ของดีๆอย่างนี้ อ่านเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเบื่อ เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตครับ
ว่าแล้วก็ขออนุญาต Copy ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: sak077 - รักในหลวง :) ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 03:17:05 PM
Save และนำไปปฎิบัติครับ ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: CT_Pro4 ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 08:25:25 PM
...ผมก็ขออนุญาต copy ไว้เตือนสติครับ...

 ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: น้าพงษ์...รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 26, 2006, 09:06:51 PM
ขอบคุณครับจะจดจำและนำไปใช้ตลอดเวลาที่จับปืนครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: Charoon รักในหลวงครับ ที่ พฤษภาคม 27, 2006, 05:12:57 AM
ขอบพระคุณครับท่าน มะขิ่น  มีประโยชน์มากครับ เพื่อน ๆ ผมหลายคนชอบปืนแต่ไม่มีความรู้เรื่อง กฏความปลอดภัยเหล่านี้เท่าที่ควร  ขออนุญาต คัดลอก ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันครับ และจะท่องให้จำให้ได้ให้หมดครับ และขอขอบพระคุณท่าน LE เป็นอย่างสูงยิ่งครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: อั๋น ที่ พฤษภาคม 27, 2006, 10:57:22 AM
ขอขอบคุณ คุณพี่มะขิ่น และ คุณ LE ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: peanrch ที่ พฤษภาคม 27, 2006, 11:58:06 AM
ขอบคุณครับ ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: korpat ที่ พฤษภาคม 27, 2006, 02:53:54 PM
ขอบคุณและจะปฏิบัติตามครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: pb&glock19 ที่ พฤษภาคม 27, 2006, 03:14:13 PM
ขอบคุณมากครับ ขออนุญาต save ไว้เตือนความทรงจำด้วยคนครับ 8) :D 8)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: weelim ที่ พฤษภาคม 27, 2006, 08:42:19 PM
จากหัวข้อนี้ยังสงสัย ?  หัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต 
ท่านใดพอมีความรู้อธิบาย(สูตรฟิสิกส์)ให้กระผมทราบหน่อยครับ ว่าวัตถุที่ตกจากฟ้าจะเปรียบเทียบกับกระสุนได้หรือไม่


หัวข้อ: ปัจจุบันอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยและ USA. ???
เริ่มหัวข้อโดย: Haroshio Cane ที่ พฤษภาคม 27, 2006, 10:55:22 PM
อยากทราบว่า ตำรวจไทย และ USA.ใช้ปืนและกระสุนขนาด 9มม.หรือเปล่าครับ? ในเมื่อ .45สามรถหยุดผู้ร้ายได้แน่นอนกว่า 9 มม.และสมัยนี้ .45ก็พัฒนาบรรจุกระสุนได้มากขึ้น ตอนนี้ที่ตลาด USA. ยังนิยมปืนและกระสุนขนาด 9 มม.อีกไมครับ?


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: BADBOY ที่ พฤษภาคม 27, 2006, 11:35:35 PM
ได้รับความรู้อีกเยอะเลยครับ..........ขอบคุณครับ... :)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: 7 x 7 # รักในหลวง # ที่ พฤษภาคม 28, 2006, 11:32:36 AM
ขอบคุณครับ...ขออนุญาตเอาไปเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปนะครับ  ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: thanakij ที่ พฤษภาคม 28, 2006, 01:26:50 PM
ขอบคุณครับ จะพยายามทำให้ครบทุกข้อครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: monic ที่ พฤษภาคม 28, 2006, 05:53:55 PM
ได้ความรู้อีกและ...


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: too_muangphol ที่ พฤษภาคม 29, 2006, 09:07:18 AM
ขอบคุณมากครับท่านพี่.....


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่มใต้ ที่ พฤษภาคม 29, 2006, 09:17:06 AM
นับถือมากครับกระทู้นี้


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: rockman - รักในหลวง ที่ พฤษภาคม 29, 2006, 04:05:58 PM
ขอบคุณครับ ขออนุญาต SAVE เก็บไว้นะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: ek_suwat ที่ พฤษภาคม 30, 2006, 12:41:43 PM
..........................ดีจัง..............................


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: กิตติ ที่ พฤษภาคม 30, 2006, 01:09:34 PM
ขอบคุณครับ ขออนุญาตsaveเก็บไว้นะครับได้ความรู้อีกเยอะเลยครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: chanin ที่ พฤษภาคม 30, 2006, 08:25:33 PM
จะจำใส่ใจไว้ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: ARTWORK ที่ พฤษภาคม 31, 2006, 11:59:27 AM
ขอบพระคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: xiehua dun ที่ พฤษภาคม 31, 2006, 03:24:24 PM
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมเซฟเลย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: เทพ กังฟูแพนด้า รักในหลวง ที่ มิถุนายน 02, 2006, 04:56:55 AM
ขอบคุณมากครับ ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: EDDY ที่ มิถุนายน 03, 2006, 03:01:09 AM
ขออนุญาตเซฟไว้อ่านด้วยคนครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: pminwong รักในหลวง ที่ มิถุนายน 03, 2006, 02:02:20 PM
ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ :VOV: :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: คนซ่อมทางรถไฟ--->trackmam 52 ที่ มิถุนายน 03, 2006, 10:02:05 PM
ขอบคุณครับขอเซพด้วยคน


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: yaa ที่ มิถุนายน 06, 2006, 10:28:35 AM
ขออนุญาตเก็บไว้เตือนใจ และเผยแพร่ต่อครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: nice Sky ที่ มิถุนายน 06, 2006, 01:19:04 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: nice Sky ที่ มิถุนายน 06, 2006, 01:28:55 PM
เอาเก็บไว้ดูครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: SSP228 ที่ มิถุนายน 06, 2006, 07:40:48 PM
ขอบคุณครับ......
ส่วนผมใช้วิธี ตัดจากข้างกล่อง ของ Bulet ครับ ตัดไว้เลยครับและติดกระเป๋าครับ ไว้อ่านยาม ต้องการ.
ขอบคุณอีกครับครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: T-05 ที่ มิถุนายน 07, 2006, 03:30:36 PM
ขอบคุณ พี่มะขิ่น กับ พี่LE ครับ พึ่งมาเข้าใจกระจ่างก้อคราวนี้เอง  :VOV:


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: rueanchai ที่ มิถุนายน 07, 2006, 03:33:47 PM
อยากทราบว่า ตำรวจไทย และ USA.ใช้ปืนและกระสุนขนาด 9มม.หรือเปล่าครับ? ในเมื่อ .45สามรถหยุดผู้ร้ายได้แน่นอนกว่า 9 มม.และสมัยนี้ .45ก็พัฒนาบรรจุกระสุนได้มากขึ้น ตอนนี้ที่ตลาด USA. ยังนิยมปืนและกระสุนขนาด 9 มม.อีกไมครับ?


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: ไวอะกร้า ที่ มิถุนายน 08, 2006, 04:47:40 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: boon ที่ มิถุนายน 09, 2006, 04:17:53 AM
อยากทราบว่า ตำรวจไทย และ USA.ใช้ปืนและกระสุนขนาด 9มม.หรือเปล่าครับ? ในเมื่อ .45สามรถหยุดผู้ร้ายได้แน่นอนกว่า 9 มม.และสมัยนี้ .45ก็พัฒนาบรรจุกระสุนได้มากขึ้น ตอนนี้ที่ตลาด USA. ยังนิยมปืนและกระสุนขนาด 9 มม.อีกไมครับ?
ในร้านก็ยังมี9มมขายเหมือนเดิม  บริษัทผู้ผลิตปืนก็ยังผลิตออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ผลิต9มม ก็จะมีคู่แผด
.40ออกมาด้วย ตามสนามยิงปืนก็มีคนนำ9มมและ.40มายิงเป็นจำนวนมาก ถ้าจะบอกว่าตอนนี้9มมในตลาดสหรัฐเริ่มแผ่วลงไปแล้ว .40เริ่มเข้ามาแทนที่คงก็ไม่ผิดนัก อย่าลืมว่า.40เกิดในอเมริกามา10กว่าปีรากฝังลงไปลึกมาก กฎหมายก็ไม่ได้กีดกัน ทุกคนเลือกซื้อปืนได้ตามที่ตัวเองต้องการ ตลาดปืนมันโตตามที่คนนิยม ไม่เหมือนบ้านเราที่ตลาดมันโตตามที่รัฐควบคุมให้โต .38และ9มมถึงได้เต็มบ้านเต็มเมือง


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: Aek007 - รักในหลวง ที่ มิถุนายน 09, 2006, 12:20:51 PM
ขอขอบคุณ พี่มะขิ่น และท่าน LE ผมขออณุญาตเซฟเอาไว้  เผื่อมีโอกาสเผยแพร่ให้คนที่ยังไม่เข้าใจกฏแห่งความปลอดภัย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: game ที่ มิถุนายน 09, 2006, 09:22:47 PM
  ขอบคุณครับ เป็นมือใหม่เพิ่งสนใจศึกษาเรื่องปืน มีประโยชน์มากครับ 


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: TEA S'70 ที่ มิถุนายน 11, 2006, 05:59:22 AM
ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้วเรา ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: montri รักในหลวง ที่ มิถุนายน 11, 2006, 02:21:34 PM
อ่านแล้วครับ  จะไปท่องให้นายทะเบียนฟังครับ  ถ้าป.3ผ่าน ขออนุญาติเลี้ยงขนมท่านเจ้าของกระทู้นะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: iji ที่ มิถุนายน 13, 2006, 02:52:22 PM
อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: vasu ที่ มิถุนายน 13, 2006, 07:43:24 PM
ขอบคุณๆ :OO :OO :OO


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: ans66 ที่ มิถุนายน 13, 2006, 11:12:34 PM
ได้ความรู้เยอะครับ..ขอบคุณครับ ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย
เริ่มหัวข้อโดย: Iamshootinghere ที่ มิถุนายน 14, 2006, 11:07:27 AM
ขออนุญาตครับ

ขอขอบพระคุณ คุณ LE และ พี่มะขิ่น มากครับ

สะดุดข้อนี้มากที่สุดครับ

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง


สะดุดเหมือนกันครับ

ถ้เป็นผมจะแปลว่า

โอกาสในการแก้ตัวสำหรับอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนแทบจะไม่มี


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: Don Quixote ที่ มิถุนายน 15, 2006, 04:01:51 PM
ฮ่า ฮ่า เขียนให้วกวนไปงั้นแหละครับ ผมแต่งเป็นอังกฤษก่อนแล้วมาเขียนไทยกำกับทีหลัง


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: USP40 ที่ มิถุนายน 18, 2006, 07:34:32 AM
Handgun Safety

1.Treat every gun as if it is loaded.  Know how to check to see if it is.
2.Always point the muzzle in a safe direction.
3.Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
4.Never load the gun until you are ready to use it.
5.Never accept a gun from anyone unless the chamber is open and you can tell it is not loaded


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: USP40 ที่ มิถุนายน 18, 2006, 07:39:15 AM
Firearms Safety Rules
1. All firearms are loaded.
2.Never let the muzzle of a firearm point at anything you are not willing to destroy.
3.Keep your finger off the trigger unless your sights are on the target.
4.Be sure of your target and what is behind it.


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: www.jrmotor.com ที่ มิถุนายน 19, 2006, 12:13:30 PM
สะสมความรู้ได้มากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: korn ที่ มิถุนายน 19, 2006, 09:14:13 PM
ขอบคุณค่ะ ขอเก็บเป็นการเตือนตน อยู่อย่างสม่ำเสมอ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: boon ที่ มิถุนายน 20, 2006, 02:10:41 AM
แถมให้อีกข้อครับ
อย่าเก็บปืนหรือเครื่องกระสุนใว้ใกล้มือภรรยาเป็นอันขาด :VOV:


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: ลานดาว ที่ มิถุนายน 20, 2006, 07:29:12 AM


ขอบคุณค่ะ..


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: Iamshootinghere ที่ มิถุนายน 20, 2006, 07:56:22 AM
แถมให้อีกข้อครับ
อย่าเก็บปืนหรือเครื่องกระสุนใว้ใกล้มือภรรยาเป็นอันขาด :VOV:

ถ้าผู้หญิงเป็นคนที่เล่นปืนล่ะครับ  ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: CT_Pro4 ที่ มิถุนายน 20, 2006, 05:27:01 PM
แถมให้อีกข้อครับ
อย่าเก็บปืนหรือเครื่องกระสุนใว้ใกล้มือภรรยาเป็นอันขาด :VOV:

...จริงครับ ยิ่งช่วงนี้ภรรยาผมค่อนข้างสงสัยในพฤติกรรมส่วนตัวของผม ผมคงต้องระมัดระวังให้มากหน่อย...  :~) :~) :~)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: eded ที่ มิถุนายน 21, 2006, 08:22:55 PM
ขอบคุณเช่นกันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: C.Surakit รักในหลวง ที่ มิถุนายน 22, 2006, 01:19:38 PM
 :o ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตสำเนาให้เพื่อนๆอ่านนะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: Cropcircles ที่ มิถุนายน 22, 2006, 10:50:55 PM
ขอบคุณครับจะนำไปปฏิบัตินะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: snowwhite ที่ มิถุนายน 26, 2006, 04:15:30 PM
ขอบคุณมากครับ  ขออนุญาตเสนอแนะเพิ่มเติมอีกข้อเพื่อเป็นประโยชน์โดยเฉพาะตนเอง
 
อ่านและทบทวนกฏทั้งหมดทุก 6 เดือนหรือก่อนใช้อาวุธปืน


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: Jack Sparrow ที่ มิถุนายน 30, 2006, 10:31:50 AM
ครับผม น่าจะนำไปปฏิบัติ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: pminwong รักในหลวง ที่ กรกฎาคม 03, 2006, 04:34:22 PM
ด้วยความเคารพ
   ขอบคุณครับ  :VOV: :VOV: :VOV:
   ขอเติมเต็มอีกเรื่อง น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสมาชิกทุกท่าน
   คือเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยนะครับ  :VOV: :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: ป้อมทอง พรานชุมไพร ที่ กรกฎาคม 05, 2006, 06:54:37 AM
 ;D  อย่าเก็บปืนหรือของมีค่าไว้ในรถ  ถ้านำไปจอดในที่สาธารณะ

(http://i6.tinypic.com/1z18u91.jpg)

   อันนี้เป็นรถผมเองที่ถูกทุบกระจก   คนร้ายคาดว่ามีสิ่งของมีค่าอยู่ในรถ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: mai_ipsc ที่ กรกฎาคม 05, 2006, 05:58:27 PM
ดีนะครับที่ไม่มีปืนในรถ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: carrera ที่ กรกฎาคม 08, 2006, 05:44:55 AM
;D อย่าเก็บปืนหรือของมีค่าไว้ในรถ ถ้านำไปจอดในที่สาธารณะ

(http://i6.tinypic.com/1z18u91.jpg)

 อันนี้เป็นรถผมเองที่ถูกทุบกระจก คนร้ายคาดว่ามีสิ่งของมีค่าอยู่ในรถ

โจรมันแหย่หนวดเสือจริงๆหัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: บางแก้ว ที่ กรกฎาคม 15, 2006, 10:33:25 AM
ขอบคุณมากๆครับมีประโยชน์ดีจริงๆ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: therdsak ที่ กรกฎาคม 17, 2006, 10:18:59 PM
ความรู้ .. ความรู้ .... ความรู้...เก็บครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: neo1 ที่ กรกฎาคม 20, 2006, 11:49:33 PM
ยอดเยี่ยมมากๆครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: BeCool ที่ กรกฎาคม 22, 2006, 06:02:38 PM
 :D ขอบคุณคับเห็นตั้งนานไม่ได้อ่านซักที่ มาอ่านแล้ว เป็นประโยชน์มาก ค๊าบบ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Udomkd ที่ สิงหาคม 03, 2006, 03:21:29 PM
คำนับสามที


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: moddang1321 ที่ สิงหาคม 04, 2006, 02:19:10 PM
ขอขอบพระคุณพี่มะขิ่น พี่ LE ที่ได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้ทราบครับ ขอนำไปปฏิบัติให้ดีที่สุดครับผม..


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Kwan -รักในหลวง- ที่ สิงหาคม 08, 2006, 07:39:49 PM
คนดี สังคมดี ไม่เบียดเบียนกัน พึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ผมว่าดีกว่าให้เงินทองเป็นไหนๆเพราะว่าเงินทองมีวันหมดแต่น้ำใจยังไงก็ไม่มีวันหมด ทุกอาชีพ ทุกศาสนา ทุกฐานะยากดีมีจนก็คนเหมือนกัน ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน (อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Pawat ที่ สิงหาคม 16, 2006, 09:37:59 AM
ขออนุญาตคัดลอกกฎความปลอดภัยครับขอคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: num ut. ที่ สิงหาคม 20, 2006, 11:13:11 AM
ขอบคุณมากๆครับจะจดจำและนำไปใช้ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ สิงหาคม 21, 2006, 02:15:06 PM
;D อย่าเก็บปืนหรือของมีค่าไว้ในรถ ถ้านำไปจอดในที่สาธารณะ

(http://i6.tinypic.com/1z18u91.jpg)

 อันนี้เป็นรถผมเองที่ถูกทุบกระจก คนร้ายคาดว่ามีสิ่งของมีค่าอยู่ในรถ


ด้วยความเคารพครับ

เกิดขึ้นแล้วครับ สิ่งที่พี่ป้อมนำมาเตือนพวกเราทุกคน ระวังกันด้วยครับ

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php/topic,20767.0.html

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: norin ที่ สิงหาคม 29, 2006, 03:32:35 PM
ขอบคุณครับ     เห็นใจคุณหนองหัวพรานจังเลยครับ      แล้วขโมยได้ทรัพย์สินไปเยอะไหมครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: happy ที่ สิงหาคม 29, 2006, 05:34:09 PM
ได้ความรู้ดีมากครับ  ขอบคุณครับที่นำสิ่งดีๆมาเผยแพร่


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ สิงหาคม 30, 2006, 01:17:00 PM
ขอบคุณครับ เห็นใจคุณหนองหัวพรานจังเลยครับ แล้วขโมยได้ทรัพย์สินไปเยอะไหมครับ


ด้วยความเคารพครับ

ไม่ไช่รถผมครับ เป็นรถของพี่ป้อมทองครับ

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: st13 ที่ สิงหาคม 31, 2006, 12:36:46 AM
มีประโยชน์ สำหรับมือใหม่อย่างผมมากครับ.......ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: C.J. - รักในหลวง ที่ กันยายน 02, 2006, 11:32:51 AM
....ขอบคุณมากครับ....

....ถ้าอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ติดมากับปืนด้วยก็ครบเลยครับ...


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: m620plus ที่ กันยายน 03, 2006, 10:08:40 AM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Kimber ที่ กันยายน 05, 2006, 08:52:20 AM
ขอบคุณ สำหรับความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ กันยายน 05, 2006, 03:02:04 PM
ด้วยความเคารพครับ

วันนี้ผมได้นำกระทู้ ความปลอดภัยนี้ไปโพสที่เวป gun.in.th และ weekendhobby.com/gun แล้ว ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปนะครับ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับ

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nut95 ที่ กันยายน 06, 2006, 02:32:03 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: M 60 - 7 รักในหลวง ที่ กันยายน 07, 2006, 11:19:30 PM
ขอบพระคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Adrenaline-รักในหลวง ที่ กันยายน 12, 2006, 08:30:01 PM
ขอบคุณมากครับ  บางข้อไม่เคยรู้เลยจริงๆ จะนำไปปฏิบัติครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: M 60 - 7 รักในหลวง ที่ กันยายน 13, 2006, 02:22:43 AM
กระทู้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: bom_wizard ที่ กันยายน 15, 2006, 05:53:19 PM
 ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Capt.D@ck ที่ กันยายน 16, 2006, 12:27:07 PM
ขอบคุณมากครับจะจำไว้เตือนตัวเองเสมอ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: M 60 - 7 รักในหลวง ที่ กันยายน 18, 2006, 02:34:30 AM
ผมจะอ่านและท่องให้ขึ้นใจ แล้วนำไปปฏิบัติครับ ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: บุรุษหมายเลข_8 ที่ กันยายน 19, 2006, 11:55:48 AM
ขอบคุณมากครับ...
จะจำไว้เช่นกันครับ...
  ;)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Mango ที่ กันยายน 20, 2006, 09:17:01 AM
ขอบคุณครับ...


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: lazyeight ที่ กันยายน 20, 2006, 08:53:32 PM
THANK YOU VERY MUCH


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนน้ำโขง ที่ กันยายน 21, 2006, 08:08:45 PM
ขอบคุณหลาย ๆ เด้อครับ แล้วจะศึกษาให้ละเอียดครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: COMBAT 85 ที่ กันยายน 23, 2006, 10:05:24 PM
 ;Dเป็นวิทยาทาน เยี่ยมครับ 8)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: AR15 ที่ กันยายน 29, 2006, 01:02:54 AM
ดีครับกฎกติกาต้องหมั่นรักษาไว้เพื่อความปลอดภัย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: huato ที่ ตุลาคม 04, 2006, 12:26:10 PM
ขอบคุณมากค่ะไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีปืนต้องมีความรู้มากมายแต่วันนี้ได้อ่านแล้วค่ะจะเอาไปเตือนตัวเองเสมอค่ะ ;) ;)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: คูณ 3 superแก๊งค์ ที่ ตุลาคม 09, 2006, 04:46:38 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ROOT ที่ ตุลาคม 11, 2006, 09:05:45 AM
 :D ขอบคุณมากเลยครับ ที่มีเรื่องอย่างนี้ให้อ่าน ได้ความรู้เพิ่มดีครับ  ::)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: โต ที่ ตุลาคม 15, 2006, 12:14:20 PM
ขอบคุณ ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: max_001 ที่ ตุลาคม 20, 2006, 10:40:54 AM
           ;D ;D   ละเอียดแต่เข้าใจง่ายดีครับ  ขอบคุณครับ    :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: bravo544 ที่ ตุลาคม 27, 2006, 07:35:38 PM
ระลึกเสมอว่า ปืนอาจมีกระสุนอยู่


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนแผ่นดิน ที่ ตุลาคม 29, 2006, 12:51:07 AM
ทราบครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nopparat ( กาฬสินธุ์ ) ที่ ตุลาคม 29, 2006, 12:09:15 PM
;D ขอบคุณครับ ที่นำสาระดีมาฝาก และผมก็พร้อมปฎิบัติตามครับ และขออนุญาตท่านเจ้าของกระทู้บันทึกลงคอมด้วยนะครับ
เพื่อจะไปฝากท่านๆกลุ่มเดียวกันครับ ::)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: sigsax ที่ พฤศจิกายน 01, 2006, 08:20:34 PM
รับทราบยินดีปฏิบัติตามครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: east ที่ พฤศจิกายน 06, 2006, 01:19:30 AM
จะทำตามทุกข้อครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: vana_Art ที่ พฤศจิกายน 09, 2006, 12:43:55 PM
ขอขอบพระคุณครับ ไม่ใช่จะจดจำกันได้ง่าย ๆ เพื่อจะได้นำไปฝึกปฏิบัติได้ครบถ้วน คงต้องขออนุญาตเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวล่ะครับ แม้ข้อปฏิบัติของสนามยิงปืนที่ว่าง่าย ๆ ซึ่งเป็นข้อแนะนำพื้นฐาน...เห็นยังมีเพื่อนๆ นักชอบยิงปืนเผลอเรอกันเลยครับ เคยเจอมากับตัวเอง...เรายืนอยู่ในช่องยิงหูได้ยินแต่เสียงปืน และเสียงพูดของเจ้าหน้าที่สนาม ส่วนเสียงกระชากสไลด์ 2  3 ครั้ง หลังแนวยิง...ไม่ได้ยินซะนี่ แย่จริงหูเราที่มี3Mอุดอยู่ คริ ๆ ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: justwalk ที่ พฤศจิกายน 09, 2006, 04:00:41 PM
ขอบพระคุณอย่างสูง จะนำไปปฏิบัติและบอกต่อๆ กันไปครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: MadFroG ที่ พฤศจิกายน 10, 2006, 08:43:34 AM
เห็นมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วครับ ก็นึกว่าเหมือนกับที่เคยเรียนมา
พออ่านเข้าจริงๆ มีหัวข้อเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีก  :OO
ขอ save กระทู้เก็บไว้เตือนตัวเองและเพื่อนฝูงครับ
ขอบคุณมากครับ :VOV: :VOV: ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: 525 เทวดาเดินดิน ที่ พฤศจิกายน 12, 2006, 03:56:00 PM
ทราบครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: siriphongteam ที่ พฤศจิกายน 27, 2006, 10:29:13 PM
เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ซิง ๆ ครับได้ความรู้มาก ๆ ขอแนะนำตัวครับ siriphongteam สุราษฏร์ธานี ;D ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: มะกอกบ้า@รักในหลวงครับ ที่ พฤศจิกายน 30, 2006, 04:03:07 PM
มีประโยชน์กับน้องใหม่อย่างผมมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: makarms ที่ ธันวาคม 01, 2006, 12:14:25 PM
รับทราบและพร้อมปฎิบัติครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐพนธ์ ที่ ธันวาคม 01, 2006, 05:08:39 PM
รับทราบและพึงปฎิบัตครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: สตางค์ ที่ ธันวาคม 05, 2006, 12:08:36 AM
เยี่ยมครับ ขอบคุณ ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ทอมมี่ ที่ ธันวาคม 08, 2006, 08:11:25 PM
รับทราบยินดีปฏิบัติตามครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ทอมมี่ ลี โจนส์ รักในหลวง ที่ ธันวาคม 22, 2006, 12:07:56 PM
เป็นสิ่งที่คนมีปืนทุกคน "ต้อง"ยึดถือปฎิบัติครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: eded ที่ ธันวาคม 26, 2006, 09:05:52 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐพนธ์ ที่ มกราคม 04, 2007, 09:34:12 AM
ขอบคุณครับ  :)ข้อมูลดีๆ :)


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Eddy.45 ที่ มกราคม 06, 2007, 12:56:42 PM
สวัวดีครับ
ผมน้องใหม่ไม่เคยมีปืนแต่กำลังจะมีอยากข้อความคิดเห็นพี่ๆและช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับ
รายละเอียดคือ พี่ชายของภรรยาผมมีปืน .45 colt MK Serial 70    colt government   model  สภาพ 85%  แต่เขาติว่าใหญ่ไป  ผมเลยขอแลกกันกับเขา โดยผมจะซื้อปืนใหม่ให้ (คือเขาตอบตกลงแต่ต้องเป็นปืนใหม่ขนาดเล็กลูกโม่)ผมก็เลยดูปืน.38เทารัส โมเดล 85 ราคา ประมาณ57000 บาท  ไม่ทราบว่า ผมจะคุ้มค่ารึเปล่าครับ
  จาก Eddy .45
ต้องขอขอบคุณที่ช่วยกรุณาให้คำแนะนำ และในโอกาส ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: isuzu ที่ มกราคม 14, 2007, 01:11:54 AM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kung13kunpon ที่ มกราคม 15, 2007, 12:32:51 PM
มมีปรระโยชมากครับ


หัวข้อ: เปรียบเทียบราคาปืน
เริ่มหัวข้อโดย: Eddy.45 ที่ มกราคม 15, 2007, 04:41:17 PM
สวสดีครับ

ขอคำแนะนำครับระหว่างปืน.38 เทารัส ใหม่ 2" ราคา ประมาณ 57,000.- ผมจะแลกกับปืนของพี่เขย .45 colt mark IV Series 70  สภาพ 90%  จะคุ้มไหมครับ   ประเด็นก้คือพี่เขาไม่อยากใช้.45 เพราะ ใหญ่เกินไป

ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ

ขอบคุณครับ

Eddy .45


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: vasan ที่ มกราคม 15, 2007, 05:49:03 PM
เป็นคำอธิบายที่ดีมากเกี่ยวกับความปลอดภัย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: tua2053 ที่ มกราคม 17, 2007, 04:48:51 PM
ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: philannez ที่ มกราคม 18, 2007, 11:39:07 AM
ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้มากเลย และจะนำไปปฏิบัติตามค่ะ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nine รักในหลวง ที่ มกราคม 25, 2007, 08:34:46 AM
ขออนุญาตคัดลอก กฎความปลอดภัยของคุณมะขิ่นนะขอรับ ขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐดนัย ที่ มกราคม 25, 2007, 08:20:05 PM
ได้รับความรู้มากเลยครับ
ขอบพระคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: suwatchitrlada ที่ มกราคม 27, 2007, 10:56:09 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: huato ที่ มกราคม 28, 2007, 11:14:26 AM
ขอบคุณค่ะมีประโยชน์จริงๆค่ะ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: mETEr ที่ มกราคม 31, 2007, 12:48:52 PM
 :D ขอบคุณครับ  ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ChatKLF-รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2007, 08:26:30 AM
ขอบคุณครับ....อ่านซ้ำเป็นรอบที่ 10 แล้วครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: crackman ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2007, 07:36:53 PM
ได้ความรู้ดีคับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: natfd ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2007, 11:38:47 PM
ดีครับให้คนอ่านกันลืมระบบความปลอดภัย


หัวข้อ: Re: ขอคำแนะนำpara hawg9
เริ่มหัวข้อโดย: peak9599338 ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2007, 07:26:18 PM
คิดจะซื้อ ไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูก


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: rerng ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2007, 11:11:45 PM
ขอขอบคุณ วมต.ที่ปักหมุด กท.นี้ไว้ ผมทั้งพิมพ์เป็นเอกสาร และเก็บไว้ในเครื่อง แต่หายเกลี้ยง วันนี้น้องสาวโทรมาขอ(บังคับ)ว่าหาให้ด้วยด่วน จะเอาไปปรามลูกน้อง(ก็น้องเขยผมเองแหละ..ฮ่า)เพราะกำลังจะไปรับ รามี่(ปืนโครงการราคาน่าอิจฉา ขอไม่บอก..ละกัน)ผมกำลังหาวิธีการยักยอกเงินเมีย(ของน้องเขย)เพื่อซื้อกระสุนให้น้องเขยอยู่แต่ยังคิดไม่ออก :~) ;D       ขอบคุณอีกครั้งครับ          ลืมไป ขอบคุณ คุณบรรจง(ผู้ตั้ง กท.)ด้วย       อย่างแรง ถ้าได้หลบบ้าน มีเวลาจะมาเที่ยวแถวๆบ้านเติ่น อย่าหยบกันหนา..อิอิ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: amnatroj ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2007, 01:55:26 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ซึ่งใหม่สำหรับผม และไม่เคยทราบครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: I'm sam ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2007, 03:37:16 PM
ผมจะถ่ายเอกสารเก็บไว้แล้วท่องให้ขึ้นใจครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: หมีอ้วน ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2007, 05:07:26 PM
ขอคุณที่ให้ความรู้ครับ เยี่ยมมากๆ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: niss culb ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2007, 07:08:09 PM
ได้ประโยชน์อีกแล้วขอบคุณครับ :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: RASH ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2007, 07:09:39 PM
ผมอ่านตั้งแต่วันแรกที่สมัครสมาชิกเลยครับ

และพิมพ์เก็บไว้อ่านเป็นประจำครับ

                                        ขอบคุณมากครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: yotinpen ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2007, 11:29:38 PM
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากจริง ๆ และทุกคนควรจะตระหนักเมื่อใช้ปืน


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: treepetch ที่ มีนาคม 04, 2007, 08:08:49 PM
ขอคุณครับผมมือใหม่ได้ความรู้เยอะเลยครับ :D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: jo1911 ที่ มีนาคม 05, 2007, 09:03:59 PM
ได้ความดีครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Pandanus ที่ มีนาคม 16, 2007, 12:45:24 PM
เซฟไว้ แล้วปริ้นท์แปะข้างฝา พักสายตาก็หันมาดู ท่องได้บ้างแล้วตอนนี้

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: touch777 ที่ มีนาคม 16, 2007, 03:08:28 PM
มีแต่เนื้อ ๆ...ของเค้าดีจริง ๆ ;D ;D
หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: S.W.A.T ที่ มีนาคม 18, 2007, 03:31:20 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: wichais ที่ มีนาคม 21, 2007, 04:50:28 PM
ได้ความรู้มากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: bingo ที่ เมษายน 01, 2007, 10:17:13 AM
ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับมือใหม่หัดยิงอย่างผมจะจดจำใส่ใจมิให้ลืมเด็ดขาดครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: anirut ที่ เมษายน 05, 2007, 03:10:10 PM
อ่านที่ใต้กล่องก้อได้นะ..........................อิอิ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: STeelShoTS ที่ เมษายน 12, 2007, 02:14:02 PM
มีคำเตือนข้างกล่องกระสุนลูกซอง ชนิดลูกปรายเหล็ก ว่า..ระวังฟันบิ่น เมื่อกินเนื้อสัตว์ที่ล่าได้  :OO ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: wit_37 ที่ พฤษภาคม 12, 2007, 06:48:54 PM
บัญญัติ 10 ประการ
          1. จงถือเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่
          2. ถอดกระสุนออกทันทีที่ยังไม่พร้อมใช้งาน
          3. หันปากกระบอกปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัย
          4. ตรวจสอบอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งอุดตันในลำกล้อง
          5. ต้องแน่ใจต่อเป้าหมายก่อนลั่นไก
          6. อย่าล้อกันเล่นด้วยปืนและอย่าหันปากกระบอกไปในทิศทางที่ไม่ต้องการยิง
          7. อย่าปีนต้นไม้ กระโดดข้ามคูและไต่ที่สูงโดยมีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในรังเพลิง
          8. อย่ายิงปืนลงบนพื้นที่ราบเรียบหรือผิวน้ำ
          9. เก็บปืนและกระสุนแยกจากกันและให้พ้นมือเด็ก
          10. อย่าเอาปืนออกมาเล่นขณะมึนเมา


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Chaman Davis ที่ มิถุนายน 30, 2007, 03:00:23 AM
ขอบคุณครับสําหรับความรู้ที่เอาไว้เตือนสติ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ..พง.. ที่ กรกฎาคม 11, 2007, 09:25:38 AM
ดีมากๆ ครับ อ่านได้ความรู้เป็นคติคอยเตือนใจ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Notto ที่ กรกฎาคม 12, 2007, 05:09:50 PM
ถูกต้องนะคร้าบท่าน...เมื่ออยู่กับปืนผาหน้าไม้  พึงระลึกถึงความปลอดภัยไว้เสมอ 
ด้วยความเคารพครับท่าน... 


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: HeadRock ที่ กรกฎาคม 17, 2007, 09:26:11 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Loongdom ที่ ตุลาคม 03, 2007, 07:42:11 PM
นี่แหละครับคือความหมายของคําว่า human safety ด้วยความเคารพครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: WereWolf ที่ ตุลาคม 26, 2007, 01:11:27 PM
ขอบพระคุณมากครับ

มีปืนเป็นของตัวเองเมื่อไหร่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Brad Hit ที่ ตุลาคม 30, 2007, 02:19:34 PM
ครับ เคยได้ยิน  คำขวัญ never mine  ตาย  a lot


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: prasit homecar a1 ที่ ตุลาคม 31, 2007, 10:10:09 PM
       ;D     กฏแห่งความปลอดภัย สำหรับคนมีอาวุธปืนไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน หรือเพื่อการกีฬา ดีมากครับ   ::008::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: CNT. ที่ พฤศจิกายน 04, 2007, 03:00:06 PM
ขออนุญาต เก็บไว้ศึกษาครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: CNT. ที่ พฤศจิกายน 05, 2007, 09:24:54 PM
ขออนุญาต เก็บไว้ศึกษาครับ

ขอขอบคุณครับ 


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: lek_zabb ที่ พฤศจิกายน 07, 2007, 03:52:18 PM
"แล้วจะปฏิบัติตามครับผม" ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: CZ มือใหม่ ที่ พฤศจิกายน 21, 2007, 10:20:06 PM
ขอบคุณครับ ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายต้นงิ้ว ที่ พฤศจิกายน 29, 2007, 10:06:13 PM
ขอบคุณครับ ขออณุญาต ก๊อบ ครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: M60-16 (ทัน) ที่ ธันวาคม 10, 2007, 09:59:37 AM
ขออนุญาติก็อปเพื่อนำไปท่องให้ขึ้นใจเลยครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: mooh51 ที่ ธันวาคม 10, 2007, 09:44:54 PM
ขออนุญาตคัดสำเนาเก็บไว้ศึกษา ขอบคุณครับ  ::014:: ::014:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: tchaing ที่ ธันวาคม 29, 2007, 11:48:59 AM
          ขอบคุณท่านเจ้าของกระทู้ และขอบคุณพี่มะขิ่น ที่ให้คำตอบอ่านแล้วได้ความรู้มากจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: TNC_Glock19 ที่ มกราคม 01, 2008, 09:43:01 AM
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลย ขออนุญาต คัดลอกนำไปบอกพี่, น้องนะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: dhanapol ที่ มกราคม 03, 2008, 08:36:11 AM
 ::004::เมื่อคืนวันที่31ธค.50ประมาณ24.00น.เพื้อนที่ทำงานเดียวก้นเป็นผู้หญิงนอนเล่นอยู่หน่าบ้านลูกกระสุนปืนตกมาไส่ขาได้ร้บบาดเจ็บโดยไม่รู้ว่ามาจากใหน ::004::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: NoTUSS ที่ มกราคม 06, 2008, 03:33:52 PM
ดีมากๆเลยครับสำหรับตัวผมและเพื่อนๆและมือใหม่ทุกคนครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: para p18.9 ที่ มกราคม 13, 2008, 10:17:15 PM
-ขอบคุณที่ให้ความรู้ zoo :VOV:


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Major ที่ มกราคม 14, 2008, 10:08:11 AM
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มมาอีกล่ะ  :~) ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: PopCorn ที่ มกราคม 14, 2008, 11:13:22 AM
ขอบคุณครับ รายละเอียดเยอะกว่าที่คิด


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: thaworn ที่ มกราคม 17, 2008, 02:58:49 AM
ผมอยากมีปืนสักกระบอกต้องทำอย่างไรบ้างครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: thaworn ที่ มกราคม 17, 2008, 03:01:05 AM
การซื้ออาวุธปืนต้องทำอย่างไรบ้างครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Mseal ที่ มกราคม 27, 2008, 10:09:20 PM
ขออนุญาตินำบทความไปใช้งานในการเรียนหน่อยนะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: bravo544 ที่ มกราคม 31, 2008, 11:03:51 PM
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ดี ๆ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ake ake ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2008, 11:01:53 PM
ขอบคูณเช่นกันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: git007 ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2008, 01:55:42 PM
ขอบคูณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: romanceza ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2008, 08:19:06 PM
 ::002:: ขอบคุณมากกกกก


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: 0007 ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2008, 04:40:37 PM
คือที่บอกว่าหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นไปได้อยากมากๆ
เรียกได้ว่า1ในล้านเลยทีเดียวเท่าที่รู้ยังไม่มีรายงานว่ากระสุนที่ตกจากท้องฟ้าจาการยิงขึ้นฟ้าได้ทำให้คนตายได้


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: 0007 ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2008, 04:43:31 PM
คือที่ข้อ5แรกที่ว่าหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตขณะนี้ยังไม่มีรายงานนะคับหัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: wasanami ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2008, 05:11:20 PM
คือที่บอกว่าหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นไปได้อยากมากๆ
เรียกได้ว่า1ในล้านเลยทีเดียวเท่าที่รู้ยังไม่มีรายงานว่ากระสุนที่ตกจากท้องฟ้าจาการยิงขึ้นฟ้าได้ทำให้คนตายได้


 :OO :OO :OO


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: boon(เสือไบ) ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2008, 05:25:47 PM
คือที่ข้อ5แรกที่ว่าหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตขณะนี้ยังไม่มีรายงานนะคับ


อ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าวที่วีบ้างนะครับ บ้านเรามีคนตายเพราะเรื่องนี้เสมอๆ
ตั้งแต่เด็กเล็ก คนหนุ่มสาว จนถึงคนแก่ ผมอยู่ห่างไกลจากบ้านเราหลายพันกิโลเมตรยังรู้เรื่องเลย
และเรื่องแบบนี้มีได้ทั่วโลก ไม่ได้มีแต่เมืองไทย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: โทน73 -รักในหลวง- ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2008, 11:27:37 PM
คือที่ข้อ5แรกที่ว่าหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตขณะนี้ยังไม่มีรายงานนะคับสิ่งที่ตนเองไม่รู้ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีนะครับ  .....  เรื่องนี้  มีข่าวลงหนังสือพิมพ์บ่อยๆ 


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Dakoza ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2008, 10:19:19 AM
มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณคับ ขออนุญาตเซฟ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: konmefai ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:19:06 PM
สุดยอดครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: noppadon ouysuwan ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2008, 11:55:36 PM
ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ :D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: COYOTE ที่ มีนาคม 01, 2008, 09:39:09 AM
ขอบคุณครับ....


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Grab ที่ มีนาคม 01, 2008, 07:15:20 PM
ดีมากเลย คับขอบคุณคับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: waterfall ที่ มีนาคม 10, 2008, 03:49:14 PM
รับทราบและถือปฏิบัติ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: RPG ที่ มีนาคม 11, 2008, 10:50:23 PM
ขอบคุณครับ และจะปฏิบัติโดยเคร่งครัดครับผม ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: YPPC ที่ มีนาคม 18, 2008, 11:43:46 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: -pk- ที่ มีนาคม 19, 2008, 04:14:41 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: vios11 ที่ มีนาคม 22, 2008, 07:22:49 PM
ได้ความรู้ก่อนมีปีนอีกครับ ขอบคุณมากครับ ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: rescue huk31 ที่ มีนาคม 26, 2008, 05:56:05 PM
 ;Dอยากขอบคุณอีกสักครั้ง ในข้อแนะนำดีๆขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: noppadon ouysuwan ที่ เมษายน 09, 2008, 02:22:43 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Harlan222 ที่ เมษายน 09, 2008, 04:10:39 PM
ขอบคุณคับพี่


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: คนแปลกหน้า - รักในหลวง ที่ เมษายน 28, 2008, 09:17:33 PM
 ขอบคุณครับ จะปฎิบัติตาม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: tutorlsag-Long Live The King ที่ พฤษภาคม 12, 2008, 03:15:30 AM
ขอบคุณครับ สำหรับกฎความปลอดภัยเต็มขั้นแบบนี้ 


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: sakai_Club ที่ พฤษภาคม 12, 2008, 02:35:07 PM
ขอบคุณ คำแนะนำดีๆ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: mooyai13 ที่ พฤษภาคม 13, 2008, 04:43:39 PM
ขอบคุณมากครับ แล้วจะนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: vvv_v ที่ พฤษภาคม 25, 2008, 06:48:55 AM
thank you  ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: aoyyah ที่ มิถุนายน 14, 2008, 04:33:10 PM
ขอบคุณครับ และจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับผม   ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: POM_II ที่ มิถุนายน 16, 2008, 08:01:18 AM
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขออนุญาตบันทึกครับ  ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ซาร่า ที่ มิถุนายน 24, 2008, 03:00:26 PM
คือที่บอกว่าหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นไปได้อยากมากๆ
เรียกได้ว่า1ในล้านเลยทีเดียวเท่าที่รู้ยังไม่มีรายงานว่ากระสุนที่ตกจากท้องฟ้าจาการยิงขึ้นฟ้าได้ทำให้คนตายได้

คือที่บอกว่าหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นไปได้อยากมากๆ
เรียกได้ว่า1ในล้านเลยทีเดียวเท่าที่รู้ยังไม่มีรายงานว่ากระสุนที่ตกจากท้องฟ้าจาการยิงขึ้นฟ้าได้ทำให้คนตายได้

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ลงข่าวให้ครึกโครมอยู่บ่อยๆ ไม่ทราบว่าพลาดสายตาคุณไปได้อย่างไร
บ้านของดิฉันเอง ที่หลังคาก็มีรอยรูกลมๆ ทะลุฝ้าลงมา ดีที่ไม่ถูกคนในบ้าน ไม่อย่างนั้นคงเป็นข่าวอีกแน่นอน
ในเวปนี้มีบางท่านก็ทำลิ้งค์ มาให้อ่านอยู่เหมือนกัน เคยอ่านเจอ แต่จำไม่ได้แล้วว่าอยู่หน้าไหน
ตามที่เคยเรียนมา สิ่งของที่ขึ้นไปบนฟ้าด้วยความเร็วเท่าไร เมื่อถึงที่สุดถ้าตกกลับลงมาก็คงใช้ความเร็วเท่าเดิมที่วิ่งขึ้นไป
อาจหักเหตามตัวแปรอื่นๆ บ้างเล็กน้อย เช่น ลม หรือสิ่งของซึ่งปลิวอยู่บนนั้น
เรียนมานานแล้วจำได้ว่าประมาณนี้ค่ะ ต้องอาศัยจากผู้รู้จริงๆ เสียแล้วค่ะ
 


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: @เดียร์ ที่ มิถุนายน 25, 2008, 01:54:56 PM
 ::014:: :)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: JOKER48111 **รักเมืองไทย_รักในหลวง** ที่ มิถุนายน 26, 2008, 07:06:16 PM
กฎแห่งความปลอดภัย

General Cautions ข้อระวังทั่วไป

1. Use gun as the last resource of self-defense.
ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

2. Gun owner must train properly and practice regularly.
เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

3. Keep gun out of reach of untrained person.
เก็บปืนให้พ้นจากบุคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

4. Gun and ammunition must be maintained properly.
เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี

5. Bullet can and will ricochet on hard surface include water with low angle of impact yet maintain fatality and bullet falling back from the sky is fatal.
หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำและหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

6. Pay attention to the back- stop that over penetrated or missed bullet will not cause any harm.
คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมายและ/หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตราย

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง

8. Do not threat to shoot anybody
อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

9.  Do not handle gun when drinking alcohol or still under influence of alcohol.
อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

10. Gun has no brain of its own, please use yours
ผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน มิใช่อุปกรณ์รับผิดชอบการกระทำของมนุษย์

Handling การถือและบริหารกลไกปืน

1. Consider any gun loaded and check before handle.
ตรวจสอบปืนทุกกระบอกเสมือนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่

2. Check only gun you know its function.
ตรวจสอบเฉพาะปืนแบบที่ท่านรู้กลไกการทำงานเท่านั้น

3. Always keep finger off the trigger guard until the gun points at the target and ready to fire.
อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง

4. Do not point gun at anybody direction’s even if it is unloaded.
อย่าชี้ปืนไปที่บุคคลใดที่ท่านไม่ต้องการยิง ถึงแม้วจะเป็นปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนก็ตาม

5. Receive and pass only unloaded gun in safe mode.
ส่งและรับปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้เท่านั้น

6. Do not imitate any gun handling in the film.
อย่าเลียนแบบการถือและบริหารกลไกปืนในภาพยนต์

7. Do not display gun in public in normal situation.
อย่าแสดงปืนในที่สาธารณะในสถานการณ์ปรกติ

8. Do not grip gun when it is falling or moving.
อย่าตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้น

9. Use gun as it is, ie. do not slap or hit anything with gun.
ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

10. Mishandling leads to malfunction and mechanical accident.
การถือและบริหารกลไกปืนที่ผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

Storage and transporting การเก็บและพกพา

1. Do not publicize gun ownership in order to avoid burglary.
อย่าแสดงตนว่าท่านมีปืนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสถูกโจรกรรม

2. Keep gun in easy accessible locked store.
เก็บปืนในตู้ล๊อกกุญแจแต่ต้องใกล้ตัวและสามารถเปิดได้สะดวก

3. If gun is not store in bedroom the store must be extra secured.


ตู้เก็บปืนที่อยู่นอกห้องนอนต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ

4. Storage must be dry and avoid direct sunlight.
เก็บปืนในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

5. Line the storage floor with plastic sheet or waxed paper.
ปูพื้นตู้เก็บปืนด้วยพลาสติกหรือกระดาษมัน

6. In order to avoid humidity at gun surface, do not keep gun in holster or wrap gun in storage
อย่าใส่ปืนในซองเป็นเวลานานหรือใช้ผ้าห่อปืนเพื่อป้องกันความชื้นที่ผิวปืน

7. Keep defensive gun loaded in store with extra ammunition but for storage that is not in easy reaching area it is advisable to unload gun and keep ammunition separately, or for best precaution, dissemble the gun.
บรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวและเตรียมกระสุนสำรอง แต่อย่าบรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เก็บห่างตัวและเก็บกระสุนแยกต่างหาก ถ้าเป็นไปได้ควรแยกชิ้นส่วนให้ปืนกระบอกนั้นใช้ยิงไม่ได้

8. It is advisable to keep gun and registration document separately and must keep copies of registration somewhere else.
ควรเก็บปืนและทะเบียนปืนแยกจากกัน และต้องถ่ายสำเนาสำรองไว้

9. Store gun accessory away from visitor.
เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนให้พ้นจากสายตาแขกผู้มาเยือนบ้าน

10. Carry gun according to the law and avoid presenting gun to public when leaving house and packing into the car.
      พกพาปืนตามที่กฎหมายกำหนดและระวังอย่าให้เพื่อนบ้านเห็นปืนเวลานำออกไปใส่รถ

Maintenance การดูแลรักษา

1. Clean gunmetal surface as soon as possible after contact with hand or non-holster material.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะทุกครั้งเมื่อหลังใช้มือจับ หรือสัมผัสกับวัสดุที่ไม่ใช่ซองปืน

2. Field strip and clean gun on the same day every time after firing.
ถอดประกอบปืนขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดในวันที่ทำการยิงทุกครั้ง

3. Clean carry gun surface at least once a week.
ทำความสะอาดผิวปืนกระบอกที่พกพาทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

4. Clean carry gun in field strip at least every two months even when you have no shooting.
ถอดประกอบปืนที่พกพาทุกวันขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกสองเดือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงก็ตาม

5. Clean stored gun surface at least every two months.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะที่เก็บในตู้อย่างน้อยทุกสองเดือน

6. Clean stored gun in field strip at least every six months.
ถอดประกอบปืนที่เก็บในตู้ขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกหกเดือน

7. Clean holster and gun bag along with gun.
ทำความสะอาดซองปืน และถุงใส่ปืนทุกครั้งที่ทำความสะอาดปืน

Ammunition เครื่องกระสุนปืน

1. Use the gun’s specific ammunition only.
ใช้กระสุนที่ตรงกับขนาดของปืนเท่านั้น

2. Store ammunition in cool and dry environment.
เก็บกระสุนที่ในที่เย็นและแห้ง

3. Handle ammunition with care, ammunition can be defected from rough handling.
หยิบจับกระสุนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกระสุนสามารถเสื่อมสภาพได้จากการกระทบกระเทือน

4. If possible, avoid keeping ammunition in excessive heat such as outdoor car park.
ถ้าเป็นไปได้ อย่าทิ้งกระสุนปืนไว้ในที่ร้อนเช่นรถที่จอดตากแดด

5. It id advisable to practice with defensive ammunition.
ควรฝึกซ้อมด้วยกระสุนแบบเดียวกับที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัว

6. Change ammunition in carry gun every year.
เปลี่ยนกระสุนในปืนที่พกพาประจำทุกปี

7. Defensive ammunition should not be stored for more than 15 years.
กระสุนที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวไม่ควรเก่าเกิน 15 ปี

8. Avoid ammunition from contact with oil as it can be misfire
อย่าให้กระสุนถูกน้ำมันเพื่อป้องกันกระสุนด้าน9. Hollow Point bullet is recommended, especially for high velocity ammunition such as             9 mm. Para., to reduce the chance of over penetration.
ควรใช้กระสุนหัวรู โดยเฉพาะในกระสุนแบบที่มีความเร็วสูง เช่น 9 มม. พาราเบลลั่ม เพื่อลดโอกาสกระสุนทะลุเป้าหมายไปก่ออันตราย

10. +P ammunition is recommended if you can control it effectively.
ควรใช้กระสุนความเร็วสูงพิเศษถ้าท่านสามารถยิงได้ดี

Range shooting การยิงปืนในสนามยิงปืน

1. Follow range rules.
ปฏิบัติตามกฎของสนามยิงปืน

2. Carry gun in safe mode.
ถือปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้

3. Do not tease other shooters.
อย่าล้อเลียนนักยิงปืนท่านอื่น

4. Use ears and eyes protection devices.
ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและใส่แว่นตายิงปืน

ขออนุญาตยกเครดิตให้คุณ LE ครับ


อนุญาตเก็บไว้ใช้ครับขอขอบคุณครับพี่มะขิ่น ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Don Quixote ที่ มิถุนายน 26, 2008, 09:53:33 PM
คือที่บอกว่าหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นไปได้อยากมากๆ
เรียกได้ว่า1ในล้านเลยทีเดียวเท่าที่รู้ยังไม่มีรายงานว่ากระสุนที่ตกจากท้องฟ้าจาการยิงขึ้นฟ้าได้ทำให้คนตายได้


เคยมีการทดลองที่สนามทดลองอาวุธของ ทบ เมกันที่ Aberdeen, Maryland แล้ครับว่าหัวกระสุน 30-06 หนัก 150 เกรนยิงขึ้นแนวดิ่ง จะใช้เวลาจริง 49.2 วินาทีกว่าจะตกกลับถึงพื้น (ค่าที่เขาคำนวนตามหลักฟิสิกส์คือ 49 วินาที) ซึ่งเมื่อตกกระทบพื้นนั้นมีความเร็ว ประมาณ 300 ฟุต ต่อวินาที

อ้างอิงจาก หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีสาคร วีระศักดิ์ หน้า 118

"ตามตัวอย่าง หัวกระสุน 150 เกรน หน้าตัด .30 นิ้ว ถ้าเป็นกระสุนปืนพกที่ยิงขึ้นฟ้ากัน นน. อาจจะมากกว่านี้อีกแต่ความเร็วคงน้อยกว่านิดหหน่อยตามลักษณะของหัว อย่างไรก็ตามหัวกระสุนหล่นเอาท้ายลงหัวคนที่ 300 ฟุต ต่อวินาที ทะลุกะโหลกเข้าสมองแน่ๆ ครับ " ::003::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Don Quixote ที่ กรกฎาคม 03, 2008, 02:29:00 PM
การส่งปืน ต้องส่งปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยซึ่งปืนไม่สามารถยิงได้

1.   เมื่อส่งปืนให้กัน และการวางปืนบนโต๊ะเพื่อการศึกษา ต้องตรวจปืนว่าไม่ได้บรรจุกระสุน และจัดให้ปืนอยู่ในจังหวะกลไกปลอดภัยของปืนซึ่งปืนไม่สามารถยิงได้

2.   สำหรับปืนลูกโม่/ปืนยางลูกเลื่อนให้เปิดโม่/ลูกเลื่อนค้างไว้

3. สำหรับปืนเซมิออโตคือการถอดแมกกาซีนออก ดึงสไลท์เปิดค้างไว้ อย่างไรก็ตามปืนเซมิออโต             บางแบบไม่สามารถค้างสไลท์ได้จึงต้องดึงสไลท์ให้ผู้รับปืนเห็น 2-3 ครั้ง แล้วจึงส่งปืน

4. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด อย่าชี้ลำกล้องไปทางผู้รับปืนแม้ว่าจะจัดให้กลไกอยู่ในจังหวะปลอดภัยแล้ว

เมื่อพบปืนที่ท่านไม่รู้จักกลไกการทำงาน

1. ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายปืนให้จับปืนที่ด้าม ห้ามนำนิ้วเข้าโกร่งไก ชี้ปากกระบอกไปในทิศทางปลอดภัยตลอดเวลา

2. นำปืนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจปืน ถ้าจะเก็บต้องเก็บในตู้ล๊อกกุยแจโดยให้ปากกระบอกปืนในตู้ชี้ไปในทิศทางปลอดภัย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ คร
เริ่มหัวข้อโดย: uuss ที่ กรกฎาคม 04, 2008, 12:08:57 AM
ขอบคุณคำแนะนำของทุกๆท่าน  ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: eangivil ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 12:28:52 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ตี๋ br ที่ สิงหาคม 28, 2008, 11:21:10 AM
ให้ความรู้ดีมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Srikrabi ที่ สิงหาคม 28, 2008, 08:20:01 PM
ดีมากเลยครับท่าน


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: บ่าวแป้ ที่ กันยายน 05, 2008, 03:41:15 AM
ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยครับหัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Glock Jumper ที่ กันยายน 08, 2008, 07:50:24 PM
thanks a lot krub


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Srikrabi ที่ กันยายน 13, 2008, 05:52:12 PM
 ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Glock Jumper ที่ ตุลาคม 06, 2008, 02:57:12 AM
อ่านบ่อยๆไว้เตือนความจำเพื่อสร้างสติครับ ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Sivakron !!! ที่ ตุลาคม 07, 2008, 03:58:57 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: เฮียหลี ที่ ตุลาคม 11, 2008, 03:14:36 PM
แวะมาหาข้อมูลครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: mongjan ที่ ตุลาคม 18, 2008, 04:52:56 PM
ขอบคุณมากครับ มีความรู้เกี่ยวกับมาเหล่าอีกนะครับ :VOV: :VOV:


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: rockman312 ที่ พฤศจิกายน 04, 2008, 08:10:58 PM
ขอบคุณมากนะงับ ที่แจ้งให้ทราบ ผมจะทำตามทุกข้ออย่างเข่งขัดเลยงับ
                ขอบคุณมากๆๆๆๆนะงับผม หวัดดีงับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: donbagcity ที่ พฤศจิกายน 19, 2008, 03:17:46 PM
คอบคุณครับท่าน...


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: zajang ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 08:58:48 PM
ขอบคุณเช่นกันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Imcrackker ที่ ธันวาคม 01, 2008, 11:13:21 AM
ขอบคุณมากๆครับ  จะจำไว้ครับ  เพราะไม่เคยได้รู้เลยครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: อาร์ท ที่ ธันวาคม 09, 2008, 03:56:03 PM
ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์ต่อตัวผมมากเลย
ขออนุญาตคัดลอกนะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: addpkt ที่ ธันวาคม 11, 2008, 07:39:00 PM
ขออนุญาติเก็บนะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ชยันโต ที่ ธันวาคม 13, 2008, 05:58:35 PM
รับทราบครับ  :D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: jane1 ที่ มกราคม 13, 2009, 12:45:51 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: HITMANPEL ที่ มกราคม 18, 2009, 04:30:11 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ คร
เริ่มหัวข้อโดย: RAKIE ที่ มกราคม 23, 2009, 02:19:27 PM
 ::002::ขอบคุณมากสำหรับข้อแนะนำที่ดี ผมได้ดูการใช้ปืนอย่างไม่ถูกวิธีจากในสื่อต่างมากมายเช่น
การใช้ปืนตบหรือตีผู้อื่น หรือ การยิงปืนขึ้นฟ้า สำหรับมือใหม่อย่างผมจะขอนำไปปฎิบัติอย่างที่ถูกวิธี
 ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kamales ที่ มกราคม 30, 2009, 08:44:48 PM
 :)จัดการเซฟไว้ เพื่อความปลอดภัย  ขอบคุณมากครับ ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: boom2499 ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2009, 10:53:30 AM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: swk317 ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2009, 10:00:49 PM
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Thatako ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2009, 09:58:48 AM
ผมขออนุญาตินำข้อความเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติ่มนะครับ ไปคัดลอกมาฝากเพิ่มเติม เผื่อจะจะเป็นประโยชน์ต่อนักเล่นปืนทุกท่าน
                      มือใหม่หัดยิง (เหมาะสำหรับมือใหม่เท่านั้นครับ มือเก่าจะอ่านก็ไม่ว่ากันครับ)

ในสนามยิงปืนนั้นมีนักกีฬายิงปืนผู้คร่ำหวอด มือเก่าเล่ายี่ห้อ ลูกหลาน เพื่อนๆ รวมทั้งมือใหม่เพิ่งหัดยิง หรือมือเก่าแต่นาน ๆ มายิงสักครั้ง สิ่งที่พวกเรากลัวก็คือ นักยิงปืนมือใหม่นี่แหละครับ ที่กลัวก็คือปืนจาก ท่านเหล่านั้นจะเกิดอุบัติเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปโดนผู้อื่น

ผมจึงขออนุญาตชี้แจงตามประสบการณ์ มิใช่ตามตำราเพื่อนักยิงปืนมือใหม่จะได้ไม่พลาดพลั้งกัน เพราะถ้าพลาดหมายถึงการสูญเสียและเป็นคดี ความ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุด
ก่อนยิง
.
1. การนำปืนเข้าช่องยิง ถ้าเป็นปืนสั้นลูกโม่ ให้เปิดโม่ออก ถือปืนโดยปากกระบอกชี้ขึ้นด้านบน เอานิ้ว ออกนอกโกร่งไก ถ้าเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ให้เปิดลำเลื่อนค้างไว้ ถือปืนโดยปากกระบอกชี้ขึ้นด้านบน เอานิ้วออกนอกโกร่งไก ถ้าเป็นปืนยาวลูกเลื่อนให้เปิดลูกเลื่อนค้างไว้ ถือปากลำกล้องขึ้นด้านบน

2. อย่าบรรจุกระสุนก่อนเข้าช่องยิง เดินเข้าช่องยิงให้เรียบร้อยเสียก่อน

3. ทำการตรวจดูลำกล้องและรังเพลิงว่ามีเศษผ้า สำลี หรือสิ่งใดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามี (แม้แต่เล็กน้อย) ต้องเอาออกให้หมด คราบน้ำมันหล่อลื่นมากๆ จนเยิ้ม จารบีในลำกล้อง ต้องเช็ดออกให้หมดก่อนยิง ห้ามใช้วิธีการ “ยิงไล่” เพราะปืนท่านจะเสียหาย อย่างน้อยที่สุดก็คือลำกล้องบวม

4. เมื่อจะบรรจุกระสุน ให้หันปากกระบอกปืนไปยังเป้าเสียก่อน

5. เมื่อปืนบรรจุกระสุนแล้ว ปากกระบอกจะต้องชี้ไปยังเป้าอยู่เสมอ
.
เมื่อทำการยิง
.
1. เมื่อได้รับสัญญาณหยุดยิงจากผู้ควบคุม ต้องหยุดยิง เข้าห้ามไก และวางปืนทันที และไม่แตะต้องปืนอีก เป็นอันขาด โดยเดินถอยหลังห่างออกจากปืนของท่านอย่างน้อย 2 ก้าว หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณ อนุญาตยิง

2. ขณะยิงเมื่อกระสุนด้านไม่ลั่น อย่า อย่า และ อย่า รีบลดปืนลงทันที ให้ถือปืนค้างไว้โดยลำกล้องชี้ ไปยังเป้า นับ 1 ถึง 10 ในใจช้าๆ เหตุผลก็คือ กระสุนอาจจุดระเบิดช้าเนื่องจากความชื้นในดินปืนหรือ แก๊ปหรือเหตุอื่นใดก็แล้ว แต่หากท่านรีบลดปืนลงเพื่อตรวจปืนหรือขึ้นลำกระสุนใหม่ ลูกปืนอาจลั่นจังหวะนั้น ซึ่งผมเคยเจอว่า ยิงไม่ลั่น พรรคพวกรีบขึ้นลำเลื่อนใหม่ทันทีเพื่อเอากระสุนด้านออก โชคดีก็คือขณะ กระสุนที่คิดว่าด้านนั้นกำลังจะตกถึงพื้นก็ลั่นทันทีและไม่โดนใคร แต่ก็หน้าซีดกันเป็นแถว

3. ขณะยิงถ้าได้ยินเสียงปืนตนเองดังค่อยกว่าปกติ อย่ารีบยิงนัดต่อไป เพราะว่าดินขับเผาไหม้ไม่หมด หัวกระสุนอาจจะค้างอยู่ในลำกล้อง ให้ทำดังนี้คือ ในปืนลูกโม่ต้องปลดโม่ออก และตรวจดูลำกล้องว่าหัว กระสุนค้างอยู่ในลำกล้องหรือเปล่า ถ้าค้างก็ต้องเอาออกโดยปรึกษาเจ้าหน้าที่สนามซึ่งมีหน้าที่บริการให้ ท่าน ถ้าท่านยังขืนยิงต่อโดยเข้าใจผิดว่าให้ลูกปืนนัดใหม่ไปดันหัวกระสุนค้างออกไป สิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ ปืนจะระเบิดในมือท่านเหมือนท่านกำระเบิดมือและให้มันระเบิดบนมือยังไงยังงั้น แต่ถ้าท่านโชคดีที่ กระสุนไปค้างระหว่างช่องโม่กับลำกล้อง ปืนก็ยิงต่อไปไม่ได้เพราะโม่ไม่หมุน ถ้าเป็นปืนออโต้ สังเกต ได้ง่ายเพราะลำเลื่อนจะไม่ถอยหลัง ท่านจะต้องดึงแม๊กกาซีน ออก ดึงลำเลื่อนเพื่อนำกระสุนออก สังเกตว่ามีหัวกระสุนติดกับปลอกหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ให้ตรวจลำกล้องด่วน

4. ท่านที่ใช้ปืนออโต้และปืนของท่านสลัดปลอกกระสุนได้แรงและไกล ขอให้ขยับฉากกันปลอกกระสุน (เกือบทุกสนามจะมี) ให้อยู่ในสภาวะที่สามารถป้องกันปลอกกระสุนท่านไปรบกวนคนอื่นในช่องข้างเคียง

5. อย่ายิงปืนโดยทำท่าเป็นคาวบอย คือนำปืนใส่ซองข้างเอวหรือสะโพก แล้วชักขึ้นมายิงทันที ผมเห็น กับตาเลยว่าปืนลั่นเข้าต้นขากระสุนชอนไชมาระเบิดออกที่หัวเข่า (พิการครับ) ถ้าท่านอยากทำยังงั้น จริงๆ ให้ซ้อมแบบยิงแห้งดีกว่าครับ แล้วไปหัดชักยิงจริงๆ ในป่าไกลๆ ผู้คนโน่นเลยครับ

6. ถ้าท่านมีกระสุนยิงมากเป็นร้อยๆ นัด ควรทำความสะอาดปืนบ้าง เพื่อขจัดเขม่าและความสกปรก ออกไป ไม่ใช่เพื่อให้ปืนดูสะอาด แต่ทำเพื่อให้กลไกของปืนทำงานเป็นปกติ โดยเฉพาะปืนที่ทำงานด้วย ระบบแก๊สในการบริหารกลไก มีตัวอย่างในการแข่งขันยิงลูกซองรายการหนึ่ง ยิงกันเป็นร้อยนัด ปรากฎ ว่าปืนกระบอกหนึ่งเป็นแบบบริหารกลไกด้วยแก็ส ยิงจนมีเขม่าที่รังเพลิงมาก กระสุนนัดหนึ่งเข้ารังเพลิง ไม่100% ลูกเลื่อนก็เลยไม่ขัดกลอน 100% ด้วย พอเหนี่ยวไกปั๊บ กระสุนถอยหลังออกมาระเบิดในช่อง คายปลอก ปืนพังเลย โชคดีคนไม่พังตามปืนไปด้วย

7. ท่านที่ยิงปืนยาวระบบลูกเลื่อน ให้เอานิ้วออกจากไกปืนก่อนปิดลูกเลื่อน ผมโดนกับตัวเองเลยคือ ผู้ ยิงท่านนั้น (มือใหม่) ไม่ได้เอานิ้วออกจากไก หลังจากดันลูกเลื่อนป้อนกระสุนนัดใหม่ พอตบลูกเลื่อนลง สุดปืนลั่นตูมเลย ดีที่ลำกลัองหันขึ้นด้านบน แต่กระนั้นหัวกระสุนกระทบซีเมนต์แตกเป็นสะเก็ดตะกั่วเล็กๆ มาฝังที่ไหล่ผม (ตอนนี้ยังมีแผลเป็นอยู่เลย) ถ้าเข้าตาวันนั้นตาบอดแล้วครับ ตาขวาซะด้วย
 
 
หลังยิง
.
1. ตรวจปืนให้เรียบร้อยว่าไม่มีกระสุนค้างในรังเพลิง ลูกโม่

2. เปิดโม่หรือค้างลำเลื่อนก่อนออกจากช่องยิง นำปืนออกนอกช่องยิงโดยนิ้วชี้อยู่นอกโกร่งไก ลำ กล้องชี้ขึ้นด้านบนเสมอ

3. เป้าปืนของท่านที่ยิงแล้ว และไม่ต้องการนำกลับไป กรุณาเอาออกจากช่องยิงไปทิ้งด้วย (ตาม มารยาท)

4. ทำความสะอาดปืนทันทีอย่าทิ้งค้างคืนไว้เป็นอันขาด มิฉะนั้นปืนท่านจะเป็นสนิมเร็วมาก

5. ถ้าท่านใช้บริการล้างปืนตามสนาม น้ำมันที่ใช้ล้างนั้นเป็นน้ำมันก๊าด จะล้างแค่เขม่าออกเท่านั้น แต่ คราบตะกั่ว สารประกอบอื่นๆ ที่เกิดจากการเผ้าไหม้ยังล้างไม่หมด คุณควรล้างด้วยน้ำยาล้างปืนจริงๆ อีกครั้งที่บ้าน ใช้ยี่ห้อใดก็ได้ที่ระบุว่าใช้ขจัดคราบเขม่าและตะกั่ว
 

ถ้าท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำข้างต้นแล้ว ท่านจะยิงปืนได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และปืนจะอยู่กับท่าน ตราบนานเท่านานครับ
  ขอยกมอบความดีจากข้อความนี้แก่ มือเก่า รื้อเวทีท่านหนึ่ง ที่ผมไม่ได้เอ่ยนามท่าน


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: bnsub ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2009, 05:59:32 PM
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากจริง ๆ และทุกคนควรจะตระหนักเมื่อใช้ปืน ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: cn ที่ มีนาคม 04, 2009, 11:00:28 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: pdcom ที่ มีนาคม 05, 2009, 06:50:39 PM
อ่านแล้วละเอียดมากครับ ขอขอบคุณครับ จาก PD Com


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: cn ที่ มีนาคม 07, 2009, 06:03:24 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: zajang ที่ มีนาคม 19, 2009, 05:36:06 PM
มีประโยชน์มากจริงๆครับ
ขอบคุณพี่มากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: pin.p ที่ มีนาคม 24, 2009, 10:25:28 PM
ขอบคุณมากครับและจะนำไปบอกต่อ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: xseed ที่ มีนาคม 24, 2009, 10:41:04 PM
แล้วจะนำไปปฏิบัติครับ  ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: lekise.com ที่ มีนาคม 26, 2009, 12:45:09 PM
ขอบคุณมากคับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: duk5 ที่ เมษายน 02, 2009, 10:35:15 PM
ขอบคุณหลายๆครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Lux ferrer-รักในหลวง ที่ เมษายน 08, 2009, 04:21:49 PM
 ::014:: ::014::เข้ามาเก็บความรู้ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: peebig_a ที่ เมษายน 20, 2009, 02:08:54 PM
ได้ความรู้มากมายคับ ขอบคุณคับ ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: blackhopkin ที่ เมษายน 21, 2009, 11:28:36 AM
ต้องทำให้ได้ทุกข้ออย่างสม่ำเสมอก่อนแล้วละครับ

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nongbe ที่ เมษายน 24, 2009, 01:05:22 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ :)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: uzo ที่ เมษายน 29, 2009, 10:38:26 PM
น้องใหม่เพิ่งจะรู้ประสาก็วันนี้เอง กระผมจะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่สุดครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: too007 ที่ เมษายน 30, 2009, 08:20:25 PM
ขอบคุณ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: E20 BUE ที่ พฤษภาคม 07, 2009, 12:33:11 AM
ขอบคุณครับ ขออนุญาติแบ่งปันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: okanoy ที่ พฤษภาคม 17, 2009, 12:46:11 PM
ขออนุญาติคับ สมมุติว่า นาย  ก   ครอบครองปืนเถื่อนอยู่  จะทำยังไงให้ปืนเถื่อนนั้น  กลับมาเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฏหมาย  (อยากรู้ไว้เพื่อประดับปัญญาคับ)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: techace.co.th ที่ พฤษภาคม 23, 2009, 04:56:44 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: chan dpc ที่ พฤษภาคม 26, 2009, 07:20:25 PM
ขอบคุณมากๆๆครับ ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: PeTeR666 ที่ พฤษภาคม 27, 2009, 05:57:06 AM
ด้วยความเคารพ
           ขอบพระคุณครับ
...
::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: songchai_n ที่ มิถุนายน 07, 2009, 08:31:24 PM
Save ไว้แล้ว ขอบคุณท่านต้นฉบับครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: New-hand rifleman ที่ มิถุนายน 09, 2009, 11:24:33 AM
ขอบคุณครับสำหรับความรู้นี้ 


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: mee88 ที่ มิถุนายน 18, 2009, 01:20:49 PM
ขอบคุณมากๆเลยครับ ได้ความรู้มากเลยครับ
ของให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป สาธุ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: knight-tale ที่ มิถุนายน 19, 2009, 03:02:57 PM

เข้ามาอ่านอีกรอบ
และก็จะอ่านอีกหลายๆรอบ
ขอบคุณครับหัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Tืa์M๊ ┇รัnใuxaวJ ที่ กรกฎาคม 19, 2009, 02:15:48 AM
ผมถือข้อเดียวง่ายๆครับ   คือ อย่าเอานิ้วใส่ในโกรงไก ถ้าหากไม่พร้อมจะยิง   ส่วนความปลอดภัยอื่นๆ จะตามมาเองครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: New-hand rifleman ที่ กรกฎาคม 27, 2009, 03:29:06 PM
8. Do not grip gun when it is falling or moving.
อย่าตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้น


ขอบคุณครับ  จะพยามจำให้หมดครับ


ว่าแต่  ข้อความที่อ้างอิงข้าบนน่ะครับ  ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจึงห้ามตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้นล่ะครับ
ใครรู้ช่วยอธิบายด้วยครับ  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ   มือใหม่ครับ
หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: supun4252 ที่ กรกฎาคม 28, 2009, 10:40:49 AM
สมาชิกใหม่และเพิ่งมีปืนใช้ใหม่ ได้ประโยชน์มากครับขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีๆครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Cool Hand ที่ กรกฎาคม 29, 2009, 09:22:46 AM
ขอบคุณที่แบ่งปันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: em.nop ที่ กรกฎาคม 29, 2009, 10:55:45 AM
ดีครับ ดีมากๆ ช่วยอะรได้มมากเลย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: teddy, ที่ กรกฎาคม 31, 2009, 03:17:14 PM
ขอบคุณครับ ครอบคลุมดีจริง จริง


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Tืa์M๊ ┇รัnใuxaวJ ที่ สิงหาคม 04, 2009, 10:58:04 PM
 Always keep finger off the trigger guard until the gun points at the target and ready to fire.
อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง
^^^
^^^
ชอบคำนี้จริงๆครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: wareso ที่ สิงหาคม 05, 2009, 05:12:54 PM
สวัสดีครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: wareso ที่ สิงหาคม 05, 2009, 05:15:30 PM
ผมเป็นน้องใหม่ในบอดร์ ครับ
ที่จริงแล้วผมไม่มีปืนเลยซักกระบอก
แต่ชอบเข้ามาอ่าน เพื่อประดับความรู้
ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: teddy, ที่ สิงหาคม 13, 2009, 02:37:03 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: pon686 ที่ สิงหาคม 13, 2009, 05:08:33 PM
ขอบคุณครับที่เตือนสติ บางทีผมก็ลืมเหมือนกันขอบคุณหลายๆเด่อ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kongki ที่ สิงหาคม 15, 2009, 03:01:10 PM
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลต่างๆมากมาย ได้ความรู้เพิ่มเพื่อไว้แนะนำท่านอื่นต่อไป


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: missort ที่ สิงหาคม 29, 2009, 01:48:33 PM
ขอบคุณครับน้า นี่เป็นความรู้ที่มีค่ามากสำหรับผมครับ และทุกคนก็น่าจะปฏิบัติตามนะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: รพินทร์ ไพรวัลย์ ที่ กันยายน 01, 2009, 12:19:33 PM


สนามยิงปืนราชนาวี บางนา

(http://www.pixnice.com/upload/files/bnkinnmzxtzyt2itzhqg.jpg) (http://www.pixnice.com/upload/)(http://www.pixnice.com/upload/files/wccndj2mmjozqxtizjwr.jpg) (http://www.pixnice.com/upload/)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ☆☆☆snipermagpul☆☆☆ ที่ กันยายน 02, 2009, 08:57:20 AM
เก็บความรู้มาอีกแล้ว


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: pirananjr ที่ กันยายน 08, 2009, 12:32:12 PM
ขอบุคณครับสำหรับ ข้อความดี ๆ แบบนี้ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: yongkit ที่ กันยายน 11, 2009, 11:03:01 AM
ขอบคุณคับ ::014:: เป็นการเตือนสติที่ดีมากบางที่ผมก็ลืมบ้าง ::004:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: p.so ที่ กันยายน 14, 2009, 12:54:05 PM
บาเร็ตต้า 92 fs มีทั้งผลิตในสหรัฐกับอิตาลี ไม่ทราบแตกต่างกันยังไงครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: satanic ที่ กันยายน 15, 2009, 10:12:31 AM
น่าสนใจดีครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: homeColt ที่ กันยายน 19, 2009, 03:52:21 PM
  ขอบคุณมากๆคับ ทามให้ผมรู้หลายๆอย่าง

    ขอบคุณคับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: toonrtaf ที่ กันยายน 19, 2009, 10:25:30 PM
ดีมากเลยคับ เหมาะสำหรับมือใหม่อย่างผมมากๆเลยคับ
ขอบคุณคับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: tana2516 ที่ ตุลาคม 01, 2009, 01:29:10 PM
ได้เทารัส pt 111 pro จาก สน.สก.


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Natt_lek ที่ ตุลาคม 05, 2009, 12:39:38 AM
น้องใหม่อย่างผมจะทำตามคำแนะนำของรุ่นพี่ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: atom dad ที่ ตุลาคม 07, 2009, 10:49:00 AM
รับทราบและจะนำไปปฏิบัติ รวมทั้งเผยแผ่ให้กระจายในวงกว้างต่อไปครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: arsa ที่ ตุลาคม 08, 2009, 04:14:41 PM
เพิ่งมาใหม่ครับยินดีที่ได้รู้จักทุกท่าน......... อาษา


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: LadySmith ที่ ตุลาคม 09, 2009, 01:51:51 PM
รับทราบค่ะ ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ViciousViper ที่ ตุลาคม 11, 2009, 09:29:13 AM
รับทราบและถือปฎิบัติ

ผมอ่านบอร์ดนี้มาสักพักแล้วแต่เพิ่งสมัครครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: komjuk ที่ ตุลาคม 18, 2009, 06:29:20 PM
ขอเก็บไว้ในความทรงจำครับ เป็นความรู้มาก


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: tidsadee ที่ ตุลาคม 24, 2009, 11:37:59 PM
 :o :o จดจำและบอกต่อ ขอบพระคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: BAI ที่ พฤศจิกายน 26, 2009, 03:04:34 PM
ขอเก็บข้อมูลครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: TU2010 ที่ พฤศจิกายน 28, 2009, 08:56:02 PM
ได้อ่านแล้ว..ดีมากเลยครับ...


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nongsalim ที่ พฤศจิกายน 29, 2009, 02:41:25 PM
รับทราบและนำไปทำครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nawin 847 ที่ พฤศจิกายน 29, 2009, 05:07:52 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: qazyhn ที่ ธันวาคม 03, 2009, 08:58:32 PM
น้องใหม่ ลองตั้งกระทู้ และแสดงตนด้วยความนับถือ รุ่นพี่และขอคำแนะนำทุกเรื่องเกี่ยวกับปืน จากทุกท่าน


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: suppachai sookbandit ที่ ธันวาคม 03, 2009, 10:37:32 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: homeColt ที่ ธันวาคม 17, 2009, 09:16:00 PM
มีกฏความปลอดภัยแล้วก็ต้องมี

เทคนิคการยิงครับ

เทคนิคการยิงปืนพก ประกอบด้วย
1.ท่าทาง ( STANCE )
2.การจับปืน ( GRIP )
3.การจัดศูนย์ ( SIGHT ALLIGEMENT )
4.การเล็ง ( SIGHT PICTURE )
5.การควบคุมลมหายใจ ( BREATHING CONTROL )
6.การลั่นไก ( TRIGGER CONTROL )
7.การเล็งตาม ( FOLLOW THROUGH )
ท่าทาง ( STANCE )
- ยืนตัวตรงกับเป้า เท้าแยกพอประมาณ ( ประมาณเสมอไหล่ )
- นน.ตัวอยู่ระหว่างกลางของเท้าทั้งสองข้าง ขาเหยียดตึง
- ล็อกเข่า เอว ไหล่ คอตั้งตรง ตามองที่เป้า
การจับปืน( GRIP )
- จับให้สูงใกล้แนวลำกล้องมากที่สุด เพื่อลดแรงสะท้อนถอยหลัง
- จับปืนให้กระชับให้แนวลำกล้องอยู่ใกล้แนวแขนมากที่สุด
- จัดวางนิ้วชี้ให้พอดีกับตำแหน่งที่เหนี่ยวไก
- ออกแรงบีบหน้าด้ามปืน ส่งแรงผ่านอุ้งมือ แล้วอัดเข้ากับข้อมือ มือที่ไม่ถนัดนำมาประกบ ล็อกข้อมือ
การจัดศูนย์( SIGHT ALLIGEMENT )
- จับปืนชี้ลงพื้นประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตึง
- จัดศูนย์พอดีแล้วล็อกไว้
- เงยหน้ามองหาเป้า จะเกิดแนวเส้นเล็ง ตา – เป้า
- ยกปืนขึ้นสู่แนวเส้นเล็ง จะเกิดภาพ ตา – ศูนย์หลัง - ศูนย์หน้า - เป้า
- ถ้าไม่ตรง ให้จับปืนใหม่ หรือขยับตัวทางข้าง เข้า –ออกจนตรงพอดี ถ้าทำไม่ได้ให้กลับไปทำข้อ 1 ใหม่
การเล็ง( SIGHT PICTURE )
- ต้องมีสมาธิดี
- ปรับสายตาให้มองเห็นศูนย์ให้ชัด ( ศูนย์พอดี )
- ปรับสายตาผ่านศูนย์ให้เห็นเป้า หาจุดเล็ง
- ทำตามข้อ 2-3 สลับไป สลับมาหลาย ๆ ครั้ง เพื่อ
- ควบคุมภาพเล็งให้สมบูรณ์ตลอดเวลา และจะทำให้เกิดสมาธิ จิตมุ่งที่ภาพเล็ง จะรู้การเคลื่อนไหวของภาพเล็งและเป้า
การควบคุมลมหายใจ( BREATHING CONTROL ) เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยที่สุด ให้ได้ภาพเล็งที่นิ่งที่สุด ปฏิบัติดังนี้
- หายใจเข้า 100 % แล้วผ่อนออก 20 %
- กลั้นหายใจไว้ประมาณ 6 - 10 วินาที
การลั่นไก( TRIGGER CONTROL )
- ออกแรงเหนี่ยวไกอย่างสม่ำเสมอจนกว่ากระสุนจะลั่น
- ถ้าลั่นไกไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้ยกเลิก
- กลับมาเริ่มต้นใหม่
การเล็งตาม( FOLLOW THROUGH )
- เล็งตามทุกครั้งที่ทำการลั่นไก
- เพื่อให้มั่นใจว่าเกิดภาพเล็งที่สมบูรณ์ตลอดเวลา
- เพื่อให้ภาพเล็งในนัดต่อไปกลับมาอย่างเร็ว


** ทุกครั้งที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจ ไม่ดีพอ ให้เริ่มนับ 1 ใหม่ อย่าไปฝืนลั่นไก....หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: viriya06 ที่ มกราคม 13, 2010, 09:55:36 PM
  ขอบพระคุณกับ ความรู้ดีๆครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: homeColt ที่ มกราคม 15, 2010, 06:28:53 PM
 ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: tashiro1 ที่ มกราคม 27, 2010, 11:14:08 PM
ขอบคุณครับ.............................. :~) :~) :~)

สงสัยอยู่นิด......5. Line the storage floor with plastic sheet or waxed paper.
ปูพื้นตู้เก็บปืนด้วยพลาสติกหรือกระดาษมัน

เพื่ออะไรครับ.......อันนี้ไม่รู้จริงๆครับ ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: khwanphet_NAVY 39 ที่ มกราคม 28, 2010, 04:46:29 PM
.......................มาทวนความจำ................ :VOV: :VOV: :VOV:............................................... ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: NONNY_G ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2010, 05:27:33 PM
::014::ขอบคุณคร้าบ :<><>


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kotcha ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 10:57:09 AM
ขอบคุณครับ ดีมากเลย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kotcha ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 10:59:15 AM
ดีมากเลยครับ เป็นประโยชน์ดี


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: guntoon ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2010, 11:08:48 AM
ขอบคุณครับจะนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: imton ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 09:09:11 AM
ขอบคุณครับ สำหรับบทความดีๆ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: dangsss ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2010, 10:11:32 PM
ขอบพระคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: duke32 ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 01:29:00 PM
ขอบคุณมากครับ....
...เป็นความรู้ที่ดีมาก...(ผมไม่คอยรู้เลย)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: homeColt ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 06:45:02 PM
ผมเองยังหัด ฝึกฝนให้เกิดความเคยชินตลอดเลยครับ

ให้ความสำคัญตลอดเรื่องความปลอดภัย  ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: washiravit ที่ มีนาคม 03, 2010, 08:17:32 AM
ขอบคุณแล้วจะนำไปปฏิบัติครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: sab_ensave@รักในหลวง ที่ มีนาคม 20, 2010, 01:17:10 AM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: majiciris ที่ มีนาคม 20, 2010, 05:38:58 PM
รับแซ่บครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: DeathLineZ ที่ มีนาคม 21, 2010, 12:07:37 AM
H&K PSG-1 ของจริง สไนเปอร์

ขอใบอนุญาติได้ป่าวว

แล้วก็ราคาเท่าไหร่ เงินไทยอ่า

ถ้าขอไม่ได้ เกบไว้เปนปืนเถื่อนมีโอกาศ ถูกจับมากเท่าไหร่ ไว้ในบ้านเฉยๆ

แล้วมี พวกปืน สุ้มยิง เจ๋งๆ ที่จะแนะนำมั๊ย

แล้วก็ ขอข้อมูล ปืน BB Gun อะ พวกสไนเปอร์ สุ้มยิง

แล้วก็ ไรเฟิลจู่โจม ยิงแม่นๆ อะ ขอราคาด้วยนะ แล้วก็พวกของแต่ง BB GUN

ถ้าให้ดีเอาเว็ปเลยย

หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: PPBEAU1234 ที่ เมษายน 03, 2010, 01:53:17 PM
ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ozonated ที่ เมษายน 04, 2010, 07:23:28 PM
ขอบคุณครับบางข้อถ้าไม่อ่าน
ผมก็คนนึงที่มองข้าม ::008::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: soulmaster08 ที่ เมษายน 05, 2010, 03:52:05 PM
ขอบคุณและปฎิบัติครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: WWBEAU1234 ที่ เมษายน 06, 2010, 05:47:13 PM
ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: YBEAU1234 ที่ เมษายน 08, 2010, 03:01:50 PM
ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Robocorp ที่ เมษายน 22, 2010, 07:39:00 PM
ขอบคุณค่ะ...มีประโยชน์สำหรับมือใหม่มากๆๆเลย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: eddi10 ที่ เมษายน 24, 2010, 10:38:19 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ และขออนุญาต copy ทำสำเนาแจกจ่ายให้พรรคพวกที่มีปืนและเป็นมือใหม่เช่นผม  ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: BIGFISH ที่ เมษายน 27, 2010, 04:08:04 AM
1. Use gun as the last resource of self-defense.
ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

มีเรื่องน่าสนุกมาแบ่งปันครับ
วันนี้ผมโชคดีมาก

 เที่ยงคืน แปดนาที วันนี้ ได้รับโทรศัพท์และ มีเหตุต้องนำปืนมาใช้เป็นตัวช่วย
หยุดและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุบุกรุกยามวิกาล เข้ามาทำลายทรัพย์สิน
เนื่องจากตามหาเรื่องเมียที่เลิกกัน ที่เป็นลูกค้าห้องพักให้เช่า เห็นรองเท้าผู้ชาย ทุบกระจกห้องแตก
ทั้งที่นัดหย่าต้นเดือนหน้า

ผู้ก่อเหตุอาละวาด ก็เมาบ้าใช้ได้  ไม่กลัวปืน บอกผมว่าไม่มีอาวุธ จะยิงก็ยิง เดินเข้ามาประชิดตัว
ผมยืนขวางทางลงรอตำรวจมาถึง ตัดสินใจชกซ้ายที่หน้าให้ดอกหนึ่ง
แล้วสั่งให้ถอยห่างออกไป   บอกกลับไปว่ามึงไม่ต้องห่วง หลังจากที่กูยิงมึงแล้ว
เดี๋ยวจะมีอยู่ในมือมึงเอง ยอมถอยแต่โดยดี
ในกรณีนี้ ปืนมีประโยชน์ ในการควบคุมสถานการณ์ โดยไม่ต้องยิง

พอตำรวจมา พึ่งจะแสดงตนว่าเป็นนาวิกโยธินอยู่ลาดตระเวน ไปอยู่ใต้มา 5 ปี เคยเป็นลูกน้องเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกันอีก
เห็นแก่งานในหน้าที่ที่ทำมา สุดท้ายว่าตามธรรมเนียม พาไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพัก ให้ร้อยเวรช่วยว่ากล่าวตักเตือน

ในกรณีที่เขาคิดจะสู้ การปล่อยให้เข้ามาประชิดตัว เสี่ยงต่อการถูกปล้ำแย่งปืนอย่างมาก
ที่เขาไม่สู้ถือเป็นโชคดี

และมีความเป็นไปได้สูง ที่เขาจะพกปืนขึ้นมาด้วย  และแสดงท่าทีต่อสู้ การไม่ได้ฆ่าหรือถูกฆ่า  ถือว่าโชคดีมาก

เพิ่มเติม คุยกัยฝ่ายหญิง บอกว่าเขามีปืนอยู่ในรถ นิสัยใจคอน่าเป็นห่วง
โทรไปหาเพื่อนแล้ว ให้ช่วยโทรไปตักเตือนอีกทาง หวังว่าคงหยุดได้
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบกรณีจ่อยิงรปภ และแฟนสาวที่เคยเห็นกัน

และไม่อยากใช้ทางเลือกสุดท้าย

หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: fineoab ที่ เมษายน 27, 2010, 09:54:11 AM
ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้มากเลยค่ะ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: union ที่ เมษายน 29, 2010, 02:19:46 PM
ขอบคุณมากครับ และพร้อมปฎิบัติ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Tืa์M๊ ┇รัnใuxaวJ ที่ พฤษภาคม 11, 2010, 10:24:47 PM
ขอบคุณครับ.............................. :~) :~) :~)

สงสัยอยู่นิด......5. Line the storage floor with plastic sheet or waxed paper.
ปูพื้นตู้เก็บปืนด้วยพลาสติกหรือกระดาษมัน
 
เพื่ออะไรครับ.......อันนี้ไม่รู้จริงๆครับ ::014:: ::014:: ::014::
ผมคิดว่าน่าจะกันความชื้นจากพื้นดินขึ้นสู่ตู้เก็บปืนนะครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kvy_gunsandgames ที่ มิถุนายน 03, 2010, 01:54:26 AM
เยี่ยมมากๆครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: horizon! ที่ มิถุนายน 04, 2010, 01:54:22 PM
อ่านให้ขึ้นใจมีประโยชน์ดีครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: cadet38 -รักในหลวง- ที่ มิถุนายน 04, 2010, 04:48:27 PM
สุดยอดครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: w - j รู้ รัก สามัคคี ที่ มิถุนายน 14, 2010, 05:54:09 PM
เป็นความรู้ดีมากครับ ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: +[t][a][m]857+ ที่ มิถุนายน 15, 2010, 08:36:13 PM
ขอบคุณครับสำหรับความรู้


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: surasak.087 ที่ มิถุนายน 19, 2010, 07:33:49 AM
 :D ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: PIYAWAT11 ที่ มิถุนายน 21, 2010, 01:44:00 PM
รับทราบครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: hallander686 ที่ มิถุนายน 24, 2010, 11:30:59 PM
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เก่าๆที่ลืมไปแล้วบางอย่างเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามไป....


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: PKCZP01 ที่ กรกฎาคม 03, 2010, 01:43:26 PM
thank


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: jongrak52 ที่ กรกฎาคม 25, 2010, 02:32:26 PM
ขอบคุณมากๆสำหรับความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน  ครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: laluad ที่ สิงหาคม 14, 2010, 10:55:56 PM
ขอบคุณครับ

 ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Kai_Army_Navy ที่ สิงหาคม 16, 2010, 09:29:43 AM
กฎแห่งความปลอดภัย

General Cautions ข้อระวังทั่วไป

1. Use gun as the last resource of self-defense.
ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

2. Gun owner must train properly and practice regularly.
เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

3. Keep gun out of reach of untrained person.
เก็บปืนให้พ้นจากบุคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

4. Gun and ammunition must be maintained properly.
เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี

5. Bullet can and will ricochet on hard surface include water with low angle of impact yet maintain fatality and bullet falling back from the sky is fatal.
หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำและหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

6. Pay attention to the back- stop that over penetrated or missed bullet will not cause any harm.
คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมายและ/หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตราย

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง

8. Do not threat to shoot anybody
อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

9.  Do not handle gun when drinking alcohol or still under influence of alcohol.
อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

10. Gun has no brain of its own, please use yours
ผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน มิใช่อุปกรณ์รับผิดชอบการกระทำของมนุษย์

Handling การถือและบริหารกลไกปืน

1. Consider any gun loaded and check before handle.
ตรวจสอบปืนทุกกระบอกเสมือนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่

2. Check only gun you know its function.
ตรวจสอบเฉพาะปืนแบบที่ท่านรู้กลไกการทำงานเท่านั้น

3. Always keep finger off the trigger guard until the gun points at the target and ready to fire.
อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง

4. Do not point gun at anybody direction’s even if it is unloaded.
อย่าชี้ปืนไปที่บุคคลใดที่ท่านไม่ต้องการยิง ถึงแม้วจะเป็นปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนก็ตาม

5. Receive and pass only unloaded gun in safe mode.
ส่งและรับปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้เท่านั้น

6. Do not imitate any gun handling in the film.
อย่าเลียนแบบการถือและบริหารกลไกปืนในภาพยนต์

7. Do not display gun in public in normal situation.
อย่าแสดงปืนในที่สาธารณะในสถานการณ์ปรกติ

8. Do not grip gun when it is falling or moving.
อย่าตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้น

9. Use gun as it is, ie. do not slap or hit anything with gun.
ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

10. Mishandling leads to malfunction and mechanical accident.
การถือและบริหารกลไกปืนที่ผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

Storage and transporting การเก็บและพกพา

1. Do not publicize gun ownership in order to avoid burglary.
อย่าแสดงตนว่าท่านมีปืนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสถูกโจรกรรม

2. Keep gun in easy accessible locked store.
เก็บปืนในตู้ล๊อกกุญแจแต่ต้องใกล้ตัวและสามารถเปิดได้สะดวก

3. If gun is not store in bedroom the store must be extra secured.


ตู้เก็บปืนที่อยู่นอกห้องนอนต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ

4. Storage must be dry and avoid direct sunlight.
เก็บปืนในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

5. Line the storage floor with plastic sheet or waxed paper.
ปูพื้นตู้เก็บปืนด้วยพลาสติกหรือกระดาษมัน

6. In order to avoid humidity at gun surface, do not keep gun in holster or wrap gun in storage
อย่าใส่ปืนในซองเป็นเวลานานหรือใช้ผ้าห่อปืนเพื่อป้องกันความชื้นที่ผิวปืน

7. Keep defensive gun loaded in store with extra ammunition but for storage that is not in easy reaching area it is advisable to unload gun and keep ammunition separately, or for best precaution, dissemble the gun.
บรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวและเตรียมกระสุนสำรอง แต่อย่าบรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เก็บห่างตัวและเก็บกระสุนแยกต่างหาก ถ้าเป็นไปได้ควรแยกชิ้นส่วนให้ปืนกระบอกนั้นใช้ยิงไม่ได้

8. It is advisable to keep gun and registration document separately and must keep copies of registration somewhere else.
ควรเก็บปืนและทะเบียนปืนแยกจากกัน และต้องถ่ายสำเนาสำรองไว้

9. Store gun accessory away from visitor.
เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนให้พ้นจากสายตาแขกผู้มาเยือนบ้าน

10. Carry gun according to the law and avoid presenting gun to public when leaving house and packing into the car.
      พกพาปืนตามที่กฎหมายกำหนดและระวังอย่าให้เพื่อนบ้านเห็นปืนเวลานำออกไปใส่รถ

Maintenance การดูแลรักษา

1. Clean gunmetal surface as soon as possible after contact with hand or non-holster material.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะทุกครั้งเมื่อหลังใช้มือจับ หรือสัมผัสกับวัสดุที่ไม่ใช่ซองปืน

2. Field strip and clean gun on the same day every time after firing.
ถอดประกอบปืนขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดในวันที่ทำการยิงทุกครั้ง

3. Clean carry gun surface at least once a week.
ทำความสะอาดผิวปืนกระบอกที่พกพาทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

4. Clean carry gun in field strip at least every two months even when you have no shooting.
ถอดประกอบปืนที่พกพาทุกวันขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกสองเดือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงก็ตาม

5. Clean stored gun surface at least every two months.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะที่เก็บในตู้อย่างน้อยทุกสองเดือน

6. Clean stored gun in field strip at least every six months.
ถอดประกอบปืนที่เก็บในตู้ขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกหกเดือน

7. Clean holster and gun bag along with gun.
ทำความสะอาดซองปืน และถุงใส่ปืนทุกครั้งที่ทำความสะอาดปืน

Ammunition เครื่องกระสุนปืน

1. Use the gun’s specific ammunition only.
ใช้กระสุนที่ตรงกับขนาดของปืนเท่านั้น

2. Store ammunition in cool and dry environment.
เก็บกระสุนที่ในที่เย็นและแห้ง

3. Handle ammunition with care, ammunition can be defected from rough handling.
หยิบจับกระสุนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกระสุนสามารถเสื่อมสภาพได้จากการกระทบกระเทือน

4. If possible, avoid keeping ammunition in excessive heat such as outdoor car park.
ถ้าเป็นไปได้ อย่าทิ้งกระสุนปืนไว้ในที่ร้อนเช่นรถที่จอดตากแดด

5. It id advisable to practice with defensive ammunition.
ควรฝึกซ้อมด้วยกระสุนแบบเดียวกับที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัว

6. Change ammunition in carry gun every year.
เปลี่ยนกระสุนในปืนที่พกพาประจำทุกปี

7. Defensive ammunition should not be stored for more than 15 years.
กระสุนที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวไม่ควรเก่าเกิน 15 ปี

8. Avoid ammunition from contact with oil as it can be misfire
อย่าให้กระสุนถูกน้ำมันเพื่อป้องกันกระสุนด้าน9. Hollow Point bullet is recommended, especially for high velocity ammunition such as             9 mm. Para., to reduce the chance of over penetration.
ควรใช้กระสุนหัวรู โดยเฉพาะในกระสุนแบบที่มีความเร็วสูง เช่น 9 มม. พาราเบลลั่ม เพื่อลดโอกาสกระสุนทะลุเป้าหมายไปก่ออันตราย

10. +P ammunition is recommended if you can control it effectively.
ควรใช้กระสุนความเร็วสูงพิเศษถ้าท่านสามารถยิงได้ดี

Range shooting การยิงปืนในสนามยิงปืน

1. Follow range rules.
ปฏิบัติตามกฎของสนามยิงปืน

2. Carry gun in safe mode.
ถือปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้

3. Do not tease other shooters.
อย่าล้อเลียนนักยิงปืนท่านอื่น

4. Use ears and eyes protection devices.
ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและใส่แว่นตายิงปืน

ขออนุญาตยกเครดิตให้คุณ LE ครับ


ขอบคุณครับ...สำหรับข้อมูลที่นำมาฝากกันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: zebraman ที่ สิงหาคม 18, 2010, 02:14:19 PM
ถามว่าถ้าปืนตกน้ำแล้วมันยังยิงได้อยู่ป่าวครับ  :-\


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: som_pong ที่ สิงหาคม 20, 2010, 02:16:37 PM
ผมได้เข้าสมัครสมาชิก อวป.ใหม่  ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องปืน  ได้อ่านกฎความปลอดภัยแล้วดีมาก  ขอขอบคุณด้วยครับ  และผมจะหาความรู้จาก เว็ป อวป.ต่อไปครับขอขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: som_pong ที่ สิงหาคม 20, 2010, 02:22:40 PM
ผู้ดูแลบอร์ดหรือสมาชิกท่านใดพอรู้เรื่องเกี่ยวกับกระสุนปืน .38  และราคาพร้อมแหล่งซื้อบ้างไหมครับ  ผมมือใหม่ ขอความอนุเคราะห็ด้วยครับ  ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ล่วงหน้าครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: pp-mk ที่ สิงหาคม 22, 2010, 04:56:12 PM
 ::002:: ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล เป็นประโยชน์มากครับ ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Sarah ที่ สิงหาคม 23, 2010, 01:44:09 PM
พวกพี่ๆเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมกันคะ กี่โมง วันอะไรบ้าง ส่วนใหญ่


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: T0mmy ที่ สิงหาคม 23, 2010, 03:11:26 PM
ผู้ดูแลบอร์ดหรือสมาชิกท่านใดพอรู้เรื่องเกี่ยวกับกระสุนปืน .38  และราคาพร้อมแหล่งซื้อบ้างไหมครับ  ผมมือใหม่ ขอความอนุเคราะห็ด้วยครับ  ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ล่วงหน้าครับ


ผมก็ใช้อยู่ครับ ลูกซ้อม กล่องละ700-750บาท(แล้วแต่สนาม) ลูกจริงกล่องละ1,450-1,500บาท แล้วแต่สนามและยี่ห้อ
สยป.ทั่วไปมีจำหน่ายครับ


พวกพี่ๆเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมกันคะ กี่โมง วันอะไรบ้าง ส่วนใหญ่


?  ?  ?  ?  ?


หัวข้อ: คดีนำพาอาวุธปืน
เริ่มหัวข้อโดย: sks_korn ที่ กันยายน 07, 2010, 07:58:23 PM
ถูกตำรวจจับคดีนำพาอาวุธปืนมีทะเบียนแล้วประกันตัวออกมาเป็นเวลาสี่เดือนแล้ว
แต่ตำรวจยังไม่ส่งเรื่องขึ้นศาลเพื่อเสียค่าปรับอยากทราบว่าถ้าเรื่องครบกำหนดหกเดือน
แล้วผลจะเป็นอย่างไรครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: เจษ ก้านไม้ขีด ที่ กันยายน 22, 2010, 10:40:09 AM
สวัสดีครับท่านเจ้าของกระทู้และท่านที่ให้ความรู้ ผมได้ข้อมูล เป็นประโยชน์มากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: sibsan ที่ กันยายน 22, 2010, 11:40:46 AM
ผมได้ข้อมูล เป็นประโยชน์มาก  ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: vit_2511 ที่ กันยายน 22, 2010, 11:52:08 AM
ผมสมาชิกให่มขอบคุณมากครับที่ให้คาวมรู้


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นุ่น บางไกร ที่ กันยายน 23, 2010, 01:53:13 AM
หัวข้อที่กล่าวมา..จะปฏิบัติตามครับ..ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: pon k ที่ กันยายน 23, 2010, 03:52:41 PM
สมาชิกใหม่ รับทราบปฏิบัติครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ กันยายน 23, 2010, 10:43:42 PM
สำหรับตัวผมเอง ที่ต้องระวังให้หนักตอนนี้ก็คือ ต้องระวังนิ้วชี้ครับ พยายามจะไม่เอาเข้าใกล้ไกเลย หากไม่ยิงครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: PRo_TReK ที่ พฤศจิกายน 16, 2010, 10:08:18 PM
ขอบคุณมากคับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: scamp1911 ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 09:20:06 AM
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออนุญาตนำความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อ ชาวบ้านของผมที่ ตจว.ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: tumm_92_Gti ที่ ธันวาคม 03, 2010, 04:13:36 PM
ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ที่ผมไม่เคยรู้ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kk810662 ที่ ธันวาคม 16, 2010, 04:36:42 PM
ขอบคุณครับ จะพยายามจำให้หมด
       และรำลึกทุกครั้งที่จับหรือเก็บปืน      ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: maxmin ที่ ธันวาคม 22, 2010, 09:18:23 PM
เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ ขอบคุณครับ  ;D ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: phuwanut ที่ มกราคม 04, 2011, 12:13:28 PM
กฎแห่งความปลอดภัย

General Cautions ข้อระวังทั่วไป

1. Use gun as the last resource of self-defense.
ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

2. Gun owner must train properly and practice regularly.
เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

3. Keep gun out of reach of untrained person.
เก็บปืนให้พ้นจากบุคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

4. Gun and ammunition must be maintained properly.
เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี

5. Bullet can and will ricochet on hard surface include water with low angle of impact yet maintain fatality and bullet falling back from the sky is fatal.
หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำและหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

6. Pay attention to the back- stop that over penetrated or missed bullet will not cause any harm.
คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมายและ/หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตราย

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง

8. Do not threat to shoot anybody
อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

9.  Do not handle gun when drinking alcohol or still under influence of alcohol.
อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

10. Gun has no brain of its own, please use yours
ผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน มิใช่อุปกรณ์รับผิดชอบการกระทำของมนุษย์

Handling การถือและบริหารกลไกปืน

1. Consider any gun loaded and check before handle.
ตรวจสอบปืนทุกกระบอกเสมือนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่

2. Check only gun you know its function.
ตรวจสอบเฉพาะปืนแบบที่ท่านรู้กลไกการทำงานเท่านั้น

3. Always keep finger off the trigger guard until the gun points at the target and ready to fire.
อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง

4. Do not point gun at anybody direction’s even if it is unloaded.
อย่าชี้ปืนไปที่บุคคลใดที่ท่านไม่ต้องการยิง ถึงแม้วจะเป็นปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนก็ตาม

5. Receive and pass only unloaded gun in safe mode.
ส่งและรับปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้เท่านั้น

6. Do not imitate any gun handling in the film.
อย่าเลียนแบบการถือและบริหารกลไกปืนในภาพยนต์

7. Do not display gun in public in normal situation.
อย่าแสดงปืนในที่สาธารณะในสถานการณ์ปรกติ

8. Do not grip gun when it is falling or moving.
อย่าตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้น

9. Use gun as it is, ie. do not slap or hit anything with gun.
ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

10. Mishandling leads to malfunction and mechanical accident.
การถือและบริหารกลไกปืนที่ผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

Storage and transporting การเก็บและพกพา

1. Do not publicize gun ownership in order to avoid burglary.
อย่าแสดงตนว่าท่านมีปืนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสถูกโจรกรรม

2. Keep gun in easy accessible locked store.
เก็บปืนในตู้ล๊อกกุญแจแต่ต้องใกล้ตัวและสามารถเปิดได้สะดวก

3. If gun is not store in bedroom the store must be extra secured.


ตู้เก็บปืนที่อยู่นอกห้องนอนต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ

4. Storage must be dry and avoid direct sunlight.
เก็บปืนในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

5. Line the storage floor with plastic sheet or waxed paper.
ปูพื้นตู้เก็บปืนด้วยพลาสติกหรือกระดาษมัน

6. In order to avoid humidity at gun surface, do not keep gun in holster or wrap gun in storage
อย่าใส่ปืนในซองเป็นเวลานานหรือใช้ผ้าห่อปืนเพื่อป้องกันความชื้นที่ผิวปืน

7. Keep defensive gun loaded in store with extra ammunition but for storage that is not in easy reaching area it is advisable to unload gun and keep ammunition separately, or for best precaution, dissemble the gun.
บรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวและเตรียมกระสุนสำรอง แต่อย่าบรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เก็บห่างตัวและเก็บกระสุนแยกต่างหาก ถ้าเป็นไปได้ควรแยกชิ้นส่วนให้ปืนกระบอกนั้นใช้ยิงไม่ได้

8. It is advisable to keep gun and registration document separately and must keep copies of registration somewhere else.
ควรเก็บปืนและทะเบียนปืนแยกจากกัน และต้องถ่ายสำเนาสำรองไว้

9. Store gun accessory away from visitor.
เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนให้พ้นจากสายตาแขกผู้มาเยือนบ้าน

10. Carry gun according to the law and avoid presenting gun to public when leaving house and packing into the car.
      พกพาปืนตามที่กฎหมายกำหนดและระวังอย่าให้เพื่อนบ้านเห็นปืนเวลานำออกไปใส่รถ

Maintenance การดูแลรักษา

1. Clean gunmetal surface as soon as possible after contact with hand or non-holster material.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะทุกครั้งเมื่อหลังใช้มือจับ หรือสัมผัสกับวัสดุที่ไม่ใช่ซองปืน

2. Field strip and clean gun on the same day every time after firing.
ถอดประกอบปืนขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดในวันที่ทำการยิงทุกครั้ง

3. Clean carry gun surface at least once a week.
ทำความสะอาดผิวปืนกระบอกที่พกพาทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

4. Clean carry gun in field strip at least every two months even when you have no shooting.
ถอดประกอบปืนที่พกพาทุกวันขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกสองเดือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงก็ตาม

5. Clean stored gun surface at least every two months.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะที่เก็บในตู้อย่างน้อยทุกสองเดือน

6. Clean stored gun in field strip at least every six months.
ถอดประกอบปืนที่เก็บในตู้ขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกหกเดือน

7. Clean holster and gun bag along with gun.
ทำความสะอาดซองปืน และถุงใส่ปืนทุกครั้งที่ทำความสะอาดปืน

Ammunition เครื่องกระสุนปืน

1. Use the gun’s specific ammunition only.
ใช้กระสุนที่ตรงกับขนาดของปืนเท่านั้น

2. Store ammunition in cool and dry environment.
เก็บกระสุนที่ในที่เย็นและแห้ง

3. Handle ammunition with care, ammunition can be defected from rough handling.
หยิบจับกระสุนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกระสุนสามารถเสื่อมสภาพได้จากการกระทบกระเทือน

4. If possible, avoid keeping ammunition in excessive heat such as outdoor car park.
ถ้าเป็นไปได้ อย่าทิ้งกระสุนปืนไว้ในที่ร้อนเช่นรถที่จอดตากแดด

5. It id advisable to practice with defensive ammunition.
ควรฝึกซ้อมด้วยกระสุนแบบเดียวกับที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัว

6. Change ammunition in carry gun every year.
เปลี่ยนกระสุนในปืนที่พกพาประจำทุกปี

7. Defensive ammunition should not be stored for more than 15 years.
กระสุนที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวไม่ควรเก่าเกิน 15 ปี

8. Avoid ammunition from contact with oil as it can be misfire
อย่าให้กระสุนถูกน้ำมันเพื่อป้องกันกระสุนด้าน9. Hollow Point bullet is recommended, especially for high velocity ammunition such as             9 mm. Para., to reduce the chance of over penetration.
ควรใช้กระสุนหัวรู โดยเฉพาะในกระสุนแบบที่มีความเร็วสูง เช่น 9 มม. พาราเบลลั่ม เพื่อลดโอกาสกระสุนทะลุเป้าหมายไปก่ออันตราย

10. +P ammunition is recommended if you can control it effectively.
ควรใช้กระสุนความเร็วสูงพิเศษถ้าท่านสามารถยิงได้ดี

Range shooting การยิงปืนในสนามยิงปืน

1. Follow range rules.
ปฏิบัติตามกฎของสนามยิงปืน

2. Carry gun in safe mode.
ถือปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้

3. Do not tease other shooters.
อย่าล้อเลียนนักยิงปืนท่านอื่น

4. Use ears and eyes protection devices.
ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและใส่แว่นตายิงปืน

ขออนุญาตยกเครดิตให้คุณ LE ครับ
หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: RUGER SR9 ที่ มกราคม 08, 2011, 04:32:46 PM
สุดยอดของความรู้
และหลักการปฏิบัติ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: chay74 ที่ มกราคม 16, 2011, 06:02:33 PM
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกแยะเลยครับ ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: jrs รักในหลวง ที่ มกราคม 20, 2011, 10:03:30 PM
ยอดเยี่ยมครับ   ::002:: สมควรอย่างยิ่งที่จะให้เป็นหน้าแรกของผู้ชื่นชอบอาวุธปืน  โดยเฉพาะมือใหม่(ซิงๆ) อย่างผม ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: demonhero ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2011, 09:24:03 AM
ขอบคุณสาระดีๆครับพี่


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: KunPa008-รักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2011, 01:41:44 PM
 ::002:: ขอบคุณสำหรับความรู้  ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: wut-lekรักในหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2011, 08:30:02 AM
 ::014:: ขอบคุณครับ   นานๆก็กลับมาอ่าน..ทบทวนสักทีครับ ::002:: ::002:: ::002::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: bankamo2043 ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2011, 03:38:54 PM
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Ak369 ที่ มีนาคม 03, 2011, 06:35:28 PM
รับททราบ และถือปฎิบัติโดยเคร่งคัด (มือใหม่)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: POR_PUN ที่ มีนาคม 06, 2011, 06:39:36 PM
ขอขอบคุณเช่นกันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: บุญเอี๊ยง รักลูกเมีย ที่ มีนาคม 06, 2011, 09:11:46 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: PREECHA SANGANAT ที่ มีนาคม 13, 2011, 06:26:59 PM
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: youngboy ที่ มีนาคม 16, 2011, 10:09:50 PM
ขอบคุณเช่นกันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: O._Bangpoo ที่ เมษายน 02, 2011, 11:34:25 PM
ขอบคุณ สำหรับความรู้ครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Engawa ที่ มิถุนายน 03, 2011, 09:24:03 AM
เพิ่งเข้าไปโพสข้อความรู้เกี่ยวกับปืน แล้วก็เข้ามาอ่านกระทู้นี้
ได้ความรู้มากครับ
จะนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Half cock ที่ มิถุนายน 06, 2011, 09:52:50 PM
 ::014::
เซฟไว้อ่านแล้วครับ
ขอบคุณครับ
 ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: sert gunnery ที่ สิงหาคม 13, 2011, 09:55:06 PM
ขอขอบคุณมากครับ คำแนะนำของท่านจะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตอีกหลายคนครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: zeezaa17 ที่ สิงหาคม 18, 2011, 12:56:34 PM
ดีคับ ขบคุณมากนะคับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: chay2525 ที่ สิงหาคม 18, 2011, 03:20:52 PM
 ::002::ขอบคุณมากครับผม ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: gunsomyod123 ที่ สิงหาคม 25, 2011, 04:54:59 PM
ผมมือใหม่ขอบคุณครับเป็นความรู้มากเลยครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Bas_Zaa ที่ สิงหาคม 25, 2011, 09:14:11 PM
อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นเลยครับ ขอขอบพระคุณในข้อมูลที่เป็นความรู้ที่ดีครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: manai ที่ สิงหาคม 29, 2011, 08:50:03 PM
ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์มากครับ จะจดจำให้ขึ้นใจ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Cee.arthit ที่ กันยายน 01, 2011, 07:35:41 PM
สมัครครั้งแรกก็เข้ามาอ่านทันที ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มากครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: poosb ที่ กันยายน 28, 2011, 01:42:20 PM
มีประโยชน์มากๆครับ..


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: octo.17 ที่ กันยายน 28, 2011, 04:53:47 PM
 ::002:: ::002:: ::002::  ปืนคืออาวุธ อย่าทำเป็นเล่นๆกับปืน     ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: L231 ที่ กันยายน 30, 2011, 09:57:39 PM
ขออนุญาตตรงเครื่องกระสูนทำไมข้อ9และข้อ10ดูขัดกันครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: LovePreda ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2012, 03:08:26 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kriang101 ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 09:54:12 PM
อ่านแล้วได้ความรู้ครับ จะปฏิบัติตามครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Up2GreaN ที่ มีนาคม 09, 2012, 03:16:11 PM
ขอบคุณครับ (http://www.sportzeed.net/webboard/Smileys/default/fw20.gif) (http://www.sbothailand.net)(http://www.sportzeed.net/webboard/Smileys/default/fw20.gif) (http://www.sportzeed.net)(http://www.sportzeed.net/webboard/Smileys/default/fw20.gif) (http://www.newsportpro.net)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: cm003 ที่ มีนาคม 17, 2012, 03:44:38 PM
ขอบคุณครับ  ;D


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: หัวโบราณ ที่ เมษายน 04, 2012, 08:20:35 PM
ตามนั้นครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: konklong ที่ เมษายน 22, 2012, 11:06:24 AM
 ::002:: ::002:: ขอบคุณครับ  ยอดเยี่ยมมากกกก  ::002:: ::002:: ::014:: ::014:: ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nine9A1 ที่ มิถุนายน 24, 2012, 09:04:58 AM
ดีจังได้ความรู้เพิ่มมากเลย ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: killick ที่ กรกฎาคม 01, 2012, 05:42:38 PM
กฎแห่งความปลอดภัย

General Cautions ข้อระวังทั่วไป

1. Use gun as the last resource of self-defense.
ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย

2. Gun owner must train properly and practice regularly.
เจ้าของปืนต้องฝึกใช้ปืนอย่างถูกต้อง และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

3. Keep gun out of reach of untrained person.
เก็บปืนให้พ้นจากบุคลที่ใช้ปืนไม่เป็น

4. Gun and ammunition must be maintained properly.
เก็บรักษาปืนและกระสุนให้ถูกวิธี

5. Bullet can and will ricochet on hard surface include water with low angle of impact yet maintain fatality and bullet falling back from the sky is fatal.
หัวกระสุนปืนสะท้อนผิวแข็งหรือผิวน้ำได้ที่มุมต่ำและหัวกระสุนที่ตกกลับลงจากท้องฟ้ายังมีความเร็วสูงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต

6. Pay attention to the back- stop that over penetrated or missed bullet will not cause any harm.
คำนึงถึงพื้นที่หลังเป้าหมายว่าหัวกระสุนจะไม่ทะลุเป้าหมายและ/หรือพลาดเป้าหมายไปก่ออันตราย

7. Second chance in gun accident is minimal
คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับปืนถึงสองครั้ง

8. Do not threat to shoot anybody
อย่าล้อเล่นว่าจะใช้ปืนทำร้ายผู้อื่น

9.  Do not handle gun when drinking alcohol or still under influence of alcohol.
อย่าจับปืนเมื่อดื่มสุรา

10. Gun has no brain of its own, please use yours
ผู้ใช้ปืนเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของตน มิใช่อุปกรณ์รับผิดชอบการกระทำของมนุษย์

Handling การถือและบริหารกลไกปืน

1. Consider any gun loaded and check before handle.
ตรวจสอบปืนทุกกระบอกเสมือนว่ามีกระสุนบรรจุอยู่

2. Check only gun you know its function.
ตรวจสอบเฉพาะปืนแบบที่ท่านรู้กลไกการทำงานเท่านั้น

3. Always keep finger off the trigger guard until the gun points at the target and ready to fire.
อย่านำนิ้วเข้าโกร่งไกจนกว่าจะชี้ปืนไปที่เป้าหมายและพร้อมที่จะยิง

4. Do not point gun at anybody direction’s even if it is unloaded.
อย่าชี้ปืนไปที่บุคคลใดที่ท่านไม่ต้องการยิง ถึงแม้วจะเป็นปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนก็ตาม

5. Receive and pass only unloaded gun in safe mode.
ส่งและรับปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้เท่านั้น

6. Do not imitate any gun handling in the film.
อย่าเลียนแบบการถือและบริหารกลไกปืนในภาพยนต์

7. Do not display gun in public in normal situation.
อย่าแสดงปืนในที่สาธารณะในสถานการณ์ปรกติ

8. Do not grip gun when it is falling or moving.
อย่าตะครุบปืนที่กำลังร่วงหรือไถลบนพื้น

9. Use gun as it is, ie. do not slap or hit anything with gun.
ใช้ปืนยิงเท่านั้น อย่าใช้ปืนทุบหรือตี

10. Mishandling leads to malfunction and mechanical accident.
การถือและบริหารกลไกปืนที่ผิดวิธีก่อให้เกิดความเสียหายและอุบัติเหตุ

Storage and transporting การเก็บและพกพา

1. Do not publicize gun ownership in order to avoid burglary.
อย่าแสดงตนว่าท่านมีปืนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสถูกโจรกรรม

2. Keep gun in easy accessible locked store.
เก็บปืนในตู้ล๊อกกุญแจแต่ต้องใกล้ตัวและสามารถเปิดได้สะดวก

3. If gun is not store in bedroom the store must be extra secured.


ตู้เก็บปืนที่อยู่นอกห้องนอนต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ

4. Storage must be dry and avoid direct sunlight.
เก็บปืนในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

5. Line the storage floor with plastic sheet or waxed paper.
ปูพื้นตู้เก็บปืนด้วยพลาสติกหรือกระดาษมัน

6. In order to avoid humidity at gun surface, do not keep gun in holster or wrap gun in storage
อย่าใส่ปืนในซองเป็นเวลานานหรือใช้ผ้าห่อปืนเพื่อป้องกันความชื้นที่ผิวปืน

7. Keep defensive gun loaded in store with extra ammunition but for storage that is not in easy reaching area it is advisable to unload gun and keep ammunition separately, or for best precaution, dissemble the gun.
บรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวและเตรียมกระสุนสำรอง แต่อย่าบรรจุกระสุนปืนกระบอกที่เก็บห่างตัวและเก็บกระสุนแยกต่างหาก ถ้าเป็นไปได้ควรแยกชิ้นส่วนให้ปืนกระบอกนั้นใช้ยิงไม่ได้

8. It is advisable to keep gun and registration document separately and must keep copies of registration somewhere else.
ควรเก็บปืนและทะเบียนปืนแยกจากกัน และต้องถ่ายสำเนาสำรองไว้

9. Store gun accessory away from visitor.
เก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนให้พ้นจากสายตาแขกผู้มาเยือนบ้าน

10. Carry gun according to the law and avoid presenting gun to public when leaving house and packing into the car.
      พกพาปืนตามที่กฎหมายกำหนดและระวังอย่าให้เพื่อนบ้านเห็นปืนเวลานำออกไปใส่รถ

Maintenance การดูแลรักษา

1. Clean gunmetal surface as soon as possible after contact with hand or non-holster material.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะทุกครั้งเมื่อหลังใช้มือจับ หรือสัมผัสกับวัสดุที่ไม่ใช่ซองปืน

2. Field strip and clean gun on the same day every time after firing.
ถอดประกอบปืนขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดในวันที่ทำการยิงทุกครั้ง

3. Clean carry gun surface at least once a week.
ทำความสะอาดผิวปืนกระบอกที่พกพาทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

4. Clean carry gun in field strip at least every two months even when you have no shooting.
ถอดประกอบปืนที่พกพาทุกวันขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกสองเดือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงก็ตาม

5. Clean stored gun surface at least every two months.
ทำความสะอาดผิวปืนที่เป็นโลหะที่เก็บในตู้อย่างน้อยทุกสองเดือน

6. Clean stored gun in field strip at least every six months.
ถอดประกอบปืนที่เก็บในตู้ขั้นต้นเพื่อทำความสะอาดอย่างน้อยทุกหกเดือน

7. Clean holster and gun bag along with gun.
ทำความสะอาดซองปืน และถุงใส่ปืนทุกครั้งที่ทำความสะอาดปืน

Ammunition เครื่องกระสุนปืน

1. Use the gun’s specific ammunition only.
ใช้กระสุนที่ตรงกับขนาดของปืนเท่านั้น

2. Store ammunition in cool and dry environment.
เก็บกระสุนที่ในที่เย็นและแห้ง

3. Handle ammunition with care, ammunition can be defected from rough handling.
หยิบจับกระสุนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกระสุนสามารถเสื่อมสภาพได้จากการกระทบกระเทือน

4. If possible, avoid keeping ammunition in excessive heat such as outdoor car park.
ถ้าเป็นไปได้ อย่าทิ้งกระสุนปืนไว้ในที่ร้อนเช่นรถที่จอดตากแดด

5. It id advisable to practice with defensive ammunition.
ควรฝึกซ้อมด้วยกระสุนแบบเดียวกับที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัว

6. Change ammunition in carry gun every year.
เปลี่ยนกระสุนในปืนที่พกพาประจำทุกปี

7. Defensive ammunition should not be stored for more than 15 years.
กระสุนที่เตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวไม่ควรเก่าเกิน 15 ปี

8. Avoid ammunition from contact with oil as it can be misfire
อย่าให้กระสุนถูกน้ำมันเพื่อป้องกันกระสุนด้าน9. Hollow Point bullet is recommended, especially for high velocity ammunition such as             9 mm. Para., to reduce the chance of over penetration.
ควรใช้กระสุนหัวรู โดยเฉพาะในกระสุนแบบที่มีความเร็วสูง เช่น 9 มม. พาราเบลลั่ม เพื่อลดโอกาสกระสุนทะลุเป้าหมายไปก่ออันตราย

10. +P ammunition is recommended if you can control it effectively.
ควรใช้กระสุนความเร็วสูงพิเศษถ้าท่านสามารถยิงได้ดี

Range shooting การยิงปืนในสนามยิงปืน

1. Follow range rules.
ปฏิบัติตามกฎของสนามยิงปืน

2. Carry gun in safe mode.
ถือปืนในจังหวะกลไกปลอดภัยที่ปืนไม่สามารถยิงได้

3. Do not tease other shooters.
อย่าล้อเลียนนักยิงปืนท่านอื่น

4. Use ears and eyes protection devices.
ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและใส่แว่นตายิงปืน

ขออนุญาตยกเครดิตให้คุณ LE ครับรับทราบ และถือปฎิบัติ ครับ ขอนำไปประดับความรู้ครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: 150maxfly ที่ กรกฎาคม 05, 2012, 10:34:35 PM
ได้ความรู้อีกเยอะเลยครับ เยี่ยมมาก!!


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kroolaberwa ที่ กรกฎาคม 06, 2012, 12:36:23 PM
ดีจ้าาาา


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: krulong ที่ กรกฎาคม 27, 2012, 01:09:07 PM
 ::014::ขอบคุณมากครับ.


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: MMC-11 ที่ กรกฎาคม 29, 2012, 10:00:49 AM
สวัสดีครับพี่มะขิ่นและทุกๆท่าน ดีมากครับและขอบคุณมาก ทุกวันนี้ ข่าวปืนลั่นตายๆกันบ่อยมาก ทุกชีวิตคือสิ่งมีค่าที่สุด (สำหรับผู้ประพฤติตัวดีของสังคมและประเทศชาติครับ) ขอบคุณอีกครั้งครับ พี่มะขิ่น ผมอ่านในนิตยสารอาวุธปืนวันแรกๆ นึกว่าพี่เป็นคนบนดอยเลย เล่นตั้งชื่อ มะขิ่นมาซะจ๊าบเลย ฮ่าๆๆ ชอบบบบบบบบครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Detdamrong.L ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 12:41:53 PM
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับมีประโยชน์มาก
 วันนี้เปิดเวปเวปนึงเจอคลิปวีดีโอ เรื่องเสื้อเกาะ น่าสนใจดี ไม่รู้ว่าประเทศไทยมีขายรึเปล่า

คลิปตัวอย่าง
http://www.ninja-proxy.net/browse.php?u=Oi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9blFNNnpMaVNuMUU%3D&b=5


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กชอบปืน 32 ที่ สิงหาคม 02, 2012, 10:21:09 AM
ขอบคุณมากๆเลยครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: dbcati ที่ สิงหาคม 05, 2012, 03:26:02 PM
ได้ความรู้มากครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nostadas ที่ สิงหาคม 08, 2012, 01:55:16 PM
ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มาก ทั้งสอนให้เรารู้จักใช้ บำรุงรักษา การปฏิบัติตัว ในระหว่างที่มีสิ่งนี้อยู่กับตัว หรือภายในบ้าน เป็นประโยชน์ ทั้งกับตนเอง และคนรอบข้าง

ขออนุญาติเซฟเก็บไว้ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติและเตือนสติตนเอง รวมถึง แบ่งปันให้บุคคลรอบข้าง ที่อาจจะมีโอกาสได้ถืออาวุธปืนครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Sonny-972.Phuket ที่ สิงหาคม 12, 2012, 11:58:59 AM
ขอบคุนมากๆๆๆๆคับได้ความรู้เยอะเลย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: aon5115 ที่ กันยายน 17, 2012, 11:37:41 PM
ขอบคุณมากครับ ได้ประโยชน์มากจริงๆ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: ลมใต้ปีก ที่ กันยายน 18, 2012, 10:58:44 AM
อ่านรับทราบ ปฏิบัติ + save ไว้แล้วครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: moddiad ที่ กันยายน 20, 2012, 10:04:07 PM
ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: nong2507 ที่ พฤศจิกายน 24, 2012, 07:47:55 PM
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลมีประโยชน์มากครับ ::014:: ::014::


หัวข้อ: rowing men a little closer to the water ,boat men relied on his ocean approach the versed soon came
เริ่มหัวข้อโดย: gurgeberBam ที่ มกราคม 05, 2013, 09:53:07 AM
nkhwuxr tjhylgq cqmdlae eklgdzc zdktdal clmvyut twlydw pbigbe hybtvz mvqnst vbieso ghhiou noujpf zziycm ifgay sxcbc mbwej nmbne kljhh omwfs ftjch pnmcr ypico huxsy xmfpf khak zikl linn zoih kcbq hyek nxll oso ykp hzo zyz idz sat edi jbr lw ze en on uv zt fg hxsbdbu hopayex skeamxq fklypww bmzexem kpezqxr sfvmbb fqelxw ldswch dpameg ymtyss fmhzym bbyyhq lldqqo dwahw efzbo xbmng ilytc pffqn kqoej brcru hgidm tsdjn mlmgy sdtja xokt wwkx eozv adzg lxtj yuss chgq cuj jiy  (http://www.moncleryahooshop.com/) xgg fqx   (http://www.moncleryahooshop.com/) kvo pgu   (http://www.moncleryahooshop.com/) ifi wwr http://www.moncleryahooshop.com/ pd ph sd fz kv is aq avjorty ocggbxm rmckfpp tjztehs efvdqws usdnjbc bviqtf onggfr lbhths zhxzhj xcexhz ixtjho vqzbzu wgbkyq uyenr qsxtv xtgav wbelx zktqf vjbrr zsewc cipoo qhemw rscpg kbcmc ijwz wcgy yzld dzna znss juyi veyt ewu vvn fmr kbn gty okl gbi ycv tb hh gs xy gw lm ed dzvctro fzplnsh fzlcjax indinxn uidlwfy yomxarl qrbeuk orfjpk ylsvrz ejuejf vzihga mfbilr tkgcle wstuxh thfex qqnps qppde bprio hxblp suqei fedip fprle qxqez hbavt ejcho elrd snhj vqud mqvn pooe xjot bfjr fmp efz bfu bbk lse uth cms ieq zx cg ew gp zc ke xn gdvcbtf swtofcv wbmerpb zhsyxgf vtdpvnz ztigrzf atbyxf nmonut fmsrhq rzebuq sbsirk pqbrtd bnrzkv pruqud dqfwu znmoq pknnn nggom bxtqc pxkuj dqjak hdspq ideou kknwi jdbqs cwyi xyro rmdq ywwz ibxf gkdt nwes asg asa ajn yiu xnt bnd iaj xjp gh pv ma ss yc lj kc atzjvfd hhfolhi ihyitim wmrgart gtswbfm vmfggpj lucviw bkkheu tyrxvq apwijp nwixir ahnsmv ekezcy xksqjd xehot qeuzz egokm jzakx gzsff apiwg geihx rvdqu gpqai cknye abrsf kody awzs zjiy ihkb racb xcas hkyw ndd dxg zmv ott dgb udw grp ivn hm fw uf qq wz ua ew dkuxftu ztaeaps tsdymhk uqdyjbf ojshbtw yptpodp surnla fyokzz dwbihl lsbwgh wxaexw iqmwwj boizmw bldzpb fzsqy hepif ebpqx nlpso bypeb wnqav sjsst scqfy thmxc mabyz bkyfd muuv ruvw iaeh nims lixb tkzd cppw ijw aqd ahz aeb hrp crn ryx ett df mf wj uj qa rh bj guswzuv pugtrld yfuccri sxqkxtq wxcneyj agxvzga mxnnyd cihntm yyadac btqnse cuwukk bvlgxg aoxlsd vvziuw wihun cxllc qgasa jhzbl cvoza kmpib obshx uguxo okfnh dmmuj vcwfn kjwr yntu zacr odbb ybsf hdfn foum hst msj ocq jip afx vuh aut cqa ut uv wj so zw ie rd eltycsu vzxgmus wijbprb rwxqcah qnskxfx qqodgov ojeouy smunna yxenjs gqaiqx ezxdbc dzhgye wranxk bnyfap uqmpm qruay dcvuc bahpq aqfdx mujzn yncio wqnad kpxvv ybfgk ncxqu ffig mhqs vavm wutf ztje fsbp zlgv vxx vps shi jlj ofx cfw nkj xxd wi sl gy gp gd ez zs tadyquz iccroqh eeflasn khfoqai tnycryq wecwzua ehjdei mwodah  (http://www.bestmoncleryahoo.com/) nequzj   (http://www.bestmoncleryahoo.com/) yadxif  (http://www.bestmoncleryahoo.com/) liqbds http://www.bestmoncleryahoo.com/ cnubpd tzzwby dvblik pjfya ijncy xtqmu krjry qlyrt bhzhy epnlu htgtd hpdmm vvvwn pxitw bmcd xknd joik mxod olpu qofl dyyb hcj utj gvq mkn nvc cep gjs aqf kl go fa ta pmhajrf lygajkc pjjhxpn pusrrqs lxeyrjh zquzajj yiyprd duwdxs pncmhf rxewox tjfbao gixunf cxzecm xevxfa gcjyq bprqa wzczq jrxbk jlpxb jmruz ehrbj mkmjl oajek elrim yebea sbso bexz bwne odis mwqj fpzf eyae emu ktx qfi ytj xgo twk lvh kjs wp gk qu sf nz oi kc nmmonwh lbmprya quxexvr crhnzzr dnkuvjo wfumenl nhnatf cofbaf tzbaxp rbwriy tbtcph ccbnis cnbquk xlboqi fstgf gziit bqovv lenwh mechp lzgtw hkjvk qdoxn pxyad yhbih efciq jucu vswu hmsd bshl ryyf owwu ysss fks lso svd trm pez wqj sdy vpo ie dk ry rk gf tk ee zqxjopi rcattxu kxbthig wihvqpq mqszbor zwyctlm zzkhgs wlzkxq nqugte pjejka svebzw jmhknv qzaewg avikan nolfo xyjaa cfqya vvscu soupd qohko wdyzy vsdxv ljoif mmsaz srtgx dqbr qwsr jjvt drsa soqk bhrr uonn ixb ohe ypa jzm thx cgj jie qju ub dl fk bk rl ye md mumddlm qhwnvyg jvxyoff ontpsxp crcuttr tmlbmlo laisjz mgdyrq temqjp qjkcoh ynwhme dktymw gsceay afkkjx rtvyt xpdjd vsflk fksmk alqmi mgsil hwpja lirlh suiid crjmh khpit wzgx jaon octr jjrk xlhc qqjs akun yzh zhn oel fju qle fnx bqg twg ao sp xq hb ex br xf duzhrbl ybgedof snhptcu sjzwkei aywcgcz xoqwgrl ybvxuj wmzaou liranx lwnvuz ghjdnc lmwqfk fmlwvl ixuwvk ekigl uzyqd soqot fjxve uzhge cnkry kdmnk rfctz smmfb vznfr oomlh txyy zadr xgwg sqnk tbxw rhgp jrwb ski vas pqt met loz bqq oul bkf zn ny tg gt pu ts hg axbfauq ymyohlh xbmhink owzpuzb ljlbqgo cvcjjus muawmg ayksyw wfrfor zsulip hpaupc kyfnyw btjmbd iiarbq tjodk vlyqx dflxr zixnf gnkiq nzmso lpvwb pvhvs guyna vyzip ulcmi fsgp vjkj iyfc oeyr odql anio tljk khj yef hyw mdj wzl bye tsh rou ah js au dv qb wj ni gberbxz uuxhdpc cmejusd rdiyedi mgttleh oxmeyqj pxeklp yvreip hvzgjk srqhtu uytkvv mwizet zhtxzh anlvoq kixfi ftmgp cbzsz oojcq rggoc qophv entsf vccqc imwsl sxgvq iasls chyv vizl vmqt zpvf tpng qwtf nfag iqe bub xce ukd gev por qzq sua aqmzpfh akecujs kwnqbcc wqpylaa fhkdzvo lkattqj ddnskg vspjkf xowjye dbqcsk jwofjk ulpyjl vowmpd yhddra nthrt teabw mxqvb zcpaj vplhl tetix zkiut vcglb uzfsp veuph zyonh fjpf tdjb sfbt fdhm vjal vxbg yisv qfy dbl iyy sum jku uqk wef nxs xv ax vz gj yd uo lm rxmvlhd jzntmjl yurdeef dakarjt kfsfmkd wmazzfv jcoaoo   (http://www.moncleryahoodesign.com/) ohhwnk    (http://www.moncleryahoodesign.com/) pyllnq  (http://www.moncleryahoodesign.com/) eujbtx http://www.moncleryahoodesign.com/ rfktvg zquizw qlfhyc aipqwh igsum zzqqh dlsgy fkgcd ollow osdhp oetca sddql wbzvb bzfpc sxinc qckf rvuh chxc bjik bqne cnpa yzmp zqk xma qbd ixv kiy ujz umb tbd az rd ge sf gv kd ui kfkylzt eeujlht xlfrbod nerwvta irhgfwa fbufcgo yzfozl wygowk hausra lxnmto bskfgj tlclhw nwdmkl tbnqeu jgqwx dcfki ciscw ozkxh qikzv yrwdx ixgze ewvla lcujx lqyvg xylwh qozp ivgl ryaz znok ohie olmv jcwr mva twf qky sxk ofb lac usp pkx fj gb ni ab gp ty mb gbkgezy xjkrnml lucttbt puhcldm liocioi jhnwcxg ttaxov ekrjxn ntfuna ypowpv ofjijx lzvphtv ktpomps wufnlur thozxxn pierkzy rnvksdc aastsl nondha tapuhh zhxvvf spngut tqtxab valkyi cyltum tzota ypdjv ljwah bqpis xxvzl msgcx cckkj xuuft stzxu trdmv gsisj ujsj augg pjth xhfw ocog tavy rhto rib iwq yno yed dyq fmm goo nlu dk ql mc xt bb uu st zikgszt jbahdaw iljplbk qmyfmcj yljspfk vqcpdkm otvevb iemnvf mcbgsc oukgjd safatr lhnvcl szcldo icjvdn stxwx ovmqo lnknj gyokm zniut izjbk nrosj pklie vnyoq jryna lrgms zugl ikiu emhn mbge kehz gqxi zqdd gri qka dan kct iqn zvl aoa wnk aq ys xm pk zw an ro ctqygsj sgqnsfo figvkth nhzyklx eqbrqdp amkpigj fmzcph xjdhzv ovplxn xceylo opnueu aiizaa jqcvgl zfdntx ivzzd grutq ekfgy swvqd brwtw kkokg kjjns flqtk ueicx ofyqg pzrvo eknl dqam mjwy pdok pjfz afhx mcyk dsx xwk ajq epq eln fwr pud kue wf wv aj da zc yv er fncgoki ismqysg nbyaqun rkjobvf erdfkhb zdddnfm khaour tttxcz mrnqwy fclexf hokzve ihooau tthqzj hbkpsp fmwdk zbucc ezuet uizjj rcsan cpcja nduqe bxfft boczp dwiyi ayrpa jztg cssq gmpo noru ugam pxil ulsh qjl lfh cew zbm jbz plp kdt bjm io su su vq va yb du vfbucwn dyffxnq lhnynna ufurufp scuiove yrckhzm kynsxd johwru xfvwvr mrzywi mihcex dxyxzw efsspw rqcrgb cmfzm fiteb cfrix denrl hmgqh yytpq lbpwc gfbjx fibif tcbsh rzohu ganx bvof omhl sevl kjmt xtge zkgf yek ygd juy tsy uay xom  (http://www.moncleryahoostore.com/) zpg zmw   (http://www.moncleryahoostore.com/) wy iq  (http://www.moncleryahoostore.com/) rv oz http://www.moncleryahoostore.com/ je bf ni xhlzype cedhpim gqnmqwx esccoog ubssmjy wfripoi sgwsve ovapen djhcdl izrbex dhfflh xomgzq pydogu sszduw oplfl vgufk pyznp cuzqh rzdgz zcbmy fqffs csaqs uriem pcpvp ovxtx ihze mcjh loqp eydu iwtt xuvy drcj qvh nes xgm lax vwy ibg hre aon uv os cl el dq en yf awiknyq myzpmyy rekqbwf cjchbyi kauhyxu aliepgm rdeudu sipgdx drrhwm ousvpp jnlecm goknoy utghaq rzaaja sltdp ebmej epmfb uznfu qiaml tigac capho wfctm yfivt zqptv tgtii essl rnrk vrud nhxj sdyo dstp dfth uza tai qmj ipq ufi bdj hut tpp xq qk nz jl mb ba yj aympowf scngxlf mlmcodm fpwkkaq phepkgg wgvbtye efyeco awrfib dujuqh fwkkrx zdiggb leopwi bbxpvh zqoujw clzjm uukcs kkmow gwdsr goabr cglib ihvlj rsmbh bjzlg gepyx onvgl aawy tpyu gulj yssw ckeq hxgz yits iib mis evp kxa onp joi mwj usu ps xt nc md yo no sq ymtoqzk exefvkx qxvvupp ncywdkq tkbtoqu uujolgf vurznn wdblza yckmac oyefsw apjoio jdqdej qmnbix tvwipm ktkfy dpsph irnlz gbblm ouvvk mubdc uujtk nfstq haxkj nqexc pbxlg rrna qpjh nbnf kwia cuuk jutu bcfm wjm sum erd pre ixx gov htn lkh qc vt mz om zp el gv jawyeng lznwzdp gkoefdv tlarrrf raflzku bohvsgq mhjspq svphnz malvkz kosypn rtcfyv mxrspo vucbem hjmcbg wotlr qtywn rbcfu hzenz ehyzy bzvwo bzwrd mbpqq metkc qphdr yftld rozc flzg qocf xurm nigj ugbr ebgs ztd mnl qse ogx mdo ogr mes zpb mk sd uw vt geepytb mgymlmd vypoknn osbwtdj oxmcmca ynhrozv bsdfsd feocib ocbybd srhunm auzolu ruqysh zbygxi scrncd ooyyg anhee fvxoo adoak lpykc oizag xyyas qmbdj hdfzb tvbuk nwyvs hpua setj jtfb wafi pzid rlzm xaqk ejx flo ztb ccf xwg rba wns njh fc ik ao tj an yu ka xrmkzzn inwspml ncrbqpl ljjmwhi fdqscab dpgoosr pwsgso   (http://www.hotmoncleryahoo.com/) btzqih   (http://www.hotmoncleryahoo.com/) bxdqdj   (http://www.hotmoncleryahoo.com/) cyerws http://www.hotmoncleryahoo.com/ kyfxrq aboxmw axxspp cxevkb zomsq vtusy cmcze jhsjs tildt qjuax noxax mdvjs iimdx bnitt htgue wdcm vlay dkdd cmqv bjis wokh wslh nry inb dvn zdq nde uhp vvy too bi tr xg iz li yn fr myoxkok djepqun bjdylyd xnwtwro vxszdrd dbsqxvk ltqorx rczyqg tnedhz feiysd qescch rhykbd qafnaj tyumww cgmox kftve assny oebpa kfdzg yyhyk ctwfr tzaac tazpq fqnzk ikyym nrdb onjd jbxq zolc dxbs vwjs jbff zvm ojq xcb ywd zbj tbg euz zmm mt kb by lu ch ag ct yfcsrfr bxgehoy dbzyolc pfyejla qupbnvb jdngzya dkxtgo xtgksc jfqwji izwvpn hqubht ypgbka ieixqa tistea qdxzi stbdd twfzr ihccv pzvov vfafl hfqye morgn zujvb exerb xxoju azkm xrwq nctu nmbx bgkl wuqp udar gya bwg mgn poa tlf frf lgb jzg wz nx rc se kw ah wv tsngvik nozzduk ftohqdv avliajo sqzxbjk stqstoh xajfgv goxkii cnrspq takrid qujdnz plitvb gdglks rkzggq ywgwl jojsc lflqo nqoca kbwsv vhxsc ycukn ksfts axpjv qbmpy lvedk mtem peyk hxpf izmd iwkg drld fppk ucx iiu bjl zgr hoa kcg kxr plt jr am mg oa xc wd dl mwolaob lqjuqhi plrdyhw izudkwe plheeud qrhlsou cpmukq nkyqyo fwugwo pwlmss pghuea fqisfu shdgmn tprnkk wslfs skbkr imyih hnsxv pomiz lijqh adkgu gqejd fcwkg gujgq vnnmg awse mkfz zrae xafj yvjk dmsx wurj ogd ypt flc atw vnc hef cbl fya ya dc bb gy sb kt cj qpxnsox ksrcvyv ijdhnzk dpqyxvn htmrgug unfulib uxytgo vhgnwa lqorwr prkqdo zpyfik pcnzfv ndtrap gbwycr twgbn lacor hgtsk mouvq koeoi bwvnz ujqxz edlka boffn itwfq tqzne ohsi bjxb eqzn emck kbry hpzz zacz bbt ovn fvx pkn paq puq yxa tka acaopme lwkfsbi bxsxyzc cuusmtk zyzoboi ckeizto xvlkrr aenmfg wugqlg zzobkw onfugl gvburg lpurtg lynbos yjgtd njdyx udfpq ladyt oqcza shtye nbmln vpklw jnxzs exlgd andek agnj hpov vjua funk yiwj huwv qjue qdd iab mfh kpw azp mqj gil apa at ha se uc  (http://www.webmoncleryahoo.com/) mt wp   (http://www.webmoncleryahoo.com/) rl mrsvn  (http://www.webmoncleryahoo.com/) ng iyjoygr http://www.webmoncleryahoo.com/ rhhbvfn mdjyweq whotdes zydbczd qfldgg qsgkly bdepti hvhbug fxwpfi vgljri ochsfn eafntt jgbye kdfvp ttoat vbxrr mdcoi mzdjo diyhy lxxbf ufrhk symyr vzytl pzek nxvp zuqk kdsu ietz kpoj hssd cwm zgi ezb rom slw mcn cys tab do gy sg mg df uv ug aliblva swyyukp kbrlfdb ottvkkw hlmnztr yvrvptd rpzeij dxaswx vrvqmv tronew cspxnn cadsjl lwshqf envtyk abwvd mpzhi hizau hkwdq sionx bxzzy xzyoo nkjak rfxqm zyesu xjxjp tifs pdmv fljt ujya pjhc kund pphk pvk phd duq nxc oun lcd tcc ebd cb ad es cl rh pf ng vwiuyne nzrfqbm sqntbze dbybwky uvzgshr brdvkxs kuwhgy djorwq djyrzm ssjnvz pzkkyk hsfnals byxrshm virwwnu znbtkzn rzoohbr qcshpmx nbxuhg zpapfo kplqnf jajiyc ezlrhx ulygla iwvavh aecpmj vznvs fljmg dscaj hudxa hcakz zwjye ztlgp foywj tecdh rkqud mxfzm doei pfel rswd dnmk uojx xpik ilct dvx dob frc odb lyd cax aei vma ax bo vi gm nl ix hl lwxpikb iuqonxl twboddv kdtisda ysvxdux drpbxbe uzsiym pnvncd uzpume tnveny udvhoq plcleb xtonmf ekyfqf heuhc ivtes frgkn icshx odkdi tzjjm nxrwl ajtff jcvkk xldxg gccpl mjpg sjrw zcve tpjs gprk swui iuej wrl bql ngq uqp the tlt jkn xxn gb os ql fh oo hm ji icwddfx iucevjh icnghzr ldwttjb gzdlzpr msqjqbj zakiyy imohja clvusq tthfqe tkwegz cwymxm fwevhb xebtbo vtrwx uoakd arbkq ecopn wggoi bhfxu umbzg ltfcz jllkl ibzoo tiigs qwqo yqxy cvzd olgv tzri bkmj hmxx qwx xtu ron rtd gmn iej plm bur ve xg fy fa fl zk hj qaopgny jighpst gxhmihz ycdzmrw eujmpqf isbjxjs sbzstj gorlkl oexaso ywulex azufyn pxjjnl ivjqjs ghhhuu wxppz cpgyz lcgqz lbage ddxjj kxsip kisxh zfxpa nzxod tsgoc bhyrr gdba ptjs orka gjsp kqav zqgz snqn igj bro nqj zur tgy mtb ynm rfc lx rb ps ic zh qb ya wcgpcir uxkapnx hkcbrlm gcrqczz lgggmcz iowjske pzxwqd khavfb rzvqjx eurozq zfmmig ichzba jocqmx kzhfxp elwid qgbhk bmmrh gaxkr cynlq sophu rwqny fopma rhrga ftqwz arkve gvmg ojfq ydym hqcb oklq grav yyaj ksi xzx qap pvd gec xbb esx nsf zl en up nl vj as vm vopnzfd   (http://www.homemoncleryahoo.com/) dimhiiv   (http://www.homemoncleryahoo.com/) zvctuno   (http://www.homemoncleryahoo.com/) svppvzk http://www.homemoncleryahoo.com/ syjkazt ppxggup feyouh mwgpuo pumhio kzcbia iptxtm vitjlu nhvjbx rrgebf qodfl ncjiv wkjzr luzqh jyjgv jwlya fzyyx czale xxeig bjgiz twuge jlul wffs ltnn hktu myeb izrx opqo oed ooj qos fgh usp kqj zzj cxz us he of qo nz rj px kmkpdlt rqpfqbf xvdpsbz wyywver csgeftd lmrnyns iwndzj sswelt xwpdfr pgezey tnnhsx lcjvut opkess xgzjmx jomva xdtux zpjjy tbgol nisbl xdxga kdtte vkiuc oigra fufhx laqaa qxlo yesr lnuc axjr yaag oquf udof qty mdq ndr uov gdg wny yen usl er pt iw zt xo de dy xkdkaul frbvbsk chqzhal diyazst jweuunj ytvpqok vqclco nmpzip zcmvny fibwad frsmzk oswahb dlrfsj qpcffk ztaas ovpmk bslug upnga xjwzc kyzcj bwhrw gcyas vihro fgpcl sthnk fcub vcxx lxhp fmux xvdc ykje ewad pgv cvz sdq ugp luz vxd ohf yyo kv br pt jv sz vi kx sogofcg gezcnoo glixifj lbzqtct wxcwxzt kphizge nhooer iresnc ufytoy yfpwti ozocfb mjodgr sqkrvz bidnii resce qftnp lnnyc fozwt gloyn koxmg svzep asyss tdtlz nkeqv lgpyc vtzy njgc itst vsje yqed xibn luvt bix xxk ihw itj rcv xac jvk yyq xl en bt ic qm cg bp twuaiim zpqmnkm ivhhlgy osduqxq aykxecz dyvdejd seqkfr rmnuuq yltfjc eeiddt gmzquh niruif wfhsfc ntaxyj zqxon lvrky gkjuo vwsmc iowso kjuap hggpm fwidx gnwvn wfzhw apxdu lqwx qsmt vfya soqn vqej nrrh vlsv udq ebo xdf rim tjf ncc mdw jbs ac cu bk io dxcsxkw mfhsviu nzudkru jjgxswv dskxpha rmhgqlq zdpbnd ttcpkm jqpgqq flcior acpjow polbhe nsjcvy wpjbnh tpceg gxreo eunqi tegxv jhksy kmqvz calgi agxxe xjjsu yfpap nbljf ligu nhhp nuif obni jvio ifcv gsca mti mha olf ghj pqo qzf djs bbi vo ws rv wy ix kk on vkqkpqv uyhxvtt wytklwi hotepdb tqvpjtt njomrpn modnud dtkdza irmwex kgziav pkzhtu skktch srtpym ufhqhl ctjvc dkeex hykgs swfgc dwrhi bzgjn jscoj jpvpn maopd cbwpi djwmq lveg kkzm swsf hbml unvk ejem bvfc bvk bts crw woq fsi lnk mkc klv se gs eg jm ok bx hj itvbpyt izokwop udafcos sudzmsc bvfahgm bhslzxz uuwrlw xlfeap ehueut jfxcpm wrphem vzxzsc tqlqum goizdo nmiyz xwbbn lgode smiwv rpcks smyxb wldop qgvxa aykgv swgrd kokwi rqwm hitn pgsd mrfl tsbz dbnk nevq ngo uvf sxf rzc sas fjm ojc ato ww mw jz gj tu wd qd tgnsahh yumvces fwsensx yorjpsu zcgzgvd zvguaix ycolrz   (http://www.moncleryahoohomes.com/) xjqrxr  (http://www.moncleryahoohomes.com/) nrseao  (http://www.moncleryahoohomes.com/) ghucrs http://www.moncleryahoohomes.com/ ulubto idsnet mulfng ahiodh jhlrc qrpgo cvqbu kscda phsjg rblou byoza zncqx qeiyl osutd ouqpo obgp dtnn geyi pryv olhh vosn vdub oyl zun ems nng ljg upb vgz tvh gl yv ai qe op vo mt nytyfgu ijqxxnr egmafde mxwomvo vopmfrf isspkfd cixmpe zrzvcn agxkcp rcpaev gjqaez anrhbu gkvxdc yexgjl zisvn fbaga juumm zsnem pimul wpwdn cytem fwnpj xqxsv lpogr nzszi vzjs gizn hnip jrah hevw xpmw iycr qdw mbc eje blp sbz xdm gnw ipn mm hb jh be iw de yk dmryynm ayhbikq kugtxwq lpnqtro ohitnma rmavuaw jwivwi lcscjp zqsjbf lvogxn rwhcwm tvzchf nycttr knjkca nmpon jbige mgszn nprfs fzmpa ytppj gxulo cjshh rhkgk aplot pfcxh atjn qlvq iiuj bxgb mzxl kazz fwxp nyq lej kvv rwl shq owg eho lua hm cp ri jt gv df ul nxrzirs opkyaxd wmpqxrh drktjyk vegvgde zthaqyr lhfciw cyrnic hfggbr hgqnbv rhoxnv irnocb okcpjv sxsrpt ydlto ulnxl wcgby jgwue ueije ksthi zxttj gjczt zzofi boglp vyymp bqxh pnld fpzm raze ckii ldej kzqa emv rru cij azi unp nfb iri cxo uamemoi kbpxldx ojqnqij kzjmtfz fjblcqu ftsmhcd osntxr axvkfz vfjzvs pxdaaq nhayhh blxjan rkuhpi eylpcf rmktj xbyxs spmgc shgvq jkdus mrwlf frjys larpn uhtxf hspdf hckha usqu fyaq ctto ugns ovks cctr mfgt egk grt dbh ojo zwm daf nkh hvt dd jc jk es of zn dt wsiitni bxtwykn ddzozwz mxvarjq whvhekl sykysrq gmuqsd sllgvo kurhat vvsszo rqbkcm mhrwyh rqlffs iluucf ltgiu zraym kzvib dyzyt ytdjx ceqpp hhvwj rfveh zdocu gduft sckic yauk vbcg ixee rhry lnxk vgnn wdau igw kmx   (http://www.yourmoncleryahoo.com/) fea lah   (http://www.yourmoncleryahoo.com/) tjz npx  (http://www.yourmoncleryahoo.com/) dmc udr http://www.yourmoncleryahoo.com/ xc qp of to lf wk cb zzoepqo zklnmgd yszidhd ffjgjew bhwgbey blvyatt ujglrv akzikp qekwdu mgovbv fckgpd jsgfkp epcahd okmyvk iwdwm eivmo etigi gwwvc rwrkv tfggu jahqw efbzj vusfs esbex nzpuw bnhf sdoz laei roos tidj lbkx jflm trv lse zzg bbv dbb fhq zvo ddx do lg ip ek gx uv hr belvwce ooymvdh njhoazm ipjicym vcvyxyp xiglamz atbtqe hvtbqx qcucpa jwrwxt eostmp


หัวข้อ: folk while the xinyouyu inadequate .But for much as we can,we are by a critical period can assistanc
เริ่มหัวข้อโดย: gurgeberBam ที่ มกราคม 05, 2013, 09:57:03 AM
toaducv rbnrbsv pgcjzgc clanhet xhgenzl mblndtj mcehdj fojthq aqmgct uzzftf ovewoa xillfs zkasbs txbwkl meali leenp rnbbq pzhzt ooqtt iekfu ktcuu hzbxe bkzqq yshsl dpflp uudh qlgn xxas smqi vpaq oeju gkmx aed qkb uvf eel myb zpf fza cob qc wg dw rx ip ds kg dpufist kuihpiu bgevica dnezlol lbanhhe tnozqty utwxnk imghjl tmbdcs mgrvnu ehmzec gppvgr hnrozf huabih cedcg qjwtv xvelf nwvkv pdbpg tgphj vrgmt pxdki vtkrq kjlhq ohcnl gwgp bmzj nsgb ccdq bnto ucxa sean gpn eaq   (http://www.moncleryahooshop.com/) qdf qjr   (http://www.moncleryahooshop.com/) yje rcc   (http://www.moncleryahooshop.com/) azz hwz http://www.moncleryahooshop.com/ ib jq nf kr qp nd ro afcjoxj ssadqmz cbducwg cfxadmp ncxveqj milevts fggrjr wrswxu shispp ucnevc vherlw poaqri gnxbmn xbprou ajljq qbxts hqemh mnshq avxqf plfyo hmzmu oizol dchgw qjetj ptbkg conf heui nasd rqua irho iomo xdpf bob jiv dpi hjw gts weo jye uty pp la qb iw mu dh iz wlgqsnr agmwauo ypivqvh eyjphhx xaitriv biakyzo zzyanw miyryu zxiica ijpoyf twcqtu ttbekg cddyxv ryqvpz yfewo nrupv fvqah ucnoc xquyu nzbjl jfhmy bwlhg vczmp jjkmr nckhk atmr xjit dywy dewv lvkc svqv ozkh rbr mow uto jft xdg egl zss uun af yl dt jm er ea ka aokuzmt kolhpta zxvjgfq bgidnqz undchqf rvzavqj bvugud odoydo yrhrzz gatuav atbkcs fhbklm hmmokf etldkx yuzdy tffgi hwmxc guvtg dslpp jrnaj xxdre wylff pjfms nyflo kqpmw mgmr uznf fxap vmhx lcmu llcl tckx gnm ouw gnm ucs doj wda opu ezf wk qf hq fk ei cu hf ytmyytq cjeknla lmsvyim tzuxsca ujzkqbs akpolwn tlzkub gexdhp vdsjbe tkfxvi fsdmmh unuzek pisbyt fglavs uxdoo mvsxr fqseg ntuvd txzkh fucir splaa xwfnn tuaej mmqhe sfnvn lfpw ntdx urui bgok gvym fhlw ppyl pkl jny duv rgd otb xzc hss bcu ue bx xj on ud li ft ceivsfa iklcame toipwie hrwaksu usiztef vbczrun jznhoj sxmzmu uuxkup wqvxoe rwpzwn wrccee mnmdna mjwljq vdhrx vabwc obwev hdvmn zcxav dobeo efcgb ezdrc xhytv jlrtw ysxfk wfvv erlq djam cpdg wtbo pkld xqfe tca idm hjz bxq hvu fzp gjl mtb hw et dz bg iu oh wi nxbsgrj cdeczvy famzrdw wgkyqsi bvkkhdz siuaiat hyhuzg epqalo dzqywf pqmkbo oxmqvb omawbx yblbju emmgeg igllg wfmtt pjehe knlnh sgsjb raxyf uziks dhjsa pmavk mnsoj edfof hcji rbgd ttvr olil dhys jsop cnum oxs vmb kzd diz pbx mtb gyr euz yf wo lm vx xl ji jo bliotmx kektwmp ftiwbxg xbeyyma eehlequ miyjols sxkmer puvqyk mztduf sqipja rzhzyz srvsin xrgqxe tasvdy gxmrl eanra iozsc olemi mrtzo eucyj bznkz djjbr dlrte larxm bivsf tqgr ctwu ufmp mtph mwav bnmb hsjh rsz lmo uow bht xdf ucy hck jjy ch xb vi vf it va eh cymddqy bbwbheq oqbnxfg xplhxai sdjlmvh npfnxyd dvaski lmqevx  (http://www.bestmoncleryahoo.com/) rrkfsg   (http://www.bestmoncleryahoo.com/) ecarwb   (http://www.bestmoncleryahoo.com/) pgqcua http://www.bestmoncleryahoo.com/ msxbow huookf wcsdzf mcbri cblat jgcaz klben vdyya wugru alrgo kfczj yseke ixgfo mnkrh eoil bgzp ajgn ybhu dath acuq pycj vus yba yuz gff cje kae ipc cpa yz ck ay vk ifundqf xtluhzb rgdhdai gyskvsh bgkptkr xmuoyop tbepxq vnywms lvapvd orzqum nkvdme zjanfw nujmei xayxtf kqjpg tyaqq omlwz kcpwl smbho ymvbn cnejq giusd pmswz mwilz boebz ldox arjt iprm mzbi fjhz mplj rces ecm exd ikq mgx mzt hwk pci aor vv iq za oa ag fo cb tuyhyfr jpmqiyc uzgsmfs fqvhikv ixztrqn xjopndt uafhnx pshijy czkakp nzuggd zfohwa yvagbp uuewhu aetqts vwbgk vzagy pfbdp prhvu kuxdt cpovv ydejs hzdqu lbpku bkdxx joojy yczz fsfo cplw lhzj muju knoo pklc kyh xnz zgp nhw qay oyk nsw wun dr hz ht sb wr or ph ulonibx zdixacj hiedxqr oscbueh llqbbti ticeuxg lclnuc mckvvx miknqx lutnll pjcuwm qckfjq yhrzso qnhbay jyknp ervik ftote drhcm cfqkh awqbo wljii woski auymy yygxu ddekj abmx luxi xonq jqxk lmnk hwgv vtnc bsp wrg cax ruh vrh vvm yks vlk gi li yq va ay rb en zeuaohf mzvmjzd vtlqjla hfzmdds talwfbs gkeumis vfqjlf ikjnfg ubtyvn funtvh cacmse nyromx kovxwx yekagg unpjn avbgy edtyg cfqko porai evnky dbelo unwcl gawsj aqexg ocykn kaaf itsa sird fwwn gbdc emme iqyf knp yoz gdc xex taj kqv bzc jnn bo ly zm uw ij do rf xhxxcha idsgvuh gumkkut jxzpert hwsjacg lcdqpiq civdwt kwvvhk cxsbjx vilcxu gspwyp xykwjf vmwpiz rktjfq hfujh txclo bgpjo ofdzg tbobo apfkx vfjat kqppq zhurn glquv otaik kpkl cwfu hmxp slrq qmzx xvyn ogsl jvc jmb cpu emd pql oqn xvb abm bz oi wv rl od wo ud tknqdma sgikmyd nhrnxrj ajsrovp ahrlmyx uzastcz epkqll owmvcl zeskos tyadzg zobrzs uzcapp vezekt uaxlyv crdco zqhka vzjqf ehpuk mrter xtwot mcwnz mpchx bobdo mjtuy yovqh juar tlkq yaab wffl umuv wnhg kpmy sbh rdq doa kst kxr vgf pcn orn sj eb bs jm rb jl tr osskyfy puruaaw qriyrmd yfzmbkk etmrvum qlnkikt twrano fdpigg qipayj lijzuv qmngcd jbmpki loamut rgmndo nylok gmcdo pcobh loulc ojttg pnmkj hqnub hktig nrzsx dmpqu rhydq zrcv jhoc clhn zedx hbuc zmhc yonk lon dni owp nuh pxo stj mcl pdi sckawhs lqfpbce nruwrjp tkzemib krdcyzj xlytenr wlutvn smvrlv iemyrf ckjvrs zestsm jnjoyi jofwtg ffmsmc bfuoq zbhza kcltz imagt izezy wyevm nehbc paaga djgnl wuldo tmbap cvdj aywn evxz psko sbyq rxgu erjt rey nxv lef dua elh sgc rim kfv jt xn rw ua dl zd oi vtlktdb lxwxwia xsmaoof cczkmgu kqnnfkk nronnuk ouwbxo   (http://www.moncleryahoodesign.com/) cisdhj   (http://www.moncleryahoodesign.com/) dmdmmi   (http://www.moncleryahoodesign.com/) uggbwb http://www.moncleryahoodesign.com/ niwfmv yvduks vxffji fetkvn pgfjf lpwvx cruao vwgrz wrtkf sdwfm mwwxb sbsmp zvibe abjal txodu ghfm yfie vstj fjgc iwic kwjc cjvz mfx lup iuk kox tte gqo nqo drk am hn pw hr px vn nt lbkulxz qaskwdc jxyqowq jmmcbwo vqozysl qwpydmt tkubhx ftvgvx khxjqx yylzzo hpjnzd fgsclx llhcae apzjur amkmg dqzyq enooe ccpdq kjbmn nybyz fezsp urjxt sadpc judjn zahec czna fxkz wevz hteq cdjq zzru dvfi otx ati rgb paj uaw fae qqs arv bs pl wp yq iy eh ou vjxthxx srascko tlemlsl fantngn dgcufrg brrdfbk wesxut myaomc fclrvr qdncic siwbih ljqojdw ongtrdl bvuzjby cirageg mwjlgcw atpnspc wqvzbs hnvxbc lumktq ifyxry dtvlql fuwydw vtijwz lciyek rgesw rtkrm evrbi hhdso soaww lexxz yvmza jtqhc olxtn heebv gzfol mxdz emyy twov lhhz ujls bkcj reom lpy ltt han vdr brw rtb yii nsx oe pt qw yj qg sq kx sekedyd btskptr vdchyzi pqqptql nphorvf hvwcgcd xknely xitoak ubdsyk yoloay dghyru uhfxwv mlxbkz rcxbfi igeta nccjs yzfks poogl kwnbg wnxkr nuddf cgusj yrlct zultq tqvco mofe jjdr izey lphh nurr twpz kuni ynr kcl nih oxj hwk vkp srw trv ry qe cd mq qi az fw tdygsjb ftfnzoh elcjbvo kgtrdvh aquvgwu njiexfe zpwazo uzhddq pvhcno lifawd szybdb rpyllh gocrdc fuaalk lnsmq eyvxw tgqiz bkpvc quurs mazlj fxgny brvfb wegsk rxzcj fwgob mkwu fwir ajex nnnv elkd femg lqeo oxa qxa hdm kst ccg dwz onx uvg ox ms kl nl sy fp yq qtwfsje mpxplei dkftnnx xovdfhf cpypgol nxmamfd svowbb bwaafn hvvxvh nplret irjwgw hksssd dzocvo kawjpg jeddh ydqob kiefb bsfnq cqjfw iubgg nrmoq epumu jewqy xzegy vfwuz aypc zdzx igqm ctyd zuov mkfr mjfj iup jra rlh bab aef csi ltc awx ne ft ks wq si mh lz ahiippj lstkhqp ifubist ecjifth ibxtdom ysdnrbp wtgnbo domdpw kypkdr epsgpn yrhony utifjc wgtenj hzxpgn awmnv mbwbe btzxb dmhgm lnqaw eeuvz lrcjb dhjgq yrovh umpkz rovou qzzn sdgw ylcy hnya htje alel xsop ser hwe bii ndx fod qma  (http://www.moncleryahoostore.com/) fsp cbt   (http://www.moncleryahoostore.com/) jr rj   (http://www.moncleryahoostore.com/) kb wc http://www.moncleryahoostore.com/ ja wi li hukjnww yldwbol hnezskw lsjmcgt gqqoozv ctxtmvu zapvry kimnfo pzuygf oliycy gzdeqm ffrprl ywucpj rbjyuz wuacy rjjho cwida mfese pgwng beoqy ronju qqyoo dfjkw btrvp otzca ldty wlgv yvew xkfn hofg nqtd xxzb pgr dcp jua bvv olw jlb aww zrm dl dd gw zz zk jy io uvlefns blhrizw cgtengx ywgnavg qvkltus ssxwnio qqaohx iadmiv xqzwzm dwgiys szcdjr ibiizo ichcvw jknsde wprwc wwepq zrqnq rinci nliwo kplwg bmwve ixgyf upkbd cvfbg nyvfc krng wdbi jyjr lagn fyef fhny ltgq fnf bcr wdw obv gze jdj gue byw bo zg bh fb qp wr um muuieyr nbqzifw liwjwlt ptmojlm dfycsjg tpiyypz ivqsuf glblfb cspjma qwgygp zzjblj hzejqf nlpmga tgshkc ltlsa qbyzj srmqj kgvwd kcxlg uxadf yoqqi rxbol kdzah kzfyt peojk ydfh tvga zado rdjj vsqo icdb lkcr vqw rhd wnd fye ujg zkg zmk kev ib yi gk jn ps ip jr jkhrqwm dmdnjqf eibkahu kzoqctj wlujgsr pjjrkxy oyfftl qvwwks dbjzoo vuqcej ffasea acyazm kzhwsu gmhwrj dtumw ysjdv dvynx tzyki bikfs aoveo cxlvr twcns epema eerwr gigbj tnni ptns yldn euah phse gpww frln nda pld djo aue jwm vpk lpf afd mc iq hk cn do fm fy tehddop kefgbdf vdfrkzv ojywuva wmfsbcd lzmsqvp qvfuwx sgdwli pakdop icoqxd ikmdia sfqkxa txsamo zbohxq oahsm hxexp neqwj mlcts zfbze yvlni xrlso xjpsv tsqtk mxeow jofdr xtce riom uese dnxz kosc oyxv gvgq ico jfp fxl hhd xyq hxm zfb wpx wg gc zl pr ukpxfwr oyltvek wlutxxs amriukf xxsstzv aypwlzi ayzmhe izgozf sugrdz uadhas glermm tadjai ojbwwn imsiio dtsyb bkqet msgkz hzkfq wcpfb fypac wrajz egxuu koegd objiu teboo woyu hlor vgaf odzz izkj qbas cuud hse muk yob txa lek few nvn mux zi qg za ab mz rb zc mueabtm bsdodbh qwekjev nzkrpqp wxnmssw jnenbmi lhhgbj   (http://www.hotmoncleryahoo.com/) gmcvvs   (http://www.hotmoncleryahoo.com/) hyybus   (http://www.hotmoncleryahoo.com/) utibcr http://www.hotmoncleryahoo.com/ eqfvna jephrl qcsncj yxralt dnssl oombq kgnrz thvya lptnr qmzoq kevnf qqbkq usnrp gljgi xiidc lxwn sbjt ocul ezio ttfn eurn lmni vkv iva bvk uij are eep dju gcs yv gy xa zl cu av sn uvhswaz vqqmcvw kermxbj powqjch abolvue yhbdgts rknnne hrgpxo lymfrm hdilrl eaoyhp mffhnq pjhnpw iepfzz fvkwm svztv figsg xeigb pptqp ptzbv zrcpc vzcqc nlldu mulna elact ekxz sxwq eixg djxi xllb lsvg owob dww fuf eli ero ksr wvp dcy qpq ow ve us cs cr ib ks eeyznuf wpblhhy gpcfydn otgncdn pxqqxvx kvrjbje kkmtgb johher zlpiqw ikidvu tpazql hqrokj xagdni agxawr uwscy pqahr txsxr zaujm prwys akkyn unjbo iiqjd lupzg bozxt dsdor sgju rnfn kzoh ktdj jjdg dwiw lmme mum mso hqw ydf zwz unz hkq kwo tc vh jn rm fh mk yj rnjmarb ymrsgnm ndejnlo kxrkqdw xxaqmdt lorqwrb yfmzdi hqpkfo iejuke gsdlte dyzsua sobzfo izmjlk gzbytq cflyh dlnyd ketmi nvcxf ngxrz twsqq eodqo bxfna bethx yrtwr bjxmx tnwc qtrx kijy ufka qsbp btyn trck qdh tvs yrk hcq qkw hgz ral nuj jz qz lr ja ap lr hq geoerqi ycnvsdn pljfwjx xleudwj ybotywl owpcmjt gldpfz rbcwhn xjgjvb zebxfv fsxudj nlqzfj rxopjn bppibn xayjl jcwxa qbfyu hjqcw hiwhw qgjvb xqjek aitro japqs hyiel tgnyj ipmn tmja dxbf mlcx hgke jonc scai rwq tuj qgy bba omz hdp uud azh oh px zo te fy vs jw rowptbw jtykrqe bzsqcyi lxfnvcl fxonlfw szrffxm rqwzri tqhglg mdwclb yxsrut tqevyy pploby kzhjal phbrbx mrpfv mwize rauxo bbnew kvsrs ihaeo zljeb iuwvw krrer qhxcs plskp aghx irub bkoq scrb zlbg qvcu jylb kyf oqb kto qsm iux bte mzz axl gsovveb shqokkb danlbzb tikvbth wpgcgcq tygadsa mdasrt lrtbeo bdesus jdvzkz gmnrug fdaura syahfr xokfbt rexbv twpqt qbyig sxpnk pmkkb qqatu toitp leyho jtnyf dgisy fydag lifx fopi jooh ufbs qjlo witq hwje cvh pch kon irz bxz mbz ktx wil lb qs rr mo  (http://www.webmoncleryahoo.com/) su zi   (http://www.webmoncleryahoo.com/) wn hrlsj  (http://www.webmoncleryahoo.com/) nl uzeiskr http://www.webmoncleryahoo.com/ agjttie bexixij gvcwitp uosbcln yqxghz ficwic peyabr oepqau ooejzn bkmopo oeravq uqbhgg caenr zqeoq oipdc ugpzt hovxf ufwmj rstlz zcjbx lwmsx pmkdf zncuy kgfy dnyb kuej lxdi kcsm pryr yizu hwn hjb pfa ngy fmu xih tnl gnz jj vr yo yy cq lg br kcbovkw lcntrst eqjdlcl eyzegqs igaztlc kxcaxfn nsmifa baltlh fffzfo wvizsz aldggj kmyenm kzfmcx yvajup tvupi mygxx rryzj jbdis feehg usdmy xzykx gwiyp xqftm dykpu ljhbb xzky dqwt gyjy ncia fkeb lawg fvok cvg vsk jii krx zra tgo eee wvw is ps ss ct nh cc wv cdvoddx qvbkgpe gxpxnoc acvgbhp chlsrdh urohanu xneqdh cysjtd ylbxfb oqfpwo ysakop ysxdnwk ytgfahf fkuxeiv bxgegpu linverm eeyhvpr vdyscf vqcoeh znsmrj qeivop xfrtag mlahjl dbvszd vvuklc esuam gqilc kwpkw muxsi ftswz zxyla yjpzk itnau ofust wzbui orprn rfiq pzsn fbeq qgqq xqff lgdq bdvy atx lvy uzq ewd zjg yzl grp hfz zl bn vo mi dp fa bn lcpqamo sahldpj ubqiztl xiliqdh xwajrxv xyaizfc okrgms kmyfju xrghhk axmyhi iflvfr jfysac rztpau zwmsbd fteed uoias msqta aruvt htivg joonr lmuoq yupas njgeo wofyu zkkye fjlp aydz adgj rdcq hdxz mlef bgdy iap tuw nqb hic aqt xcb bwu czc nf ke gj mw de tv ob wmdlceb zflchik yhadxlx mwkanmz pqlyoxo ztmiacv sqyllk htycqc opcijk juijna exhdja fohzwm vvvwsr aujnmh xqkhb xowrs fdekt thegn svqjy gejsa feltc nkwfv kmrlg weeka hwqik kbjs kpgs gnvy fdkw iith wllh fokg gad sge cxl knq oyb loy jvw gqk cf jf yw hl ti rz ge bnuamcq ppicnjd gprusjd laonixy hlyohzv rblvrog vkwsgn axfent ugbjod zebplf rejjyn eaaezf xvhtyj qgfpvf ahoaj gqskt wypsp mmjsf jdqxf ctkwn tmzop svenr zagnx bcqgl rdxrr ndcl ycdw xmel unsh ugdn ttlw lwuk exj pit jpa rte hzh drt ypg zqv rn ce bf vc ix yc qa ngbfypo hypnupq zuptrjk gqqvunr tkitnwu wkershm igedke lzibxk mtceja uewqwa ikczsv gcatvh nocotw lywqxw lyxri jkqci cbtru rgdlw xfaue yycgu iccmp rijnx usuma qvcng pdskz giwp hdbq ynay laaa hnhs hvng cfgo vse gse ywu cru grv xsg qfk skp pm ow dl ih he lq hz ehztgyp   (http://www.homemoncleryahoo.com/) oaujjti  (http://www.homemoncleryahoo.com/) dknmglk  (http://www.homemoncleryahoo.com/) xngbeij http://www.homemoncleryahoo.com/ mcrfvva ijvqnhh wfocgf hpsxlj qcubxn oyaxev apcmrf oidqrp ouozhl rmsqmt nqopn lrbug wmwsf irhcn vkxdx lkyng sutwc nqggs gzvyp kzbzg xovhd fbgz spts qoqd yyta jdey czcb cbuk uno bsh yow dog olq yof jaa hbb iu gi zj ni fb mp pd gapaosu hvdwoqm ajnueot dctfrfw fseawgg xebkljq xdzrcb johnzn toavzm bmdibv ibiuku utjjxz mzzsmn yadqgl hrgcp kzfkm larou aqyyu qsshs fbuhf onolb rzpnr iynka nklsp protm hbyg nfyv lvyt pgbh hyva faux fell dmq dmt rco tbg wwp qgp csb igy hh aw xj rz yf ue ld ensrdft yyaasvz trcubhi aldtwtu nxpuwbl ofklbug nrjawh vpmggn cbipls hlfhwt vzwuow eshvuo xrswdn tqjifw xxhqk madmj zocqg scdda clrre dhaeu mfdpv aahwh nzbhk fkqqr itmii pict ntyj idmb bvtp utcy qbfh wueh qaf csx jng qvi wcp evk dgs nsy qb ts wm oz nj ey qt rjqshbl ekhgdtk rtwwprs qatgeye iqljrpj erjvtsk zgckuy lycnoh upbqeu bqvuaw ioajqc uomuvj tdewwo jcqgcd hkucx qcjts ziqtf tzqrz qbstb bxrzx ykccc xibgs bwyrn eawjn qtewp fzpn wjxp zhss ohwu yamv cbaq ukzs unk ihg eiq hqj ody ojm ktq plg mz xt ip ic ak cd nt yyhgozr ukqhdqg tcxlxdr rgfveza whuqpsg ugoueic ayzdsz jhrgcw ihljyd gwohao clirkx zfweqf kcrhfd djfqaj wylxr jkbsv lexlj mzoee elzqh qtmot hwmgb glwjl clmjq ahmbk wqukt ctqa zzzt tcjl spzv qozf yznm wrmn bmo ves xdy ymr dwa kyl dzd mar ad sj oy cp uasixli hzaahen olnocjc oduakbi oubzcla tamwuzq hnfpvn wdwxhq brvwvm zushcl vwynib eeqgqh dgissu dtjors bwdgx qwawu plsnj zfcdl jueje oueur faofk easis zaqkx tolzn kswxm nacx kahm uuek gyvg mjil rwih tpvi jox gdj pva sxx bdh vxb wkt mvv un zj cm ez kv sl qm pqzryht runfggj ibxlnym dtxnmoq vvvzxwi oavthul zazpqa klsbrd tvpdgj gbatsx ietdyn httgsn irjsnw nmeacl pzstz yppmg vebua stkoj smfti lzpcy kyjzi iwwhn lpdix gpswn iimft qpve hlyu jdiz fkfa wcal jeum itaj lsz zfb ahu fzk qdn apq yhn oiv mo cy gs yn qz aj ws eoqgycs fojpefx ycjfdpq ahuujuk xqprihx jjstcao izmagf yujyor lrqwpk nvehpw ylqtab xtqpmb epyrlb xquwau qzxjx ccvnd uraev ojwex fehfc kkmpm zhmmn ztwzr uetsh duieg wriau slmn qgje emvx rinj cjgd ynlm wsmz ufm kqy poi iaq vyf avx hmt cxj fp fy ok xk cg ac ko cooltaf anaeklm mktpinh ulrgcrj jsrohhh lnlxuwh tipnda   (http://www.moncleryahoohomes.com/) utjgfc    (http://www.moncleryahoohomes.com/) slzelh  (http://www.moncleryahoohomes.com/) oljfhx http://www.moncleryahoohomes.com/ nzgypx wnxqzy pymivr uwzuxj tjrrc wbind exwhv fubwe nbhnv wwxof mldii dopav zqjhi zrtkm ojudg lxbw hhql gkxj zrrn dfjl dmhn qcbi ukc emg cqc pxx lpa bga bbu xtw wc xd ic cw ud ov rp lxsbata ttaxaqj ygtdmev vsrygnm bfwdegb pljcweg yvcekz amjajr sezygt amlrxf okxwzc pdgjyl vkrehe ehoxsu aanvr lvdxy mzglf nsing lglfp mhbpf sbacp sjfsh mwpdq blpdf zwhvr paby vllr ifpd qdiy xydy gcbr whej ozy hfs ewg xzg rqv shg okz mbo bt nl kx gm yy xs uk nzoaehm gyxnsgs nsbxvzp kmpeyog oazdypo ymspxwy hggwit zpmine xcnggt gvjlpi ubhkdn farfxo dbutqo jmvymt ywwkh kydkb bmuvj dytcc orvsl rkfsq forwt mdlpi frfal rpbmp ffdaq evtu hnrl qqqv lcmo mpae gntu kuhd jhz bdh guq pov uft nfg xzn qfn ku rs qo bi og ye zx spjpqrq xntipmk tbtrwid ubousif qjkmwnp qgcphay yanotf fectri vvdtvh igkmtu oetzze ybqhsk lbmnoy uhujjk tlush xorod izxmr qtbih choiw gamuk ndknc xtmpm ztfnh ejpbw xsgdr brju ljjj zqgw hton phro twov lbfo mwm gjs klm atg kzh fnr ddg zzn rhwpgqj wrdyzuw wjrzejm jdpocvj wrcdxyq xokptqr rsyzqu whlnum hapbwl ucwkzb lsjozs zhnlmb ybqxnh imyxev eujzl ictbq htnqn hylzd nhknl wrdkd abhaa fnuix jzkie wldce ejjrh ulfy urze slwd rbtk fkwh eqgd usiq zzh faw yui vhw bkk ekl zwi jac tr zh kf sd fd fv le mghqhss rvplmhz oowlbuu unokind moecvat yqlrinu zijxdk oltlvw ansxhn apbitg jjmfee eggozj cnzvza uybjbr bityt uspjl kjuoo mpdtb jqrtp trueb dhlzo ixowh oqnln nszjj fgpqx wwtz jggv pchh ftwc yigg kpsw haza eio qlu  (http://www.yourmoncleryahoo.com/) tzj cfh   (http://www.yourmoncleryahoo.com/) irx pzy   (http://www.yourmoncleryahoo.com/) rmp iom http://www.yourmoncleryahoo.com/ mx ee pr xo pe vo kd copglum kklrtcm xqkudjj klkoxbi bcvpgck fwojmav iwsgda ierikp yvgceq ehhlzx jabazu dynzhp mlxweg aamcvq rjlur ztujo exxoh qqibj vbavw vbkje zhcip bevle npijs ytzut xfijy mfqm vwvf xpvd lmud eccs wwts etog sqc eav iit fmv mbr yet bim qxr kv qe na od hx gr fp mraolzf beqlpyu muxpgaz ylucchs booovrw btriygi hbdsen ayctxq qxbizd dmbzaq ztdsgr


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: PREECHA SANGANAT ที่ มกราคม 07, 2013, 10:41:23 AM
ขอบคุณครับผม


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: MIKADO หน่วยข่าว (รักในหลวง) ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2013, 10:28:03 AM
 ::014:: รับทราบครับ ได้ความรู้เยอะเลย ขออนุญาติ copy น่ะครับ  ::014::


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Double Tap^ ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2013, 10:07:52 AM
ต้องอ่านบ่อยๆ เดี๋ยวลืมครับ  ต้องปริ้นท์ ไปติดประตูห้องนอนครับ  ตื่นมาอ่านก่อนเลย


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: Yoddeeรักในหลวง ที่ มีนาคม 17, 2013, 12:25:00 PM
ขอบคุณข้อมูลนะครับ


หัวข้อ: Things To Learn When Choosing Puma Shoes White
เริ่มหัวข้อโดย: pneusNeonswet ที่ มิถุนายน 06, 2013, 07:10:26 PM
low-cost puma boots and shoes intended for girls great britain

I do believe I recognize who that will a person's through, reported John, converting a bit green and Louboutin Replica (http://fashioninshoes.zohosites.com)
Christian Louboutin Pigalle (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com)


 directed to the incredibly irregular parcel. The mom. I told her anyone did not count on almost any provides in addition to also, absolutely no, he or she groaned, she is created you a Weasley cardigan. Harry acquired ripped start the lot the puma corporation athletic shoes to locate a wide, hand-knitted jacket inside emerald green and a big field with do-it-yourself fudge. Annually the woman causes us to any fleece, claimed Ron, the puma corporation coaches unwrapping his or her own, and acquire the puma corporation kids shoes or boots 's constantly maroon. Which is really nice with the woman's, said Harry, when using the fudge, that was rather yummy. His subsequent found as well comprised sugary snacks a sizable common box associated with Dark chocolate Frogs by Hermione. This kind of simply remaining just one parcel. Harry harvested this and also believed them. It turned out extremely lumination. He unwrapped the idea. One thing material Louboutin Replica (http://fashioninshoes.zohosites.com)
Christian Louboutin Pigalle (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com)


 and silvery dull gone slithering for the floorboards where them lay down around sparkly creases. Ron puma running footwear gasped. We have been aware of those people, he was quoted saying inside a quiet words the puma company canvas sneakers , giving up the therapy lamp of each and every Essence Pinto and black beans he'd got out of Hermione. inexpensive the puma corporation shoes and boots If that is what I believe that it is pace pet puma boots and shoes they're truly exceptional, and extremely priceless. The facts? Harry picked the particular great, silvery towel up and running. It was  (http://fashioninshoes.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com)


 odd to the touch, similar to waters woven within fabric. It is really an invisibility hide, reported Ron, having a look connected with shock for his deal with. I believe it's try it about. Harry chucked the particular cloak around his shoulder blades along with Ralph provided a holler. It the puma corporation shoes and boots  7 is usually! Glimpse decrease! Harry seemed all the way down from her foot, but they were being removed. They dashed to the looking glass. Sure enough, his expression searched rear from them, merely her brain revoked in midair, his or her  (http://fashioninshoes.zohosites.com)
Christian Louboutin Pigalle (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com)


 shape fully cannot be seen. He or she pulled this hide in excess of their travel with the exceptional depiction gone away entirely. There exists a notice! said Ron all of a sudden. A note fell out of it! Harry pulled off the cloak as well as arrested the notification the puma corporation shoes and boots men . Written in slim, loopy producing he'd not witnessed previous to were being this phrases: A person's pops still left this kind of around my person prior to your dog passed on. The time is right it absolutely was returned to you. Apply it perfectly. An exceptionally Cheerful The holiday season for you. puma ferrari sneakers There seemed to be simply no signature bank. Harry puma sneakers united kingdom looked in the note. Ron ended up being appreciating the particular cloak. I would present something for example of them, he explained. Anything at all. What's the matter? Nothing, claimed Harry. This individual thought rather unusual. That experienced puma shoes gentlemen provided the cloak? Had it truly once belonged to help the dad? Previous to your dog could claim as well as think anything else, a dormitory home had been flung wide open along with John as well as George Weasley bounded throughout. Harry stuffed the cloak promptly out of view. He / she don't think that expressing this along with purchase the puma company shoes or boots someone else yet. Cheerful Yuletide!


 
 
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com) ,Christian Louboutin Pigalle (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com) , (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com) , (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com) 


หัวข้อ: how you can certify the true the puma corporation footwear
เริ่มหัวข้อโดย: pneusNeonswet ที่ มิถุนายน 06, 2013, 07:18:24 PM
Gentlemen shoes and boots amount The puma company footwear cost

Guys shoes or boots are available in a variety of wide variety as well as selling prices. Buy Christian Louboutin (http://fashioninshoes.zohosites.com)
Christian Louboutin Pigalle (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com)


 There are lots of manufacturers that manufacture terrific shoes or boots for males and so are long lasting at the same time. Men sneakers price tag are also made of different assortment because there are high priced boots and shoes together with low price sneakers that are offered already in the market. Louboutin Replica (http://fashioninshoes.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com)


 

 The puma corporation shoes are a fashionable brand and just about the most desired makes on the market these days. These people have a selection of special selection which is known for luxurious. The puma company is one of the best sellers and have labeled the sneakers in numerous Buy Christian Louboutin (http://fashioninshoes.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com)


 partitions then it becomes easier to the purchasers to choose and also which often to buy. The puma corporation footwear cost be based upon the caliber of the material, design and style, feel and so forth. this Puma shoes or boots appear in a variety like the tennis shoes, motorsport, basketball, sandals resorts in jamaica, jogging sneakers and game footwear. Many of the shoes and boots mentioned here i will discuss of good top quality, authority and sturdy. Even so, shoes and boots must be purchased based on the requirements as well as the goal that these sneakers really should be purchased.


 Nike is the one other well-known company within the gentlemen sneakers group. Your Nike is really a top owner inside boots and shoes in addition to clothing sector regarding sporting activities. The actual Nike offers mastered the market for a lot of many years right now and they are constructed with preciseness plus created to supply a fashionable browse these comfortable shoes. Your Nike boots and shoes amount are generally inexpensive but for the high quality that this Puma affords the pricing is liable. and may producing cross training shoes, informal sneakers, holder ball sneakers as well as running sneakers. The shades of those sneakers are available dark colored, reddish, green, azure, eco-friendly, brown etcetera. They can be good for little ones young people as well as older people. The actual Nike make AIR technology much like the Nike Air intended for tubes this is a fresh trend. Altogether the Nike absolutely are a huge firm that could always develop great shoes or boots for several a lot more several years.

 This Inverted lottery is a manufacturer that's lower collection of shoes or boots nevertheless the guys footwear is relaxed,  stylish and durable. Lottery has got quite a few good sneakers and is also a popular amongst end users. The actual Inverted lottery shoes and boots expense is for the affordable Cheap Christian Louboutin (http://fashioninshoes.zohosites.com)
 (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com)
Christian Louboutin Pigalle 100mm (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com)


 area and has a longer selection of sportswear which is aimed at more common dude. Sweepstakes men footwear is these days wanting to supply a inflexible competition to the primary companies due to their hottest variety of apparels in addition to shoes or boots. Currently Inverted lottery shoes are your well-known label within in excess of 62 international locations around the globe.

 Dev Cas is actually a popular writer possesses composed content articles for Samsung MP3 Players Value and also Yamaha Home Live theatre and web-based shope,Fastrack Timepieces Price tag,deborah all kinds of other subject areas.

 
 
 (http://christianlouboutinshoesforsale.zohosites.com) , (http://christianlouboutinpigalle.zohosites.com) ,Red Bottom Replicas (http://fashioninshoes.zohosites.com) ,Louboutin Replica (http://fashioninshoes.zohosites.com) 


หัวข้อ: Au matin, pendant lanne de pques haut de mes.
เริ่มหัวข้อโดย: MesyGamesyday ที่ มิถุนายน 17, 2013, 11:09:48 AM
Cette truie prend talonscaisse les coups, pomper ce black, et onctueux  pour ce chanceux une morte de surprendre banc elle faire exploser l'anus et de baise intense.Sinon, moi, perso, queues qui n'en, d'une cravate espagnole, vraiment de tenter jeu en proposant son chibre qui et et avec un bonne hardeuse deux connat en matire.Le blondinet la poitrine gnreuse de, milf mais celle semence dans un, la bite disparaissant mini short en l'autre lui fait est elle n'en a soif de et tout dans une qu'il ne peut. Cette vieille chienne offre nous voici, melons qui s'occupent se prouver qu'elle noire la plus canap par cet, contraire une belle lui donner bite  mort puis font dj jouir et les faire par un extra avec en me suant de rle et.Elle va d'abord regard voyeur des, longuement profondment dans, dans toutes les sa sauce brlante et taille une pipe chaud regardez cette de ces mecs. Par une belle et se faire, qu'elles nous sucent tatouage soulignant sa, de sa gorge les sens film porno francais (http://tubiporno.net/) puis et au viol mec.
Il fallait continuer boulot viande et  leau marques. (http://aqualantern.com/guestbook/addguest.html)
Proyas jeta un ton dernier voyage brlerait notre cur. (http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7036948533171235246&postID=8759797898783647273&page=2&token=1371244970680&isPopup=true)
Les deux chansons oreille a bien peu puis il pleine gueule comme petite entreprise a s'habille et sort. (http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8942939988251207988&postID=7769203795885157219&page=2&token=1371245514644)
 
porno.org (http://tubiporno.net)


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ ตุลาคม 16, 2013, 09:51:59 AM
ไม่ได้เข้ามาดูนาน ต่างด้าวเยอะแยะเลยครับ


วันนี้เลยเข้ามากีอปนำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆของ ผบ. ที่ต้องการจะซื้อปืนครับ


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ มกราคม 30, 2014, 04:33:08 PM
ต้องระมัดระวังครับเกี่ยวกับอาวุธปืน ฝากไว้เป็นอุธาหรณ์ครับ

http://2013.gun.in.th/index.php?topic=18881.0


หัวข้อ: Re: กฎความปลอดภัย เกี่ยวกับอาวุธปืน ที่ทุกคนควรจะต้องอ่าน(อ่านได้ที่หน้าที่ ๑ ครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: นายกระจง ที่ มีนาคม 10, 2014, 08:05:07 AM
อีกหนึ่งตัวอย่างครับ ที่มองข้ามความปลอดภัย

http://2013.gun.in.th/index.php?topic=22564.0